INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ

Transcription

INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ
Kaj boste pridobili ?
S pomočjo izobraževalnih programov ŠC Nova Gorica
boste:

razvili potencial v sebi,

pridobili nova strokovna znanja,

postali samozavestnejši in samoiniciativnejši.
Zakaj z nami ?
V sodobno opremljenem izobraževalnem in
razvojnem središču ŠC Nova Gorica vam
zagotavljamo izobraževanje odraslih, ki temelji na:

najnovejši tehnološki opremi,

novih znanjih,

praktičnih primerih,

sodobni metodologiji in

interaktivnem učenju.
MIC
Izobraževanje odraslih
Dodatne informacije:
ŠC Nova Gorica
Medpodjetniški izobraževalni
center
Cankarjeva 10
Nova Gorica
Izobraževanje odraslih
05/620 57 29
031 544 370
Spleta stran:
http://www.scng.si/
INSTALATER
STROJNIH INSTALACIJ
Izobraževanje odraslih
Program srednjega poklicnega izobraževanja
INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ
Naziv strokovne izobrazbe

Instalater strojnih instalacij
Instalater/instalaterka strojnih instalacij
Trajanje izobraževanja

dve šolski leti in pol.
Vpisni pogoji

uspešno zaključena osnovna šola ali nižje
poklicno izobraževanje.
Pogoji za napredovanje in dokončanje
izobraževanja


za napredovanje v višji letnik ni potrebno
opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto,
za dokončanje izobraževalnega programa je
potrebno uspešno opraviti:
 splošno izobraževalne predmete,
 obvezne strokovne module,
 izbirne strokovne module in
 praktično izobraževanje.
Potek izobraževanja
 konzultacije ali predavanja potekajo od 16.00
ure dalje.
Predmet
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
obvezni del
slovenščina
3 letniki
matematika
3 letniki
angleški jezik
3 letniki
umetnost
1 letnik
družboslovje
2 letnika
naravoslovje
2 letnika
STROKOVNI MODULI
obvezni del
tehniško komuniciranje v poklicu
1 letnik
material in obdelava v poklicu
1 letnik
elementi konstrukcije
1 letnik
organizacija in poslovanje
1 letnik
strojne inštalacije
1 letnik
osnove energijskih procesov
1 letnik
plamensko varjenje, lotanje in lepljenje
1 letnik
STROKOVNI MODULI
izbirni del
ogrevalni in hladilni sistemi
1 letnik
vodovod in kanalizacija
1 letnik
ODPRTI KURIKUL
strojni elementi
1 letnik
osnove oblikovanje materialov
1 letnik
oblikovanje materialov
1 letnik
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
3 letniki
Zaključni izpit obsega


pisni in ustni izpit iz slovenščine in
izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Nadaljevanje šolanja
 Po zaključenem programu instalater strojnih
instalacij lahko nadaljujete šolanje na poklicno
tehniškem izobraževalnem programu.
Šolnina
 Šolnina se vplačuje za vsako šolsko leto
posebej. Posebej se plačuje tudi pristop k
zaključnemu izpitu.
 Šolnino se lahko plačuje v obrokih skladno z
določili pogodbe o izobraževanju.
 Šolnino lahko za vas plača podjetje, pri
katerem ste zaposleni.