2014-06-26,27 (pripr..

Transcription

2014-06-26,27 (pripr..
Priprave na popravne izpite (26. in 27. 6. 2014 - razpored)
Apat Matjaž
Bohinc Franc
Bohinec Verdnik Andreja
Breznik Kuklec Maja
Bučan Veronika
Črne Hladnik Helena
Drmota Igor
Emberšič Danilo Slavko
Fratina Nives
Furlan Gabrijela
Gutman Klemen
Horvat Mojca
Kapelj Gorenc Desanka
Kastelec Mihaela
Kline Suzič Marjeta
Kordin Irena
Kozole Matej
Kramar Gorinšek Mojca
Krzyk Zdenka
Kuklec Edi
Kukman Jože
Kumer Ivan
Kuželički Burgar Majda
Marciuš Magdalena
Mišmaš Pintar Marija
Nosan Oražem Jolanda
Oblak Ramšak Vesna
Poderžaj Ivo
Pogačnik Monika
Schlegl Andrej
Segalla Adrijana
Slobodnik Igor
Stergar Saška
Šilc Herga Vojka
Šimic Dušan
Šolinc Neva
Šorn Nuša
Štrumbl Nina
Štukelj Kneževič Vasilij
Švarc Urbančič Trudi
Tratnik Habjan Bojana
Turk Mateja
Urankar Nataša
Urbančič Tomaž
Uršič Marko
Usenik Iztok
Vesel Saša
Zupan Zadravec Mojca
Žan Andreja
Živec Tatjana
prostor
koordinacija C,D
8.00-9.00
x
učilnica 5
zbornica, učilnica 1
9.00-10.00
x
10.00-11.00
11.00-12.00
x
x
x
x
kabinet 16
x
x
kabinet 5
učilnica 18
x
(x), le 26.6.
x
učilnica 13
x
x
učilnica 18
učilnica 2
x
x
x
x
x
x
x
učilnica 8
učilnica 10
učilnica 15
kabinet 7
zbornica (le 26.6.)
učilnica 1
kabinet 8
x
x (le 26.6.)
x
x
x
x
x
x
x
zbornica
zbornica
x
x
kabinet 22
koordinacija C,D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24.6.
učilnica 6
kabinet 6, zbornica
učilnica 17, zbornica
23.6.
zbornica, kabinet 9 (le
26.6.)
kabinet 4
kabinet 22
kabinet 9
kabinet 10
učilnica 4
kabinet 2
pisarna pomočnice
ravnatelja (samo 27.6.)
učilnica 23
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x