Več... - Karate zveza Slovenije

Transcription

Več... - Karate zveza Slovenije
Karate zveza Slovenije Tržaška cesta 9 1360 Vrhnika
tel.: +386 40 303 106 fax: +386 1 300 70 66
E -pošta: [email protected]
TRR: SI56 0310 0101 2382 504
Davčna številka: 55169157
Matična številka: 5227089000
Vrhnika, 16. 03. 2015
RAZPIS TEČAJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ KARATEJA
Karate zveza Slovenije razpisuje tečaj strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva
VADITELJ KARATEJA. Usposabljanje ustreza zahtevam 1. stopnje usposobljenosti
športnih delavcev v športu. Usposabljanje traja 60 ur.
Tečaj se bo začel v soboto, 11. aprila 2015 s pričetkom ob 09.00 uri na
II. Osnovni šoli Ljubljanska cesta 46 v Celju.
Prihod vseh udeležencev je ob 08:45 uri
Splošni pogoji in navodila za prijavo:
Prijavijo se lahko kandidati:
 ki so dopolnili starost 18 let;
 imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe;
 ki so nosilci pasu, stopnje najmanj 1. kyu.
Pogoji napredovanja:
 uspešno opravljen izpit za vaditelj karateja in nosilci pasu, stopnje najmanj I.DAN;
 dvoletna športno pedagoška praksa v klubu pod mentorstvom trenerja z veljavno
licenco.
Pogoji za dokončanje usposabljanja:
Udeležba:
 Prisotnost na tečaju mora biti 85% pri teoretičnem kot praktičnem delu.
Izpit:
 Teorija: pozitiven pisni test iz teoretičnih vsebin
 Praksa: pozitivno izdelana priprava za vadbeno enoto, borilno igro in izvedba
nastopa
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku dveh let od zaključka predavanj.
Izpit lahko opravljajo največ tri (3) krat.
Kandidat pridobi po uspešno zaključenem usposabljanju strokovni naziv:
Strokovni delavec I – VADITELJ KARATEJA
Vaditelj karateja_2015
1
Karate zveza Slovenije Tržaška cesta 9 1360 Vrhnika
tel.: +386 40 303 106 fax: +386 1 300 70 66
E -pošta: [email protected]
TRR: SI56 0310 0101 2382 504
Davčna številka: 55169157
Matična številka: 5227089000
Prijavni obrazec mora biti potrjen s strani odgovorne osebe v društvu, ki
odgovarja za točnost podatkov! Potrdila o vplačilu prinesite prvi dan tečaja s seboj.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite po pošti najkasneje
do ponedeljka, 06.04. 2015 na naslov :
Karate zveza Slovenije, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika ali scanirano po elektronski
pošti na: [email protected]
Prijavnica mora biti v celoti izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki!
Strošek tečaja specialnega dela strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva
VADITELJ KARATEJA je 300,00 Eur + DDV = 366,00€ na posameznika.
Ob prijavi lahko poravnate celotni znesek. Možno pa je tudi plačilo v dveh obrokih in
sicer: 50% zneska ob prijavi, ostalih 50 % pa je potrebno poravnati najkasneje do
začetka usposabljanja do 11.04.2015.
Ustrezen znesek nakažite na poslovni račun Karate zveze Slovenije:
SKB, TRR: SI560310 0101 2382 504
Sklic: 041 + Šifra kluba – objavljena na spletni strani KZZ: http://www.karatezveza.si/clani.asp
Kandidati naj kopijo potrdila o vplačilu oddajo usposabljanja vodji tečaja. Račun boste
prejeli po plačilu celotne kotizacije.
Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter ime in priimek udeleženca. Potrdilo o plačilu
pošljite scanirano po elektronski pošti na E-mail: [email protected]
Tečaj bo realiziran, v kolikor se bo prijavilo najmanj 15 kandidatov.
Razpis tečaja in prijavnica so objavljeni na spletni strani
http://www.karate-zveza.si/karate.asp
Podrobne informacije dobite po telefonu 041 671 972
oziroma po e-mailu: [email protected]
Po prijavi boste prejeli seznam potrebne športne opreme in ostala navodila.
Vaditelj karateja_2015
2
Karate zveza Slovenije Tržaška cesta 9 1360 Vrhnika
tel.: +386 40 303 106 fax: +386 1 300 70 66
E -pošta: [email protected]
TRR: SI56 0310 0101 2382 504
Davčna številka: 55169157
Matična številka: 5227089000
URNIK TEČAJA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA
VADITELJ KARATEJA:
SOBOTA, 11. 04. 2015
NEDELJA, 12. 04. 2015
SOBOTA, 18.04. 2015
NEDELJA, 19.04. 2015
SOBOTA, 09.05.2015
OD 09.00 DO 19.00
OD 08.00 DO 19.00
OD 08.00 DO 19.00
OD 08.00 DO 19.00
OD 08.00 DO 19.00
Po urniku so med urami predvideni odmori ter čas za kosilo.
Tehnična komisija KZS
Matjaž Končina
Vaditelj karateja_2015
3
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE