Navodila za vgradnjo Ytong Multipor toplotnoizolacijskih plošč

Transcription

Navodila za vgradnjo Ytong Multipor toplotnoizolacijskih plošč
Navodila za vgradnjo
Ytong Multipor
toplotnoizolacijskih plošč
Zakaj boste uporabili Ytong
Multipor?
Ytong Multipor je edini toplotnoizolacijski material z
odlično tlačno trdnostjo!
ekološko
neoporečen
mineralen in
masiven
trden in stabilen
toplotno izolativen
paropropusten
negorljiv
absorbira zvok
primeren za
recikliranje
vodoodbojen
RECYCEL
enostaven za
vgradnjo,
trden/nestisljiv
enostavna
obdelava
v skladu z
evropskimi
standardi
Ytong Multipor je pridobil certifikat
2
Področja uporabe Ytong
Multiporja
toplotna izolacija
zunanjih zidov na
notranji strani
[stran 4]
toplotna izolacija
zunanjih zidov
na zunanji strani
[stran 10]
toplotna izolacija
stropov
[stran 15]
Navodila za vgradnjo
3
Toplotna izolacija zunanjih zidov
na notranji strani
Uporabljajte jo predvsem v primerih, ko ni mogoče izvesti toplotne izolacije na zunanji strani
Parna
zapora ni
potrebna!
nosilnih zidov (npr. pri spomeniško zaščitenih objektih, samostojnih posegih etažnih
lastnikov v večstanovanjskem objektu, ipd ...).
Kaj morate preveriti, preden se odločite za izvedbo
notranje izolacije?
1. Zid mora biti zaščiten pred zunanjimi vremenskimi vplivi, predvsem zelo močnim horizontalnim
dežjem.
4
2.Zid mora biti zaščiten pred kapilarnim dvigom vlage.
3.Gradbeno-fizikalni in klimatski pogoji morajo biti
jasno definirani.
4.Podlaga mora biti trdna in nosilna ter primerna za
vgradnjo notranje izolacije.
5.Uporabljeni elementi konstrukcijske sestave morajo biti kompatibilni.
Kaj potrebujete za izvedbo notranje toplotnoizolacijske obloge z Ytong Multiporjem?
Ytong Multipor toplotnoizolacijske plošče izbrane
debeline
Ytong Multipor lahko lepilno malto
Armirno mrežico
Izvedba:
Ytong Multipor toplotnoizolacijske plošče boste vgradili v naslednji korakih:
Navodila za vgradnjo
5
1. Priprava podlage
Podlaga mora biti primerna za lepljenje, to pomeni
suha in čista brez kakršnihkoli ostankov, ki preprečujejo zlepljenje. Podlago morate očistiti ter odstraniti ostanke betona, malte itd. Pri velikih neravninah
morate nanesti izravnalno plast apneno-cementnega ometa. Po potrebi lahko nanesete prednamaz, ki
omogoča učinkovitejše lepljenje.
Nasvet
Pri sveže ometanih
podlagah morate
upoštevati
predpisani čas
sušenja ometa in
šele, ko je površina
suha, lahko
pričnete z vgradnjo
Ytong Multiporja.
Izravnalna plast > apnenocementni omet pri neravnih
podlagah
2. Priprava lahke
lepilne malte
V vedru zamešate primerno količino lepilne
malte, kot je navedeno v
navodilih na vreči. Uporabna je do dve uri po
pripravi.
6
3. Lepljenje plošč
Za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč Ytong Multipor na
podlago uporabite lahko lepilno malto. Ytong Multipor
lahko lepilno malto nanesite z
lopatico (z zobci na 10 mm) po
celotni površini Ytong Multi-
Poraba:
Od 2,5-3,0
kg Ytong
Multipor
lahke lepilne
malte na m2,
odvisno od
podlage.
por toplotnoizolacijske plošče. Debelina nanosa Ytong Multipor lahke lepilne
malte mora biti približno 8 mm (odvisno od ravnosti
površine). Stranske stike toplotnoizolacijskih plošč
ne lepite.
Nasvet
Za vgradnjo toplotnoizolacijskih plošč Ytong
Multipor uporabljajte izključno lahko lepilno
malto Ytong Multipor.
Toplotnoizolacijsko ploščo Ytong Multipor z nanešenim lepilom namestite na zidno površino, dobro pri-
Navodila za vgradnjo
7
tisnite in jo rahlo »zapeljite« - potisnite po površini
stene do druge plošče. Tako dosežete dober oprijem
plošč s podlago.
4. Zaključna obdelava zidu, obloženega z
Ytong Multipor ploščami
Površino Ytong Multipor mineralnih toplotnoizolacijskih plošč obdelate zelo enostavno:
■■ nanesete 5 mm debel sloj Ytong Multipor lahke lepilne malte
■■ v sloj malte vtisnete armirno mrežico
■■ nanesete
primer-
ni zaključni sloj,
debeline do 5 mm,
da dobite gladko ali
strukturirano
po-
Vsi sloji, ki jih
nanašamo na
zid, morajo biti
difuzijsko odprti prepuščati morajo
vodno paro!
vršino:
▪▪ razni ometi, npr. tankoslojni fini silikatni ali
mavčni ometi v debelini do 5 mm
8
▪▪ silikatne ali mavčne
mase za izravnave v
debelini do 5 mm
▪▪ Ytong Multipor lahko
Bremena, ki
visijo na steni,
morate sidrati v
nosilno podlago.
lepilno malto debeline 2-3 mm
▪▪ drugi plemeniti ometi skladno z normo EN 998-1
■■ izravnano površino zaključite z običajnimi dekorativnimi elementi, kot so:
▪▪ silikatne barve,
▪▪ tapete,
▪▪ keramične ploščice (le na delu površine).
Nasvet
Keramičnih ploščic ne smete namestiti po
celotni površini, izolirani z Ytong Multiporjem,
ker boste steno na ta način difuzijsko zaprli!
Namestite jih le do polovice površine.
Navodila za vgradnjo
9
Toplotna izolacija zunanjih zidov
na zunanji strani
Ytong Multipor izolacijske
plošče sodijo med najbolj
kakovostne izvedbe dodatne toplotne izolacije, tako
novih kot tudi starih stavb.
Ytong Multipor
absorbira
zvok in pri
»trkanju«
NE ODMEVA!
Celoten sestav dodatne zunanje izolacijske obloge je
mineralen, negorljiv (razred A2), deluje kot masiven
zid in zavira rast glivic ter alg.
10
Kaj potrebujete za izvedbo zunanje toplotnoizolacijske obloge z Ytong Multporjem?
Ytong Multipor toplotnoizolacijske plošče izbrane
debeline
Ytong Multipor lahko lepilno malto
Armirno mrežico
Sidra za pritrjevanje plošč
Izvedba:
1. Priprava podlage
Podlaga mora biti primerna za lepljenje, to pomeni
suha in čista brez kakršnihkoli ostankov, ki preprečujejo zlepljenje. Podlago morate očistiti ter odstraniti ostanke betona, malte itd. Pri izrazito neravnih
podlagah morate nanesti izravnalno plast apnenocementnega ometa.
Po potrebi lahko nanesete prednamaz, ki omogoča
učinkovitejše lepljenje.
Navodila za vgradnjo
11
Nasvet
Pri sveže ometanih podlagah morate
upoštevati predpisani čas sušenja ometa. Ko
je površina suha, lahko pričnete z vgradnjo
Ytong Multiporja.
2. Priprava lahke
lepilne malte
V vedru zamešate primerno količino lepilne
malte, kot je navedeno v
navodilih na vreči. Uporabna je do dve uri po
pripravi.
3. Lepljenje plošč
Za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč Ytong Multipor
na podlago uporabite lahko lepilno malto.
Ytong Multipor lahko lepilno malto z lopatico (z
zobci do 15 mm) nanesite
po celotni površini Ytong
Multipor
toplotnoizola-
cijske plošče. Debelina
nanosa Ytong Multipor lahke lepilne malte mora biti
približno 8-10 mm. Stranske stike toplotnoizolacijskih plošč ne lepite.
Nasvet
Za vgradnjo toplotnoizolacijskih plošč Ytong
Multipor uporabljajte izključno lahko lepilno
malto Ytong Multipor.
12
Poraba: Od 2,5-3,5 kg Ytong Multipor lahke
lepilne malte na m2 za en sloj nanosa,
odvisno od podlage.
Po nanosu lepila, toplotnoizolacijske
plošče
Ytong Multipor s pritiskom namestite na zidno
površino in jo »zapeljite«
- potisnite po površini stene do druge plošče. Tako dosežete dober oprijem plošč s podlago.
4. Sidranje plošč
Vsako Ytong Multipor toplotnoizolacijsko ploščo je
potrebno pred namestitvijo armirne mrežice sidrati
v zid. Za ta namen uporabite primerna plastična sidra. Ploščo sidrajte z enim sidrom na sredini in ravno v zid. V primeru ekstremnih vremenskih pogojev
(predvidene višje hitrosti vetra) uporabite dve sidri za
eno ploščo. Sidra zakrijete z Ytong Multipor lahko lepilno malto.
Navodila za vgradnjo
13
5. Zaključna obdelava zunanjega zidu,
obloženega z Ytong Multipor ploščami
Površino Ytong Multipor mineralnih toplotnoizolacijskih plošč obdelate zelo enostavno:
■■ nanesite 5 mm debel sloj Ytong Multipor lahke lepilne malte
■■ v sloj malte vtisnete armirno mrežico
■■ nanesete silikatni ali silikonski mineralni zaključni
omet (upoštevajte navodila proizvajalca) ali zaključite s silikonskim zaključnim slojem izbrane barve.
Toplotnoizolacijski
sistem Ytong
Multipor je
naraven in
trajen!
14
Toplotna izolacija stropov
Ytong Multipor je najboljši toplotnoizolacijski sistem za izvedbo toplotne zaščite stropov garaž in
kleti.
Izvedba je zelo enostavna, kajti plošč ni potrebno sidrati in tudi zaključna obdelava ni potrebna.
Kaj potrebujete za izvedbo toplotnoizolacijske obloge
stropov z Ytong Multporjem?
Ytong Multipor toplotnoizolacijske plošče izbrane
debeline
Navodila za vgradnjo
15
Ytong Multipor lahko lepilno malto
Izvedba:
1. Priprava podlage
Podlaga mora biti primerna za lepljenje, to pomeni
suha in čista brez kakršnihkoli ostankov, ki preprečujejo zlepljenje. Podlago je potrebno očistiti ter odstraniti ostanke betona, malte itd. Pri izrazito neravnih površinah je potrebno nanesti izravnalno plast
apneno-cementnega ometa.
Po potrebi lahko nanesete prednamaz, ki omogoča
učinkovitejše lepljenje.
Nasvet
Z vgradnjo Ytong Multiporja pričnete, ko so
stropi suhi.
2. Priprava lahke
lepilne malte
Po navodilih z vreče v vedru zamešate primerno
količino lepilne malte.
Uporabna je do dve uri
po pripravi.
16
3. Lepljenje plošč
Za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč Ytong Multipor
na podlago uporabite lahko lepilno malto.
Nasvet
Delo bo potekalo hitreje, če boste namazali
več Ytong Multipor toplotnoizolacijskih plošč
naenkrat.
Ytong Multipor lahko lepilno malto z lopatico (z
zobci do 10 mm) nanesete po celotni površini
Ytong Multipor toplotnoizolacijske plošče. Debelina nanosa Ytong Multipor lahke lepilne malte mora
biti 10 oz. 15 mm, odvisno od debeline plošč in podlage. Stranice toplotnoizolacijskih plošč ne lepite.
Debelina nanosa lahke
lepilne mate za lepljenje
Ytong Multiporja na strop je
odvisna od debeline Ytong
Multipor toplotnoizolacijskih
plošč :
■■ pri debelini manj kot 140 mm naj bo nanos lepilne malte 10 mm
■■ pri debelini več kot 140 mm, naj bo nanos lepilne malte 15 mm
Navodila za vgradnjo
17
Po nanosu lepila toplotnoizolacijske plošče Ytong
Multipor s pritiskom namestite na strop in jih rahlo
»zapeljite« - potisnite po površini stropa (do druge
plošče). Pazite, da jih boste na strop pritisnili po celi
površini. Tako boste dosegli dober oprijem plošč s
podlago.
Nasvet
Kako boste izolirali
nosilec ali preklado?
Najprej izolirajte
spodnji del nosilca. Ko
zaključite z oblaganjem
spodnjega dela, z ročno
žago odžagajte potrebne dimenzije plošč
Ytong Multipor in jih prilepite še na stranski
stranici nosilca. Odvečni del plošče preprosto
odbrusite s strgalom. Zelo pomembno je, da ne
mažete stikov med posameznimi Ytong Multipor
ploščami.
18
4. Zaključna obdelava stropa
Stropa, toplotno izoliranega z Ytong Multipor
ploščami, ni potrebno
obdelati
z
zaključnim
ometom. Že neobdelan
strop deluje zelo estetsko. Eventuelne neravne površine preprosto zbrusite
s strgalom, morebitne okruške pa obdelajte z Ytong
Multipor sanirno malto.
V primeru, da se za zaključno obdelavo vseeno odločite, pa je postopek sledeč:
■■ vsako Ytong Multipor ploščo sidrajte s sidrom v
stropno ploščo,
■■ nanesite 5 mm debel sloj lahke lepilne malte Ytong
Multipor,
■■ v pripravljen sloj malte
vtisnite armirno mrežico,
■■ nanesite mineralni zaključni omet (upoštevajte
navodila proizvajalca),
■■ zaključite s primernim
nanosom izbrane silikatne barve.
Neobdelan
strop iz Ytong
Multipor
toplotnoizolacijskih
plošč deluje
zelo estetsko
in kompaktno,
kar vam
prihrani
denar in čas,
ki bi ga sicer
potrebovali za
obdelavo.
Želimo vam uspešno in kakovostno izvedbo del!
Navodila za vgradnjo
19
Datum: maj 2010
Tel.: 03 56 71 122
Fax: 03 56 71 587
Brezplačni telefon: 080 18 22
www.xella.si
[email protected]
YTONG® in XELLA® sta registrirani blagovni znamki podjetja Xella.
Xella porobeton SI, d.o.o.
Loke pri Zagorju 64
1412 Kisovec
Slovenija