Zaključni izpit – spomladanski rok 2014/15

Transcription

Zaključni izpit – spomladanski rok 2014/15
Nova Gorica, 26.5.2015
Zaključni izpit – spomladanski rok 2014/15
ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
SLOVENŠČINA


pisni del: ponedeljek, 8.6.2014 ob 8:00 v veliki predavalnici MIC-a
Nadzorni učitelji: Kristina V.Repič, Mitja Kenda, Kristina Škibin, Herman Besednjak
ustni del: sreda, 10.6.2015 ob 13.00
Izpitne komisije:
3.CE - učilnica E18 – spremeba četrtek 11.6.2015 ob 13h
Predsednik : Erik Bizaj
Član
: Goran Milič
Spraševalka: Andreja Žgur
3.RC – učilnica E21
Predsednik: Boris Pregelj
Članica
: Kristina R.Vrtovec
Spraševalka: Bojana M.Reščič
Izdelek oz. storitev in zagovor (Praktični del ZI)
Petek, 12.6.2015
3.CE – učilnica P07 ob 10.00
Predsednica :
Adrijana Bratina
Člana in spraševalca Matjaž Marušič, Andrej Premrl
3.RC – učilnica A23 ob 13.00
Predsedniki, člani in spraševalci: Erik Kompara, Alen Andrlič, Edi Medvešček, Tomaž Mavri
Razglasitev rezultatov in podelitev spričeval bo v petek, 19.6.2015 ob 9.00 v veliki predavalnici MIC-a.
Predsednik ŠIK:
Robert Peršič
Tajnica ŠIK:
Ksenija Vogrinc
»Z znanjem do novih dimenzij«
Cankarjeva 10 ▪ 5000 Nova Gorica ▪ Slovenija
tel: 05 62 05 704 ▪ faks: 05 62 05 774 ▪ e-pošta: [email protected] ▪ http://www.tsc.si