Porocilo - Karate Klub Koper

Transcription

Porocilo - Karate Klub Koper
POROČILO S 7. POLETNE KARATE ŠOLE – PORTOROŽ 2012
Društvo za borilne veščine Piran in Karate klub Koper sta organizirala 7. poletno karate šolo,
ki je potekala od 26.06.2012-01.07.2012 v klubskih prostorih DBV Pirana. Karate šolo smo
zaključili s polaganjem in tekmovanjem, ki je potekalo v prostorih Športnega centra Piran v
Luciji. Po uspešno opravljenem tekmovanju pa smo se odpravili v bar Mediteraneo, kjer nas
je na terasi čakal piknik. Tu smo opravili podelitev medalj za najboljše in podelitev diplom za
vse, ki so uspešno opravili izpit, nakar smo nadaljevali z druženjem in pojedino.
Udeležba na 7. Poletni karate šoli
Udeležba na karate šolah je obvezna za vse člane kluba, ker je točno določeno število
potrebnih karate šol ali seminarjev za polaganje izpitov.
PRISOTNI DBV PIRAN: Milenko Railić, Mladen Railić, Gabrijel Franca, Srečko Vernot,
Aleš Jurišević, Luka Jurišević, Timotej Sotošek, Dejan Karupović, Viki Valič, Marko
Vučenović, Damjan Budin, Ardit Rušiti, Aleks Stanković, Valter Gergol (3 treninga)
NEOPRAVIČENO ODSOTNI DBV PIRAN: Boštjan Budin, Boško Vučenović, Tadej
Čurin, Teo Frankarli, Danijel Cibic, Obrad Kovačević, Elmin Alibabić, Zarja Rustja
PRISOTNI KK KOPER: Simona Mrak, Rebeka Glavina Mrak, Sarita Neumayr, Aleksander
Neumayr, Thomas Neumayr, Jan Rakar, Igor Rakar, Branka Mirt, Marko Ivkovič, Bego
Tabaković, Nevena Jeremić
OPRAVIČENO ODSOTNI KK KOPER: Cvetko Bajić, Valter Žudić
NEOPRAVIČENO ODSOTNI KK KOPER: Mladen Orejaš, Žan Marković, Aleksandar
Bojić, Rok Vrabec, Matija Jovanović
Karate šolo sta vodila: Milenko Railić in Mladen Railić
Asistenti so bili: Aleš Jurišević, Gabrijel Franca in Srečko Vernot
Cilji karate šole so bili:
- Intenzivno učenje karate tehnik (izpitni programi),
- Učenje vseh šolskih kat,
- Učenje mojstrskih kat (jion in kanku-sho),
- Delo z rekviziti,
- Bunkai vseh kat,
- Borbene tehnike (napadi),
- Taktika borjenja zadnjih 10 sekund,
- Teorija karateja (Karate skozi zgodovino),
- Tekmovanje in izpiti.
Realizirani cilji karate šole:
- Intenzivno učenje karate tehnik (izpitni programi) in dogovorjeni sparingi so bili v
popolnosti realizirani,
- Obdelane samo šolske kate potrebne za izpite in sicer H1, H2, H3 in H5,
- Učenje in treniranje (bunkai) mojstrske kate Kanku-sho.
Preostali cilji niso bili izpolnjeni predvsem zaradi potrebe sodelujočih za čim boljšo pripravo
za izpite. Nerealizirane cilje bomo obdelali v naslednji karate šoli, ki bo organizirana
predvidoma novembra 2012.
Izpiti in tekmovanje
Na izpite za višje nazive se je prijavilo 11 kandidatov od tega 8 kandidatov je zviševalo kyu, 3
pa so imeli popravni izpit. Vsi kandidati so uspešno opravili nalogo, saj so naredili višji kyu
in sicer:
1. Damjan Budin
4.kyu (popravni)
2. Aleksander Neumayr
9.kyu (popravni)
3. Thomas Neumayr
9.kyu (popravni)
4. Dejan Karupović
7.kyu
5. Marko Ivković
6.kyu
6. Sarita Neumayr
8.kyu
7. Simona Mrak
8.kyu
8. Luka Jurišević
8.kyu
9. Timotej Sotošek
8.kyu
10. Rebeka Glavina Mrak
8.kyu
11. Viki Valič
8.kyu
Pred izpitom so se kandidati pomerili v dveh disciplinah in sicer dogovorjeni sparing sambon
kumite in v katah posamezno.
Rezultati tekmovanja Člani dog. Sparing+kate:
1. Sarita Neumayr
2. Simona Mrak
3. Marko Ivković
3. Damjan Budin
Rezultati tekmovanja ml. dečki-ce dog. Sparing+kate:
1. Dejan Karupović
2. Luka Jurišević
3. Aleks Stanković
3. Viki Valič
Po končanem tekmovanju smo vsi sodelujoči na karate šoli odšli na zaključni piknik. Po
uradni razglasitvi rezultatov tekmovanja in izpitov sta sekretar DBV Pirana Aleš Jurišević in
predsednik KK Koper Mladen Railić prisotne seznanila o planih za naslednjo tekmovalno
sezono. Mladen Railić je predlagal nove kandidate za tekmovanje, ki so izbrani na podlagi
njihovega športnega napredka, ki so ga pokazali na medklubskem tekmovanju. Predlagani
novi tekmovalci za DBV Piran so: Dejan Karupović, Viki Valič, Timotej Sotošek in Luka
Jurišević. Za KK Koper pa Rebeka Glavina Mrak.
In ko smo mislili, da smo z vsem zaključili so člani DBV Pirana in KK Kopra presenetili z
lepo diplomo in medaljo za najboljše trenerje, ki so jo podelili Milenku Railić in Mladenu
Railić. Zraven tega pa ni manjkalo lepih daril in kot da že to ni bilo dovolj je Sarita Neumayr
napisala še pesmico za trenerja, ki jo je pred vsemi prebral Srečko Vernot. Uživajte v pesmici
še vi:
SENSEI NI REI
Ko Milenko Sensei v vrsto nas postavi,
samo kate in kumite gredo nam še po glavi.
On želi si, da tehniko in principe bi osvojili,
mi pa radi v Sampai-e bi se spremenili.
Potrpežljivo Mladen Sensei nas kate uči,
strogo Ichi, Ni, San, Shi v dvorani zadoni.
S stilom in eleganco vsak udarec naredi,
Nad svojo četo racmanov upanje ne izgubi.
Milenko in Mladen shihan-a sta prava,
za mlade Karateke vzor sta postala.
Ko Mladen, kot za šalo, medalje osvaja,
se Milenko nam s srcem predaja.
Vsi Sampai – zdajšnji in bodoči,
za trud in potrpežljivost vzkliknemo vama:
»sensei ni rei«
Želimo vama še veliko uspehov
in le tako naprej!