tej povezavi. - Šolski center Kranj

Transcription

tej povezavi. - Šolski center Kranj
ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠC KRANJ





Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Srednja tehniška šola
Strokovna gimnazija
Višja strokovna šola
Medpodjetniški izobraževalni center
VIZIJA ŠC Kranj
IZOBRAŽUJEMO ZA POKLICE PRIHODNOSTI S SODOBNIM
ZNANJEM IN DOBRIMI MEDČLOVEŠKIMI ODNOSI med
vsemi udeleženci. Pripadnost ustanovi in sodelovanje z
gospodarstvom in okoljem sta pomembni sestavini naše
uspešnosti pri usposabljanju dijakov in študentov.
POSLANSTVO
Na Šolskem centru Kranj ustvarjamo in prenašamo znanje, ki
našim dijakom in študentom omogoča uspešno vključevanje
v globalno okolje.
VREDNOTE
Delavnost, strokovnost, odgovornost, inovativnost, etičnost,
sodelovanje, poštenost, pozitivna naravnanost, skrb za
okolje.
ČASOVNI RAZPORED UR IN ODMOROV
Šol. ura
TRAJANJE
1. ura
7.10 – 7.55
PREHRANA
2. ura
8.00 – 8.45
3. ura
8.50 – 9.35
TOPLI OBROK
4. ura
9.40 – 10.25
TOPLI OBROK
5. ura
10.30 – 11.15
TOPLI OBROK
6. ura
11.20 – 12.05
7. ura
12.10 – 12.55
8. ura
13.00 – 13.45
9. ura
13.50 – 14.35
10. ura
14.40 – 15.25
OCENJEVALNA OBDOBJA
1.
2. zaključni letniki
2. ostali letniki
od
01. 09. 2015
16. 01. 2016
16. 01. 2016
do
15. 01. 2016
20. 05. 2016
23. 06. 2016
SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA
ŠOLA
Smo strokovna in poklicna srednja šola, ki pod svojo streho
združuje kar pestro paleto izobraževalnih programov
ekonomskega, storitvenega in gradbenega področja.
Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe in
izobražujemo za poklice:
-
ekonomski tehnik SSI, PTI in PT
gradbeni tehnik SSI, PTI
administrator SPI
trgovec SPI
frizer SPI
slikopleskar-črkoslikar SPI
pečar-polagalec keramičnih oblog SPI
zidar SPI
pomočnik pri tehnologiji gradnje NPI
Izvedbeni predmetniki prenovljenih programov obsegajo
splošno teoretični del, obvezne strokovne module, izbirne
strokovne module in del odprtega kurikula, ki je namenjen
zlasti povezovanju s sfero delodajalcev. Poleg tega zajema
izvedbeni predmetnik v vseh izobraževalnih programih
interesne dejavnosti. V različnem obsegu glede na posamezni
program in poklic pa dijaki v letih izobraževanja opravljajo
tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih. Še zlasti
dragocene so pridobljene izkušnje enomesečnega
praktičnega usposabljanja v tujini, kamor preko projekta
mobilnosti napotimo zainteresirane dijake.
Strokovnost naših učiteljev se izraža v podajanju učne snovi s
pomočjo sodobnih metod poučevanja, v uporabi IKT pri
pouku in v uspehih ter dosežkih naših dijakov na tekmovanjih
državnega in mednarodnega ranga strokovnega področja.
Poleg uspešnosti na tekmovanjih strokovnih področij, so naši
dijaki vedoželjni raziskovalci, dejavni so tudi na
humanitarnem področju (vsako leto med drugim pripravijo
kulturni program za starostnike) in so odlični športniki.
Smo šola, odprta za sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo,
delodajalci in različnimi državnimi institucijami. Smo tudi
šola, ki ima posluh za dijake s posebnimi potrebami, ali
dijake, ki uveljavljajo različne statusne pravice.
Smo šola, ki se trudi izobraževati za poklice prihodnosti, v
izobraževanje pa vtkati vrednoti, kot sta spoštovanje in
znanje.
Nada Šmid, prof.
Ravnateljica SESGŠ, ŠC Kranj
SESGŠ ŠC KRANJ
ŠOLSKO LETO
2015/16
OSEBNA IZKAZNICA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ:
Naziv:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Zakoniti zastopnik:
Transakcijski račun:
Telefon:
Telefaks:
Spletna stran:
Elektronski naslov:
ravnateljica
SESGŠ
pomočnica
ravnateljice
organizatorji
delovne prakse
koordinatorica
šolske prehrane
svetovalna služba
tajnica PM
tajnica ZI
Organizator IO
knjižnica
tajništvo
računovodstvo
ŠOLSKI CENTER KRANJ
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
6286259000
SI12782076
direktor JOŽE DRENOVEC
01100-6000041636 Banka Slovenije
04-280-40-00
04-280-40-35
www.sckr.si
[email protected]
Nada Šmid
Darja Košnik
Damjan Brumen
Irena Lončar
Tatjana
Podbevšek Sajevic
Gabrijela Jošt
[email protected]
059 093 902
[email protected]
059 093 903
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nika Dulmin
(Sanela
Hajdarovič)
Gabrijela Jošt
[email protected]
[email protected]
059 093 904
[email protected]
059 093 911
Lena Vesna
[email protected]
Špehar
059 093 911
[email protected]
Ivan Šambar
059 093 907
[email protected]
Julijana Prevc
059 093 905
Jolanda Gašperlin, 059 093 900
Dragica Zugwitz, Katja Zadnikar, Nataša Godnov
(sedež ŠC Kranj) 04 280 40 25
URADNE URE NA SESGŠ:
TAJNIŠTVO
IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH
vsak dan od 9.35 do 10.30 in od 13.00 do 13.50
torek, od 8.00 do 9.00 – SESGŠ
četrtek, od 16.00 -18.00 – SESGŠ
ponedeljek in četrtek od 13.00 do 16.30 ure
torek in sreda od 8.00 do 11.00 ure
(Kidričeva c. 55)
PRIREDITVE
ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE
KONFERENCE
zaključevanje ocen
1.
2. zaključni letniki
2. ostali letniki
15. 01. 2016
20. 05. 2016
22. 06. 2016
redovalna
konferenca
20. 01. 2016
20 05. 2016
23. 06. 2016
POČITNICE
JESENSKE
NOVOLETNE
ZIMSKE
PRVOMAJSKE
POLETNE
26. 10. 2015
25. 12. 2016
15. 02. 2016
27. 04. 2016
27. 06. 2016
01. 11. 2015
01. 01. 2016
19. 02. 2016
02. 05. 2016
31. 08. 2016
PRAZNIKI, PROSTI DNEVI
31. 10. 2015
01. 11. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
01. 01. 2016
08. 02. 2016
28. 03. 2016
08. 04. 2016
27. 04. 2016
01., 02. 05. 2016
25. 06. 2016
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novo leto
Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan
Velikonočni ponedeljek
Dan šole
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Dan državnosti
POPRAVNI IZPITI
Zimski izpitni rok
Spomladanski izpitni rok za SPI in NPI
Spomladanski izpitni rok
Jesenski izpitni rok
01. 02. – 29. 02. 2016
01. 06. – 04. 06. 2016
30. 06. – 03. 07. 2016
16. 08. – 20. 08. 2016
POKLICNA MATURA
rok
Zimski rok
Predpreizkus PM
Spomladanski rok
Jesenski rok
začetek
01. 02. 2016
marec 2016
28. 05. 2016
24. 08. 2016
seznanitev z uspehom
04. 03. 2016
V oddelkih pri profesorjih
04. 07. 2016
08. 09. 2016
PET
05. 02. 2016
PET,
SOB
PET
12. 02. 2016
13. 02. 2016
25. 03. 2016
ČET
Marec 2016
14. 04. 2016
SRE
April 2016
11. 05. 2016
PET
PET
13. 05. 2016
20. 05. 2016
PON PET
PET
15.-19. 06. 2016
PET
PON
17. 06. 2016
04. 07. 2016
24. 06. 2016
RAZREDNIKI
dogodek
Sprejem prvošolcev in staršev
Dan poklicev na SESGŠ
Proslava pred dnevom samostojnosti
in neodvisnosti
Proslava pred slov. kulturnim
praznikom
Informativni dan
Pomladni dan – hišni sejem učnih
podjetij
Ekonomijada
Državno tekmovanje v tehniki
prodaje
Gradbenijada – Celje 2016
Festival frizerskih, tekstilnih in
oblikovnih šol – Kranj 2016
Maturantski ples
Predaja ključa in maturantski
sprevod
Teden praktičnih veščin
Proslava pred dnevom državnosti,
naj dijaki
Slavnostna podelitev spričeval ZI
Slavnostna podelitev spričeval PM
SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA
STARŠE
SRE
21. 10. 2015
od 18.00 do 19.00 skupne GU
PON
14. 12. 2015
Predavanje za starše
SRE
20. 01. 2016
od 18.00 do 19.00 skupne GU
SRE
23. 03. 2016
od 18.00 do 19.00 skupne GU
SRE
11. 05. 2016
od 18.00 do 19.00 skupne GU
Ga. Karmen Kanalec bo vodila študijski krožek za starše. Vabljeni!
RODITELJSKI SESTANKI
ZAKLJUČNI IZPIT
rok
Zimski rok
Spomladanski rok
Jesenski rok
TOR
SRE
SRE
datum
01. 09. 2015
25. 11. 2015
23. 12. 2015
začetek
09. 02. 2016
06. 06. 2016
22. 08. 2016
seznanitev z uspehom
24. 02. 2016
17. 06. 2016
30. 08. 2016
TOR
a
Drugi teden
septembra
ob 17.00 za 1. letnike ET, TRG, FRI
ob 18.00 za 1. letnike GT, SLIKO,
PEPKO, Pomočnik pri tehnologiji
gradnje
1. roditeljski sestanek za ostale
letnike
Marec 2016
2. roditeljski sestanek
01. 09. 2015
razred
Izobraževalni program
razrednik
EKONOMSKI TEHNIK–SSI
Bojan Šmid
1B +
1GT
1AT
GRADBENI TEHNIK–SSI
EKONOMSKI TEHNIK
TRGOVEC–SPI
Bea Kranjc
Poredoš
Maja Čeru
1FA
FRIZER–SPI
Špela Lazar
1FB
FRIZER–SPI
Andreja Grahek
Vida Perko
1ETPTI
SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR – SPI
PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH
OBLOG - SPI
POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI
GRADNJE–NPI
EKONOMSKI TEHNIK–PTI
1GTPTI
GRADBENI TEHNIK–PTI
EKONOMSKI TEHNIK–SSI
Tatjana Božič
Ogrin
Olga Jarc
2B +
2GT
2AT
EKONOMSKI + GRADBENI TEHNIK–SSI
Lidija Hren
TRGOVEC–SPI
Ana Jurgele
2FA
FRIZER–SPI
Lena Vesna
Špehar
Živa Kolar
1A
1GA +
1GB
1GG
2A
2GA +
2GB +
2GB
2GG
2ETPTI
+
2GTPTI
3A
SLIKOPLESKAR–ČRKOSLIKAR + PEČAR–
POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG–SPI
ZIDAR–SPI
POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI
GRADNJE–NPI
EKONOMSKI TEHNIK–PTI
GRADBENI TEHNIK–PTI
Franc Petrič
Irena Vidmar
Anton Alič
Damjana Furlan
Lazar
EKONOMSKI TEHNIK–SSI
Dnuška Petek
3B +
3GT
3AT
EKONOMSKI + GRADBENI TEHNIK–SSI
3FA
FRIZER–SPI
Polona Tomac
Stanojev
Marjeta
Potočnik
Mira Zdujič
3GA +
3GB
4A
APT
TRGOVEC–SPI
SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR + PEČAR–
POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG–SPI
EKONOMSKI TEHNIK–SSI
Damjan Brumen
EKONOMSKI TEHNIK–PT
Marinka Čimžar
Jana Jemec
Ostale člane učiteljskega zbora si lahko ogledate na
spletni strani SESGŠ, ŠC Kranj http://www.sckr.si/sesgs