1. LETNIKI razred Razredničarka učilnica 1.a Vanja Špelko 33 1.b

Transcription

1. LETNIKI razred Razredničarka učilnica 1.a Vanja Špelko 33 1.b
Drage dijakinje, dragi dijaki 1. letnika!
1. šolski dan boste v Gimnaziji Vič začeli
v torek, 1. septembra 2015 ob 8.00.
Prvi dan boste od 8.00 do 12.30 spoznavali življenje in delo v
Gimnaziji Vič.
Za prijavljene dijake bosta že prvi dan organizirana tudi malica in
kosilo. S seboj prinesite copate, pisalo, papir in veliko dobre volje!
Želimo vam prijeten začetek na naši šoli!
Razpored učilnic za 1. šolski dan:
razred
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1. LETNIKI
Razredničarka
Vanja Špelko
Mojca Manfreda
Maša Novakovič (nadomešča
Alenka Pikl Osole)
Anže Perne
Jana Jerman
Jana Ozimek
učilnica
33
37
35
11
45
22
Drage dijakinje, dragi dijaki 2., 3. in 4. letnika!
Šolsko leto 2014/15 boste začeli
v torek, 1. septembra 2015, ob 8.50.
2. in 3. šolska ura bosta razredni uri in bosta potekali v objavljenih
učilnicah, naslednje tri šolske ure bo pouk potekal po rednem urniku.
Že prvi dan boste prijavljeni dijaki dobili tudi malico in kosilo.
Želimo vam prijeten začetek šolskega leta!
2., 3. in 4. letniki --- 2. in 3. šolska ura
razred
razredničarka/razrednik
učilnica
2. A
2. B
2. C
2. D
2. E
2. F
3. A
3. B
3. C
3. D
3. E
3. F
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
4. F
Mirjam Šemrov
Šarlota Flisek
Marta Lukanec
Barbara Černe Gresl
Marjetka Krapež
Tadeja Rudolf Vahtar
Mojca Glaser Tehovnik
Helena Potočnik Vičar
Mojca Strmčnik Žemva
Tanja Šket
Marija Boh
Timotej Maroševič
Nives Mihelič Erbežnik
Mateja Legan
Darinka Kadunc Magajna
Alenka Ocvirk Zelič
Hanka Lebič
Romana Vrtačič
30
12
36
47
24
41
42
46
13
20
44
40
matur. eksk.
14
43
23
32
matur. eksk.
Pomočnica ravnateljice
Vanja Špelko