Razpis 1.javne dražbe dne 8.4.2015

Transcription

Razpis 1.javne dražbe dne 8.4.2015
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 1931/2014 z dne 2.2.2015 v
stečajnem postopku nad dolžnikom SAVSKI BREG, nepremičninska dejavnost,
d.o.o., Maribor Linhartova ulica 015, 2000 Maribor ter na podlagi čl. 334 ZFPPIPP
upravitelj predlaga sodišču v objavo sledeč
razpis
kombinirane
javne dražbe
zniževanjem in
zviševanjem izklicne
z
c e n e,
ki bo dne 08.04.2015 ob 14.00 uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (dvorana F) na naslovu
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana pod sledečimi pogoji:
I.
OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA TER IZKLICNA CENA:
Nepremičnine k.o. 1735 – Stožice do celote (1/1):
ID znak
stanovanja
kom.
št.
1
E3
1735-3640-3
1735-3641-97
1735-3641-209
€ 66.200,00
€ 6.620,00
2
E9
1735-3640-9
1735-3641-91
1735-3641-218
€ 66.200,00
€ 6.620,00
3
D 36
1735-3639-1
1735-3641-116
1735-3641-289
1735-3641-290
€ 180.600,00
€ 18.060,00
4
D 38
1735-3639-3
1735-3641-118
1735-3641-281
1735-3641-282
€ 172.000,00
€ 17.200,00
5
D 55
1735-3639-20
1735-3641-98
1735-3641-189
1735-3641-190
€ 202.800,00
€ 20.280,00
6
C 56
1735-3638-1
1735-3641-42
1735-3641-180
1735-3641-181
€ 186.400,00
€ 18.640,00
7
C 57
1735-3638-2
1735-3641-41
1735-3641-182
1735-3641-183
€ 118.700,00
€ 11.870,00
8
C 58
1735-3638-3
1735-3641-40
1735-3641-184
1735-3641-185
€ 202.500,00
€ 20.250,00
9
C 59
1735-3638-4
1735-3641-23
1735-3641-188
€ 98.900,00
€ 9.890,00
10
C 60
1735-3638-5
1735-3641-135
1735-3641-186
€ 120.600,00
€ 12.060,00
11
C 63
1735-3638-8
1735-3641-132
1735-3641-191
€ 95.900,00
€ 9.590,00
12
C 65
1735-3638-10
1735-3641-130
1735-3641-176
€ 120.800,00
€ 12.080,00
13
C 68
1735-3638-13
1735-3641-127
1735-3641-225
€ 96.600,00
€ 9.660,00
14
B 77
1735-3637-2
1735-3641-46
1735-3641-294
€ 56.000,00
€ 5.600,00
15
B 81
1735-3637-7
1735-3641-61
1735-3641-277
1735-3641-278
€ 118.500,00
€ 11.850,00
16
B 83
1735-3637-9
1735-3641-59
1735-3641-291
1735-3641-292
€ 112.800,00
€ 11.280,00
17
B 86
1735-3637-12
1735-3641-56
1735-3641-269
1735-3641-270
€ 118.300,00
€ 11.830,00
18
B 89
1735-3637-15
1735-3641-53
1735-3641-267
1735-3641-268
€ 118.300,00
€ 11.830,00
19
B 92
1735-3641-266
€ 118.300,00
€ 11.830,00
1735-3637-18
ID znak
shrambe
1735-3641-50
ID znak PM 1
1735-3641-265
ID znak PM 2
1735-3641-187
1735-3641-177
Izklicna
cena
Varščina
Zap.
št.
20
B 95
1735-3637-23
1735-3641-24
1735-3641-167
1735-3641-168
€ 114.850,00
€ 11.485,00
21
B 96
1735-3637-24
1735-3641-25
1735-3641-165
1735-3641-166
€ 151.400,00
€ 15.140,00
22
B 100
1735-3637-28
1735-3641-38
1735-3641-163
1735-3641-164
€ 119.000,00
€ 11.900,00
23
B 106
1735-3637-34
1735-3641-31
1735-3641-161
1735-3641-162
€ 112.900,00
€ 11.290,00
24
B 108
1735-3637-36
1735-3641-33
1735-3641-170
€ 86.600,00
€ 8.660,00
25
B 109
1735-3637-37
1735-3641-34
1735-3641-159
1735-3641-160
€ 95.600,00
€ 9.560,00
26
B 110
1735-3637-38
1735-3641-35
1735-3641-157
1735-3641-158
€ 88.400,00
€ 8.840,00
27
A 111
1735-3636-1
1735-3641-136
1735-3641-315
1735-3641-316
€ 168.225,00
€ 16.822,50
28
A 113
1735-3636-3
1735-3641-138
1735-3641-253
1735-3641-254
€ 125.800,00
€ 12.580,00
29
A 114
1735-3636-4
1735-3641-139
1735-3641-313
1735-3641-314
€ 165.765,00
€ 16.576,50
30
A 115
1735-3636-5
1735-3641-140
1735-3641-255
€ 87.900,00
€ 8.790,00
31
A 116
1735-3636-6
1735-3641-141
1735-3641-307
1735-3641-308
€ 147.000,00
€ 14.700,00
32
A 117
1735-3636-7
1735-3641-142
1735-3641-256
€ 108.800,00
€ 10.880,00
33
A 123
1735-3636-14
1735-3641-148
1735-3641-302
1735-3641-303
€ 158.750,00
€ 15.875,00
34
A 124
1735-3636-15
1735-3641-149
1735-3641-300
1735-3641-301
€ 124.500,00
€ 12.450,00
35
A 125
1735-3636-16
1735-3641-64
1735-3641-297
1735-3641-298
€ 177.300,00
€ 17.730,00
36
A 126
1735-3636-17
1735-3641-63
1735-3641-310
1735-3641-309
€ 124.600,00
€ 12.460,00
37
A 127
1735-3636-18
1735-3641-62
1735-3641-247
1735-3641-248
€ 177.300,00
€ 17.730,00
38
A 128
1735-3636-19
1735-3641-1
1735-3641-245
1735-3641-246
€ 125.500,00
€ 12.550,00
39
A 130
1735-3636-21
1735-3641-3
1735-3641-243
1735-3641-244
€ 124.900,00
€ 12.490,00
40
A 131
1735-3636-22
1735-3641-4
1735-3641-259
1735-3641-260
€ 177.600,00
€ 17.760,00
41
A 132
1735-3636-23
1735-3641-5
1735-3641-261
1735-3641-262
€ 124.900,00
€ 12.490,00
42
A 133
1735-3636-24
1735-3641-6
1735-3641-263
1735-3641-264
€ 167.600,00
€ 16.760,00
43
A 134
1735-3636-26
1735-3641-7
1735-3641-241
1735-3641-242
€ 129.500,00
€ 12.950,00
44
A 137
1735-3636-29
1735-3641-10
1735-3641-155
1735-3641-156
€ 169.800,00
€ 16.980,00
45
A 140
1735-3636-32
1735-3641-13
1735-3641-153
1735-3641-154
€ 169.600,00
€ 16.960,00
46
A 141
1735-3636-33
1735-3641-14
1735-3641-251
1735-3641-252
€ 134.300,00
€ 13.430,00
47
A 143
1735-3636-35
1735-3641-16
1735-3641-151
1735-3641-152
€ 169.600,00
€ 16.960,00
48
A 144
1735-3636-36
1735-3641-17
1735-3641-249
1735-3641-250
€ 134.300,00
€ 13.430,00
49
A 146
1735-3636-38
1735-3641-19
1735-3641-228
1735-3641-231
€ 169.600,00
€ 16.960,00
50
A 149
1735-3636-41
1735-3641-22
1735-3641-233
1735-3641-272
€ 157.750,00
€ 15.775,00
Premoženje se prodaja po zaporednih številkah, ki so navedene v zgornjem
seznamu.
IZKLICNA CENA za nepremičnine v sklopu pod posamezno zaporedno številko je
navedena v zgornjem seznamu in se poveča za javne dajatve, davke in vse stroške
prodaje, vezane na to premoženje. ZNESEK VARŠČINE znaša 10% izklicne cene in
je naveden v zgornjem seznamu.
Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo 50 sklopov stanovanj s pripadajočimi
shrambami ter 91 samostojnimi notranjimi parkirnimi mesti v garažni kleti, ki se vsi
nahajajo na naslovu Ulica Koroškega bataljona 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 26 v
Ljubljani.
Vsa stanovanja (razen stanovanj pod zap. št. 14 in 32) so izdelana brez zaključnega
sloja parketa oziroma je zaključni talni sloj izdelan samo v kopalnici, sanitarijah in na
balkonih/terasah. Vsa stanovanja so brez notranjih vrat. Vsa stanovanja so tudi brez
zadnjega koraka slikopleskarske obdelave – zadnjega beljenja in finomontaže
sanitarnih elementov, deloma termostatskih glav radiatorjev in električnih delov.
Podrobneje je nezavezujoč opis premoženja razviden iz cenitvenih poročil (v spisu),
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, mag. Tomaža Simrajha, univ.
dipl. ing. grad..
Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi
v skladu s členom 347 ZFPPIPP.
V kolikor bo po trenutni zakonodaji veljavnost pogodbe vezana na morebitna dodatna
soglasja oziroma odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa
oz. institucije, se kupec zaveže za pridobitev le-teh na njegove stroške in riziko, vse v
rokih, ki se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
II. NAČIN PRODAJE:
Vso nepremično premoženje, ki je predmet prodaje, se v skladu z členom 340
ZFPPIPP prodaja na javni dražbi z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene in
brez jamstva za stvarne napake.
Javna dražba se začne po pravilih o dražbi z zniževanjem cene; če/ko dražitelj
sprejme ceno v posameznem koraku javne dražbe z zniževanjem izklicne cene,
pa se dražba nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene. Pri tem velja, da
je izklicna cena drugega dela dražbe (z zviševanjem cene) tista, ki jo je dražitelj
sprejel v koraku dražbe z zniževanjem cene, nekdo od preostalih dražiteljev pa
lahko v prvem koraku dražbe z zviševanjem cene sprejeme višjo ceno, in tako
naprej po pravilih o javni dražbi z zviševanjem cene.
Javna dražba z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene bo potekala v več
krogih. Dražitelj, ki bo neuspešen pri draženju primarnega predmeta prodaje v
prvem krogu, torej predmeta, za katerega je plačal varščino, bo lahko pristopil
k naslednjemu krogu prodaje in potencialno izdražil drugo nepremičnino, v
kolikor bo z njegove strani pravočasno vplačana varščina ustrezala najmanj
10% izklicne cene prodaje druge nepremičnine.
III. POGOJI JAVNE DRAŽBE
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ob pogoju plačila
varščine v roku, predpisanem v točki 3.
2. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti overjeno pisno
pooblastilo in izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 90 dni, iz katerega je
razviden status zakonitega zastopnika. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik
svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list,
veljavno vozniško dovoljenje). Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti overjeno pisno pooblastilo dražitelja (fizične osebe). Pooblaščenec
fizične osebe prav tako izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom (osebna
izkaznica, potni list, veljavno vozniško dovoljenje).
3. Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati
varščino v višini iz točke I. tega razpisa, na TRR odprt za potrebe predmetnega
stečajnega postopka št.: SI56 0430 2000 2270 075 odprt pri NOVA KBM d.d. s
pripisom namena nakazila: »Varščina št. __«.
4. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku treh delovnih dni po končani javni dražbi, brez
obresti.
5. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo, ki bo sestavljena
v skladu z določili ZFPPIPP, v roku treh delovnih dni po opravljeni javni dražbi in
v skladu s 338. čl. ZFPPIPP, v roku 5 delovnih dni v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe plačati aro. V primeru da dražitelj v tej točki navedenih obveznosti ne
izpolni, zapade vplačana varščina v stečajno maso.
6. Kupec je dolžan po sklenitvi prodajne pogodbe plačati celotno kupnino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika, in sicer v roku 60 dni po sklenitvi
pogodbe. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k
prodajni pogodbi ne postane pravnomočen (v kolikor je soglasje k prodajni
pogodbi potrebno, skladno z ZFPPIPP). Če zamuda kupca s plačilom kupnine
traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi
moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. V primeru odstopa od pogodbe,
vplačana ara zapade v stečajno maso.
7. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz prvega
odstavka člena 337 ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito
predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno
izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe po čl. 337 ZFPPIPP.
8. Javne dajatve in davke, skladno z veljavno zakonodajo, kakor tudi stroške v
zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe ter prenosom lastništva, plača kupec.
9. Prenos kupljenega premoženja v lastniško posest kupca bo izvršena po
predhodnem plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov prodaje.
10. V skladu s 342. čl. ZFPPIPP s plačilom kupnine prenehajo naslednje (morebitne)
pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe: zastavna pravica
ali hipoteka in zemljiški dolg, pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene po
trenutku, od katerega po 244. členu ZFPPIPP učinkuje začetek stečajnega
postopka.
11. Za prenos lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca, se uporabljajo
določila 2. in 3. odst. 342. čl. ZFPPIPP. Sodišče po plačilu kupnine na predlog
upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so
izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Navedeni
pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.
12. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb,
upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v
drugem postopku uveljavljati: zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti
prodajne pogodbe; zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z
njim; zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega
posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na
kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice,
ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.
13. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne
dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in
predpisov, na katere le-ta napotuje za posamezni primer.
IV. PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Kombinirano dražbo vodi upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba.
2. Na kombinirani dražbi z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene se prodaja
nepremično premoženje, kot je navedeno v točki I tega razpisa.
3. Izklicna cena se v prvem koraku dražbe zniža za 3.000,00 EUR za premoženje v
točki I.
4. V naslednjih korakih dražbe, pa se izklicna cena znižuje za 2.000,00 EUR.
5. Razpisnik dražbe (prodajalec oz. zanj upravitelj) sme od nadaljnje dražbe
odstopiti v kateremkoli koraku dražbe.
6. Če dražitelj sprejme izklicno ceno v posameznem koraku zniževanja izklicne
cene, se dražba nadaljuje z zviševanjem izklicne cene.
7. Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek 3.000,00
EUR.
8. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
9. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10. Kombinirana dražba je končana:
• 3 minute po oddaji najvišje ponudbe ali
• po odstopu razpisnika od dražbe.
11. Upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba po koncu dražbe ustno razglasi,
kateri dražitelj je uspel na dražbi.
12. Javna dražba z zniževanjem in zviševanjem izklicne cene bo potekala v več
krogih.
13. Dražitelj, ki bo neuspešen pri draženju primarnega predmeta prodaje v prvem
krogu, torej predmeta, za katerega je plačal varščino, bo lahko pristopil k
naslednjemu krogu prodaje in potencialno izdražil drugo nepremičnino, v kolikor
bo z njegove strani pravočasno vplačana varščina ustrezala najmanj 10% izklicne
cene prodaje druge nepremičnine.
14. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe.
15. Ugovore reši upravitelj oziroma od njega pooblaščena oseba takoj.
Ogled premoženja iz točke I. tega razpisa je možen po predhodnem dogovoru z
g. Robertom Herzogom na telefonsko številko: 031 314 658 ali elektronski
naslov: [email protected] . Ogled cenilnega poročila za premoženje iz
točke I. tega razpisa je možen po predhodnem dogovoru z ga. Jasno Hohnjec
na telefonsko številko: 03 428 18 37 ali elektronski naslov: [email protected] .
Stečajni upravitelj
mag. Valter stepan
Priloge:
- Seznam stanovanj s podrobnejšimi podatki o posamezni nepremičnini oz.
sklopu prodaje
Fotografije:
Podatki o stanovanju
26
22
Ulica Koroškega bataljona, Ljubljana
20
14
16
18
8
10
12
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
kom.št.
E3
E9
D 36
D 38
D 55
C 56
C 57
C 58
C 59
C 60
C 63
C 65
C 67
C 68
B 77
B 81
B 83
B 86
B 89
B 92
B 95
B 96
B 100
B 106
B 108
B 109
B 110
A 111
A 113
A 114
A 115
A 116
A 117
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 128
A 130
A 131
A 132
A 133
A 134
A 137
A 140
A 141
A 143
A 144
A 146
A 149
ID stanovanja
1735-3640-3
1735-3640-9
1735-3639-1
1735-3639-3
1735-3639-20
1735-3638-1
1735-3638-2
1735-3638-3
1735-3638-4
1735-3638-5
1735-3638-8
1735-3638-10
1735-3638-12
1735-3638-13
1735-3637-2
1735-3637-7
1735-3637-9
1735-3637-12
1735-3637-15
1735-3637-18
1735-3637-23
1735-3637-24
1735-3637-28
1735-3637-34
1735-3637-36
1735-3637-37
1735-3637-38
1735-3636-1
1735-3636-3
1735-3636-4
1735-3636-5
1735-3636-6
1735-3636-7
1735-3636-14
1735-3636-15
1735-3636-16
1735-3636-17
1735-1636-18
1735-3636-19
1735-3636-21
1735-3636-22
1735-3636-23
1735-3636-24
1735-3636-26
1735-3636-29
1735-3636-32
1735-3636-33
1735-3636-35
1735-3636-36
1735-3636-38
1735-3636-41
št.sob
gar.
gar.
4
4
večsobno
večsobno
2
5
2
3
2 1/2
3
3
2 1/2
gar.
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
1 1/2
gar.
4
2
4
2
3
gar.
3
3
4
3
4
3
3
4
3
3
2 1/2
4
4
3 1/2
4
3 1/2
4
3
nadstr.
P
P
P
P
T
P
P
P
1
1
1
2
2
2
P
P
P
1
2
3
P
P
2
4
4
T
T
P
P
1
1
1
2
P
P
1
1
2
2
3
4
4
T
P
1
2
3
3
4
4
T
Stran 1
kvadr.
44,33
54,95
121,66
122,55
129,88
118,51
78,04
139,36
65,47
78,56
65,89
78,54
86,53
67,6
34,09
79,82
68,26
66,09
66,09
65,69
81,31
100,77
74,91
76,02
56,15
121,48
98,23
110,87
82,08
105,34
58,25
94,5
105,48
99,15
72,95
109,39
72,15
109,29
74,17
72,82
109,97
73,82
179,55
88,12
108,2
107,85
80,44
107,84
80,53
108
105,95
ID shrambe
1735-3641-97
1735-3641-91
1735-3641-116
1735-3641-118
1735-3641-98
1735-3641-42
1735-3641-41
1735-3641-40
1735-3641-23
1735-3641-135
1735-3641-132
1735-3641-130
1735-3641-128
1735-3641-127
1735-3641-46
1735-3641-61
1735-3641-59
1735-3641-56
1735-3641-53
1735-3641-50
1735-3641-24
1735-3641-25
1735-3641-38
1735-3641-31
1735-3641-33
1735-3641-34
1735-3641-35
1735-3641-136
1735-3641-138
1735-3641-139
1735-3641-140
1735-3641-141
1735-3641-142
1735-3641-148
1735-3641-149
1735-3641-64
1735-3641-63
1735-3641-62
1735-3641-1
1735-3641-3
1735-3641-4
1735-3641-5
1735-3641-6
1735-3641-7
1735-3641-10
1735-3641-13
1735-3641-14
1735-3641-16
1735-3641-17
1735-3641-19
1735-3641-22
ID znak PM 1
1735-3641-209
1735-3641-218
1735-3641-289
1735-3641-281
1735-3641-189
1735-3641-180
1735-3641-182
1735-3641-184
1735-3641-188
1735-3641-186
1735-3641-191
1735-3641-176
1735-3641-174
1735-3641-225
1735-3641-294
1735-3641-277
1735-3641-291
1735-3641-269
1735-3641-267
1735-3641-265
1735-3641-167
1735-3641-165
1735-3641-163
1735-3641-161
1735-3641-170
1735-3641-159
1735-3641-157
1735-3641-315
1735-3641-253
1735-3641-313
1735-3641-255
1735-3641-307
1735-3641-256
1735-3641-302
1735-3641-300
1735-3641-297
1735-3641-310
1735-3641-247
1735-3641-245
1735-3641-243
1735-3641-259
1735-3641-261
1735-3641-263
1735-3641-241
1735-3641-155
1735-3641-153
1735-3641-251
1735-3641-151
1735-3641-249
1735-3641-228
1735-3641-233
ID znak PM 2
1735-3641-290
1735-3641-282
1735-3641-190
1735-3641-181
1735-3641-183
1735-3641-185
1735-3641-187
1735-3641-177
1735-3641-175
1735-3641-278
1735-3641-292
1735-3641-270
1735-3641-268
1735-3641-266
1735-3641-168
1735-3641-166
1735-3641-164
1735-3641-162
1735-3641-160
1735-3641-158
1735-3641-316
1735-3641-254
1735-3641-314
1735-3641-308
1735-3641-303
1735-3641-301
1735-3641-298
1735-3641-309
1735-3641-248
1735-3641-246
1735-3641-244
1735-3641-260
1735-3641-262
1735-3641-264
1735-3641-242
1735-3641-156
1735-3641-154
1735-3641-252
1735-3641-152
1735-3641-250
1735-3641-231
1735-3641-272
stanovanja - podrobno
stanovanje A111
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
1735-3636-1 pritličje, Ulica koroškega bataljona 8
ID znak
1735-1825/12-0
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje A113
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
91,33
15,03
3,50
109,86
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3636-1
1735-3636-1
1735-3641-136
91,33
15,03
3,50
Etaža
pritličje
pritličje
klet
17,50
12,50
Etaža
klet
klet
1735-3636-3 pritličje, Ulica koroškega bataljona 8
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3636-3
1735-3636-3
1735-3641-138
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
61,39
17,18
3,40
81,97
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
61,39
17,18
3,40
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
stanovanje A114
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Stožice
K.O.
Zap. št.
Namen rabe
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3636-4
1735-3636-4
1735-3641-139
91,33
7,28
5,70
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu*
balkon
shramba
Skupaj
* površina 45,15 m2 v komercialni skici
Parcela
1825/12
91,33
7,28
5,70
104,31
Površina
889,00
ID znak
1735-3641-313
1735-3641-314
1735-3636-5 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 8
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A116
ID znak
1735-3641-253
1735-3641-254
1735-3636-4 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 8
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A115
ID znak
1735-3641-315
1735-3641-316
44,89
8,47
4,50
57,86
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3636-5
1735-3636-5
1735-3641-140
44,89
8,47
4,50
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
12,50
Etaža
klet
ID znak
1735-3641-255
1735-3636-6 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 8
ID znak
1735-1825/12-0
Površina (m2)
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
ID znak
Stran 1 od 12
stanovanja - podrobno
1
2
3
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
74,15
15,15
5,10
94,40
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje A117
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
terasa
shramba
Skupaj
Parcela
1825/12
74,15
15,15
5,10
1735-3636-6
1735-3636-6
1735-3641-141
ID znak
1735-3641-307
1735-3641-308
1735-3636-7 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 8
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje A123
nadstropje I
nadstropje I
klet
43,03
7,28
50,23
4,90
105,44
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3636-7
1735-3636-7
1735-3636-7
1735-3641-142
43,03
57,51
4,90
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
11,50
Etaža
klet
ID znak
1735-3641-256
1735-3636-14 pritličje, Ulica koroškega bataljona 10
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
Etaža
stanovanje po opisu*
87,26
pritličje
terasa
8,10
pritličje
shramba
3,80
klet
Skupaj
99,16
* površina 82,50 m2 po GURS, garderoba 4,83 m2 ni uporabna površina
ID znak
1735-3636-14
1735-3636-14
1735-3641-148
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Stožice
stanovanje A124
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/12-0
87,26
8,10
3,80
Etaža
pritličje
pritličje
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
1735-3636-15 pritličje, Ulica koroškega bataljona 10
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3636-15
1735-3636-15
1735-3641-149
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
64,10
4,04
3,80
71,94
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
4,04
3,80
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
stanovanje A125
Parcela
1825/12
Zap. št.
1
2
3
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-302
1735-3641-303
ID znak
1735-3641-300
1735-3641-301
1735-3636-16 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 10
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu*
balkon
shramba
Skupaj
* površina po GURS je 99,60 m2
99,34
5,95
4,10
109,39
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3636-16
1735-3636-16
1735-3641-64
Stran 2 od 12
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje A126
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
99,34
5,95
4,10
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
1735-3636-17 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 10
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3636-17
1735-3636-17
1735-3641-63
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
64,10
4,04
4,00
72,14
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
4,04
4,00
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
17,50
11,50
Etaža
klet
klet
stanovanje A127
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
99,34
5,95
4,00
109,29
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3636-18
1735-3636-18
1735-3641-62
99,34
5,95
4,00
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3636-19
1735-3636-19
1735-3641-1
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
64,10
4,04
6,00
74,14
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
4,04
6,00
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-247
1735-3641-248
1735-3636-19 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 10
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A130
ID znak
1735-3641-309
1735-3641-310
1735-3636-18 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 10
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A128
ID znak
1735-3641-297
1735-3641-298
ID znak
1735-3641-245
1735-3641-246
1735-3636-21 nadstropje III, Ulica koroškega bataljona 10
ID znak
1735-1825/12-0
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
64,10
4,04
4,70
72,84
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
4,04
4,70
Zap. št.
Namen rabe
Površina (m2)
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
ID znak
1735-3636-21
1735-3636-21
1735-3641-3
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
Etaža
Stran 3 od 12
ID znak
stanovanja - podrobno
1
2
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
stanovanje A131
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
12,50
12,50
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
99,34
5,95
4,70
109,99
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3636-22
1735-3636-22
1735-3641-4
99,34
5,95
4,70
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3636-23
1735-3636-23
1735-3641-5
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
64,10
4,04
4,70
72,84
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
4,04
4,70
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
nadstropje V
klet
ID znak
1735-3636-24
1735-3636-24
1735-3636-24
1735-3641-6
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
terasa
shramba
Skupaj
64,10
3,91
105,86
4,70
178,57
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
64,10
109,77
4,70
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3636-26
1735-3636-26
1735-3641-7
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
62,07
21,37
4,70
88,14
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
62,07
21,37
4,70
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-263
1735-3641-264
1735-3636-26 pritličje, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A137
ID znak
1735-3641-261
1735-3641-262
1735-3636-24 nadstropje V, Ulica koroškega bataljona 10
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje A134
ID znak
1735-3641-259
1735-3641-260
1735-3636-23 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 10
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A133
1735-3641-243
1735-3641-244
1735-3636-22 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 10
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A132
klet
klet
ID znak
1735-3641-241
1735-3641-242
1735-3636-29 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 12
ID znak
1735-1825/12-0
Površina
889,00
Stran 4 od 12
Raba
pozidano zemljišče
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje A140
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
3
K.O.
Stožice
93,28
10,24
4,30
107,82
ID znak
1735-3641-155
1735-3641-156
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3636-32
1735-3636-32
1735-3641-13
93,28
10,24
4,30
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
68,95
7,17
4,30
80,42
ID znak
1735-3641-153
1735-3641-154
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
ID znak
1735-3636-33
1735-3636-33
1735-3641-14
68,95
7,17
4,30
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Parcela
1825/12
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-3641-251
1735-3641-252
1735-3636-35 nadstropje III, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A144
12,50
12,50
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu*
balkon
shramba
Skupaj
* površina po GURS je 68,80 m2
Parcela
1825/12
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3636-29
1735-3636-29
1735-3641-10
1735-3636-33 nadstropje III, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A143
93,28
10,24
4,70
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
Parcela
1825/12
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
1735-3636-32 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A141
93,28
10,24
4,70
108,22
93,28
10,24
4,30
107,82
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
ID znak
1735-3636-35
1735-3636-35
1735-3641-16
93,28
10,24
4,30
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
17,20
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-3641-151
1735-3641-152
1735-3636-36 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 12
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
68,95
7,17
4,40
80,52
Površina
889,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3636-36
1735-3636-36
1735-3641-17
Stran 5 od 12
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje A146
Parcela
1825/12
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
93,28
10,24
4,30
107,82
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3636-38
1735-3636-38
1735-3641-19
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
78,66
10,40
12,48
4,30
105,84
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
nadstropje V
klet
ID znak
1735-3636-41
1735-3636-41
1735-3636-41
1735-3641-22
78,66
22,88
4,30
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
12,50
17,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3637-2
1735-3637-2
1735-3641-46
25,04
4,45
4,60
34,09
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
25,04
4,45
4,60
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
11,50
Etaža
klet
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-233
1735-3641-272
1735-3637-2 pritličje, Ulica koroškega bataljona 14
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
Parcela
1825/13
ID znak
1735-3641-228
1735-3641-231
Površina
889,00
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B81
ID znak
1735-3641-249
1735-3641-250
Površina
889,00
93,28
10,24
4,30
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
balkon
shramba
Skupaj
Parcela
1825/13
Etaža
klet
klet
1735-3636-41 nadstropje V, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje B77
12,50
12,50
ID znak
1735-1825/12-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon*
shramba
Skupaj
* balkon v načrtu 10,40 m2
Parcela
1825/12
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
1735-3636-38 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 12
Zap. št.
1
2
3
stanovanje A149
68,95
7,17
4,40
ID znak
1735-3641-294
1735-3637-7 pritličje, Ulica koroškega bataljona 16
ID znak
1735-1825/13-0
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu*
terasa
shramba
Skupaj
* površina v GURS je 55,90 m2
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
56,16
19,66
4,00
79,82
Površina (m2)
56,16
19,66
4,00
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3637-7
1735-3637-7
1735-3641-61
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Stran 6 od 12
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
stanovanje B83
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
1735-3637-9 pritličje, Ulica koroškega bataljona 16
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3637-9
1735-3637-9
1735-3641-59
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
55,85
7,21
5,20
68,26
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
55,85
7,21
5,20
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
stanovanje B86
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3637-12
1735-3637-12
1735-3641-56
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
60,89
0,00
5,20
66,09
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
60,89
0,00
5,20
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3637-15
1735-3637-15
1735-3641-53
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
60,89
0,00
5,20
66,09
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
60,89
0,00
5,20
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
ID znak
1735-3637-18
1735-3637-18
1735-3641-50
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
60,89
0,00
5,20
66,09
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
60,89
0,00
5,20
Etaža
nadstropje III
nadstropje III
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
K.O.
ID znak
1735-3641-267
1735-3641-268
1735-3637-18 nadstropje III, Ulica koroškega bataljona 16
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B95
ID znak
1735-3641-269
1735-3641-270
1735-3637-15 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 16
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B92
ID znak
1735-3641-291
1735-3641-292
1735-3637-12 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 16
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B89
ID znak
1735-3641-277
1735-3641-278
ID znak
1735-3641-265
1735-3641-266
1735-3637-23 pritličje, Ulica koroškega bataljona 18
ID znak
Površina
Stran 7 od 12
Raba
stanovanja - podrobno
1825/13
Stožice
1735-1825/13-0
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
52,99
20,48
6,80
80,27
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
52,99
20,48
6,80
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
stanovanje B96
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/13-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3637-23
1735-3637-23
1735-3641-24
75,34
21,02
4,40
100,76
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3637-24
1735-3637-24
1735-3641-25
75,34
21,02
4,40
Etaža
pritličje
pritličje
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3637-28
1735-3637-28
1735-3641-38
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
52,99
17,05
4,90
74,94
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
52,99
17,05
4,90
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3637-34
1735-3637-34
1735-3641-31
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
52,99
17,05
6,00
76,04
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
52,99
17,05
6,00
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/13
Zap. št.
1
2
3
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-163
1735-3641-164
1735-3637-34 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 18
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B108
ID znak
1735-3641-165
1735-3641-166
1735-3637-28 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 18
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B106
ID znak
1735-3641-167
1735-3641-168
1735-3637-24 pritličje, Ulica koroškega bataljona 18
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B100
701,00
ID znak
1735-3641-161
1735-3641-162
1735-3637-36 nadstropje IV, Ulica koroškega bataljona 18
ID znak
1735-1825/13-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
shramba
Skupaj
44,40
6,80
5,00
56,20
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
ID znak
1735-3637-36
1735-3637-36
1735-3641-33
Stran 8 od 12
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje B109
Parcela
1825/13
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
12,50
Etaža
klet
ID znak
1735-1825/13-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
Parcela
1825/13
Etaža
nadstropje IV
nadstropje IV
klet
34,49
82,04
5,00
121,53
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
ID znak
1735-3637-37
1735-3637-37
1735-3641-34
34,49
82,04
5,00
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/13-0
Površina
701,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
nadstropje V
klet
ID znak
1735-3637-38
1735-3637-38
1735-3637-38
1735-3641-35
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
terasa
shramba
Skupaj
34,37
17,44
39,22
7,20
98,23
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
34,37
56,66
7,20
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3638-1
1735-3638-1
1735-3641-42
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
101,09
19,42
4,70
125,21
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
101,09
19,42
4,70
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,00
12,00
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/14
Zap. št.
1
2
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-180
1735-3641-181
1735-3638-2 pritličje, Ulica koroškega bataljona 20
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3638-2
1735-3638-2
1735-3638-2
1735-3641-41
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
terasa
shramba
Skupaj
55,39
19,74
3,91
3,20
82,24
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
55,39
23,65
3,20
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,00
Etaža
klet
4
ID znak
1735-3641-157
1735-3641-158
1735-3638-1 pritličje, Ulica koroškega bataljona 20
Zap. št.
1
2
3
stanovanje C57
ID znak
1735-3641-159
1735-3641-160
1735-3637-38 nadstropje V, Ulica koroškega bataljona 18
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje C56
ID znak
1735-3641-170
1735-3637-37 nadstropje V, Ulica koroškega bataljona 18
Zap. št.
1
2
3
stanovanje B110
44,40
6,80
5,00
Stran 9 od 12
ID znak
1735-3641-182
stanovanja - podrobno
2
parkirno mesto v garaži
stanovanje C58
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
12,50
klet
1735-3638-3 pritličje, Ulica koroškega bataljona 20
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3638-3
1735-3638-3
1735-3641-40
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
109,54
26,41
3,40
139,35
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
109,54
26,41
3,40
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
stanovanje C59
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3638-4
1735-3638-4
1735-3641-23
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
51,02
10,00
4,50
65,52
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
51,02
10,00
4,50
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
Etaža
klet
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3638-5
1735-3638-5
1735-3641-135
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
58,41
15,68
4,50
78,59
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
58,41
15,68
4,50
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3638-8
1735-3638-8
1735-3641-132
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
48,43
14,27
3,20
65,90
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
48,43
14,27
3,20
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
Etaža
klet
Parcela
1825/14
Stožice
K.O.
Zap. št.
1
2
Namen rabe
stanovanje po opisu
terasa
ID znak
1735-3641-186
1735-3641-187
1735-3638-8 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 20
Zap. št.
1
2
3
stanovanje C65
ID znak
1735-3641-188
1735-3638-5 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 20
Zap. št.
1
2
3
stanovanje C63
ID znak
1735-3641-184
1735-3641-185
1735-3638-4 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 20
Zap. št.
1
2
3
stanovanje C60
1735-3641-183
ID znak
1735-3641-191
1735-3638-10 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 20
ID znak
1735-1825/14-0
Površina (m2)
58,51
15,68
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
ID znak
1735-3638-10
1735-3638-10
Stran 10 od 12
stanovanja - podrobno
3
shramba
4,40
78,59
Skupaj
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje C67
Parcela
1825/14
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/14-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
* površina v GURS je 61,90 m2
Parcela
1825/14
58,51
15,68
4,40
62,23
21,23
3,40
86,86
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3638-12
1735-3638-12
1735-3641-128
62,23
21,23
3,40
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
12,00
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/14-0
Površina
453,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
ID znak
1735-3638-13
1735-3638-13
1735-3641-127
48,43
14,27
4,70
67,40
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
48,43
14,27
4,70
Etaža
nadstropje II
nadstropje II
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
Etaža
klet
K.O.
Stožice
ID znak
1735-1825/15-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
terasa
shramba
Skupaj
* površina v GURS je 94,00 m2
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
Parcela
1825/15
Zap. št.
1
2
3
4
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-225
1735-3639-1 pritličje, Ulica koroškega bataljona 22
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje D38
ID znak
1735-3641-174
1735-3641-175
1735-3638-13 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 20
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
Parcela
1825/15
ID znak
1735-3641-176
1735-3641-177
Površina
453,00
Zap. št.
1
2
3
stanovanje D36
1735-3641-130
1735-3638-12 nadstropje II, Ulica koroškega bataljona 20
Zap. št.
1
2
3
stanovanje C68
klet
97,54
11,29
9,50
3,30
121,63
Površina
401,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3639-1
1735-3639-1
1735-3639-1
1735-3641-116
97,54
20,79
3,30
Etaža
pritličje
pritličje
klet
17,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-3641-289
1735-3641-290
1735-3639-3 pritličje, Ulica koroškega bataljona 22
ID znak
1735-1825/15-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
terasa
shramba
Skupaj
96,60
3,35
19,60
3,00
122,55
Površina
401,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3639-3
1735-3639-3
1735-3639-3
1735-3641-118
Stran 11 od 12
stanovanja - podrobno
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
stanovanje D55
Parcela
1825/15
K.O.
Stožice
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
Zap. št.
1
2
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
K.O.
Stožice
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/15-0
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
balkon
terasa
shramba
Skupaj
Parcela
1825/16
Etaža
pritličje
pritličje
klet
98,58
12,90
13,05
5,40
129,93
Površina
401,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
nadstropje V
klet
ID znak
1735-3639-20
1735-3639-20
1735-3639-20
1735-3641-98
98,58
25,95
5,40
Etaža
nadstropje V
nadstropje V
klet
12,50
12,50
Etaža
klet
klet
ID znak
1735-1825/16-0
Površina
428,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
pritličje
pritličje
klet
ID znak
1735-3640-3
1735-3640-3
1735-3641-97
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
32,10
7,84
4,50
44,44
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
32,10
7,84
4,50
Etaža
pritličje
pritličje
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
Etaža
klet
Parcela
1825/16
K.O.
Stožice
ID znak
1735-3641-189
1735-3641-190
1735-3640-3 pritličje, Ulica koroškega bataljona 26
Zap. št.
1
2
3
stanovanje E9
ID znak
1735-3641-281
1735-3641-282
1735-3639-20 nadstropje V, Ulica koroškega bataljona 22
Zap. št.
1
2
3
4
stanovanje E3
96,60
22,95
3,00
ID znak
1735-3641-209
1735-3640-9 nadstropje I, Ulica koroškega bataljona 26
ID znak
1735-1825/16-0
Površina
428,00
Raba
pozidano zemljišče
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
ID znak
1735-3640-9
1735-3640-9
1735-3641-91
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
Površina (m2)
stanovanje po opisu
terasa
shramba
Skupaj
32,10
7,72
4,50
44,32
Zap. št.
1
2
3
Namen rabe
uporabna površina
pomožna površina
pomožna površina
Površina (m2)
32,10
7,72
4,50
Etaža
nadstropje I
nadstropje I
klet
Zap. št.
1
Namen rabe
parkirno mesto v garaži
Površina (m2)
12,50
Etaža
klet
Stran 12 od 12
ID znak
1735-3641-218

Similar documents