1. LETNIKI razred Razredničarka učilnica 1.a Mirjam Šemrov 37 1.b

Transcription

1. LETNIKI razred Razredničarka učilnica 1.a Mirjam Šemrov 37 1.b
Drage dijakinje, dragi dijaki 1. letnika!
1. šolski dan boste v Gimnaziji Vič začeli
1. septembra 2014 ob 8.00.
Prvi dan boste od 8.00 do 12.30 spoznavali življenje in delo v
Gimnaziji Vič ter sošolce in razredničarko.
Za prijavljene dijake bosta že prvi dan organizirana tudi malica in
kosilo. S seboj prinesite copate, pisalo, papir in veliko dobre volje!
Želimo vam prijeten začetek dela na naši šoli!
Razpored učilnic za 1. šolski dan:
razred
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1. LETNIKI
Razredničarka
Mirjam Šemrov
Klara Pugelj
Marta Lukanec
Barbara Černe Gresl
Marjetka Krapež
Tadeja Rudolf Vahtar
učilnica
37
33
30
47
24
45
Drage dijakinje, dragi dijaki 2., 3. in 4. letnika!
Šolsko leto 2014/15 boste začeli 1. septembra 2014 ob 8.50.
2. in 3. šolska ura bosta razredni uri in bosta potekali v objavljenih
učilnicah, naslednje tri šolske ure bo pouk potekal po rednem urniku.
Že prvi dan boste prijavljeni dijaki dobili tudi malico in kosilo.
Želimo vam prijeten začetek šolskega leta!
2., 3. in 4. letniki --- 2. in 3. šolska ura
razred
razredničarka/razrednik
učilnica
2. A
2. B
2. C
2. D
2. E
2. F
3. A
3. B
3. C
3. D
3. E
3. F
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
4. F
Mojca Glaser Tehovnik
Helena Potočnik Vičar
Mojca Strmčnik Žemva
Tanja Šket
Marija Boh
Timotej Maroševič
Nives Mihelič Erbežnik
Mateja Legan
Darinka Kadunc Magajna
Alenka Ocvirk Zelič
Hanka Lebič
Romana Vrtačič
na ekskurziji
Šarlota Flisek
Majda Šajn Stjepid
Anže Perne
Mojca Manfreda
Maša Novakovič
42
46
22
20
41
40
31
13
43
23
32
34
12
35
11
36
14
Pomočnica ravnateljice
Vanja Špelko