POPRAVNI IZPITI – julij 2013 - SPLŠ – Strojna, prometna in

Transcription

POPRAVNI IZPITI – julij 2013 - SPLŠ – Strojna, prometna in
Datum: 26. junij 2013
POPRAVNI IZPITI – julij 2013
Gimnazija in zdravstvena šola
Strojna, prometna in lesarska šola
V skladu s Pravilnikom o preverjanju znanja, dijaki lahko opravljajo največ en pisni
izpit dnevno. Če sta na isti dan razpisana dva pisna izpita, dijak prvi dan izbere enega,
drugega piše naslednji dan.
Pripravljen je tudi poimenski seznam pisnih izpitov po dnevih in učilnicah, ki je
objavljen na šolski oglasni deski.
V primeru, da je kakšen izpit izpadel iz seznama se obrnite na profesorja predmeta oz na Janeza
Kobeta.
PONEDELJEK, 1. julij 2013
PISNI DEL popravnih izpitov
MATEMATIKA
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
A32
A33
C23
Profesor
Karmen Kete, Vesna Mozetič Černe, Vanda Fiegl
David Šuligoj, Juretič Vitjan
Tanja Janežič, Maja Vogrinčič Bizjak
Tuji jeziki: ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C32
Profesor
Anka Koršič, Valentina Furjan, Vanda Mervič, Sara Remžgar, Tanja Ožbolt, Kristina Škibin
FIZIKA
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C11
Profesor
Mirjam Pirc, Tanja Blažič, Vitjan Juretič
Fizika – ustni del: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 11:00 v C11
Krmilna tehnika (KRT), Mehatronski sistemi (MES), Tehnologija komuniciranja (TKO), Projektno delo (PRD),
Osnove obdelave podatkov, vaje (OOPv), Podjetništvo in gospodarsko poslovanje (PGP)
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D11
Profesor
Herman Besednjak, Ingrid Kragelj, Simon Kragelj
Krmilno regulacijski sistemi (KR3), Materiali in obdelave v poklicu (MOP), Obdelava lesa (OBL), Obdelava
lesnih plošč (OLP), Oblikovanje in konstruiranje (OIK), Priprava in izdelava izdelka - tehnologija (PIZt),
Priprava in izdelava izdelka (PIZ), Snovanje izdelka (SIZ), Strojna obdelava lesa (SOL), Elementi konstrukcij
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B31
Profesor
Albin Klanjšček, Matej Pinosa, Radovan Kovačič, Bogdan Brecelj
Krmilna tehnka (KRT), Mehatronski sistemi (MES), Delovanje krmilnih in električnih komponent (DKE),
Mehatronika 5 (ME5), Osnove elektrike (OE), Električni sistemi na vozilu (ES), Tehnologija blagovnih tokov 1
(TBT1), Učinkovita raba energije (URE), Osnove strojništva (OST), Tehniško komuniciranje v poklicu (TKP),
Priprava in izdelava izdelka (PIZ)
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C31
Profesor
Budihna Davorin, Čebron Robert, Kenda Mitja, Kompara Kristina, Milost Igor, Petrovčič Karlo,
Premrl Andrej
Podvozje motornih vozil (PMV), Pogonski motorji (POM), Avtomatizacija in robotika (AIR), Krmilno
regulacijski sistemi, Pnevmatika in hidravlika (PIH), Lastnosti materialov, primarno oblikovanje (LAM),
Orodja in naprave za množično proizvodnjo (ONP)
Datum: ponedeljek, 1. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D13
Profesor
Robert Spačal, Rodman Drago, Zega Mitja
TOREK, 2. julij 2013
SLOVENŠČINA
Datum:
torek, 2. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
A32
A33
D32
Profesor
Martina Vovk, Adrijana Špacapan, Ksenija Ferjančič, Sonja Žežlina
Andreja Žgur, Ksenija Bizjak Pavlica
Marjetka Zorzut Santoro, Natalija Plohl
Tuji jeziki: ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA
Datum: torek, 2. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C32
Profesor
Anka Koršič, Valentina Furjan, Vanda Mervič, Kristina Škibin, Tanja Ožbolt, Petra Kosovel
FIZIKA
Datum: torek, 2. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C11
Profesor
Mirjam Pirc, Tanja Blažič, Vitjan Juretič
Fizika – ustni del: torek, 2. julij 2013 ob 11:00 v C11
Oblikovanje in konstruiranje (OIK), Priprava in izdelava izdelka (PIZ), Mehatronski sistemi (MES),
Mehatronika 5 (ME5), Priklopi električnih motorjev (PEM), Računalniško podprte tehnologije (RPT),
Električni sistemi na vozilu (ES), Priprava in izdelava izdelka - tehnologija (PIZt), Tehnologija komuniciranja
(TKO), Podjetništvo in gospodarsko poslovanje (PGP)
Datum: torek, 2. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C31
Profesor
Bogdan Brecelj, Budihna Davorin, Čebron Robert, Jerič Branko, Kenda Mitja, Kovačič Radovan,
Kragelj Ingrid, Kragelj Simon
Strojna obdelava lesa (SOL), Materiali in obdelave v poklicu (MOP), Tehniško komuniciranje v poklicu (TKP),
Priklopi električnih motorjev, praksa (PEMp), Pogonski motorji (POM), Krmilno regulacijski sistemi (KR5),
Pnevmatika in hidravlika (PIH), Učinkovita raba energije (URE), ELM
Datum: torek, 2. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D13
Profesor
Peršič Marko Petrovčič Karlo Premrl Andrej Robert Spačal Rodman Drago Zega Mitja, Pinosa M.
USTNI DEL popravnih izpitov
SREDA, 3. julij 2013
MATEMATIKA
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
A32
A33
C23
Profesor
Karmen Kete, Vesna Mozetič Černe, Vanda Fiegl
David Šuligoj, Juretič Vitjan, Evgen Markovčič
Tanja Janežič, Maja Vogrinčič Bizjak, Milivoj Kačič
ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C32
C33
Profesor
Anka Koršič, Vanda Mervič, Valentina Furjan
Petra Kosovel, Tanja Ožbolt, Sara Remžgar, Kristina Škibin
ZGODOVINA, ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA, BIOLOGIJA, HUMANA GENETIKA
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B31
Profesor
Bogomir Remškar, Elizabeta Murenc, Ksenja Ušaj Gulin
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA, KEMIJA, VZGOJA ZA ZDRAVJE
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
EŠ25
Profesor
Irena Rutar, Vesna Žele, Manuela Morvai
KRMILNA TEHNIKA, MEHATRONSKI SISTEMI, ELEMENTI KONSTRUKCIJ, MOP,
NARAVOSLOVJE, KEMIJA
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D11
Profesor
Herman Besednjak, Albin Klanjšček, Gardi Pahor
POGONSKI MOTORJI, PODVOZJE MOTORNIH VOZIL, Orodja in naprave za množično
proizvodnjo (ONP), Učinkovita raba energije (URE), KRMILNA TEHNIKA, MEH. SIST.
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D13
Profesor
Robert Spačal, Mitja Zega, Davorin Budihna
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA, KRMILNO REGULACIJSKI SITEMI, PNEVMATIKA IN
HIDRAVLIKA, POGONSKI MOTORJI, UČINKOVITA RABA ENERGIJE, KRMILNO
REGULACIJSKI SISTEMI
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
A34
Profesor
Drago Rodman, Igor Milost, Matej Pinosa
DKE, ME5, OE, ES, OST, TKP, OMVp
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B33
Profesor
Robert Čebron, Mitja Kenda, Karlo Petrovčič, Aleš Štrancar
BIP, OLP, PIZ, SIZ, PIZt, PIZp
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B32
Profesor
Bogdan Brecelj, Radovan Kovačič, Peršič Marko, Andrej Premrl
DRU, OOPv, TKO, TBT1, PGP, NSV, NAR
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D23
Profesor
Bojana Čermelj, Ingrid Kragelj, Simon Kragelj, Kristina Kompara, Maja Smole Đorđević,
Melita Vodopivec, Miran Mozetič
ZPR, KVB, ANIv, BOM
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B11
Profesor
Barbara Sitar, Marjeta Kragelj, Melita Gabršček, Nives Kragelj Benedetič
ŠPORTNA VZGOJA
Datum: sreda, 3. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B12
Profesor
Branka Kuk Petrovčič, Tomaž Vidmar, Slavica Podgornik
ČETRTEK, 4. julij 2013
SLOVENŠČINA
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
A32
A33
D32
Profesor
Martina Vovk, Adrijana Špacapan, Ksenija Ferjančič, Sonja Žežlina
Andreja Žgur, Ksenija Bizjak Pavlica, Branko Kavčič
Marjetka Zorzut Santoro, Natalija Plohl, Lidija Lutman
ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, Strokovna terminologija v ITA
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C32
Profesor
Petra Kosovel, Tanja Ožbolt, Sara Remžgar, Kristina Škibin, Vanda Mervič Valentina Furjan
SOC, ZGO, NAR, RPT, ŠVZ
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
C31
Profesor
Bogomir Remškar, Maja Smole Đorđević, Branko Jerič, Tomaž Vidmar
KEM, HMB, HG, ANF, DTPv
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
EŠ26
Profesor
Irena Rutar, Ksenja Ušaj Gulin, Barbara Sitar, Jan Jelen
OIK, PIZ, SIZ, OBL, SOL, ELM
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B31
Profesor
Bogdan Brecelj, Radovan Kovačič, Marko Peršič, Matej Pinosa
ME5, PEM, ES, MOP, TK, PEMp, LAM
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
B33
Profesor
Robert Čebron, Mitja Kenda, Karlo Petrovčič, Andrej Premrl, Mitja Zega
MES, OOPv, TKO, PGP, POM, PIH
Datum:
četrtek, 4. julij 2013 ob 8:00
Učilnica
D13
Profesor
Davorin Budihna, Ingrid Kragelj, Simon Kragelj, Robert Spačal, Drago Rodman