cenik ytong hiš

Transcription

cenik ytong hiš
CENIK
cenik ytong hiš
Datum: marec 2012
Izbrati Ytong hišo je premišljena poteza.
Energijsko učinkovit in ekološko naravnan dom je cilj vsakega, ki želi sodoben življenjski slog nadgraditi s »pametnim« bivanjem.
Gradnja hiše naj bo zato vedno dobro premišljena poteza, ki vam bo dolgoročno zagotavljala kakovostno udobje in zdravo bivanje.
V podjetju Xella proizvajamo in prodajamo gradbeni material blagovnih znamk YTONG in YTONG MULTIPOR. Smo eden
najprodornejših ponudnikov energijsko učinkovite gradnje v Sloveniji. Spremljamo aktualno dogajanje in svetovne trende sodobne
gradnje ter vam nudimo celostno servisno podporo v celotnem procesu načrtovanja in gradnje.
V naši široki izbiri pasivnih, nizkoenergijskih in varčnih hiš boste zagotovo našli dom po vaši meri.
Veljavnost cenika: od 1. 3. 2012. Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
V ponudbo ni vključeno:
1. Gradbeni material YTONG za izvedbo konstrukcij:
- zunanjih zidov iz termoblokov debeline 40 cm,
- notranjih nosilnih zidov debeline 25 cm,
- predelnih sten debeline 15 cm,
- vertikalnih vezi iz protipotresnih zidnih blokov PTB, PZB,
- preklad za premostitev okenskih in vratnih odprtin,
- opaža in toplotne zaščite zunanjega roba medetažnih
konstrukcij iz L elementov,
- horizontalnih, poševnih in kolenčnih vezi ter horizontalnih
nosilcev iz U elementov
- medetažnih in strešnih konstrukcij iz Ytong plošč, kjer je
to vključeno v ponudbo,
- in lepilna malta za zidanje.
2. Tipska projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) - načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij
ter strojnih in elektro inštalacij.
3. Projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi izvedbenimi detajli,
armaturnimi načrti, popisi del in predizmere, specifikacijami
potrebnih materialov in drugo v skladu s pravilnikom o
vsebini projektne dokumentacije.
Del ponudbe pasivnih in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš
je tudi izračun porabe energije po PHPP (Pasive House
Planning Package 2007).
4. Ytong strop, v hišah, kjer je to navedeno, z dostavo na
gradbišče in razkladanjem, brez montaže. Brezplačna
inštruktaža inštruktorja gradnje prvi dan polaganja
konstrukcije. Rok dobave Ytong stropa po dogovoru.
5. Komplet gradbenega orodja YTONG (lopatici širine 400 in
250 mm, mešalo za izdelavo YTONG lepilne malte, deska za
izravnavo, gumijasto kladivo in vedro).
6. Demonstracija gradnje na gradbišču po predhodnem
dogovoru najmanj 10 dni pred začetkom gradnje. Trajanje
demonstracije je omejeno na 8 ur vključno s prevozom na
gradbišče in z gradbišča (efektivna demonstracija poteka ca.
5 ur ob pomoči izvajalske ekipe investitorja).
Pozor: za nemoten potek demonstracije mora stranka
pred prihodom demonstratorja izvesti zakoličbo objekta,
hidroizolacijo na mestu nosilnih zidov, ter pripraviti surovine
za izdelavo podaljšane apneno-cementne malte (apno, pesek
0-4 mm, cement, voda) ter električno energijo. Za nemoten
potek montaže stropnih plošč mora investitor zagotoviti
utrjen dostop do objekta in okoli objekta.
1. Betonska dela, hidroizolacije, ostrešje, strešna kritina,
stavbno pohištvo in izvedbena dela.
2. Ogled parcele, izdelava vodilne mape z urbanističnim
delom, dodelave ali predelave projekta, zunanje ureditve, kot
npr. oporni zidovi, pridobivanje soglasij ipd.
3. Morebitne modifikacije projekta so stvar posebnega
dogovora med projektivnim birojem in stranko - vendar s tem
projekt izgubi značaj tipske YTONG hiše.
Dodatna storitev:
Kot dodatno storitev ima investitor možnost najema tračne
žage v skladu s cenikom in pogoji najema.
Vse podrobnosti o pogojih najema je potrebno dogovoriti s
tehnično službo.
Prodajni pogoji:
Vse cene so v EUR in veljajo dostavljene Fco gradbišče stranke.
Način plačila:
30% celotne vrednosti tipske hiše ob podpisu pogodbe, ostalo
pred začetkom dobave.
Xella porobeton SI, d.o.o.
Loke pri Zagorju 64
SI - 1412 Kisovec
Tel.: 03 56 71 122
Fax: 03 56 71 587
Brezplačni telefon: 080 18 22
www.ytong.si
[email protected]
YTONG® in XELLA® sta registrirani blagovni znamki podjetja Xella.
Ponudba tipskih Ytong hiš zajema:
PASIVNE HIŠE
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
*
**
K
P
N
M
letna poraba energije za ogrevanje
skupna površina brez površin zidov,
balkonov, teras in nadstreškov.
klet
pritličje
nadstopje (celotna površina etaže je normalne etažne višine)
mansarda (del površine etaže je zaradi strešine nižji od normalne etažne višine)
projekti predstavljeni samo na spletni
strani Ytong
NIZKOENERGIJSKE HIŠE
159
da
19.500
23.400
DOMAJA
13,9
149
P+N
160
ne
16.600
19.920
DOMAJA z ravno streho
10,8
149
P+N
161
162
da
ne
21.500
15.900
25.800
19.080
153
da
30.200
36.240
MAGRA
14
158
P+N
154
ne
26.900
32.280
104
da
20.900
25.080
PEROTA
14,8
168
P+N
101
ne
17.800
21.360
MOJA
14,9
151
P+N
103
da
23.600
28.320
145
da
18.900
22.680
PRVA
15
137
P+N
146
ne
16.500
19.800
OKRA
15
191
P+M
150
ne
18.900
22.680
Naziv hiše:
*Poraba energije (kWh/m2):
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
155
da
19.300
23.160
149
da
26.000
31.200
UNIKA
13,1
174
P+N
156
ne
16.200
19.440
PHPP gratis!
116
da
18.200
21.840
TINA
19
143
P+M
40
ne
15.500
18.600
PHPP gratis!
LESKA
19,8
148
P+N
102
da
21.500
25.800
PHPP gratis!
BELA
20
156
P+N
144
ne
17.900
21.480
143
da
20.800
24.960
VARČNE HIŠE
157
da
21.100
25.320
ERGA
19,1
137
P+N
158
ne
18.200
21.840
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
147
da
21.100
25.320
LIVIA
20
123
P+N
148
ne
16.400
19.680
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
105
da
19.200
23.040
IVA
20
142
P+N
106
ne
16.300
19.560
Naziv hiše:
**Neto tlorisna površina (m2):
Etažnost:
Šifra projekta:
Konstrukcija Ytong strop:
Cena brez DDV (v EUR):
Cena z 20% DDV (v EUR):
165
da
15.300
18.360
SOJA
110
P+N
166
ne
13.300
15.960
112
da
17.500
21.000
KLARA
132
P
35
ne
12.300
14.760
108
da
14.900
17.880
JANJA
137
P+N
109
ne
12.000
14.400
VARČNE HIŠE na spletni strani Ytong •
119
da
13.700
16.440
ZALA
122
P+M
63
ne
11.500
13.800
113
da
13.200
15.840
121
da
14.700
17.640
VESNA
132
P+M
67
ne
12.000
14.400
VESNA s kletjo
203
K+P+M
122
69
da
ne
23.400
18.300
28.080
21.960
171
da
21.000
25.200
STINA
146
P+N
172
ne
15.600
18.720
ZARJA
149
P+M
75
ne
13.200
15.840
127
da
16.000
19.200
LENA
125
P+M
36
ne
10.700
12.840
167
da
15.400
18.480
TISA
126
P+N
168
ne
12.900
15.480
169
da
14.100
16.920
HOJA
133
P+M
170
ne
11.700
14.040
128
da
16.500
19.800
ŽIVA
150
P+M
76
ne
13.700
16.440
151
da
17.900
21.480
MELENA
128
P+N
152
ne
13.100
15.720
123
da
15.100
18.120
VITA
137
P+M
70
ne
12.400
14.880
131
da
18.000
21.600
SAVA
154
P+M
80
ne
15.000
18.000
117
da
14.500
17.400
VERA
130
P+M
41
ne
11.700
14.040
107
da
15.900
19.080
MAJA
137
P+N
29
ne
13.400
16.080
110
da
18.400
22.080
EMA
154
K+P+M
31
ne
14.600
17.520
134
da
26.000
31.200
PRIMORKA
158
P+N
85
ne
18.800
22.560
135
da
21.000
25.200
ŠPELA
167
K+P+M
86
ne
17.000
20.400
139
da
23.300
27.960
BRINA
197
P+M
91
ne
18.400
22.080
129
da
16.900
20.280
ANA
160
P+M
78
ne
13.900
16.680
130
da
20.000
24.000
URŠKA
167
K+P+M
79
ne
16.000
19.200
163
da
20.200
24.240
DOLENJKA
210
P+N
164
ne
16.400
19.680
126
da
16.500
19.800
133
da
16.500
19.800
NEŽA
161
P+M
83
ne
13.400
16.080
132
da
15.600
18.720
EVA
168
P+M
81
ne
12.400
14.880
MOJCA MOJCA s kletjo
150
225
P+M
K+P + M
74
114
37
ne
da
ne
13.600 25.600 20.100
16.320 30.720 24.120
115
da
17.100
20.520
PINIJA
161
P+N
39
ne
14.000
16.800
138
da
17.200
20.640
MEDIJA
178
P+N
90
ne
13.700
16.440
111
da
21.700
26.040
JULIJA
244
P+M
33
ne
16.800
20.160
118
da
14.800
17.760
IRENA
107
P+M
62
ne
13.500
16.200
125
da
15.300
18.360
AJDA
136
P+M
73
ne
12.900
15.480
140
da
22.600
27.120
TONJA
237
P+M
93
ne
18.300
21.960
120
da
14.300
17.160
PIKA
126
P+M
65
ne
12.000
14.400
136
da
23.600
28.320
DARJA
167
P+N
88
ne
17.100
20.520
141
da
25.000
30.000
JASNA
244
K+P+M
94
ne
19.200
23.040
124
da
17.600
21.120
LUCIJA
133
P+M
72
ne
14.500
17.400
137
da
18.200
21.840
PRISTAN
177
P+M
89
ne
15.100
18.120
142
da
25.300
30.360
LUČKA
252
K+P+M
95
ne
19.000
22.800

Similar documents