CENIK YTONG HIŠ

Transcription

CENIK YTONG HIŠ
CENIK
Datum: marec 2014
IZBRATI YTONG HIŠO JE PREMIŠLJENA POTEZA.
Energijsko učinkovit in ekološko naravnan dom je cilj vsakega, ki želi sodoben življenjski slog nadgraditi s »pametnim« bivanjem.
Gradnja hiše naj bo zato vedno dobro premišljena poteza, ki vam bo dolgoročno zagotavljala kakovostno udobje in zdravo bivanje.
V podjetju Xella proizvajamo in prodajamo gradbeni material blagovnih znamk YTONG in MULTIPOR. Smo eden najprodornejših
ponudnikov energijsko učinkovite gradnje v Sloveniji. Spremljamo aktualno dogajanje in svetovne trende sodobne gradnje ter vam
nudimo celostno servisno podporo v celotnem procesu načrtovanja in gradnje.
V naši široki izbiri pasivnih, nizkoenergijskih in varčnih hiš boste zagotovo našli dom po vaši meri.
Veljavnost cenika: od 1. 3. 2014. Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
V ponudbo ni vključeno:
1. Gradbeni material YTONG za izvedbo konstrukcij:
- zunanjih zidov iz termoblokov debeline 40 cm,
- notranjih nosilnih zidov debeline 25 cm,
- predelnih sten debeline 15 cm,
- vertikalnih vezi iz protipotresnih zidnih blokov PTB, PZB,
- preklad za premostitev okenskih in vratnih odprtin,
- opaža in toplotne zaščite zunanjega roba medetažnih
konstrukcij iz L elementov,
- horizontalnih, poševnih in kolenčnih vezi ter horizontalnih
nosilcev iz U elementov
- medetažnih in strešnih konstrukcij iz Ytong plošč, kjer je
to vključeno v ponudbo,
- in lepilna malta za zidanje.
2. Tipska projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) - načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij
ter strojnih in elektro inštalacij.
3. Projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi izvedbenimi detajli,
armaturnimi načrti, popisi del in predizmere, specifikacijami
potrebnih materialov in drugo v skladu s pravilnikom o
vsebini projektne dokumentacije.
Del ponudbe pasivnih in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš
je tudi izračun porabe energije po PHPP (Pasive House
Planning Package 2007).
4. Ytong strop, v hišah, kjer je to navedeno, z dostavo na
gradbišče in razkladanjem, brez montaže. Brezplačna
inštruktaža inštruktorja gradnje prvi dan polaganja
konstrukcije. Rok dobave Ytong stropa po dogovoru.
5. Komplet gradbenega orodja YTONG (lopatici širine 400 in
250 mm, mešalo za izdelavo YTONG lepilne malte, deska za
izravnavo, gumijasto kladivo in vedro).
6. Demonstracija gradnje na gradbišču po predhodnem
dogovoru najmanj 10 dni pred začetkom gradnje. Trajanje
demonstracije je omejeno na 8 ur vključno s prevozom na
gradbišče in z gradbišča (efektivna demonstracija poteka ca.
5 ur ob pomoči izvajalske ekipe investitorja).
Pozor: za nemoten potek demonstracije mora stranka
pred prihodom demonstratorja izvesti zakoličbo objekta,
hidroizolacijo na mestu nosilnih zidov, ter pripraviti surovine
za izdelavo podaljšane apneno-cementne malte (apno, pesek
0-4 mm, cement, voda) ter električno energijo. Za nemoten
potek montaže stropnih plošč mora investitor zagotoviti
utrjen dostop do objekta in okoli objekta.
1. Betonska dela, hidroizolacije, ostrešje, strešna kritina,
stavbno pohištvo in izvedbena dela.
2. Ogled parcele, izdelava vodilne mape z urbanističnim
delom, dodelave ali predelave projekta, zunanje ureditve, kot
npr. oporni zidovi, pridobivanje soglasij ipd.
3. Morebitne modifikacije projekta so stvar posebnega
dogovora med projektivnim birojem in stranko - vendar s tem
projekt izgubi značaj tipske YTONG hiše.
Dodatna storitev:
Kot dodatno storitev ima investitor možnost najema tračne
žage v skladu s cenikom in pogoji najema.
Vse podrobnosti o pogojih najema je potrebno dogovoriti s
tehnično službo.
Prodajni pogoji:
Vse cene so v EUR in veljajo dostavljene Fco gradbišče stranke.
Način plačila:
30% celotne vrednosti tipske hiše ob podpisu pogodbe, ostalo
pred začetkom dobave.
Xella porobeton SI, d.o.o.
Loke pri Zagorju 64
SI - 1412 Kisovec
Tel.: 03 56 71 122
Fax: 03 56 71 587
Brezplačni telefon: 080 18 22
www.ytong.si
www.ytonghisa.si
[email protected]
YTONG® in XELLA® sta registrirani blagovni znamki podjetja Xella.
Ponudba tipskih Ytong hiš zajema:
CENIK YTONG HIŠ
PASIVNE HIŠE
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
*
**
K
P
N
M
YSP
letna poraba energije za ogrevanje
skupna površina brez površin zidov,
balkonov, teras in nadstreškov.
klet
pritličje
nadstopje (celotna površina etaže je normalne etažne višine)
mansarda (del površine etaže je zaradi strešine nižji od normalne etažne višine)
Konstrukcija Ytong strop
projekti predstavljeni samo na spletni
strani Ytong
NIZKOENERGIJSKE HIŠE
159
etaža
19.500
23.790
DOMAJA
13,9
149
P+N
160
brez
16.600
20.252
DOMAJA z ravno streho
10,8
149
P+N
161
162
etaža/streha
brez
21.500
15.900
26.230
19.398
153
etaža/streha
26.900
32.818
MAGRA
14
158
P+N
154
brez
19.300
23.546
104
etaža
20.900
25.498
PEROTA
14,8
168
P+N
101
brez
17.800
21.716
MOJA
14,9
151
P+N
103
etaža/streha
23.600
28.792
145
etaža
18.900
23.058
PRVA
15
137
P+N
146
brez
16.500
20.130
OKRA
15
191
P+M
150
brez
18.900
23.058
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
155
etaža
19.300
23.546
149
etaža/streha
26.000
31.720
UNIKA
13,1
174
P+N
156
brez
16.200
19.764
PHPP gratis!
116
etaža
18.200
22.204
TINA
19
143
P+M
40
brez
15.500
18.910
PHPP gratis!
LESKA
19,8
148
P+N
102
etaža/streha
21.500
26.230
PHPP gratis!
BELA
20
156
P+N
144
brez
17.900
21.838
143
etaža
20.800
25.376
VARČNE HIŠE
157
etaža
21.100
25.742
ERGA
19,1
137
P+N
158
brez
18.200
22.204
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
147
etaža/streha
21.100
25.742
LIVIA
20
123
P+N
148
brez
16.400
20.008
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
105
etaža
19.200
23.424
IVA
20
142
P+N
106
brez
16.300
19.886
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 22% DDV (v EUR):
165
etaža
15.300
18.666
SOJA
110
P+N
166
brez
13.300
16.226
112
etaža
17.500
21.350
KLARA
132
P
35
brez
12.300
15.006
108
etaža
14.900
18.178
JANJA
137
P+N
109
brez
12.000
14.640
VARČNE HIŠE na spletni strani Ytong •
119
etaža
13.700
16.714
ZALA
122
P+M
63
brez
11.500
14.030
121
etaža
14.700
17.934
VESNA
132
P+M
67
brez
12.000
14.640
VESNA s kletjo
203
K+P+M
122
69
klet/etaža
brez
23.400
18.300
28.548
22.326
171
etaža/steha
21.000
25.620
STINA
146
P+N
172
brez
15.600
19.032
ZARJA
149
P+M
75
brez
13.200
16.104
113
etaža
13.200
16.104
127
etaža
16.000
19.520
LENA
125
P+M
36
brez
10.700
13.054
167
etaža
15.400
18.788
TISA
126
P+N
168
brez
12.900
15.738
169
etaža
14.100
17.202
HOJA
133
P+M
170
brez
11.700
14.274
128
etaža
16.500
20.130
ŽIVA
150
P+M
76
brez
13.700
16.714
151
etaža/streha
17.900
21.838
MELENA
128
P+N
152
brez
13.100
15.982
123
etaža
15.100
18.422
VITA
137
P+M
70
brez
12.400
15.128
131
etaža
18.000
21.960
SAVA
154
P+M
80
brez
15.000
18.300
117
etaža
14.500
17.690
VERA
130
P+M
41
brez
11.700
14.274
107
etaža
15.900
19.398
MAJA
137
P+N
29
brez
13.400
16.348
110
klet/ etaža
18.400
22.448
EMA
154
K+P+M
31
brez
14.600
17.812
134
etaža/streha
26.000
31.720
PRIMORKA
158
P+N
85
brez
18.800
22.936
135
klet/etaža
21.000
25.620
ŠPELA
167
K+P+M
86
brez
17.000
20.740
139
etaža
23.300
28.426
BRINA
197
P+M
91
brez
18.400
22.448
129
etaža
16.900
20.618
ANA
160
P+M
78
brez
13.900
16.958
130
klet/etaža
20.000
24.400
URŠKA
167
K+P+M
79
brez
16.000
19.520
163
etaža
20.200
24.644
DOLENJKA
210
P+N
164
brez
16.400
20.008
126
etaža
16.500
20.130
133
etaža
16.500
20.130
NEŽA
161
P+M
83
brez
13.400
16.348
132
etaža
15.600
19.032
EVA
168
P+M
81
brez
12.400
15.128
MOJCA MOJCA s kletjo
150
225
P+M
K+P+M
74
114
37
brez
K/E
brez
13.600 25.600 20.100
16.592 31.232 24.522
115
etaža
17.100
20.862
PINIJA
161
P+N
39
brez
14.000
17.080
138
etaža
17.200
20.984
MEDIJA
178
P+N
90
brez
13.700
16.714
111
etaža
21.700
26.474
JULIJA
244
P+M
33
brez
16.800
20.496
118
etaža
14.800
18.056
IRENA
107
P+M
62
brez
13.500
16.470
125
etaža
15.300
18.666
AJDA
136
P+M
73
brez
12.900
15.738
140
etaža
22.600
27.572
TONJA
237
P+M
93
brez
18.300
22.326
120
etaža
14.300
17.446
PIKA
126
P+M
65
brez
12.000
14.640
136
etaža
23.600
28.792
DARJA
167
P+N
88
brez
17.100
20.862
141
klet/etaža
25.000
30.500
JASNA
244
K +P +M
94
brez
19.200
23.424
124
etaža
17.600
21.472
LUCIJA
133
P+M
72
brez
14.500
17.690
137
etaža
18.200
22.204
PRISTAN
177
P+M
89
brez
15.100
18.422
142
klet/etaža
25.300
30.866
LUČKA
252
K +P +M
95
brez
19.000
23.180

Similar documents