Seznam učbenikov 2015-16

Comments

Transcription

Seznam učbenikov 2015-16
OŠ A. T. Linharta
Radovljica
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
1. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA , S slikanico na rami, zvezek za opismenjevanje, 1. in 2. del, MK
2.
M. Cotič et al.:
Svet matematičnih čudes 1, delovni zvezek za matematiko, 1. in 2. del, DZS
3.
Osterman, S.:
RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog za matematiko, ANTUS
4.
I. Hergan et al.:
Dotik okolja 1, delovni zvezek, spoznavanje okolja za 1. razred, 1. in 2. del, DZS
2. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA, S slikanico na rami, zvezek za opismenjevanje, 3. del, MK
2.
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA, S slikanico na rami, delovni zvezek za jezik in književnost, MK
3.
V. Medved Udovič et al.:
Kdo bo z nami šel v gozdiček, berilo za 2. razred, MK
4.
Osterman, S.:
Računanje je igra 2, zbirka nalog za matematiko, 1. in 2. del, ANTUS
5.
M. Cotič et al.:
Svet matematičnih čudes 2, delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, 1. in 2. del, DZS
6.
I. Hergan et al.:
Dotik okolja 2, delovni zvezek, spoznavanje okolja za 2. razred, 1. in 2. del, DZS
3. RAZRED (A in B oddelek ter Mošnje)
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
Lili in Bine 3, medpredmetni učni komplet (samostojni delovni zvezek za slovenščino, matematiko,
spoznavanje okolja in glasbeno umetnost), ROKUS
2.
Maidment, S.:
Happy house 2, učbenik za angleščino v 1. triadi osnovne šole, OXFORD
3. RAZRED (C in D oddelke ter Ljubno)
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA 3, S slikanico na rami, delovni zvezek za jezik, MK
2.
V. Medved Udovič et al.:
Kdo bo z nami šel v gozdiček, berilo za 3. razred, MK
3.
M. Cotič et al.:
Svet matematičnih čudes 3, 2 dela, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu, DZS
4.
S. Osterman, M. Češek:
RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu, 1. in 2. del, ANTUS
5.
Maidment, S.:
Happy house 2, učbenik za angleščino v 1. triadi osnovne šole, OXFORD
4. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič:
Kocka 4, učbenik za matematiko v 4. razredu, MODRIJAN
2.
B. Golob et al.:
Razširi roke, berilo za slovenščino v 4. razredu, MKZ
3.
A. Vovk Korže et al.:
Družba smo mi 4, učbenik za družbo v 4. razredu, ROKUS KLETT
4.
Radovednih pet za 4. razred, komplet samostojnih delovnih zvezkov, ROKUS KLETT
5.
6.
S. Maidment:
Happy street 1, učbenik za angleščino, MK
S. Maidment:
Happy street 1, delovni zvezek za angleščino, MK
Opomba
Opomba
UČBENIŠKI SKLAD
prenovljeno
Opomba
Opomba
UČBENIŠKI SKLAD
Opomba
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
5. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič:
Kocka 5, učbenik za matematiko v 5. razredu, MODRIJAN
T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič:
Kocka 5, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu, MODRIJAN
B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida:
Na krilih besed, berilo za slovenščino v 5. razredu, MKZ
M. Bešter et al.:
Gradim slovenski jezik 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu, ROKUS
C. Marangon, C. Richieri.:
Hi there! 5, učbenik za angleščino, ROKUS KLETT
C. Marangon, C. Richieri.:
Hi there! 5, delovni zvezek za angleščino, ROKUS KLETT
A. Mirjanič:
Družba smo mi 5, učbenik za družbo v 5. razredu, ROKUS
A. Mirjanič:
Družba smo mi 5, delovni zvezek za družbo v 5. razredu, ROKUS
D. Krnel et al.:
Od mravlje do sonca 2, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, MODRIJAN
A. Pesek:
Glasba 5, delovni zvezek s CD-jem za glasbeno vzgojo v 5. razredu, MKZ
6. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
N. Cajhen et al.:
Gradim slovenski jezik 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 6. razredu, ROKUS KLETT
2.
M. Blažič et al.:
Svet iz besed 6, berilo za 6. razred, ROKUS KLETT
3.
B. Wetz:
English plus starter, učbenik za angleščino, MK
4.
B. Wetz:
English plus starter, delovni zvezek za angleščino, MK
5.
M. Dornik, M. Turk, M. Vehovec:
Kocka 6, učbenik, matematika za 6. razred, MODRIJAN
6.
A. Šorgo et al.:
Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, DZS
7.
S. Fošnarič et al.:
Tehnika in tehnologija 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu, IZOTECH
8.
H. Verdev:
Raziskujem zemljo 6, učbenik za geografijo v 6. razredu, ROKUS KLETT
9.
H. Verdev:
Raziskujem zemljo 6, delovni zvezek za geografijo v 6. razredu, ROKUS KLETT
10.
H. Verdev:
Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu, ROKUS KLETT
11.
12.
13.
Opomba
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
posodobljen
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
Opomba
prenovljen
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
H. Verdev:
Raziskujem preteklost 6, delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu, ROKUS KLETT
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
Likovno izražanje 6, učbenik za likovno vzgojo v 6. razredu, DEBORA
UČBENIŠKI SKLAD
S. Kostanjevec.:
Gospodinjstvo 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu, ROKUS KLETT
UČBENIŠKI SKLAD
7. RAZRED
Št.
Avtor, naslov, založba
1.
N. Cajhen et al.:
Slovenščina za vsak dan 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu, ROKUS KLETT
2.
M. Mohor et al.:
Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za književnost pri slovenščini v 7. razredu, MKZ
3.
B. Wetz:
English plus 1, učbenik za angleščino, MK
4.
B. Wetz:
English plus 1, delovni zvezek za angleščino, MK
5.
J. Senegačnik, B. Drobnjak:
Spoznavamo Evropo in Azijo, učbenik, geografija za 7. razred, MODRIJAN
6.
J. Senegačnik, B. Drobnjak:
Geografija Evrope in Azije, delovni zvezek, geografija za 7. razred, MODRIJAN
7.
J. Razpotnik, D. Snoj:
Raziskujem preteklost 7, učbenik, zgodovina v 7. razredu, ROKUS KLETT
8.
J. Razpotnik, D. Snoj:
Raziskujem preteklost 7, delovni zvezek, zgodovina v 7. razredu, ROKUS KLETT
9.
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik za matematiko, MODRIJAN
10.
P. Karba et al.:
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, učbenik za pouk državljanske vzgoje in etike v 7. razredu,
MK
11.
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
Likovno izražanje 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu, DEBORA
12.
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan:
Tehnika in tehnologija 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu, IZOTECH
13.
A. Šorgo et al.:
Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, DZS
Opomba
prenovljen
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
8. RAZRED
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Avtor, naslov, založba
N. Cajhen et al.:
Slovenščina za vsak dan 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu, ROKUS KLETT
M. Honzak et al.:
Dober dan, življenje, berilo za slovenščino - književnost za 8. razred, MKZ
B. Wetz:
English plus 2, učbenik za angleščino, MK
B. Wetz:
English plus 2, delovni zvezek za angleščino, MK
Geografija 8, samostojni delovni zvezek za geografijo
M. Žvanut, P. Vodopivec:
Vzpon meščanstva, učbenik, zgodovina za 8. razred, MODRIJAN
G. Škraba:
Vzpon meščanstva, delovni zvezek, zgodovina za 8. razred, MODRIJAN
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik za matematiko, MODRIJAN
P. Karba et al.:
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, učbenik za pouk državljanske vzgoje in etike v 8. razredu,
MK
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
Likovno izražanje 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu, DEBORA
S. Fošnarič et al.:
Tehnika in tehnologija 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu, IZOTECH
A. Smrdu:
Svet kemije 8, Od atoma do molekule, učbenik za kemijo v 8. razredu, JUTRO
B. Beznec et al.:
Moja prva fizika 1, fizika za 8. razred, učbenik, MODRIJAN
B. Beznec et al.:
Moja prva fizika 1, fizika za 8. razred, delovni zvezek, MODRIJAN
M. Svečko:
Spoznavam svoje telo, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS
Opomba
prenovljen
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
prenovljen
UČBENIŠKI SKLAD
9. RAZRED
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Avtor, naslov, založba
M. Bešter et al.:
Slovenščina za vsak dan 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu, ROKUS KLETT
M. Honzak et al.:
Skrivno življenje besed, berilo za slovenščino - književnost v 9. razredu, MKZ
B. Wetz:
English plus 3, učbenik za angleščino, MK
B. Wetz:
English plus 3, delovni zvezek za angleščino, MK
J. Senegačnik, B. Drobnjak, M. Otič.:
Živim v Sloveniji, učbenik, geografija za 9. razred, MODRIJAN
J. Senegačnik, B. Drobnjak, M. Otič.:
Geografija Slovenije, delovni zvezek, geografija za 9. razred, MODRIJAN
J. Razpotnik, D. Snoj:
Raziskujem preteklost 9, učbenik, zgodovina za 9. razred, ROKU KLETT
J. Razpotnik, D. Snoj:
Raziskujem preteklost 9, delovni zvezek, zgodovina za 9. razred, ROKU KLETT
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik za matematiko v 9. razredu, ROKUS KLETT
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
Likovno izražanje 9, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu, DEBORA
A. Smrdu:
Svet kemije 9, Od molekule do makromolekule, učbenik za kemijo v 9. razredu, JUTRO
M. Svečko:
Spoznavam živi svet, učbenik za biologijo v 9. razredu, DZS
B. Beznec et al.:
Moja prva fizika 2, fizika za 9. razred, učbenik, MODRIJAN
B. Beznec et al.:
Moja prva fizika 2, fizika za 9. razred, delovni zvezek, MODRIJAN
Opomba
prenovljen
UČBENIŠKI SKLAD
(SAMO ZA 9. C ODDELEK)
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
prenovljen

Similar documents