PROSTA IZBIRA DIJAKOV v šolskem letu 2015/16 Dejavnosti Čas

Transcription

PROSTA IZBIRA DIJAKOV v šolskem letu 2015/16 Dejavnosti Čas
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
PROSTA IZBIRA DIJAKOV v šolskem letu 2015/16



Dejavnosti
Računalniški krožek C#
(1. do 3. letnik)
Čas izvedbe
Mentor
nov. 2015 – feb. 2016
Miha Baloh
Krožek CNC
Krožek 3D modeliranje
Športne dejavnosti
odbojka, košarka,
nogomet, atletika –
priprava ekip na
tekmovanja
kolesarski krožek
tekaški krožek
nov. 2015 – april 2016
okt. 2015 – maj 2016
Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž.
Andrej Starman, univ. dipl. inž.
sept.
2016
2015–
maj.
sept. 2015 – maj 2016
sept. 2015 – maj 2016
Simona Kert. prof.
Janez Zupanec, univ. dipl. mat.
Marko Arnež, prof.
.
Priprave na maturo

ANJ
nov. 2015 – maj 2016

MAT – višji nivo
nov. 2015 – maj 2016
Priprave na tekmovanja
za
Cankarjevo priznanje
Andreja Bešter, prof.
Zdenka Varl, prof.
Goran Vujović, prof.
Janez Zupanec, univ. dipl. mat.
nov. 2015– feb. 2016
strokovni aktiv slavistov
sept. 2015– maj 2016
sept. 2015 – maj 2016
Janez Zupanec, univ. dipl. mat.
Goran Vujović, prof.
Ivanka Toman, prof.
sept. 2015 – maj 2016
Gašper Strniša, mag.
sept. 2015 – maj 2016
Klavdija Stropnik, prof.
Angleška bralna značka
okt. 2014– marec 2015
okt. 2015– marec 2016
Iskrice branja
sept. 2015– junij. 2016
dec. 2015– feb. 2016
Tilka Sever, prof.
Zdenka Varl, prof.
Andreja Bešter, prof.
Romana Debeljak, univ. dipl.
ped. in prof., Maja Jošt, prof.
Miran Kozmus, dipl. inž.
okt. 2015 – jan. 2016
okt. 2015– apr. 2016
okt. 2015 – apr. 2016
oktober 2014 – junij
2015
Maja Jošt, prof.,
Tatjana Zupan, prof.,
Simona Rozman, prof
Simona Rozman, prof.
Tatjana Zupan, prof.
Priprave na mat.
tekmovanje
Priprava na tekmovanje
iz FIZ
Priprave na tekmovanje
iz RAČ
Priprave na tekmovanje
iz kemije
Digitalna fotografija
Tečaji tujih jezikov:
- ruski jezik
- italijanski jezik
- nemški jezik
Nemška bralna značka
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
Moja moč, na pomoč
okt. 2015- mar. 2016
Tečaj prve pomoči
Tečaj CPP
Plesni tečaj (4. letniki)
nov. 2015- jan. 2016
okt. 2015 – jan. 2016
okt. 2015 - maj 2016
Kranj, 27. 8. 2015
Karmen Kanalec, univ. dipl.
ped., prof. soc.
zunanji sodelavci
zunanji sodelavci
zunanji sodelavci
Zdenka Varl, ravnateljica