Perholainen 2/2015

Comments

Transcription

Perholainen 2/2015
Perholainen
Kuntatiedote 2/2015
VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT
Tässä numerossa:
Kunta tiedottaa
Kasvatus- ja opetustoimi
tiedottaa
Kirjasto Perholinna
Haetaan kesätyöntekijöitä
Jytan odotusajat
Kaikile avoin muistiluento
Lasten ja nuorten
hyvinvointifoorumi
Vapputapahtuma
1
2
2
2
3
3
4
4
MUKAVIA
LUKUHETKIÄ!
Perhon kunta julistaa
ti 7.4.2015 klo 12:00
mennessä haettavaksi
toistaiseksi voimassa oleviin
virkasuhteisiin
KUNNANJOHTAJAN VIRAN ja
SIVISTYSTOIMENJOHTAJAHALLINTOJOHTAJAN VIRAN
Täydelliset ilmoitukset
www.kuntarekry.fi tai kunnan
kotisivulta www.perho.com.
Lisätietoja antavat kv:n pj.
Sarita Kirvesmäki, p. 040 549
1553 tai kh:n pj. Antti Hietaniemi, p. 0400 265 454 tai vt.
kunnanjohtaja Nina Wikström,
puh. 040 804 3980.
Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 20.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Armi Kirvesmäki, 0400 798 010
tai [email protected]
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen [email protected], vähintään viikko ennen
seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky
ENNAKKOÄÄNESTYS
Toimitetaan 8.-14.4.2015 seuraavasti:
ke 8.4.2015
klo 9-14 Möttösen koululla (os. Korkiakankaantie 130, Möttönen)
to 9.4.2015
klo 9-14 Oksakosken koululla
(os. Peltokankaantie 17, Oksakoski)
pe 10.4.2015
klo 9-14 Perhon kunnanvirastolla,
Haanensalissa (Keskustie 2, Perho)
la-su 11.-12.4.2015
klo 11:00-14:00 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2,
Perho)
ma-ti 13.-14.4.2015
klo 12:00-17:00 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2,
Perho)
Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi
tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä.
Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten, jos henkilöllä ei
ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa.
Eduskuntavaalien 2015
vaalipäivä on sunnuntai
19.4.2015.
ennakolta kotonaan siinä kunnassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti
tai puhelimitse (Armi Kirvesmäki,
puh. 0400 798 010, os. PL 20, 69951
PERHO) viimeistään ti 7.4.2015 klo
16.00 mennessä.
VAALIPÄIVÄ
Sunnuntaina 19.4.2015 klo 9.00-20.00
kunnanvirastolla Haanensalissa, Keskustie 2.
Vaalipäivänä on oltava mukana:
Henkilöllisyystodistus (ajokortti,
passi tai muu kuvallinen ja virallinen
asiakirja) sähköisen vaaliluettelon
käytön vuoksi.
Perhossa 2.2.2015
Perhon kunnan
keskusvaalilautakunta
kun
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
Kotiin lähetettyä ilmoitusta äänioikeudesta eduskuntavaaleissa,
ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen, koska Perhossa
käytetään sähköistä vaaliluetteloa ja lähetekirje tulostetaan
paikan päällä.
PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |
[email protected] | www.perho.com
PERHOLAINEN 2/2015
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TIEDOTTAA
PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN
TOIMINTAKAUDELLE 1.8.2015ǧ31.7.2016
On aika hakea päivähoitoa seuraavalle toimintakaudelle.
Hakulomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Keskuskoululta sekä kunnan nettisivulta/varhaiskasvatus. Hakemukset toimitetaan 8.5.2015 mennessä sosiaalitoimistoon.
Postiosoite: Perhon kunta/sosiaalitoimisto
”Päivähoitohakemus” PL 20, 69951 Perho.
Päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympärivuotisesti.
Kunnallisen päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on,
että sitä on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen
alkamista. Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen jolloin päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
8.5.2015 mennessä toimitetuista hakemuksista tehdään päätökset kesäkuun aikana. Mikäli haluatte vaihtaa
Kirjasto Perholinna
Elämänkulkua - Pitsejä
Marjatta Hietaniemen pitsinäyttely kirjaston
aukioloaikoina 17.4. saakka; avoinna myös
pääsiäislauantaina 4.4. klo 11-15
”Pitsisade”-konsertti ke 15.4. klo 19
Satutunnit
päivähoitomuotoa esim. perhepäivähoidosta päiväkotiin,
ilmoittakaa toiveenne puhelimella/sähköpostilla varhaiskasvatusjohtajalle.
Lapsella säilyy oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan sen myöntämisestä alkaen kunnes lapsi siirtyy
oppivelvollisuuden alaiseksi tai kunnes hoitopaikka
irtisanotaan suullisella ilmoituksella varhaiskasvatusjohtajalle. Joten jos lapsellanne on päivähoitopaikka,
teidän ei tarvitse sitä hakea uudelleen.
Päivähoidon toimintamuodot:
• perhepäivähoitoa hoitajan kotona
• ryhmäperhepäivähoitoa Kokkonevalla
(Lounatuuli ja Linnunlaulu)
• vuorohoitoa ryhmis Auringonkukassa
• päiväkotihoitoa Satulinnassa 3-6-vuotiaille
lapsille.
Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paanaselta
p. 0400-760 472, [email protected]
KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ KOTIHOITO‐
JA PALVELUASUMISEN PROSESSIIN
Tarvitsemme eri mittaisiin kesälomansijaisuuksiin
LÄHIHOITAJIA ja SAIRAANHOITAJIA.
Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain edellyttämä pätevyys.
ke 1.4. ja 15.4. klo 9.30. Lukuperhoset, 7-10vuotiaat, ke 1.4. ja 15.4. klo 13.30
Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n
mukaisesti.
Tulossa:
Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteella:
Valokuvanäyttely ”Helmiä elämän polulta”
Media-assistentti Rosa Peltoniemen
opinnäytetyönä syntynyt näyttely. 20.4.-29.5.
Sinisiivessä Helmin päivän tapahtuma
to 7.5. klo 18. Runomies Reijo Vähälän runonlausuntaa yleisön toiveiden mukaan teemalla ”Vain
hiljaisella on korvat kuulla”. Vähälä on valmis
lausumaan kuulijoiden omiakin runoja. Mukana
illassa ovat myös Tuija ja Juha Saari lauluineen
levyltä ”Pyyhi rinnasta tummat pilkut”.
Kahvi ja orvokki osallistujalle!
Tervetuloa tilaisuuksiin ja hakemaan luettavaa!
puh. 040 684 2867
[email protected]
YTY-kirjastot/aineistovaraukset:
arena.jarvinet.fi
Perhon kunta, Jalmiinakoti
Vanhainkodintie 19
69950 PERHO
Kuoreen merkintä ”kesälomansijaisuus”.
Tai sähköisesti:
[email protected] tai
[email protected]
Hakuaika päättyy 7.4.2015 klo 14.00
Lisätietoja Vastaava sairaanhoitaja Anne Länttä
puh. 040-8043440
Vanhustyön osastonhoitaja
Mari Hämäläinen
puh. 040-8043505
PERHOLAINEN 2/2015
PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN
SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan
1.7.2013. Lain mukaan (§ 26) kunnan on julkaistava
ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Kotihoidon palvelujen odotusajat 1.7.-31.12.2014
Kunta
Yhteydenotto/palvelupyyntöjä
Vastausaika alle 7 arkipv
Vastausaika yli 7 arkipv
Halsua
18
18
0
Kannus
31
31
0
Kaustinen
44
44
0
Lestijärvi
4
4
0
Perho
15
15
0
Toholampi
17
17
0
Veteli
45
45
0
Yhteensä
174
174
Palveluasumisen odotusajat 1.7.-31.12.2014
Kunta
Hakemuksia
palveluasumiseen
Myönteisiä
päätöksiä
Keskimääräinen Kielteisiä pääkäsittelyaika
töksiä/täyttää
kriteerit
Kielteisiä päätöksiä/ei täytä
kriteerejä
Keskim.
käsittelyaika
Halsua
8
5
1 kk
0
3
1 kk
Kannus
20
16
1 kk
3
1
1 kk
Kaustinen
8
7
1 kk
0
1
1 kk
Lestijärvi
6
6
1 kk
0
0
1 kk
Perho
13
6
1 kk
4
3
2 kk
Toholampi
12
8
3 vkoa
0
4
1,5 kk
Veteli
9
7
1 kk
0
2
1 kk
Muu kunta 1
0
1 kk
0
1
1 kk
Yhteensä
55
1 kk
7
15
77
Omaishoidon tuen odotusajat 1.7.-31.12.2014
Kunta
Hakemuksia
Myönteisiä päätöksiä
Kielteisiä päätöksiä
Keskim. käsittelyaika
Halsua
3
3
0
21 pv
Kannus
9
9
0
1 kk
Kaustinen
4
4
0
16 pv
Lestijärvi
0
0
0
-
Perho
8
5
3
2 vkoa
Toholampi
4
4
0
1 kk
Veteli
5
4
1
22 pv
Yhteensä
33
29
4
KAIKILLE AVOIN MUISTILUENTO
Jytan ikäneuvola järjestää 60+ vuoƟaille suunnatut
HyvinvoinƟ- ja Geroteknologia messut
Perhossa, kunnanviraston valtuustosalissa
keskiviikkona 8.4. klo 10. Tervetuloa!
Kaustisen Urheilutalolla 21.5.2015 klo 12.00-16.00
Järj. Muistiluotsi
Keski-Pohjanmaa
Sinä hyvinvoinƟalan yriƩäjä, järjestön tai yhdistyksen edustaja,
haluatko käyƩää mahdollisuuden tulla markkinoimaan
toimintaasi, palveluitasi tai tuoƩeitasi tapahtumaan.
Ota yhteyƩä 20.4. mennessä
p. 040 8043440 tai anne.lanƩ[email protected]
R - Itella Oyj
PERHOLAINEN 2/2015
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIFOORUMI
Tiistaina 14.4. klo 18 alkaen Perhonsalissa
Nuorisovaltuuston jäsenet ottavat vieraat vastaan
Tarjolla iltapalaa; pizzaa ja smoothieta, nuoret ja Maa-ja kotitalousnaiset
Seija Varilan johdolla.
Musiikkia Nuorten yhtye Softcore.
Tervetulosanat, rehtori Outi Leväniemi
Tilaisuuden alussa Kulttuurissa ja liikunnassa menestyneiden palkitseminen,
vapaa-aikalautakunnan pj, Pekka Riihimäki, Kv:n pj. Sarita Kirvesmäki, nuorisokulttuurisihteeri Raija Sahlgren
Pääluento: Lasten ja nuorten hyvinvointi, dosentti Matti Rimpelä, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos
Nuorten puheenvuoro, nuorisovaltuuston pj. Jesse Taipale
Keskustelua illan teemasta
Arvontaa, Tukevat, Lapsiparkki, MLL
Tervetuloa kuulemaan arvostettua puhujaa ja
keskustelemaan ajankohtaisesta teemasta!
järj. Perhon kunta, kasvatus-ja
opetustoimi ja vapaa-aikatoimi,
Vartu-hanke
MYYJÄIS-, KIRPPIS- JA
VAPPUTAPAHTUMA KESKUSKOULULLA
PE 1.5. KLO 11-14
Mahdollisuus tulla joko itse myymään tai
varata pöytä itsepalvelu-kirppikseltä – 5e/pöytä.
Pöytävaraukset; [email protected]
tai 0400-465199
Klo 13 suoritetaan TUKEVIEN kevätarpajaisten arvonta!
Paras naamiaisasu palkitaan!
Luvassa muutakin mukavaa ohjelmaa :)
Järjestäjinä; Tukevat, Jelpparit,
MLL & lukion alkajat
PERHON KUNTATIEDOTE N:O 2/2015 | Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin | Jaetaan viikolla 14.