POROČILO O SLUŽBENEM POTOVANJU

Transcription

POROČILO O SLUŽBENEM POTOVANJU
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kranj, 7. 4. 2015
Spoštovani!
Šolski center Kranj si v okviru partnerskega sodelovanja prizadeva k tesnejšemu povezovanju s podjetji ter
spodbujanju delodajalcev k izvajanju praktičnega izobraževanja dijakov in študentov. Tako mentorje iz
podjetij kot zaposlene na ŠC Kranj
VABIMO NA STROKOVNI POSVET,
ki bo v četrtek, 16. 4. 2015, ob 13. uri v prostorih Šolskega centra Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj (učilnica 511, 512).
Posvet je namenjen srečanju mentorjev s predavatelji in učitelji ter z mentorji iz drugih podjetij, medsebojni
razpravi, izmenjavi mnenj in izkušenj ter tudi informativnim predstavitvam študijskih programov in ciljev
posameznih programov in predmetov.
Program posveta:
 od 13.00-13.05: pozdravni nagovor direktorja ŠC Kranj, g. Jožeta Drenovca;
 od 13.05-13.10: splošne informacije o Srednji tehniški šoli ŠC Kranj, ravnateljica Srednje tehniške šole ga.
Saša Kocijančič;
 od 13.10-13.15: splošne informacije o VSŠ ŠC Kranj, ravnateljica VSŠ ŠC Kranj, mag. Lidija Grmek Zupanc;
 od 13.15-13.25: splošne informacije o MIC – u, vodja MIC-a ga. Nataša Kristan Primšar;
 od 13.25-13.40: namen in cilji praktičnega izobraževanja dijakov in študentov, g. Anton Žnidar in mag.
Branka Jarc Kovačič;
 od 13.40-14.10: delavnice – predstavitve izobraževalnih programov mehatronika, informatika,
elektroenergetika, ekonomist/poslovni sekretar, varovanje/organizator socialne mreže;
 od 14.10–14.30: odmor;
 od 14.30–16.00: brezplačno strokovno izobraževanje po izbiri mentorja (CISCO, predstavitev HTEC itd.).
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
Ravnateljica VSŠ ŠC Kranj ter ravnateljica STŠ ŠC Kranj:
mag. Lidija Grmek Zupanc in ga. Saša Kocijančič
-1-