1. Računski del izdelka oz.

Transcription

1. Računski del izdelka oz.
SIC – izobraževanje odraslih in svetovanje
Tattenbachova ulica 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
pri predmetu Načrtovanje Konstrukcij (šolsko leto 2010 / 11)
Ime in priimek:
Slov. Konjice, dne:
1. Računski del izdelka oz. storitve in zagovora
Pogonska gred prenaša moč P pri vrtilni hitrosti n. Gred je narejena iz jekla za
poboljšanje. Poleg vrtilnega momenta MT, ki gred poganja v prerezu 1 in se iz gredi
prenaša na zobnik v prerezu 2, je gred obremenjena v prerezu 1 s prečno silo F1 in v
prerezu 2 s prečno silo F2. V točkah A in B je gred podprta z navadnima krogličnima
ležajema z zahtevano življenjsko dobo 15000 obratovalnih ur. Obremenitev gredi je
izmenična. Premer dB=20 mm.
Pogonska moč
P:
__________ kW
Vrtilna hitrost
n:
__________ min-1
Jeklo za poboljšanje:
______________
Prečna sila
F1:
__________ kN
Prečna sila
F2:
__________ kN
Dolžina
L:
__________mm
Dolžina
a:
__________mm
Dolžina
b:
__________mm
Dolžina
c:
__________mm
a. Izračunajte/določite:
a. Izračunajte upogibne momente, ki obremenjuje gred.
b. Izračunajte vrtilni moment, ki obremenjuje gred
c. Upogibne in vrtilni moment prikažite v diagramih
d. Izračunajte potrebne premere gredi v označenih prerezih 1, A in 2
e. Oblikujte gred
f. Določite tip ležaja in preverite njegovo življenjsko dobo
1
b. Določite visok moznik tipa A.
c. Izdelava tehnične dokumentacije:
Narišite delavniško risbo gredi. Pri tem upoštevajte izračunane vrednosti, vsa pravila
risanja (mere, tolerance, kvalitete površin, dovoljena odstopanja,…). Risba naj vsebuje
detajl utora za moznik.
1.1 Izbor podatkov
Glede na prvo in drugo črko imena in priimka izberite ustrezne podatke za izračun.
Prva črka imena P [kW] n [min-1]
Prva črka priimka
Jeklo za
poboljšanje
A...D
10
800
A...D
C60
E...I
8
1100
E...I
30Mn5
J...N
12
750
J...N
C45
O...Š
6
1200
O...Š
25CrMo4
T...Ž
9
900
T...Ž
C35
Druga črka imena Prečna sila F1 [kN] Prečna sila F2 [kN]
A...D
1.6
2.2
E...I
1.8
2.1
J...N
1.4
2.5
O...Š
2.0
1.8
T...Ž
1.7
2.0
Druga črka priimka Dolžina L [mm] Dolžina a [mm] Dolžina b [mm] Dolžina c [mm]
A...D
420
140
120
60
E...I
400
160
140
40
J...N
440
120
130
50
O...Š
380
160
150
50
T...Ž
420
150
110
60
1.2 Priporočena literatura in viri za računski del
•
primer računske naloge
•
fotokopije in zapiski iz predavanj NAK 1 in 2
•
Bojan Kraut – STROJNIŠKI PRIROČNIK,
•
Erika Broz Žižek – NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
2
2. Raziskovalni del izdelka oz. storitve in zagovora
Glede na prvo črko priimka izberite ustrezne podatke za izračun.
Prva črka priimka
Področne teme za izdelek oz. storitev z zagovorom
A...C
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
• ravninski elementi; vrste obremenitev;
podpore in reakcije; statična določenost
Č...E
NE/RAZSTAVLJIVE ZVEZE KONSTRUKCIJ
• kovična zveza; vijačne zveze
F...H
TRDNOST in DIMENZIONIRANJE
• nauk o trdnosti; trdnost tehničnih gradiv;
dopustne napetosti; osnovne napetosti in
dimenzioniranje; površinski tlak
I...K
RAZSTAVLJIVE ZVEZE KONSTRUKCIJ
• zveze z zatiči; zveze s sorniki
L...N
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
• nosilci v ravnini; paličja; vrvi
O...R
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI in SKLOPI ZA
PRENOS VRTENJA
• zveza pesta z gredjo; ležaji; osi in gredi
S...T
METODIKA SNOVANJA in KONSTRUIRANJA
• vrste konstruiranja; faze konstrukcijskega
procesa; načrtovanje; koncipiranje;
vrednotenje
U...Ž
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI in SKLOPI ZA
PRENOS VRTENJA
• gredne vezi in sklopke; gonila
2.1 Priporočena literatura in viri za raziskovalni del
•
fotokopije in zapiski iz predavanj NAK 1 in 2
•
viri iz Interneta
•
E. Broz Žižek SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE 1
•
A. Kostajnšek SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE 2
•
A. Kostajnšek SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE 3
•
A. Kostajnšek, P. Četina SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE 4
•
J. Stropnik, P. Šterk, K. Juhart STATIKA
•
F. Cvetaš TRDNOST
•
E. Broz Žižek – NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ
3