Podatki za na spletne strani – matične učilnice

Transcription

Podatki za na spletne strani – matične učilnice
Podatki za na spletne strani – matične učilnice
© Alenka Zabukovec, 1. 9. 2013, v1. – stran 1
Napis na vratih
Učilnica 1. A _A
Učilnica 1. B _A
Učilnica 1. C _A
Učilnica 2. A _A
Učilnica 2. B _A
Učilnica 2. C _A
Učilnica 3. A _A
Učilnica 3. B _A
Učilnica 3. C _A
Učilnica 4. A _A
Učilnica 4. B _A
Učilnica 5. A _A
Učilnica 5. B _A
Učilnica 5. C _A
Učilnica 1. A _J
Učilnica 1. B_J
Učilnica 2. A _J
Učilnica 3. A _J
Učilnica 4. A _J
Učilnica 5. A _J
Učilnica 1. A/2. A _K
Učilnica 3. A _K
Učilnica 4. A/5. A _K
Učilnica 1. A _Š
Učilnica 1. B _Š
Učilnica 2. A _Š
Učilnica 2. B _Š
Učilnica 3. A _Š
Učilnica 3. B _Š
Učilnica 4. A _Š
Učilnica 4. B _Š
Učilnica 5. A _Š
Učilnica 5. B _Š
Tehnika in tehnologija
Zgodovina
Slovensščina
Likovna/glasbena umetnost
Matematika
Geografija/Knjižnica
Tuji jezik
Matematika 2
Slovenščina 3
Slovenščina 1
Oznaka v
urniku
1. A _A
1. B _A
1. C _A
2. A _A
2. B _A
2. C _A
3. A _A
3. B _A
3. C _A
4. A _A
4. B _A
5. A _A
5. B _A
5. C _A
1. A _J
1. B_J
2. A _J
3. A _J
4. A _J
5. A _J
1. A/2. A _K
3. A _K
4. A/5. A _K
1. A _Š
1. B _Š
2. A _Š
2. B _Š
3. A _Š
3. B _Š
4. A _Š
4. B _Š
5. A _Š
5. B _Š
tit _Š
zgo _Š
slj _Š
lvz/gvz _Š
mat _Š
geo/knj _Š
tja _Š
mat2 _T
slj3 _T
slj1 _T
Matična učilnica
za oddelek
1. a A
1. b A
1. c A
2. a A
2. b A
2. c A
3. a A
3. b A
3. c A
4. a A
4. b A
5. a A
5. b A
5. c A
1. a J
1. b J
2. a J
3. a J
4. a J
5. a J
1. a K, 2. a K
3. a K
4. a K,5. a K
1. a Š
1. b Š
2. a Š
2. b Š
3. a Š
3. b Š
4. a Š
4. b Š
5. a Š
5. b Š
6. a Š
6. b Š
7. a Š
8. a Š
8. b Š
9. a Š
9. b Š
6. a T
6. b T
6. c T
Razrednik/razredničarka
Andreja Bolkovič
Sabina Benedik
Metka Anžič
Saša Kastelic
Andrejka Perko
Mateja Sečko
Anita Gačnik
Lidija Kastelic
Jana Golob
Irena Žerdin
Marija Vidic
Suzana Pevec
Zvonka Ziherl
Sabina Zaletelj Erjavec
Irena Rakar
Polona Šeme
Darja Vrhovec
Nataša Zidar
Karmen Steklačič
Alenka Gazi Legan
Nataša Trontelj
Lidija Čepe
Olga Gruden
Tjaša Suhadolc
Barbara Zorc Strojan
Neža Verbič
Anja Kastelic
Danica Mostar
Mojca Lešek
Nataša Magaš
Sabina Kastelic
Tanja Cukjati
Tanja Pogorelčnik Burger
Veronika Antolič
Majda Pečar
Aleksander Gube
Vesna Groznik
Dejan Tomšič
Polona Ferbežar
Barbara Tacer Miklavčič
Bernardka Uratnik
Vida Struna
Betka Jamnik
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
J
J
J
J
J
J
a
K
a
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
T
T
T
Podatki za na spletne strani – matične učilnice
© Alenka Zabukovec, 1. 9. 2013, v1. – stran 2
Napis na vratih
Slovenščina 2
Tuji jezik 2
Matematika 1
Geografija 1
Kemija
Biologija
Fizika
Glasbena umetost
Matematika 3
Zgodovina
Likovna umetnost
Tehnika in tehnologija 2
Slovenščina 4
Učilnica 1. A _Ž
Učilnica 2. A _Ž
Učilnica 3. A _Ž
Učilnica 4. A _Ž
Učilnica 5. A _Ž
Oznaka v
urniku
slj2 _T
tja2 _T
mat1 _T
geo1 _T
kem _T
bio _T
fiz _T
gvz _T
mat3 _T
zgo _T
lvz _T
teh2 _T
slj4 _T
1. A _Ž
2. A _Ž
3. A _Ž
4. A _Ž
5. A _Ž
Matična učilnica
za oddelek
6. d T
7. a T
7. b T
7. c T
7. d T
8. a T
8. b T
8. c T
8. d T
9. a T
9. b T
9. c T
9. d T
1. a Ž
2. a Ž
3. a Ž
4. a Ž
5. a Ž
Razrednik/razredničarka
Irena Daugul
Boža Krajcer
Marko Strojan
Verena Krivec
Sonja Žitnik
Helena Pogačar
Andrej Novljan
Bruno Vehar
Mateja Gjerkeš
Antonija Raičević
Helena Zalokar Kuhar
Jana Tomažin
Igor Thaler
Dragica Pirnat
Zdenka Koščak
Gabrijela Bukovec
Nevenka Marolt
Anica Kastelec
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž