Informativni dan za dijake “Izberi si svoj študij”

Transcription

Informativni dan za dijake “Izberi si svoj študij”
Lokacije:
svet l
a
st
r
an
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
u
e nj a
Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica
VIRS Primorske (EDA center)
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica - (MIC)
Medpodjetniški izobraževalni center
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica
Perla
Ul. G
radn
ikove
Brig
ade
lica
Bevk
ov tr
g
ka h
Delp
a
vard
a Ka
rdelj
a
SNG
inova
Trgo
vs
ulica
ca
a uli
arjev
r
te
cen
Nebo
“Izberi si svoj študij”
Kdaj:
četrtek, 13. 11. 2014
Kje: •
•
•
tičnik
Kidrič
e
va uli
ca
Cank
Eda
Informativni dan za dijake
Občin
Trg E
d
iša
MIC
Knjižn
ica
eva u
Kidr
ičeva
ulica
Rejč
Ljudska univerza Nova Gorica v sodelovanju z VIRS Primorske in RRA severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica prireja informativni dan »Izberi si svoj študij«. Predstavile se bodo
različne slovenske fakultete in iz prve roke podale informacije o študijskih programih.
Dijaki in vsi ostali bodo dobili dragocene informacije za lažjo odločitev o bodoči izobraževalni
poti. Predstavitev študijskih programov bo potekala na več lokacijah v Novi Gorici (LUNG,
EDA center, ŠC - MIC)
lica
va u
E
če
rjav
Park
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
VIRS Primorske v Eda centru
Šolski center Nova Gorica – MIC (Medpodjetniški izobraževalni center)
Program
Predstavitve fakultet:
Šolski center Nova Gorica - MIC
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
8.00 – 8.45
8.00 – 8.45
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
(Univerza v Ljubljani)
doc. dr. Katja Lozar – Manfreda
učilnica 3 NAD.
9.00 – 9.45
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO (Univerza v Novi Gorici)
doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec
MIC - pritličje
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
(Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Tanja Urbančič
MIC - pritličje
FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
(Univerza v Novi Gorici)
Gašper Kukec Mezek, mag. fizike
MIC - pritličje
SREDOZEMSKO KMETIJSTVO – FAMNIT
(Univerza na Primorskem)
dr. Matjaž Hladnik
MIC - pritličje
VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST
(Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Boštjan Potokar
Rene Rusjan
MIC - pritličje
FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
(Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Katja Mihurko Poniž
MIC - pritličje
9.00 – 9.45
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
prof. dr. Tatjana Košmerl
učilnica 2 PRIT.
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
(Univerza v Ljubljani)
študij mat.: asist. dr. Marjan Jerman
učilnica 2 NAD.
študij fiz.: doc. dr. Gregor Skacej
PEDAGOŠKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
Maja Pečar - mlada raziskovalka
učilnica 3 NAD.
EKONOMSKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
mag. Tilen Balon
učilnica 3 NAD.
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE
(Univerza na Primorskem)
mag. Marijana Sikošek
učilnica 2 PRIT.
FAKULTETA ZA UPRAVO (Univerza v Ljubljani)
Mitja Kandare
učilnica 2 NAD.
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
(Univerza v Ljubljani)
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE
IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (Univerza na
Primorskem); program 1. stopnje: Biodiverziteta
Uroš Novak - mladi raziskovalec;
Rajko Vnuk in Anja Pajntar - študenta
učilnica 4 PRIT.
FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
(Univerza v Novi Gorici)
Metka Benčina
MIC - pritličje
mag. Živa Fišer Pečnikar
učilnica 4 NAD.
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE
VEDE (FKPV) LAMPRET CONSULTING d.o.o.
Program Komerciala 1 in Program Turizem 1
Nataša Seljak
MIC - pritličje
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
(Univerza v Ljubljani)
asist. dr. Martin Vuk
učilnica 2 NAD.
FILOZOFSKA FAKULTETA (Univerza v Ljubljani)
Eva Bolha - prodekanja študentka
učilnica 3 NAD.
10.00 – 10.45
10.00 – 10.45
11.00 - 11.45
11.00 - 11.45
VIRS Primorske v Eda centru
8.00 – 8.45
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (Univerza v Ljubljani)
Podrobnejše informacije o študijskih programih posameznih
fakultet, ki se predstavljajo na informativnem dnevu, bodo
na voljo na smerokazih pred LUNG-om, MIC-em in EDA
centrom.
predavalnica P5
9:00 – 9:45 in 10:00 – 10:45
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA NOVA GORICA
predavalnica P3
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (Univerza na Primorskem)
predavalnica P1
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO (Univerza v Ljubljani)
predavalnica P4
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
predavalnica P5
11.00 – 11:45
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (Univerza v Ljubljani)
predavalnica P5
Več info na www.virs-primorske.si, www.lung.si, www.rra-sp.si