INTERESNE DEJAVNOSTI

Transcription

INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNE DEJAVNOSTI 2014/2015
6.–9. razred
DEJAVNOST
IZVAJALEC
RAZRED
DAN
URA
UČILNICA
Bralna značka
Slikanje
učiteljice SL
ga. Špela Ivančič
6.–9.
6.–9.
po dogovoru
četrtek
Košarka (dečki)
g. Andrej Lapuh
6.–9.
ponedeljek
Atletika – tekmovalno
(maraton, tek trojk)
igre z žogo
Mladinske delavnice
ga. Alenka Zupančič
Strnad
ga. Blanka Nikolič
Društvo za preventivno
delo
učiteljice SL
g. Andrej Sosič
g. Andrej Sosič
6.–9.
po dogovoru
pred tekmo
Stadion Žak
6.
8.
četrtek
po dogovoru
13.20–14.05
Velika telovadnica
8., 9.
2.–9.
4.–8.
Cankarjevo tekmovanje
Šah
Odbojka
Geografski krožek
Zgodovinski krožek
Šolsko glasilo (literarni del)
Recitatorski krožek
Dramski krožek
Španščina
Akrobatika, mala prožna
ponjava (deklice)
(šolski tekmovalni program)
Jakopičev planinec
Mladinski pevski zbor
12.30–14.45 Učilnica likovne umetnosti
T1 13.30–15.00
Velika telovadnica
T2 15.00–16.30
ga. Urška Dežman
g. Rožle Bratec Mrvar
ga. Katjuša Ručigaj
ga. Katarina Jamnik
ga. Katarina Jamnik,
g. Igor Prešern
ga. Paulina Korošec
Kocmur
ga. Alenka Zupančič
Strnad
8., 9.
8.–9.
6.–9.
1.–9.
5.–9.
po dogovoru
ponedeljek
torek (deklice)
četrtek (deklice)
petek (dečki)
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru
1.–9.
četrtek
15.00–16.00
4.–9.
15.05–16.15
g. Miha Juvan
1.–9.
po dogovoru, pred
tekmo, na 14 dni,
v T1 v torek
opravijo samostojno
s starši
ga. Irena Deželak
5.–9.
četrtek
13.20–15.05
15.05–15.50
15.00–16.30
15.00–16.30
15.00–16.15
Velika telovadnica
Učilnica geografije
Učilnica kemije
Učilnica
geografije/angleščine
Velika telovadnica
Učilnica glasbene
umetnosti
1.–5. razred
DEJAVNOST
IZVAJALEC
15.00–16.30
15.00–16.30
15.00–16.15
15.05–15.50
14.15–15.00
15.00–16.30
16.00–17.30
Velika telovadnica
5.–9.
po dogovoru
1.–9.
četrtek
15.00–16.00
15.05–16.15
g. Andrej Sosič
ga. Marjana Toporš
ga. Urška Ukmar,
ga. Veronika Leskovšek
ga. Karolina Gašič Korpar
ga. Barbara Lapuh
Španščina
Mala telovadnica
po dogovoru
Šah
Nemščina
Dramski krožek
15.05–15.50
1.–9.
g. Andrej Sosič
Recitatorski krožek
UČILNICA
1.–5.
5.
Odbojka
Atletika (tek trojk, maraton)
Igre z žogo
2. a/b
2. c/b
3.
4.
4.–8.
4.–8.
3.–6.
2.–9.
3., 5.
1., 2.
3., 4.
1.–5.
2.–5.
URA
ga. Alenka Zupančič Strnad
ga. Blanka Nikolič
ga. Mojca Honzak,
ga. Katarina Jamnik
ga. Katarina Jamnik,
g. Igor Prešern
ga. Paulina Korošec Kocmur
g. Miha Juvan
Šolsko glasilo (literarni del)
Naravoslovni krožek
DAN
v T1 v četrtek
v T1 v petek
v T2 v četrtek
v T2 v petek
torek (deklice)
četrtek (deklice)
petek (dečki)
ponedeljek
četrtek
ponedeljek
sreda
po dogovoru
ponedeljek,
na 3 tedne
po dogovoru
sreda
Športne igre
Gospodinjski krožek
RAZRED
Akrobatika, mala prožna
ponjava
Jakopičev planinec
ga. Alenka Zupančič Strnad
4.–5.
v tednu1 v torek
g. Miha Juvan
1.–9.
opravijo samostojno
s starši
Otroški pevski zbor – mlajši
ga. Irena Deželak
1.
Otroški pevski zbor – starejši
Mladinski pevski zbor
ga. Irena Deželak
ga. Irena Deželak
2.–4.
5.
torek
sreda
sreda in petek
četrtek
4. a
Učilnica gospodinjstva
13.20–14.05
Učilnica kemije
po dogovoru
14.20–15.50
Stadion Žak
Mala telovadnica
Učilnica
geografije/angleščine
Velika telovadnica
11.40–12.25
12.30–13.15
12.30–13.15
13.20–15.05
Učilnica glasbene umetnosti
Učilnica glasbene umetnosti
Učilnica glasbene umetnosti