Diagram poteka izdelave projektne dokumentacije za

Transcription

Diagram poteka izdelave projektne dokumentacije za
Legenda:
INVESTITOR/IZVAJALEC
odločitev o gradnji
(manj) zahtevnega objekta
INGRA
lokacijska informacija (LI) - OBČINA
geodetski načrt (GN) - GEODET
sodelujoči
idejni projekt (IDP)
UPRAVNA
ENOTA
idejna zasnova (IDZ)
pridobivanje projektnih pogojev soglasodajalcev - vloge pripravi INGRA
pridobivanje soglasij za priključitev soglasodajalcev - vloge pripravi INGRA
pridobivanje soglasij sosedov - obrazec pripravi INGRA
projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD)
- vodilna mapa
- načrt arhitekture
- načrt gradbenih konstrukcij
- načrt strojnih instalacij
- elaborati
- revizija (zahteven objekt) ...
projekt za izvedbo (PZI)
- vodilna mapa
- načrt arhitekture
- načrt gradbenih konstrukcij
- načrt strojnih inštalacij
- načrt električnih inštalacij...
pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam - vloge pripravi INGRA
sklepanje služnostnih pogodb - sestavi NOTAR
uradno zapečatenje PGD
plačilo komunalnega prispevka (občina) - INVESTITOR
vložitev zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja (UE) - vlogo pripravi INGRA
Pridobitev gradbenega dovoljenja (UE)
GRADBENI
NADZOR
GRADNJA
Končanje gradnje
projekt izvedenih del (PID)
- vodilna mapa
- načrt arhitekture
- načrt gradbenih konstrukcij
- načrt strojnih inštalacij
- načrt električnih inštalacij
- elaborati
- dokazilo o zanesljivosti...
Pridobitev uporabnega dovoljenja (UE)
geodetski načrt novega
stanja zemljišča (geodet)