POPRAVNI IZPITI – avgust 2015

Transcription

POPRAVNI IZPITI – avgust 2015
Datum: 13. avgust 2015
POPRAVNI IZPITI – avgust 2015
Gimnazija in zdravstvena šola
Strojna, prometna in lesarska šola
V skladu s Pravilnikom o preverjanju znanja, dijaki lahko opravljajo največ en pisni
izpit dnevno. Če sta na isti dan razpisana dva pisna izpita, dijak prvi dan izbere enega,
drugega piše naslednji dan.
Pripravljen je tudi poimenski seznam pisnih izpitov po dnevih in učilnicah, ki je
objavljen na šolski oglasni deski.
V primeru, da je kakšen izpit izpadel iz seznama se obrnite na profesorja predmeta oz.
na Tanjo Čefarin.
Torek, 18. avgust 2015
SLOVENŠČINA
PISNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
EŠ 218
A 33
D 34
Profesor
Adrijana Špacapan, Sonja Žežlina
Ernesta Dejak Furlan, Natalija Plohl
Martina Vovk, Ksenija Ferjančič
ANGLEŠČINA
PISNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
A 34
Profesor
Petra Kosovel (2 dijaka), Vanda Mervič (1 dijak), Irena Kenda Janež (1 dijak)
USTNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 10:30
Učilnica
Profesor
A 34
Petra Kosovel (2 dijaka), Vanda Mervič (1 dijak), Irena Kenda Janež (1 dijak)
MATEMATIKA, Podvozje in prenosne naprave
PISNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8.00
Učilnica
EŠ 223
C 22
Profesor
Karmen Kete, Tanja Janežič
Vanda Fiegl, Maja Vogrinčič Bizjak, Albin Klanjšček, Robert Spačal
USTNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 11.00
Učilnica
C 22
Profesor
Vanda Fiegl (6), Maja Vogrinčič Bizjak(5), Albin Klanjšček(1);
Robert Spačal (1)- samo spraševalec
EŠ 223
Karmen Kete(7), Tanja Janežič (5), Kristina Kompara
FIZIKA
PISNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8.00
Učilnica
C11
Profesor
Sonja Jejčič
USTNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 11.00
Učilnica
C11
Profesor
Sonja Jejčič, Vitjan Juretič, Alen Andrlič
OSNOVE ANATOMIJE, ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA, KEMIJA
USTNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8.00
Učilnica
Profesor
B 11
Irena Rutar, Nives Kragelj Benedetič, Manuela Morvai
ŠPORTNA VZGOJA
USTNI DEL
Datum: torek, 18. avgust 2015 ob 8.00
Učilnica
Profesor
stara telovadnica
Branka Kuk Petrovčič, Tomaž Vidmar, Jan Jelen
Sreda, 19. avgust 2015
SLOVENŠČINA
USTNI DEL
Datum: sreda, 19. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
EŠ 218
A 33
D 34
Adrijana Špacapan, Sonja Žežlina, Karlo Petrovčič
Ernesta Dejak Furlan, Natalija Plohl, Anja Turel
Martina Vovk, Ksenija Ferjančič, Maja Smole Đorđević
ZGODOVINA, DRUŽBOSLOVJE, UMETNOST
USTNI DEL
Datum: sreda, 19. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
D 13
Profesor
Anka Dornik Valič, Bogomir Remškar, Kristina Vrtovec Repič (samo spraševalka), Tina Stanič
PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ, VZOJA ZA ZDRAVJE - PREDMETNI IZPITI
USTNI DEL
Datum: sreda, 19. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
EŠ 214
Vesna Žele, Dean Horvat, Dražen Grbac
OSNOVE MOTORNIH VOZIL - praksa
USTNI DEL
Datum: sreda, 19. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
AM 2
Branko Kavčič, Matjaž Zagorec, Aleksander Krpan
Četrtek, 20. avgust 2015
SLOVENŠČINA
PISNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
D 34
Profesor
Marjetka Zorzut Santoro, Ksenija Bizjak Pavlica
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 12:00
Učilnica
D 34
Profesor
Marjetka Zorzut Santoro (4 dijaki), Ksenija Bizjak Pavlica, Melita Holc
ANGLEŠČINA
PISNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
A 34
A 32
Profesor
Vanda Mervič, Irena Kenda Janež, Jasna Prinčič
Ožbolt Tanja, Kosovel Petra
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 11:30
Učilnica
A 32
A 34
Profesor
Petra Kosovel (5), Tanja Ožbolt(4), Ksenja Ušaj Gulin
Irena Kenda Janež (3), Kristina Škibin(4), Jasna Prinčič(1); Vanda Mervič (1, samo spraševalka)
Delovanje krmilnih in električnih komponent, Avtomatizacija in robotika 1, Mehatronika 1,
Pnevmatika in hidravlika, Mehanski sistemi, Gonilni deli strojev – samo ustno
PISNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
MEH 2
Drago Rodman, Milivoj Kačič
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 11:00
Učilnica
Profesor
MEH 2
Drago Rodman, Matej Pinosa, Milivoj Kačič, Viler Nusdorfer
Podvozje motornih vozil, Osnove termodinamike, Krmilna tehnika, Učinkovita raba energije,
Tehnologija komuniciranja, FIZIKA
PISNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
D 11
B 23
Robert Spačal, Davorin Budihna, Mitja Zega, Mirijam Pirc
Tanja Arčon
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 11:00
Učilnica
Profesor
D 11
Robert Spačal, Davorin Budihna, Mitja Zega, Tanja Arčon, Mirijam Pirc (samo spraševalka)
PRIKLOPI ELEKTRIČNIH MOTORJEV
PISNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
C 32
Robert Čebron; komisija Blaž Weber in David Šuligoj
PROJEKTNO DELO
PRAKTIČNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
REZ
Severin Doplihar, Goran Vodopivec, Marko Medvešček
PROJEKTIRANJE, BIVALNO POHIŠTVO, PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
B 32
Marko Česnik, Bojan Kovačič, Radovan Kovačič, Bogdan Brecelj
Psihologija, Zdrava prehrana, Vzgoja za zdravje – predmetni izpiti
ZNB, BOM, NŽE, PAT, POA
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
EŠ 219
EŠ 214
Mojca Stubelj, Barbara Sitar, Vesna Žele
Barbara Sitar, Nives Kragelj Benedetič, Daša Cek, Dean Horvat, Marjeta Kragelj
Zdravstvena terminologija
USTNI DEL
Datum: četrtek, 20. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
EŠ 222
Elizabeta Murenc, Mitja Trošt, Manuela Morvai
Petek, 21. avgust 2015
SLOVENŠČINA
USTNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 8.00
Učilnica
D 34
Profesor
Marjetka Zorzut Santoro, Melita Holc, Gardi Pahor
MATEMATIKA, FIZIKA , Elementi konstrukcij
PISNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
EŠ 223
C 23
Profesor
Karmen Kete, Vesna Mozetič Černe
Maja Vogrinčič Bizjak, Tanja Janežič, David Šuligoj, Albin Klanjšček, Mirjam Pirc
USTNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 11:30
Učilnica
Profesor
EŠ 223
Karmen Kete, Vesna Mozetič Černe, Jan Jelen
C 23
ob 10.30 - Mirijam Pirc, Tanja Janežič, David Šuligoj
C 22
ob 11.30 Maja Vogrinčič Bizjak, Albin Klanjšček, Tomaž Vidmar
Učinkovita raba energije, Osnove energijskih procesov, Mehanski sistemi, Delovanje krmilnih in
električnih komponent, Izdelava električnih tokokrogov, Izdelava električnih in komunikacijskih
inštalacij
PISNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
C 13
Profesor
Milivoj Kačič, Robert Čebron
USTNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 11:00
Učilnica
Profesor
C 13
Milivoj Kačič; komisija Robert Čebron in Branka Kuk Petrovčič
Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije, Mehatronski sistemi, Informacijski sistemi,
Uporaba IKT pri poslovanju, Osnove obdelave podatkov, vaje, Ekonomija
PISNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
Profesor
B 23
Herman Besednjak, Ingrid Kragelj, Tanja Arčon
USTNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 10:30
Učilnica
Profesor
B 23
Herman Besednjak, Ingrid Kragelj, Tanja Arčon
Električni sistemi na vozilu, Učinkovita raba energije, Mehanski sistemi
PISNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 8:00
Učilnica
D 11
Profesor
Mitja Kenda, Igor Milost, Viler Nusdorfer
USTNI DEL
Datum: petek, 21. avgust 2015 ob 10:30
Učilnica
Profesor
D 11
Mitja Kenda, Igor Milost, Viler Nusdorfer