Govorilne ure

Transcription

Govorilne ure
Osnovna šola Toneta Pavčka
Postaja 1
8216 Mirna Peč
Zap. št.: 50-ŠSS/2012-MA
Mirna Peč, 3. 12. 2012
VABILO
Spoštovani starši!
Naša šola se je pred dnevi preimenovala in s tem vabilom Vas prvič kot Osnovna šola Toneta Pavčka
vabimo, da se v četrtek, 6. 12. 2012, udeležite govorilnih ur. Le-te bomo tokrat organizirali nekoliko
drugače. Lahko se boste pogovorili s predmetnim učiteljem/učiteljico in tako izvedeli več o učnovzgojnem napredku svojega otroka pri določenem predmetu. Govorilne ure bodo od 16.30 do 17.45,
učitelji pa vas bodo čakali v naslednjih prostorih:
Zap.
št.
1.
Ime in priimek
učitelja/učiteljice
Tatjana Kupljenik
2.
Mojca Žefran
3.
Robert Dragan
4.
Boštjan Srovin
5.
Polona Zajec
6.
Igor Zadravec
7.
Klemen Kramar
8.
Gordana Kmetič
9.
Slavka Pečjak
10.
Lara Vereš
11.
Jožica Cimermančič Škof
12.
Barbara Goršič
13.
Aleša Sušnik Škedelj
14.
Nataša Trajkovski
Predmet, ki ga poučuje
Prostor
angleščina, naravoslovje, glasba
slovenščina, zgodovina, geografija,
gospodinjstvo, sodobna priprava
hrane
športna vzgoja, šport za zdravje,
šport za sprostitev, Izbrani šport košarka
športna vzgoja, državljanska in
domovinska vzgoja ter etika
angleščina
geografija, zgodovina
mala učilnica
kabinet učiteljice Žefran
angleščina
matematika, tehnika in tehnologija,
obdelava gradiv – umetne mase
urejanje besedil
biologija, kemija, naravoslovje
matematika, fizika
daljnogledi in planeti
matematika, računalniška omrežja,
logika
slovenščina
likovna vzgoja, likovno snovanje I, II
in III
nemščina I, II in III
kabinet športne vzgoje
učilnica za glasbo
učilnica za likovno vzgojo
učilnica za geografijo in
zgodovino
učilnica angleščine
učilnica matematike
učilnica za biologijo in kemijo
učilnica za fiziko in tehniko
računalniška učilnica
učilnica za slovenščino
zbornica
knjižnica
Ta dan bosta odsotna učitelja Matej Burger in Simona Laknar. Za srečanje z njima se predhodno
dogovorite za termin.
Učiteljica Tatjana Kupljenik bo imela govorilne ure v torek, 4. 12. 2012, ob 18. uri v zbornici šole.
Vabljeni.
Ravnatelj
Danijel Brezovar
tel.: 07 / 3078-720  faks: 07 / 3078-018  matična št.: 5086256000  ID za DDV.: SI57013357  TRR: 01370-6030670221
[email protected]  http://www.osmirnapec.si