FLENDER gear units

Transcription

FLENDER gear units
Gonilo žerjava
K.SH, K.VH, K.HH, K.KH, K.DH, K.HM,
K.KM, K.DM, K.FH, K.FM, K.UF
Velikosti 5 do 14
Navodila za montažo in uporabo
BA 5012 sl 06/2010
FLENDER gear units
Gonilo žerjava
K.SH, K.VH, K.HH, K.KH, K.DH, K.HM,
K.KM, K.DM, K.FH, K.FM, K.UF
Velikosti 5 do 14
Navodila za montažo in uporabo
Prevod originalnih navodil za montažo in uporabo
BA 5012 sl 06/2010
2 / 61
Tehnični podatki
1
Splošna navodila
2
Varnostna navodila
3
Transport
in skladiščenje
4
Tehnični opis
5
Montaža
6
Zagon
7
Obratovanje
8
Napake, vzroki
in odpravljanje
9
Vzdrževanje
in servisiranje
10
Rezervni deli,
servisna služba
11
Izjave
12
Napotki in simboli v teh navodilih za montažo in uporabo
Opomba: Pojem "Navodila za montažo in uporabo" se v nadaljevanju kratko imenuje ”navodila” ali ”priročnik”.
Pravna opozorila
Koncept opozoril
Ta navodila vsebujejo opozorila, ki jih je treba za zagotovitev vaše osebne varnosti ter za preprečevanje materialne
škode upoštevati. Opozorila za vašo osebno varnost so označena z opozorilnim trikotnikom ali oznako ”Ex” (pri
uporabi Direktive 94/9/ES), opozorila za zgolj materialno škodo so označena z oznako ”STOP”.
OPOZORILO pred grozečo eksplozijo!
Opozorila, ki so označena s tem simbolom, je treba obvezno upoštevati, da se tako preprečijo
poškodbe pri eksploziji.
V primeru neupoštevanja opozoril lahko pride do smrti ali težkih telesnih poškodb.
OPOZORILO pred grozečimi telesnimi poškodbami!
Opozorila, ki so označena s tem simbolom, je treba obvezno upoštevati, da se tako preprečijo telesne
poškodbe.
V primeru neupoštevanja opozoril lahko pride do smrti ali težkih telesnih poškodb.
OPOZORILO pred grozečimi poškodbami izdelka!
Opozorila, ki so označena s tem simbolom, je treba obvezno upoštevati, da se tako preprečijo
poškodbe izdelka.
Neupoštevanje opozoril lahko povzroči materialno škodo.
POZOR!
Opozorila, ki so označena s tem simbolom, je treba upoštevati kot splošna navodila za uporabo.
Neupoštevanje opozoril lahko povzroči neželene posledice in stanja.
OPOZORILO pred vročimi površinami!
Opozorila, ki so označena s tem simbolom, je treba obvezno upoštevati, da se prepreči nevarnost
opeklin pri vročih površinah.
Neupoštevanje opozoril lahko povzroči lahke ali težke telesne poškodbe.
V primeru več grozečih nevarnosti je treba vedno upoštevati opozorilo za najhujšo nevarnost. Če je opozorilo v
obliki opozorilnega trikotnika in opozarja na poškodbe oseb, je lahko temu opozorilu dodano še opozorilo za
materialno škodo.
Usposobljeno osebje
Izdelek ali sistem, na katerega se nanašajo ta navodila, lahko uporablja samo osebje, ki je usposobljeno za
izvajanje posamezne naloge, upoštevati pa mora navodila za izvajanje te naloge in posebej tam navedena
varnostna navodila in opozorila. Usposobljeno osebje je na osnovi izobraževanja in izkušenj sposobno prepoznati
tveganje, ki nastane pri delu s temi izdelki ali sistemi, ter preprečiti možne nevarnosti.
BA 5012 sl 06/2010
3 / 61
Predvidena uporaba izdelkov podjetja Siemens
Upoštevajte naslednje:
Izdelki podjetja Siemens se lahko uporabljajo samo za namene, ki so navedeni v katalogu in v priloženi
tehnični dokumentaciji. Če pride do uporabe tujih izdelkov in komponent, jih mora priporočiti ali odobriti
podjetje Siemens. Pogoji za brezhibno in varno obratovanje izdelkov so pravilen transport, pravilno
skladiščenje, postavitev, montaža, namestitev, zagon, upravljanje, vzdrževanje in popravila.
Upoštevati je treba dovoljene okoljske pogoje. Upoštevati je treba opozorila v priloženi dokumentaciji.
Blagovne znamke
Vsa poimenovanja, označena z oznako za zaščiteno znamko ® , so registrirane blagovne znamke podjetja
Siemens AG. Ostala poimenovanja v teh navodilih so lahko blagovne znamke, katerih uporaba s strani tretjih za
njihove namene lahko krši pravice imetnikov.
Izključitev odgovornosti
Preverili smo, ali je vsebina navodil skladna z opisano programsko in strojno opremo. Kljub temu ni mogoče izključiti
odstopanj, zaradi česar ne odgovarjamo za popolno skladnost besedila. Podatke teh navodil redno preverjamo,
potrebni popravki so navedeni v sledečih izdajah.
Simboli
Ozemljitveni priključek
Mesto odzračevanja
rumena
Mesto polnjenja olja
rumena
Mesto izpusta olja
bela
Stanje olja
rdeča
Stanje olja
rdeča
Stanje olja
rdeča
Priključek za nadzor nihanja
Mesto mazanja
rdeča
Uporabite mazivo
Transportno uho
Krožni vijak
Ne privijajte
Nastavitvene površine,
vodoravno
Nastavitvene površine,
navpično
Ti simboli opisujejo postopek kontrole stanja olja z merilno palico za olje.
Ti simboli opozarjajo, da je merilno palico za olje treba vedno trdno priviti.
BA 5012 sl 06/2010
4 / 61
Kazalo
1.
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.3
Splošni tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvedbe in teže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrste gonil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko (sklopko za prosti tek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teže (gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivo zvočnega tlaka na merilni površini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
10
11
2.
Splošna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.1
2.2
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avtorske pravice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
3.
Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3.1
3.2
3.3
Osnovne obveznosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varstvo okolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posebne vrste nevarnosti in osebna zaščitna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
4.
Transport in skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
Obseg dobave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladiščenje gonila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standardni premaz in konzerviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notranje konzerviranje s konzervirnimi sredstvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunanje konzerviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
18
5.
Tehnični opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.8
5.9
5.10
Splošen opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odgonske izvedbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko (sklopko za prosti tek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohišje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozobljeni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uležajenje gredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesnila gredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radialno obročna tesnila gredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesnila Taconite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehitevalna sklopka (sklopka za prosti tek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlajenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
24
25
25
BA 5012 sl 06/2010
5 / 61
6.
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3
6.5.2
6.6
6.6.1
6.6.1.1
6.6.1.2
6.6.1.3
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.8
6.8.1
6.9
6.10
6.11
6.12
6.12.1
6.12.2
Splošna navodila za montažo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranjevanje embalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža gonil preko vznožja ohišja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis montažnih del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izravnavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža na okvirju temelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in utorom moznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pritegnitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aksialno varovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in profilom zobnika pesta po DIN 5480 . . . . . . . . . . . . . .
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zategnemo z vgrajeno dozo DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zateg z gibljivo dozo DU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aksialno varovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in nakrčeno ploščo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zategnemo z vgrajeno dozo DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zateg z gibljivo dozo DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aksialno varovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakrčena plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža nakrčene plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaža nakrčene plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje in mazanje nakrčene plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponovno montaža nakrčene plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled nakrčene plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaža podpornika vrtilnega momenta za ohišje gonil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgradnja podpornika vrtilnega momenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gonilo z gredjo s prirobnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaključna dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razredi vijačnih spojev, zatezni vrtilni momenti in sile prednapenjanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razredi vijačnih spojev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zatezni vrtilni momenti in sile prednapenjanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
27
27
28
29
29
30
30
30
31
31
33
33
33
34
34
35
36
36
37
37
37
38
38
40
40
41
41
41
41
42
43
44
44
44
45
7.
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.2
7.2.1
7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1
Ukrepi pred zagonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekonzerviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polnjenje z mazivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Količine olj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustavitev obratovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notranje konzerviranje pri daljši ustavitvi obratovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notranje konzerviranje z gonilnim oljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notranje konzerviranje s konzervirnimi sredstvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvedba notranjega konzerviranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunanje konzerviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvedba zunanjega konzerviranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
48
48
49
49
49
50
50
50
50
50
50
BA 5012 sl 06/2010
6 / 61
8.
Obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
8.1
8.2
8.3
Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanje olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepravilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
9.
Napake, vzroki in odpravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
9.1
9.2
Splošna navodila za napake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možne napake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
10.
Vzdrževanje in servisiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
10.1
10.1.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.3
10.3.1
10.4
Splošni podatki vzdrževanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošna življenjska doba olj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis vzdrževalnih del in del pri prvem zagonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preiskava olja glede na vsebnost vode / izdelava analiz olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvedba menjave olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje odzračevalnega vijaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopolnitev masti pri tesnilih Taconite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očistite zračnik in gonilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverjanje cevne napeljave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotok olja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola pritrdilnih vijakov na čvrstost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaključna dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled gonil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
55
55
55
56
56
56
57
57
57
57
57
58
11.
Nadomestni deli, naslovi servisnih služb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
11.1
11.2
Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslovi prodajalcev rezervnih delov in servisnih služb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
59
12.
Izjave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
12.1
Izjava za vgradnjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
BA 5012 sl 06/2010
7 / 61
1.
Tehnični podatki
1.1
Splošni tehnični podatki
Tipska oznaka gonila vsebuje najpomembnejše tehnične podatke. Ti podatki in pogodbeno določeni
dogovori za gonila med podjetjem Siemens in naročnikom določajo meje z namenom skladne uporabe.
①
②
③
⑤
⑦
④
⑥
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
Slika 1:
Tipska oznaka - Gonilo
①
Logotip podjetja
⑧
Število vrtljajev n2
②
Naročilo­št., pozicija, tek.­št.
⑨
Podatki o olju
③
Skupna masa v kg
④
Za posebne podatke
⑩
Številka navodil
⑤
Vrsta, velikost *)
⑪
Za posebne podatke
⑥
Podatki o zmogljivosti P2 v kW ali T2 v Nm
⑫
Proizvajalec in mesto izdelave
⑦
Število vrtljajev n1
⑬
Država izvora
(vrsta olja, viskoznost olja, količina olja)
*) Primer
K 3 H H
11
Velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ... 14
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . H = vodoravno
M = izvedba v vodoravnem položaju
brez podnožja
F = prirobljena, vodoravno
Izvedba odgonske gredi . . . . . S = Polna gred
V = Ojačana polna gred
H = Votla gred z utorom moznika
D = Votla gred z nakrčeno ploščo
K = Votla gred s profilom zobnika
pesta po DIN 5480
F = Gred s prirobnico
U = z vgrajeno prehitevalno sklopko
Število faz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ali 4
Vrsta gonila . . . . . . . . . . . . . . . . K = Gonila za čelna kolesa z velikim
skupnim osnim razmikom
Podatki k teži in nivo zvočnega tlaka na merilni površini za posamezne vrste gonil najdete pod
številko 1.2 in 1.3.
Nadaljnje tehnične podatke najdete na skicah pri dokumentaciji gonil in podatkovnem listu, katerega
vsebina je odvisna od naročila.
BA 5012 sl 06/2010
8 / 61
1.2
Izvedbe in teže
1.2.1
Vrste gonil
K.SH
K.VH
K.HH
K.KH
K.DH
K.FH
K.HM
K.KM
K.DM
K.FM
Slika 2:
Vrste
BA 5012 sl 06/2010
9 / 61
1.2.1.1 Teže
Tabela 1:
Teže (orientacijske vrednosti)
ca. teža (kg) za velikost
Vrsta konstrukcije
1.2.2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
K3SH, K3VH, K3HH ,K3KH, K3DH,
380
440
605
690
955
1100 1535 1820 2400 2860
K3HM, K3KM, K3DM, K3FH, K3FM,
370
430
595
675
890
1035 1475 1750 2270 2710
K4SH, K4VH, K4HH ,K4KH, K4DH, K4FH
385
445
615
700
975
1120 1565 1850 2445 2910
K4HM, K4KM, K4DM, K4FM,
375
435
605
685
910
1055 1505 1780 2315 2760
Gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko (sklopko za prosti tek)
Varianta 1
Slika 3:
Varianta 2
Variante pri vrsti K.UF
1.2.2.1 Teže (gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko)
Tabela 2:
Teže (orientacijske vrednosti) variante 1
Vrsta
kon‐
struk‐
cije
5
6
7
8
9
10
11
12
K3UF
395
445
660
755
1015
1175
1620
1910
K4UF
-
-
670
775
1015
1165
1680
1960
ca. teža (kg) variante 1 za velikost
13
14
na zahtevo
Tabela 3:
Teže (orientacijske vrednosti) variante 2
Vrsta
kon‐
struk‐
cije
5
6
7
8
9
10
11
12
K3UF
465
510
770
855
1195
1340
1950
2225
K4UF
-
-
780
875
1195
1330
2010
2275
ca. teža (kg) variante 2 za velikost
13
14
na zahtevo
Vse navedbe tež se razumejo brez olja in priključkov. Točne navedbe tež najdete v skicah pri
dokumentaciji za gonila.
BA 5012 sl 06/2010
10 / 61
1.3
Nivo zvočnega tlaka na merilni površini
Gonilo ima nivo zvočnega tlaka na merilni površini v odmiku 1 m, kar je razvidno iz tabele 4.
Meritev se opravi po metodi stopnje intenzivnosti zvoka v skladu s standardom DIN EN ISO 9614, 2. del.
Delovno mesto osebja, ki upravlja s strojem bo definirano, kot mesto merilne površine, ki bo 1 m okrog
gonila in v katerega bližini se bo zadrževalo osebje.
Raven zvočnega tlaka velja za ogreto gonilo, kakor tudi za pogonsko število vrtljajev n1 in odgonsko moč
P2 v skladu s tipsko oznako, pri meritvi na preskusni mizi podjetja Siemens. Pri več podatkih velja višje
število obratov in višja zmogljivost.
V nivo zvočnega tlaka na merilni površini sodijo agregati za mazanje, v kolikor so nameščeni. Pri dovodnih
in odvodnih cevovodih veljajo prirobnice kot vmesniki.
V tabelah navedena raven zvočnega tlaka je bila ugotovljena na podlagi statističnih ocen naše kvalitetne
kontrole. S statistično gotovostjo je možno pričakovati, da bodo gonila dosegala vrednosti hrupa.
Tabela 4:
Nivo zvočnega tlaka na merilni površini
Nivo zvočnega tlaka na merilni površini LpA za dB(A)
Vrsta kon‐
strukcije
K3..
K4..
iN
n1
1/min
5
6
7
8
Velikost gonil
9
10
11
12
13
14
14
1500
73
74
75
76
78
79
80
80
81
81
.
1000
68
69
70
71
73
74
75
76
76
77
25
750
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
28
1500
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
.
1000
66
67
68
69
71
72
73
73
74
75
31.6
750
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
35.5
1500
68
69
70
71
73
73
74
75
76
77
.
1000
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
63
750
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
20
1500
67
69
71
73
74
74
75
76
77
78
.
1000
63
64
65
68
69
70
71
72
73
74
100
750
60
60
62
63
64
66
68
68
69
70
112
1500
64
66
69
70
70
72
73
74
75
76
.
1000
60
61
63
64
65
67
68
69
69
70
125
750
60
60
60
61
62
63
64
66
67
68
140
1500
61
63
66
67
67
69
70
71
72
73
.
1000
60
60
61
62
62
64
65
66
66
67
250
750
60
60
60
60
60
61
62
63
64
65
BA 5012 sl 06/2010
11 / 61
2.
Splošna navodila
2.1
Uvod
Predloženo navodilo je sestavni del dobave gonil in mora biti vseskozi shranjeno v bližini gonila.
Vsaka oseba, ki izvaja dela na gonilu, mora prebrati in razumeti ta navodila ter jih
upoštevati. Za škodo in napake pri obratovanju, ki so posledica neupoštevanja
navodil, ne podjetje Siemens ne prevzema odgovornosti.
V teh navodilih obravnavano "FLENDER zobniško gonilo" je bilo razvito kot gonilo za dvižne naprave in
podvozja. Možni področji uporabe za gonila te serije sta na primer uporaba za transportne naprave in
dvigala.
Gonila je možno uporabljati le v okviru tega, kar je navedeno v poglavju 3, ”Tehnični podatki”. Novi pogoji
obratovanja zahtevajo nove pogodbene dogovore.
Gonilo je izdelano po najnovejšem stanju tehnike in se dobavlja v stanju, varnem za obratovanje.
Gonilo se sme uporabljati in poganjati le v okviru pogojev, določenih v pogodbi o storitvah in dobavi med
podjetjem Siemens in naročnikom.
Na tem mestu opisana gonila odgovarjajo tehničnemu stanju v času, ko je bilo tiskano to navodilo.
V interesu nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico na posameznih delovnih skupinah in dodatnih delih
izvajati spremembe, ki ob zadrževanju ključnih značilnosti pripomorejo k zvišanju vaše zmogljivosti in
varnosti in veljajo kot pomembne.
2.2
Avtorske pravice
Avtorske pravice teh navodil obdrži Siemens AG.
Teh navodil ni dovoljeno posredovati konkurenci ali pa dati na razpolago tretji osebi v celoti in tudi ne delno.
Za vsa tehnična vprašanja so vam na voljo uslužbenci naše tovarne ali pa ena od naših servisnih služb:
Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher Straße 24
09322 Penig
Tel.:
Fax:
+49 (0)37381 / 615-0
+49 (0)37381 / 616-0
BA 5012 sl 06/2010
12 / 61
3.
Varnostna navodila
Stopanje na območje gonila in njegovih sestavnih delov ni dovoljeno!
Pozor, nevarnost padca!
Spremembe na lastno pest niso dovoljene. To velja tudi za zaščitne naprave, ki so
nameščene kot zaščita pred dotikom.
3.1
Osnovne obveznosti
•
Upravitelj mora poskrbeti, da vsaka oseba, ki je pooblaščena za delo na gonilu, prebere in razume ta
navodila in jih dosledno upošteva, da bi se:
─ preprečile nevarnosti za telo in življenje uporabnikov in tretjih oseb
─ zagotovila varnost obratovanja gonil
─ izključili izpade ter onesnaževanje okolja zaradi napačne uporabe.
•
Pri transportu, montaži in demontaži, upravljanju ter tudi oskrbi in vzdrževanju, je potrebno upoštevati
predpise o varnosti pri delu ter o varstvu okolja.
•
Gonila lahko upravlja, vzdržuje in/ali popravlja samo usposobljeno osebje (glej "Usposobljeno osebje"
na 3. strani teh navodil).
•
Zunanje čiščenje gonila z visokotlačnim čistilnim strojem ni dovoljeno.
•
Vsa dela je potrebno izvesti skrbno in iz vidika ”varnosti”.
Dela na gonilih se lahko izvajajo le v mirujočem stanju.
Pogonski agregat je potrebno zavarovati pred nenamernim vklopom (npr. s tem da se
zaklene stikalo na ključ ali z odstranitvijo varovalke iz električnega voda). Na mestu
vklopa je potrebno namestiti znak, iz katerega je razvidno, da se na gonilu izvajajo
dela.
•
Na celotne pogonu ni dovoljeno električno opravljati varilnih del.
Pogona ni dovoljeno uporabljati kot masno točko pri varjenju. Ozobljeni deli in ležaji se lahko pri varjenju
uničijo.
•
Izvesti je treba izravnavo potencialov v skladu z za to veljavnimi določili in/ali direktivami!
Če na gonilu ni navojnih vrtin za ozemljitveni priključek, je treba poskrbeti za druge primerne ukrepe.
Ta dela lahko izvajajo samo elektrikarji.
Pogonski agregat je potrebno izključiti takoj, ko se ugotovijo neobičajne spremembe
na gonilih med obratovanjem, kot so na primer močno povišana obratovalna
temperatura ali spremenjen zvok gonil.
Vrteče se in/ali premične dele je treba z zaščitnimi pripravami zavarovati proti
dotikanju.
Pri vgradnji gonil v naprave ali stroje, je proizvajalec strojev in naprav zadolžen, da
vključi predpise, navodila in opise tega navodila, v svoja navodila za uporabo.
•
Pri odstranjevanju zaščitnih priprav je treba skrbno shraniti pritrditvena sredstva. Odstranjene zaščitne
priprave je treba pred zagonom spet namestiti.
•
Upoštevati je potrebno na gonila nameščena navodila, kot na primer tipsko oznako, kazalec smeri
vrtenja, itd. Le­ta ne smejo biti pobarvana in umazana. Manjkajoče tablice je potrebno nadomestiti.
•
Vijake, ki pri montažnih ali demontažnih delih postanejo neuporabni, je treba zamenjati z vijaki enakega
razreda trdote enake izvedbe.
•
Nadomestne dele nabavljajte vedno od podjetja Siemens (glej tudi poglavje 11).
BA 5012 sl 06/2010
13 / 61
3.2
Varstvo okolja
•
Po potrebi obstoječo embalažo odstranite v skladu s predpisi ali pa jo posredujte v reciklažo.
•
Pri menjavi olja je potrebno odpadno olje prestreči v za to primerno posodo. V kolikor slučajno pride
do oljnih madežev, jih je potrebno takoj odstraniti mit vezivom za olje.
•
Sredstva za konzerviranje je potrebno shranjevati ločeno od odpadnega olja.
•
Odpadno olje, sredstva za konzerviranje, sredstva za vezavo olja in namaščene čistilne krpe, je
potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi določili.
•
Odstranitev gonila po koncu življenjske dobe:
─ obratovalno olje, sredstvo za konzerviranje in/ali hladilno tekočino v celoti iztočite iz gonila in jih
odstranite skladno s predpisi.
─ Dele gonila in/ali dogradne dele po potrebi odstranite v skladu z veljavnimi državnimi predpisi ali pa
jih posredujte v reciklažo.
3.3
Posebne vrste nevarnosti in osebna zaščitna oprema
•
Odvisno od obratovanja imajo lahko gonila izjemno visoko temperaturo površine.
Pri vročih površinah (> 55 °C) obstaja nevarnost opeklin!
Pri hladnih površinah (< 0 °C) obstaja nevarnost poškodb zaradi mraza (bolečina,
omrtvelost, omrzline)!
Pri zamenjavi olja obstaja nevarnost oparin zaradi iztekajočega vročega olja!
Majhni tuji materiali kot je napr. pesek, prah itd. lahko vstopijo v pokrivno pločevino
rotirajočih delov in se od teh zalučajo nazaj.
Nevarnost poškodb oči!
Poleg morebitne splošno predpisane osebne zaščiten opreme (zaščitna obutev, delovna
obleka, čelada itd.) je treba pri delu z gonili uporabiti tudi primerne zaščitne rokavice in
primerna zaščitna očala!
Gonilo ni primerno za obratovanje v eksplozijsko nevarnih območjih. Pri obratovanju
v eksplozijsko nevarnih območjih se morajo nositi dodatni zaščitni mehanizmi.
BA 5012 sl 06/2010
14 / 61
4.
Transport in skladiščenje
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila"!
4.1
Obseg dobave
Vsebina dobave je navedena v transportni dokumentaciji. Popolnost dobave je potrebno preveriti
neposredno pri prevzemu. Poškodbe in/ali manjkajoče dele je potrebno takoj pisno sporočiti podjetju
Siemens.
V primeru vidnih poškodb gonila ni dovoljeno zagnati.
4.2
Transport
Pri transportu uporabljajte le dvigalne naprave in opremo za dviganje, ki ima dovolj
veliko nosilnost!
Pri dvigovanju tovora upoštevajte opozorila glede porazdelitve tovora na embalaži.
Gonila so dobavljena v sestavljenem stanju. Dodatne opreme se po potrebi dobavijo ločeno zapakirano.
Odvisno od transportne poti in velikosti, so gonila različno pakirana. Embalaža ustreza, če ni drugače
v pogodbi določeno predpisom o embaliranju HPE.
Na embalaži nameščene slikovne znake je potrebno upoštevati. Imajo naslednji pomen:
Zgoraj
Slika 4:
Lomljivo blago
Varovati pred
mokroto
Varovati pred
vročino
Težišče
Uporaba kljuke
prepovedana
Pritrdi
Transportni simboli
Transport gonila se izvede tako, da se preprečijo poškodbe oseb in poškodbe gonila.
Tako lahko npr. udarci na nezavarovanih koncih gredi povzročijo poškodbe na gonilih.
Transport gonila se lahko izvrši le z za to primernim transportnim sredstvom. Gonilo se
transportira brez dolitega olja in ga je treba pustiti na transportni embalaži.
Pri transportu se lahko uporabijo le za to predvidena transportna očesa na katera se
pritrdijo gonila.
Čelnih navojev na koncih valjev ni dovoljeno uporabljati za sprejem omejeval za
namen transporta.
Omejevala morajo biti z zadostno varnostjo narejena za maso gonila.
BA 5012 sl 06/2010
15 / 61
K..H
Slika 5:
K..M
Omejilne točke
Pri pogonskih enotah s komponentami, dodatno pritrjenimi na gonila, kot so pogonski motor, sklopka, ki
naseda, itd. je lahko potrebna tudi dodatna pritrdilna točka na podlagi rezultiranega prenosa težišča.
Slika 6:
Omejilne točke pri gonilu z motorjem
Natančni slikovni prikaz gonila in lega omejeval se nahajata v skicah dokumentacije gonila.
4.3
Skladiščenje gonila
Gonila je potrebno skladiščiti in zavarovati na kraju, ki je zaščiten pred vremenskimi vplivi, v položaju
uporabe in sicer na suhi leseni podlagi, ki preprečuje tresljaje.
Pri vmesnem skladiščenju gonila ter morebitnih pri dobavi priloženih posamičnih
delih, mora nanesena zaščita proti koroziji ostati na napravi. Ne sme se poškodovati,
sicer obstaja nevarnost korozije.
Nalaganje gonil eno na drugo ni dovoljeno.
Pri skladiščenju na prostem je potrebno gonila posebej dobro zaščititi in paziti, da ne
pridejo v stik z vlago ali tujimi snovmi. Preprečiti je treba zadrževanje vlage.
Gonilo ne sme biti izpostavljeno agresivnim kemičnim izdelkom, če ni v pogodbi določeno
drugače.
Posebni pogoji pri transportu (npr. ladijski transport) in skladiščenju (klima, termiti, ipd) morajo
biti posebej pogodbeno dogovorjeni.
BA 5012 sl 06/2010
16 / 61
4.4
Standardni premaz in konzerviranje
Gonila morajo biti znotraj konzervirana, izpostavljeni konci gredi pa morajo imeti zaščitni premaz.
Lastnosti zunanjega premaza so odvisni od okoljskih pogojev za transportno pot in področje uporabe, ki
so določeni v naročilu.
Gonilo se običajno dostavi v celoti končano, z osnovnim in krovnim premazom.
Pri gonilih, ki se dostavijo s samo enim osnovnim premazom, je treba nujno nanesti
krovni premaz v skladu z veljavnimi direktivami za posamezen primer uporabe.
Sam osnovni premaz na dolgi rok ne zagotovi zadostne zaščite proti koroziji.
Ne poškodujte premaza!
Vsaka poškodba lahko povzroči neučinkovitost zunanje zaščite in privede do korozije.
Če ni pogodbeno določeno drugače, znaša jamstvo za notranje konzerviranje 24 mesecev in
za zunanje konzerviranje 12 mesecev, pri shranjevanju v suhih halah brez zmrzali.
Jamstvo se začne z dnevom dostave ali sporočilom o pripravljenosti na dostavo.
Pri daljšem vmesnem skladiščenju (> 24 mesecev) je treba notranje konzerviranje ter zunanje
konzerviranje preveriti in po potrebi obnoviti (glej točko 7.3.1 in točko 7.3.2).
Pogonsko gred je treba pri tem zavrteti vsaj za en obrat, da se spremeni lega valjev v ležajih. Vstopna gred
ne sme stati spet na istem mestu kot pred začetkom obrata.
Ta postopek je treba do zagona ponavljati vsakih 12 mesecev in ga beležiti.
BA 5012 sl 06/2010
17 / 61
4.4.1
Notranje konzerviranje s konzervirnimi sredstvi
Tabela 5:
Rok trajanja in ukrepi za notranje konzerviranje pri uporabi mineralnih ali sintetičnih olj na
osnovi PAO
Rok trajanja
Konzervirno sredstvo
do 6 mesecev
Posebni ukrepi
jih ni
Castrol Alpha SP 220 S
do 24 mesecev
- Vse odprtine na gonilu zaprite.
­ Vijak za odzračevanje zamenjajte
z vijačnimi čepi.
(Pred zagonom vijačne čepe zamenjajte
z odzračevalnimi vijaki.)
Pri skladiščenju več kot 24 mesecev je potrebno gonila ponovno konzervirati.
Pri skladiščenju več kot 36 mesecev je potreben predhoden dogovor s podjetjem Siemens.
Tabela 6:
Rok trajanja in ukrepi za notranje konzerviranje pri uporabi sintetičnih olj na bazi PG
Rok trajanja
Konzervirno sredstvo
do 6 mesecev
do 36 mesecev
Posebni ukrepi
jih ni
Posebno olje za zaščito
proti koroziji
1)
TRIBOL 1390
- Vse odprtine na gonilu zaprite.
­ Vijak za odzračevanje zamenjajte
z vijačnimi čepi.
(Pred zagonom vijačne čepe zamenjajte
z odzračevalnimi vijaki.)
Pri skladiščenju več kot 36 mesecev je potreben predhoden dogovor s podjetjem Siemens.
1)
4.4.2
ne kaplja, odporen na morsko vodo, max. temperatura v okolju 50 °C
Zunanje konzerviranje
Tabela 7:
Trajanje obstojnosti zunanjega konzerviranja koncev gredi in drugih prostih delov
Rok trajanja
pri skladiščenju
v zaprtih prostorih
do 36 mesecev 1)
Konzervirno
sredstvo
Tectyl 846 K19
Debelina plasti
ca. 50 μm
pri skladiščenju
na prostem
do 12 mesecev 2)
Opombe
Konzervacija pri skladiščenju
bazira na vosku:
- ki je odporen na morsko vodo
­ tropsko podnebje
­ (topljivo s CH­spojinami)
1)
Gonila je potrebno skladiščiti in zavarovati na kraju, ki je zaščiten pred vremenskimi vplivi, v položaju
uporabe in sicer na suhi leseni podlagi, ki preprečuje tresljaje.
2)
Pri skladiščenju na prostem je potrebno gonila posebej dobro zaščititi in paziti, da ne pridejo v stik
z vlago ali tujimi snovmi. Preprečiti je treba zadrževanje vlage.
Izvedba notranjega in zunanjega konzerviranja je opisana v poglavju 7 (glej točko 7.3.1.3 in
točko 7.3.2.1)!
BA 5012 sl 06/2010
18 / 61
5.
Tehnični opis
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila"!
5.1
Splošen opis
Pri opisanem gonilu gre za gonila za čelna kolesa za uporabo kot gonila za dvižne sisteme ali podvozje.
Gonilo je dobavljeno kot tri- ali štiristopenjsko gonilo za čelno kolo. Narejeno je za horizontalno vgradnjo.
Na željo pa lahko gonilo dobavimo tudi za drugačno vgradno lego.
Gonilo se lahko uporablja za obe smeri vrtenja. Izjeme so pri tem izvedbe gonila
s sklopko za prosti tek. V kolikor bi za te izvedbe obstajala potreba spremembe smeri
vrtenja, je potreben dogovor z Siemens.
Gonila odlikuje nizka raven hrupa, ki je dosežen z visoko stopnjo prekrivnosti na čelnem kolesu in pa
ohišjem, ki duši hrup.
Ugodno obnašanje gonila na različne temperature izhaja iz dobrega izkoristka le tega in njegove velike
površine ohišja.
Možne so različne izvedbe gredi (izvedbe in smeri vrtenja), ki so predstavljene sistematično kot polne
gredi:
Tabela 8:
Izvedbe in smeri vrtenja
Vrsta
konstrukcije
K3SH,
K3HH,
K3KH,
K3DH,
K3FH,
K3UF
K3VH,
K3HM,
K3KM,
K3DM,
K3FM,
K4SH,
K4HH,
K4KH,
K4DH,
K4FH,
K4UF
K4VH,
K4HM,
K4KM,
K4DM,
K4FM,
A
B
C
D
Izvedba
E
F
G
H
I
Gonilo ne sme biti izpostavljeno agresivnim kemičnim izdelkom, če ni v pogodbi določeno
drugače. Z uporabo različnih, primernih ukrepov se lahko gonilo uporabi pri območju okoljske
temperature od ­ 40 °C do + 60 °C. To pa mora vedno odobriti podjetje Siemens.
5.2
Odgonske izvedbe
..S.
Polna gred
Slika 7:
..V.
Ojačana polna
gred
..F.
Gred s
prirobnico
..H.
Votla gred
z utorom
moznika
Odgonske izvedbe
BA 5012 sl 06/2010
19 / 61
..D.
..K.
Votla gred
Votla gred st
z nakrčeno profilom zobnika
ploščo
pesta po DIN 5480
5.2.1
Gonilo z vgrajeno prehitevalno sklopko (sklopko za prosti tek)
Za gonila z vgrajeno sklopko za prosti tek (prehitevalno sklopko) na gredi d2, se razlikujeta 2 varianti:
Varianta 1
Slika 8:
Varianta 2
Odgonska izvedba pri vrsti K.UF
Nadaljnje tehnične podatke povzemite v skicah pri dokumentaciji gonil.
Natančni slikovni prikaz gonila in lega omejeval se nahajata v skicah dokumentacije gonila.
5.3
Ohišje
Ohišja so litoželezna, po potrebi pa so lahko izdelana tudi iz jekla.
Ohišje je izvedeno dvodelno. Ohišje je torzijsko togo in zaradi svoje oblike zagotavlja zelo dobre lastnosti
z vidika hrupa in temperature.
Ohišje gonila je opremljeno tako:
•
Transportno uho (zadostne velikosti za transport)
•
Inšpekcijski in/ali montažni pokrov (za dolivanje olja in/ali preglede)
•
Merilna palica za olje (za preverjanje ravni olja)
•
Vijak za izpust olja (za odtekanje olja)
•
Vijak za odzračevanje (za prezračevanje in odzračevanje)
Barvne oznake za odzračevanje, polnjenje olja, stanje olja in izpust olja:
Mesto odzračevanja:
rumena
Mesto izpusta olja:
bela
Mesto polnjenja olja:
rumena
Mesto mazanja:
rdeča
Stanje olja:
rdeča
BA 5012 sl 06/2010
20 / 61
2
3
1
11
3
4
12
6
7
5
14
5
5
14
5
9
10
8
Slika 9:
Oprema gonila pri vrsti K..H
2
3
1
11
3
4
12
6
7
9
8
15
Slika 10: Oprema gonila pri vrsti K..M
1
2
3
4
5
6
7
8
5.4
Ohišje
Transportna niša
Pokrov
Pokrov
Tesnila gredi
Merilec olja
Zračenje in odzračevanje ohišja
Vijak za izpust olja
9
10
11
12
13
14
15
Tipska oznaka
Pritrdilo gonil
Servisni pokrov
Nastavitvene površine
Nastavitveni navoji
Polnjenje olja
Pritrditev za podporo vrtilnega momenta
Ozobljeni deli
Ozobljeni deli gonil so uporabno ojačani. Ozobljenja čelnega zobnika so brušena. Zaradi visoke kvalitete
ozobljenja se raven hrupa gonil zmanjša, zagotovljena pa tudi varnost teka.
Zobniki so povezani z gredmi preko prilegov in moznikov. Povezave prenašajo nastale vrtilne momente
z zadostno varnostjo.
5.5
Mazanje
Zadostno oskrbo zobnikov, ležajev in sklopke za prosti tek (prehitevalne sklopke) z oljem zagotovite
z mazanjem s pomočjo potapljanja. Zaradi tega je gonilo še posebej preprosto za vzdrževanje.
BA 5012 sl 06/2010
21 / 61
5.6
Uležajenje gredi
Vse gredi so uležajene v valjčnih ležajih.
5.7
Tesnila gredi
Radialna tesnila gredi, labirintna tesnila, Taconite-tesnila ali posebna tesnila pri izstopu gredi
preprečujejo, da bi olje lahko izstopilo ali pa bi umazanija lahko vdrla v gonila.
5.7.1
Radialno obročna tesnila gredi
Kot standardna tesnila se na splošno uporabljajo radialna tesnila gredi. Dodatno so opremljena z ustji za
prah, ki služijo kot zaščita ustja tesnila, pred vdorom umazanije od zunaj.
Slika 11: Radialno tesnilo gredi
5.7.2
Tesnila Taconite
Tesnila Taconite so koncipirana posebej za uporabo v prašnem okolju. Vdor prahu
preprečuje kombinacija treh tesnilnih elementov (radialnega tesnila gredi, lamelnega
tesnila in z mastjo polnjenega tesnila v labirintu za naknadno mazanje).
4
2
3
1
Slika 12: Tesnila Taconite
1
2
Radialno tesnilo gredi
Lamelno tesnilo
3
4
Labirintsko tesnilo polnjeno z mastjo, z možnostjo
dodatnega mazanja
Mazalka maziva s prirobnico AM10x1 po DIN 3404
BA 5012 sl 06/2010
22 / 61
Pri tesnilih Taconite razlikujemo naslednje izvedbene variante:
Taconite "E"
Taconite "F"
2
4
1
1
3
2
Taconite "F‐F" in "F‐H"
Taconite "F‐K" in "F‐F"
Slika 13: Tesnila Taconite, variante E, F, F­F, F­H in F­K
1
2
Odgon
Taconite "F­F"
Tabela 9:
3
4
Taconite "F­H"
Taconite "F­K"
Opis variant tesnila Taconite
Izvedbena
varianta za
Taconite
Območje uporabe
Opombe
"E"
vse pogonske gredi z ali brez zračnika
"F"
Odgonska gred
Vrsta S (Polna gred)
labirint z možnostjo dodatnega mazanja
"F‐F"
Odgonska gred
Vrsta H (Votla gred z utorom)
Vrsta K (Votla gred s profilom zobnika pesta
po DIN 5480)
Vrsta D (Votla gred z nakrčeno ploščo)
obojestranski labirint z možnostjo
dodatnega mazanja, vključno z
zaščitnim pokrovom, ki preprečuje vstop
prahu, kot zaščito na steni gonila, ki je
odvrnjen od gonila
"F‐H"
Odgonska gred
Vrsta H (Votla gred z utorom)
Vrsta K (Votla gred s profilom zobnika pesta
po DIN 5480)
"F‐K"
Odgonska gred
Vrsta D (Votla gred z nakrčeno ploščo)
labirint na odgonskem valju z možnostjo
dodatnega mazanja, nahaja se nasproti
zaščitnega pokrova, ki ne prepušča
prahu
Za domazovanje labirintnih tesnil je potrebno upoštevati intervale domazovanja
(glej tabelo 23 v točki 10.1).
BA 5012 sl 06/2010
23 / 61
5.8
Prehitevalna sklopka (sklopka za prosti tek)
Gonilo se uporabi kot pomožni pogon. Priključitev na glavno gonilo se opravi prek vgrajene sklopke za
prosti tek (prehitevalne sklopke) na gredi d2. Ta sklopka za prosti tek omogoči pri pogonu prek pomožnega
pogona prenos vrtilnega momenta v smeri vrtenja, pri čemer je pri pogonu prek glavnega pogona prisotno
"obratovanje v prostem teku".
Pri pogonu prek glavnega motorja, kakor tudi pri pogonu pomožnega pogona se pogonska gred gonila vrti
v enaki smeri vrtenja.
Sklopka za prosti tek (prehitevalna sklopka) je vgrajena v gonilo in v krogotok olja gonila. Vzdrževanje in
menjava olja se opravita hkrati z vzdrževanjem in menjavo olja gonila.
Sklopka za prosti tek (prehitevalna sklopka) ima centrifugalno dvignjena pritrdilna telesa. Če se počasi
vrteča se gred (d2) vrti v predpisani smeri vrtenja s pomočjo glavnega pogona, teče notranji obroč
s pritrdilnimi telesi okrog, pri čemer pa zunanji obroč miruje. Od določenega števila vrtljajev naprej
(glej tudi tabelo 10) se pritrdilna telesa dvignejo in sklopka za prosti tek (prehitevalna sklopka) deluje brez
obrabe. Če se pogon izvaja prek motorja pomožnega pogona prek zunanjega obroča, se izvaja za sklopko
za prosti tek (prehitevalno sklopko) "sojemalno obratovanje", to pomeni, da se glavno gonilo v izbrani
smeri vrtenja počasi vrti skozi. Pri tem se hkrati počasi vrtita tudi pogonska gred glavnega gonila in po
potrebi glavni motor - pri uporabi elastične sklopke med glavnim motorjem in glavnim gonilom.
Pri pogonu prek pomožnega pogona se počasi hkrati vrti pogonska gred glavnega gonila. Tega
vrtilnega premika ni dovoljeno ovirati. Na pogonskem delu nameščena zavora v glavnem
pogonu se mora pri pogonu prek pomožnega pogona odpreti.
Pri dolivanju olja v gonilo z izvedbo po varianti 2 je treba najprej oskrbeti z vrsto olja,
ki je navedena na tipski ploščici, mazalo mesto na vmesni prirobnici. Količina olja je
navedena v tabeli 20.
2
1
6
8
8
5
3
3
4
5
7
4
6
2
Varianta 1
7
Varianta 2
Slika 14: Variante sklopke za prosti tek (prehitevalna sklopka)
1
2
3
4
Vijak za polnitev olja
Mazalka za naknadno mazanje
Notranji obroč sklopke za prosti tek
(prehitevalne sklopke)
Gred d2 (s počasnim premikanjem)
5
6
7
8
Kletka s pritrdilnimi telesi
Zunanji obroč sklopke za prosti tek
(prehitevalne sklopke)
Odtok preostalega olja na prehitevalni sklopki
Zračnik za sklopko za prosti tek
(prehitevalno sklopko)
Z obratom kletke se lahko spremeni smer prenosa sklopke za prosti tek (prehitevalne sklopke).
V kolikor je sprememba smeri prenosa zaželena, se je o tem vsekakor potrebno posvetovati
s podjetjem Siemens.
BA 5012 sl 06/2010
24 / 61
Minimalno število vrtljajev za dvig mora biti med obratovanjem z glavnim motorjem
doseženo.
Tabela 10: Minimalno število vrtljajev za dvig
Število vrtljajev za dvig v 1/min
Varianta
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
320
240
240
220
220
200
200
180
180
2
310
310
240
240
220
220
200
200
180
180
13
14
na zahtevo
Pred priključitvijo motorja je potrebno določiti vrtilno polje trifaznega omrežja in sicer s pomočjo kazalca
smeri vrtilnega polja in tako priključiti motor na že vnaprej določeno smer vrtenja.
5.9
Hlajenje
Osnova za nastavitev gonila je prekinjeno obratovanje, tako da praviloma ni potrebno dodatno hlajenje.
Pri odstopajočih pogojih obratovanja je gonilo opremljeno s posebej dodano napravo za oskrbo z oljem.
Pri uporabi posebej dodane naprave za oskrbo z oljem, je potrebno prav tako upoštevati posebno navodilo
za uporabo, ki je namenjeno napravi za oskrbo z oljem.
Pri postavitvi gonila je treba paziti, da bo možna prosta konvekcija na površini ohišja, da se
izključi možnost pregrevanja gonila.
5.10
Sklopke
Za pogon gonil so praviloma predvidene elastične sklopke ali turbo-sklopka, kombinirana z elastično
sklopko.
Pri vrstah gonil z odgonsko gredjo ( vrste ..S. in ..V.) so za odgonski valj praviloma prav tako predvidene
elastične sklopke.
V kolikor bi bile uporabljene toge sklopke ali drugi pogonski in/ali odgonski elementi, ki povzročajo radialne
in/ali aksialne sile (npr. zobniki, jermenice, vztrajniki, zavorne plošče, bobni za vrvi), potem je to potrebno
določiti v pogodbi.
BA 5012 sl 06/2010
25 / 61
6.
Montaža
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila"!
6.1
Splošna navodila za montažo
Pri transportu gonila je treba upoštevati opozorila iz poglavja 4.
Montažo je potrebno izvesti zelo skrbno, in sicer jo lahko izvedejo pooblaščeni, izobraženi in poučeni
strokovnjaki. Škoda, ki je bila povzročena zaradi nestrokovnega pristopa, je izključena iz garancije.
Že pri načrtovanju je potrebno paziti, da je okrog gonil dovolj prostora za montažo in kasnejšo oskrbo in
vzdrževanje.
Prosta konvekcija na površini ohišja se mora zagotoviti z ustreznimi ukrepi.
Pri gonilih je potrebno pustiti dovolj prostora za vhod zraka.
Na začetku montažnih del je potrebno poskrbeti za zadostno količino dvigal.
Med obratovanjem ni dovoljeno segrevanje zaradi zunanjih vplivov, na primer
neposredne sončne svetlobe ali drugih toplotnih izvorov, in ga je treba z ustreznimi
ukrepi preprečiti!
To lahko naredite tako:
– s streho za zaščito pred soncem
ali
– dodatno hladilno napravo
ali
– z napravo za nadzorovanje temperature v oljni kadi s funkcijo izklopa.
Pri uporabi strešne zaščite pred soncem je treba preprečiti zadrževanje toplote!
Pri uporabi naprave za nadzorovanje temperature se mora pri doseganju
maks. dovoljene temperature v oljni kadi sprožiti opozorilo. Pri preseganju maks.
dovoljene temperature v oljni kadi je treba pogon izklopiti.
Ta izklop lahko pri upravitelju povzroči ustavitev obratovanja!
Upravitelj mora zagotoviti, da tujki ne ovirajo delovanja gonila (npr. zaradi padajočih
predmetov ali prekomernega zbiranja materiala).
Na celotne pogonu ni dovoljeno električno opravljati varilnih del.
Pogona ni dovoljeno uporabljati kot masno točko pri varjenju. Ozobljeni deli in ležaji
se lahko pri varjenju uničijo.
Potrebno je izkoristiti vse ustrezne oblike možnosti pritrjevanja.
Vijake, ki pri montažnih ali demontažnih delih postanejo neuporabni, je treba
zamenjati z vijaki enakega razreda trdote enake izvedbe.
Da bo med delovanjem zagotovljeno zadostno mazanje, je treba upoštevati vgradno lego na
skicah.
BA 5012 sl 06/2010
26 / 61
6.2
Odstranjevanje embalaže
Vsebina dobave je navedena v transportni dokumentaciji. Popolnost dobave je potrebno preveriti
neposredno pri prevzemu. Poškodbe in/ali manjkajoče dele je potrebno takoj pisno sporočiti podjetju
Siemens.
Embalaže ni dovoljeno odpirati ali poškodovati, če ta predstavlja del konzerviranja!
•
Embalažo in transportne naprave odstranite in jih v skladu s predpisi odstranite.
•
Z optičnim pregledom preverite morebitne poškodbe in umazanijo.
V primeru vidnih poškodb gonila ni dovoljeno zagnati. Potrebno je upoštevati navodila
v poglavju 4, ”Transport in skladiščenje”.
6.3
Montaža gonil preko vznožja ohišja
6.3.1
Temelj
Temelj mora biti vodoraven in raven. Gonilo pri zategovanju pritrdilnih vijakov ne sme
biti nategnjeno.
Fundament mora biti tak, da ne nastane niti resonančno valovanje niti se ne prenašajo tresljaji s sosednjih
temeljev. Konstrukcija temelja, na katerega naj bi bilo montirano gonilo, mora biti torzijsko toga. Ustrezati
mora teži in vrtilnemu momentu in upoštevati mora sile, ki delujejo na gonila.
Skrbno je treba opraviti naravnavanje pogonskih in odgonskih agregatov. Po potrebi upoštevajte nastale
elastične deformacije zaradi obratovalnih sil.
Pritrdilne vijake ali matice je potrebno zategniti s predpisanim vrtilnim momentom.
Zatezni vrtilni moment je opisan v točki 6.12. Uporabite vijake razreda trdote vsaj 8.8.
Če na gonilo delujejo zunanje sile, je smotrno, da se s pomočjo stranskih udarcev prepreči premik.
Izmere, potreben prostor in razporeditev oskrbovalnih priklopov je potrebno razbrati iz risb za
dokumentacijo gonila.
6.3.2
Opis montažnih del
•
Zaščito proti koroziji na gredeh odstranite s primernim čistilom (npr. bencinom).
Pri tem je potrebno obvezno preprečiti stik tesnilnih obročev gredi in čistila
(npr. bencina).
Zagotoviti je potrebno zadostno prezračevanje. Kajenje ni dovoljeno.
Obstaja nevarnost eksplozije!
•
Pogonske in gnane elemente (npr. mesto sklopke) je potrebno potegniti na gred in jih zavarovati.
V kolikor jih je potrebno nasaditi tople, morate zahtevane temperature razbrati iz merskih skic
v dokumentaciji o sklopkah.
Segrevanje se lahko izvrši, v kolikor seveda ni drugače predpisano, induktivno, z gorilnikom ali pa v peči.
Zaščitite se pred opeklinami zaradi vročih delov!
Uporabite primerne varnostne rokavice!
Zaščitite tesnilne obroče gredi pred poškodbami, povzročene zaradi segrevanja
nad + 100 °C (Pred toplotnim sevanjem uporabite ščite pred toplotno zaščito).
BA 5012 sl 06/2010
27 / 61
Elemente je treba hitro povleči na gred tako daleč, kot je navedeno na skici mer, ki je odvisna od naročila.
Sklopko zategnemo s pomočjo ustrezne opreme za zategovanje. Pomikanje gor
s pomočjo udarcev in potiskanja ni dovoljeno, saj lahko s tem nastanejo poškodbe na
gonilu (glej tudi točko 6.9).
Tesnilnih obročev gredi in tekalnih površin gredi pri pomikanju sklopnih delov ne
smete poškodovati.
Pri postavitvi pogona je potrebno paziti na natančno izravnavanje posameznih
komponent medsebojno. Nedovoljeno visoke napake neizravnavanja grednih koncev,
ki jih je potrebno povezati zaradi kotnih in/ali osnih premikov privedejo do predčasne
obrabe in/ali poškodb na materialu.
Premehek osnovni okvir ali podnožja so lahko tudi med obratovanjem povzročijo
radialne in/ali osne premike, ki med mirovanjem niso merljivi.
Gonila, ki na podlagi svoje teže zahtevajo uporabo dvigala, jih je potrebno pritrditi v skladu
z opisom v poglavju 4, ”Transport in skladiščenje”. Če želite transportirati gonilo z dogradnimi
deli, so morda potrebne dodatne omejilne točke. Položaj omejilnih točk je odvisen od naročila
in je opisan v skici mer.
6.3.2.1 Izravnavanje
Odvisno od naročila so za predizravnavanje v vodoravni smeri predvidene obdelovalane površine
(nastavitvene površine) na zgornji strani ohišja.
Nastavitvene površine:
Gonila velikosti 13 do 14 so dodatno predvidena za olajšanje izravnavanja z izravnalnimi navoji, ki se
nahajajo v podnožju ohišja.
Natančni slikovni prikaz gonila se nahaja v skicah dokumentacije o gonilih.
S temi naravnalnimi površinami se gonilo naravna vodoravno, da se zagovori brezhiben tek gonila.
Vrednosti iz naravnalnih površin je treba nujno upoštevati.
1
1
1
2
2
Slika 15: Naravnalne površine in naravnalni navoji na gonilih
1
Nastavitvene površine
2
Nastavitveni navoji
BA 5012 sl 06/2010
28 / 61
Dokončno fino nastavitev pogonskih in gnanih agregatov je potrebno izvršiti natančno preko gredne osi
in sicer s pomočjo:
•
Ravnila
•
Vodne tehtnice
•
Merilne ure
•
Tipalne naprave za merjenje dolžine, itd.
Komaj takrat gonilo pritrdite in še enkrat preverite nastavitev.
•
Zabeležite naravnane mere.
─ Zapisnik shranite skupaj s temi navodili.
Od natančnosti nastavitve grednih osi je odvisna življenjska doba gredi, ležajev in
sklopk. Zato je potrebno stremeti za tem, da ni odstopanj (razen pri ZAPEX­sklopkah).
Potrebne zahteve sklopk lahko najdete v posebnih navodilih za uporabo.
Neupoštevanje lahko povzroči zlom gredi, s čimer se lahko ogrozi življenje ali zdravje
oseb.
6.3.2.2 Montaža na okvirju temelja
•
Očistite spodnjo stran podnožja gonila.
•
Gonilo postavite s pomočjo dvigala na okvir temelja.
•
Vijake za temelje zategnite s predpisanim vrtilnim momentom (glej točko 6.12); dodajte morebitne
nastavke proti premikanju.
Gonilo pri zategovanju pritrdilnih vijakov ne sme biti nategnjeno.
•
Gonilo do pogonskih in odgonskih agregatov natančno naravnajte (glej točko 6.3.2.1).
•
Zabeležite naravnane mere.
─ Zapisnik shranite skupaj s temi navodili.
6.4
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in utorom moznika
Konec gredi delovnega stroja (material C60+N ali večja trdota) mora imeti moznik po DIN 6885, 1. del,
oblika A. še naprej naj bo na čelni strani nameščeno centriranje po DIN 332 oblika DS (z navojem)
(priključne mere za gredi delovnega stroja najdete na skici mer dokumentacije gonila).
BA 5012 sl 06/2010
29 / 61
6.4.1
Priprava
Za boljšo demontažo (glej tudi točko 6.4.3) priporočamo, da za konec gredi delovnega stroja predvidite
priključek za tlačno olje. Za to je treba narediti vrtino, ki se konča v izvitju votle gredi (glej sliko 16).
Ta priključek se lahko uporablja tudi za dovajanje odstranjevalca rja.
3
1
4
2
Slika 16: Votla gred z utorom moznika, priprava
1
2
6.4.2
Strojna gred
Votla gred
3
4
Moznik
Priključek za tlačno olje
Montaža
•
Protikorozijsko zaščito odstranite z votle gredi in strojne gredi s primernim čistilom (npr. z bencinom).
Pri tem je potrebno obvezno preprečiti stik tesnilnih obročev gredi in čistila
(npr. bencina).
Zagotoviti je potrebno zadostno prezračevanje. Kajenje ni dovoljeno.
Obstaja nevarnost eksplozije!
•
Preverite robove votle in strojne gredi, da ni prišlo do poškodb na nasedanjih in robovih. Dele
eventualno dodelajte z ustreznim orodjem in jih ponovno očistite.
Za preprečevanje rje med plastmi se na kontaktne površine nanesite primerno mazalno
sredstvo.
6.4.2.1 Pritegnitev
•
Gonila zategnemo s pomočjo matice in navojnega vretena. Podpora sledi s strani votle gredi.
Pri tem mora biti votla gred v isti vrsti kot strojna gred, tako da je zataknitev izključena.
BA 5012 sl 06/2010
30 / 61
2
3
7
6
5
1
4
Slika 17: Votla gred z utorom moznika, povlečemo gor navojnim vretenom
1
2
3
Strojna gred
Votla gred
Moznik
4
5
6
Matica
Navojno vreteno
Matica
7
Končna plošča
Namesto prikazanih matic in navojnega vretena, se lahko uporabi npr. tudi hidravlična dvigalna naprava
(”Lukas”).
Votla gred se lahko povleče proti povezavi strojne gredi, če gre za katero od spodnjih
razvrstitev gonil:
– Opora vrtilnega momenta
– Opora z nihalno gonila
Pri drugačni razvrstitvi se lahko ležaji pri povlečenju nategnejo.
6.4.2.2 Aksialno varovanje
Odvisno od izvedbe, je potrebno votlo gred zavarovati aksialno na strojno gred (npr. varovalni obroč,
končna plošča, naravnalni vijak).
6.4.3
Demontaža
•
Odstranite aksialno varovalo na votli gredi.
•
V primeru rje med kontaktnimi nosilnimi površinami je treba z uporabo odstranjevalca rja olajšati
povlečenje gonila. Uporaba odstranjevalca rje se lahko opravi tudi prek priključka za tlačno olje
(glej sliko 16), npr. s črpalko.
•
Po zaključenem delovanju odstranjevalca rje, odtegnite gonilo s pomočjo (glede na sliko 18 in
oziroma 19.
•
Povlečenje gonila z gredi stroja se lahko po potrebi izvede na mestu samem, in sicer tako:
─ s pomočjo odmičnih vijakov v končni plošči (glej sliko 19) ali
─ centralnega navojnega vretena, ali
─ pa preko uporabe hidravlične dvigalne naprave (”Lukas”).
Končna plošča in/ali pomožna plošča za povlečenje gonila ne sodita v naš obseg dostave.
BA 5012 sl 06/2010
31 / 61
6
3
1
5
4
2
7
Slika 18: Votla gred z utorom moznika, demontaža s hidravlično dvigalno napravo (”Lukas”)
1
2
3
4
Strojna gred
Votla gred
Moznik
Hidravlična dvigalna naprava (”Lukas”)
5
6
7
Navojno vreteno
Priključek za tlačno olje
Pomožna plošča za iztisnjenje
3
5
1
6
2
4
Slika 19: Votla gred z utorom moznika, demontaža s končno ploščo
1
2
3
Strojna gred
Votla gred
Moznik
4
5
6
Končna plošča za potiskanje ven
Vijaki
Odmični vijaki
Pri postopku odvijanja je potrebno paziti, da ne pride do zataknitve.
Pomožna plošča za potiskanje ven ne sodi v naš obseg dostave.
V kolikor to ni oprto na votlo gred, kot je to prikazano v sliki 18, ampak dodatno tudi
na ohišje, potem se ne smejo prekoračiti odrivne moči, ki so opisane v spodaj
navedeni tabeli 11.
BA 5012 sl 06/2010
32 / 61
Tabela 11: Maks. odrivne moči
Velikost
gonil
maks. odrivna moč
N
Velikost
gonil
maks. odrivna moč
N
5
33000
10
82000
6
37500
11
97200
7
50000
12
113600
8
56000
13
140000
9
65000
14
160000
Prekoračitev teh vrednosti lahko pripelje do poškodb ohišja, ležajev votle gredi ali
drugih delov gonil. V vsakem primeru je potrebno ležaje votle gredi pred ponovnim
natikom gonila na strojno gred preveriti z vidika poškodbe.
Pri uporabi odmičnih vijakov ali navojnega vretena, je potrebno mesta, ki pritiskajo na delovni
stroj, na koncu zaobliti in jih namastiti.
6.5
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in profilom zobnika pesta po DIN 5480
6.5.1
Montaža
•
Zaščitni premaz proti koroziji v votli gredi in na strojni gredi je potrebno odstraniti s primernim čistilom.
Pri tem je potrebno obvezno preprečiti stik tesnilnih obročev gredi in čistila.
Zagotoviti je potrebno zadostno prezračevanje. Kajenje ni dovoljeno.
Obstaja nevarnost eksplozije!
•
Preverite robove votle in strojne gredi, da ni prišlo do poškodb pri nasedanjih, ozobljenjih ali robovih.
Dele eventualno dodelajte z ustreznim orodjem in jih ponovno očistite.
Za preprečevanje rje med plastmi se na kontaktne površine nanesite primerno mazalno
sredstvo.
6.5.1.1 Zategnemo z vgrajeno dozo DU
•
Gonila zategnemo s pomočjo matice in navojnega vretena. Podpora sledi s strani votle gredi.
Pri tem mora biti votla gred v isti vrsti kot strojna gred, tako da je zataknitev izključena.
Pri zategu je potrebno paziti na ustrezen položaj zobnika med strojno gredjo in votlo
gredjo. Pravilno lego zobnika lahko dosežemo z vrtenjem pogonske gredi in/ali
oziroma lahkim nihanjem gonila okrog votle gredi.
BA 5012 sl 06/2010
33 / 61
3
7
1
5
6
4
2
Slika 20: Votla gred s profilom zobnika pesta, zateg z dozo DU
1
2
3
Strojna gred
Votla gred
Doza DU
4
5
6
Matica
Navojno vreteno
Matica
7
Končna plošča
6.5.1.2 Zateg z gibljivo dozo DU.
Gibljiva doza DU se namesti na strojno gred, se pritrdi z raster trakom na fiksno napravo in se potegne
skupaj s strojno gredjo v votlo gred gonila (glej sliko 20).
Pri tem mora biti votla gred v isti vrsti kot strojna gred, tako da je zataknitev izključena.
Pri zategu je potrebno paziti na ustrezen položaj zobnika med strojno gredjo in votlo
gredjo. Pravilno lego zobnika lahko dosežemo z vrtenjem pogonske gredi in/ali
oziroma lahkim nihanjem gonila okrog votle gredi.
Namesto prikazanih matic in navojnega vretena, se lahko uporabi npr. tudi hidravlična dvigalna naprava
(”Lukas”).
Votla gred se lahko povleče proti povezavi strojne gredi, če gre za katero od spodnjih
razvrstitev gonil:
– Opora vrtilnega momenta
– Opora z nihalno gonila
Pri drugačni razvrstitvi se lahko ležaji pri povlečenju nategnejo.
6.5.1.3 Aksialno varovanje
Odvisno od izvedbe, je potrebno votlo gred zavarovati aksialno na strojno gred (npr. varovalni obroč,
končna plošča, naravnalni vijak).
BA 5012 sl 06/2010
34 / 61
6.5.2
Demontaža
•
Odstranite aksialno varovalo na votli gredi.
•
V primeru rje med kontaktnimi nosilnimi površinami je treba z uporabo odstranjevalca rja olajšati
povlečenje gonila. Uporaba odstranjevalca rje se lahko opravi tudi prek priključka za tlačno olje
(glej sliko 21), npr. s črpalko.
•
Pri tem je treba najprej odstraniti končno ploščo in varnostni obroč.
•
Po zaključenem delovanju odstranjevalca rje, odtegnite gonilo s pomočjo (glede na sliko 21 in/ali
sliko 22.
•
Povlečenje gonila z gredi stroja se lahko po potrebi izvede na mestu samem, in sicer tako:
─ s pomočjo odmičnih vijakov v končni plošči (glej sliko 22) ali
─ centralnega navojnega vretena, ali
─ pa preko uporabe hidravlične dvigalne naprave (”Lukas").
6
3
1
5
4
2
7
Slika 21: Votla gred s profilom zobnika pesta, demontaža s hidravlično dvigalno napravo (”Lukas”)
1
2
3
4
Strojna gred
Votla gred
Doza DU
Hidravlična dvigalna naprava (”Lukas")
5
6
7
Navojno vreteno
Priključek za tlačno olje
Pomožna plošča za iztisnjenje
3
1
5
6
4
2
Slika 22: Votla gred s profilom zobnika pesta, demontaža s končno ploščo
1
2
3
Strojna gred
Votla gred
Doza DU
4
5
6
Končna plošča
Priključek za tlačno olje
Odmični vijaki
BA 5012 sl 06/2010
35 / 61
Pri postopku odvijanja je potrebno paziti, da ne pride do zataknitve.
Pomožna plošča za potiskanje ven ne sodi v naš obseg dostave.
V kolikor to ni oprto na votlo gred, kot je to prikazano v sliki 21, ampak dodatno tudi
na ohišje, potem se ne smejo prekoračiti odrivne moči, ki so opisane v spodaj
navedeni tabeli 12.
Tabela 12: Maks. odrivne moči
Velikost
gonil
maks. odrivna moč
N
Velikost
gonil
maks. odrivna moč
N
5
33000
10
82000
6
37500
11
97200
7
50000
12
113600
8
56000
13
140000
9
65000
14
160000
Prekoračitev teh vrednosti lahko pripelje do poškodb ohišja, ležajev votle gredi ali
drugih delov gonil. V vsakem primeru je potrebno ležaje votle gredi pred ponovnim
natikom gonila na strojno gred preveriti z vidika poškodbe.
Pri uporabi odmičnih vijakov ali navojnega vretena, je potrebno mesta, ki pritiskajo na delovni
stroj, na koncu zaobliti in namastiti.
6.6
Montaža natičnega gonila z votlo gredjo in nakrčeno ploščo
6.6.1
Montaža
•
Protikorozijsko zaščito odstranite z votle gredi in strojne gredi s primernim čistilom (npr. z bencinom).
Pri tem je potrebno obvezno preprečiti stik tesnilnih obročev gredi in čistila
(npr. bencina).
Zagotoviti je potrebno zadostno prezračevanje. Kajenje ni dovoljeno.
Obstaja nevarnost eksplozije!
•
Preverite robove votle in strojne gredi, da ni prišlo do poškodb na nasedanjih in robovih. Dele
eventualno dodelajte z ustreznim orodjem in jih ponovno očistite.
Na področju sedeža nakrčene plošče mora biti vrtina votle, kakor tudi strojne gredi
popolnoma suha.
V veliki meri je od tega odvisna varnost vrtilnega momenta.
Onesnažena razredčila in čistilne krpe so za razmaščevanje neprimerne.
BA 5012 sl 06/2010
36 / 61
6.6.1.1 Zategnemo z vgrajeno dozo DU
•
Gonila zategnemo s pomočjo matice in navojnega vretena. Podpora sledi s strani votle gredi.
Pri tem mora biti votla gred v isti vrsti kot strojna gred, tako da je zataknitev izključena.
3
7
1
5
6
4
2
Slika 23: Votla gred z nakrčeno ploščo, zategnemo z dozo DU
1
2
3
Strojna gred
Votla gred
Doza DU
4
5
6
Matica
Navojno vreteno
Matica
7
Končna plošča
6.6.1.2 Zateg z gibljivo dozo DU
Gibljiva doza DU se namesti na strojno gred, se pritrdi z raster trakom na fiksno napravo in se potegne
skupaj s strojno gredjo v votlo gred gonila (glej sliko 23).
Pri tem mora biti votla gred v isti vrsti kot strojna gred, tako da je zataknitev izključena.
Namesto prikazanih matic in navojnega vretena, se lahko uporabi npr. tudi hidravlična dvigalna naprava
(”Lukas”).
Votla gred se lahko povleče proti povezavi strojne gredi, če gre za katero od spodnjih
razvrstitev gonil:
– Opora vrtilnega momenta
– Opora z nihalno gonila
Pri drugačni razvrstitvi se lahko ležaji pri povlečenju nategnejo.
6.6.1.3 Aksialno varovanje
S predvidenim privitjem nakrčene plošče zagotovimo zadostno aksialno trdnost gonila. Dodatna aksialna
zaščita ni potrebna.
BA 5012 sl 06/2010
37 / 61
6.7
Nakrčena plošča
Z nakrčeno ploščo se ustvari pritisna povezava med votlo gredjo in natično gredjo/strojno gredjo
(v nadaljevanju ”natična gred”). Pritisna povezava lahko prenaša vrtilne momente, momente upogibanja
in sile. Bistveno za prenos momentov in/ali sile je tlak fug, ki ga ustvari nakrčena plošča med votlo in natično
gredjo.
Nakrčena plošča je dobavljena v stanju pripravljenem za vgradnjo.
Nakrčena plošča se pred prvo montažo ne sme razstaviti.
Montažo inh zagon izvede strokovno osebje. Pred zagonom je treba ta navodila
prebrati, razumeti in upoštevati. Za poškodbe oseb in materiala, ki nastanejo zaradi
neupoštevanja teh navodil, ne jamčimo.
6.7.1
Montaža nakrčene plošče
•
Pred začetkom montaže se morata skrbno očistiti votla in natična gred.
Upoštevajte opozorila proizvajalca za ravnanje z mazalnimi sredstvi in topili.
Čistil in topil ne puščajte stati na barvnih premazih.
Na področju sedeža nakrčene plošče mora vrtina votle gredi biti popolnoma čista,
brez masti in olja.
V veliki meri je od tega odvisna varnost vrtilnega momenta.
Umazana topila in čistilne krpe ter čistila, ki vsebujejo olje (npr. petrolej ali terpentin)
niso primerni za razmastitev.
W
A
4
5
3
2
1
B
Slika 24: Montaža nakrčene plošče
A
naoljena
B
popolnoma brez masti/olja
1
2
Natična gred
Votla gred
3
4
Notranji obroč
Zunanji obroč
W
5
višina vgradnje
Napenjalni vijak
Na področju sedeža nakrčene plošče se zunanja stran votle gredi rahlo namasti.
Natančni slikovni prikaz najdete v merilnih skicah, ki se nahajajo pri dokumentaciji o gonilih.
•
Nakrčeno ploščo namestite na votlo gred in po potrebi fiksirajte. Natančno vgradno višino (W)
nakrčene plošče najdete v merilnih skicah.
BA 5012 sl 06/2010
38 / 61
Za transport in dviganje nakrčene plošče je po potrebi treba uporabiti primerne dvižne
pripomočke!
Varno je treba preprečiti zdrs nakrčene plošče z votle gredi.
Nikoli ne zategnite zateznega vijaka prej (5), preden ni vgrajena tudi natična gred.
•
Zatezne vijake (5) privijte večkrat zaporedoma za 1/4 obrata.
•
Vse zatezne vijake (5) zategujte tako dolgo, dokler čelne površine notranjega obroča (3) in zunanjega
obroča (4) niso izravnane in je dosežen maks. zatezni moment zateznih vijakov. Izravnanost preverite
z ravnilom. Dovoljeno odstopanje znaša ± 0.2 mm.
Pravilno stanje zatezanja lahko torej optično preverite.
Da se prepreči preobremenitev posameznih vijakov, ni dovoljeno preseči maks.
zateznega momenta (glej tabelo 13). če se pri zategovanju zateznih vijakov
z maks. zateznim momentom ne doseže izravnanost notranjega in zunanjega obroča,
se posvetujte s podjetjem Siemens.
Tabela 13: Maks. zategovalni vrtilni moment zateznih vijakov
Navoj zateznih
vijakov
maks. zategovalni vrtilni
moment za vijak
Kategorija trdnosti 12.9
Nm
Navoj zateznih
vijakov
maks. zategovalni vrtilni
moment za vijak
Kategorija trdnosti 12.9
Nm
M8
35
M 20
570
M 10
70
M 24
980
M 12
120
M 27
1450
M 14
193
M 30
1970
M 16
295
M 33
2650
Nakrčena plošča je označena na zunanjem obroču (4). To oznako je treba navesti pri
posvetovanju.
Iz varnostnih razlogov je treba montirati pokrov za zaščito pred dotikanjem!
Po zaključku vseh del na nakrčeni plošči je treba namestiti zaščitni pokrov.
Uporabiti je dovoljeno vedno samo kompletne nakrčene plošče, ki jih dostavi
proizvajalec. Kombiniranje sestavnih delov različnih nakrčenih plošč ni dovoljeno.
Zategovanje zateznih vijakov z udarnim izvijačem ni dovoljeno!
BA 5012 sl 06/2010
39 / 61
6.7.2
Demontaža nakrčene plošče
•
Demontirajte zaščitni pokrov.
•
Morebitne začetke nastajanja rje na gredi in votli gredi odstranite.
Zateznih vijakov nikoli ne izvijajte zaporedoma.
•
Vse zatezne vijake po vrsti sprostite za pribl. 1/4 obrata.
Shranjena energija zunanjega obroča se pri montaži počasi sprošča prek vijakov, ki jih
odvijate. Da se ta postopek izvede varno, morate upoštevati tukaj navedeno zaporedje!
•
Vse zatezne vijake po vrsti nadalje sprostite za pribl. 1 obrat.
Zunanji obroč bi se zdaj moral samostojno ločiti od notranjega obroča. Če to ni tako, lahko
zunanji obroč sprostite z odmičnim navojem. Pri tem nekatere sosednje pritrdilne vijake privijte
v odmični navoj. Zunanji obroč, ki se zdaj sprošča, se opira na preostale vijake. Ta postopek
izvajajte, dokler se zunanji obroč popolnoma ne sprosti.
•
Nakrčeno ploščo aksialno zavarujte proti pomikanju.
•
Natično gred izvlecite iz votle gredi.
•
Odstranimo nakrčeno ploščo z votle gredi.
Za transport in dviganje nakrčene plošče je po potrebi treba uporabiti primerne dvižne
pripomočke!
6.7.3
Čiščenje in mazanje nakrčene plošče
Razstaviti in očistiti je treba samo umazane nakrčene plošče.
•
Preverjanje morebitnih poškodb delov.
Poškodovane dele je treba zamenjati z novimi! Uporaba poškodovanih delov ni
dovoljena!
Uporabiti je dovoljeno vedno samo kompletne nakrčene plošče, ki jih dostavi
proizvajalec. Kombiniranje sestavnih delov različnih nakrčenih plošč ni dovoljeno.
•
Vse dele skrbno očistite.
Umazana topila in čistilne krpe ter čistila, ki vsebujejo olje (npr. petrolej ali terpentin)
niso primerni za razmastitev.
•
Površine stožcev notranjega in zunanjega obroča (3 in 4, glej sliko 24) morajo biti brez masti/olja.
─ Površine stožcev notranjega in zunanjega obroča (3 in 4, glej sliko 24) namažite na tanko in
enakomerno z mazivom.
─ Na zatezne vijake (5, glej sliko 24) na naslonskih površinah in navojih namažite z mazalnim
sredstvom.
─ Uporabite mazalno pasto s trdnimi delci z visoko vsebnostjo molibden­sulfida na osnovi MoS2,
ki se pri montaži ne sme premakniti in mora imeti naslednje lastnosti:
─ vrednost trenja ”μ” = 0.04
─ odpornost na tlak do maksimalnega pritiska 300 N/mm2
─ odpornost na staranje
BA 5012 sl 06/2010
40 / 61
Tabela 14: Priporočena mazalna sredstva za nakrčene plošče po njihovem čiščenju 1)
1)
Mazivo
Trgovinska oblika
Proizvajalec
Molykote G Rapid
Razpršilo ali pasta
DOW Corning
Aemasol MO 19 P
Razpršilo ali pasta
A. C. Matthes
Unimoly P 5
Prah
Klüber Lubrication
gleitmo 100
Razpršilo ali pasta
Fuchs Lubritec
Uporabite lahko tudi druga maziva, ki imajo enake lastnosti.
•
Notranji obroč (3) in zunanji obroč (4) spojite.
•
Vstavite zatezne vijake in jih z roko za nekaj navojev privijte.
Upoštevajte navodila proizvajalca za ravnanje z mazalnimi sredstvi!
Montažo inh zagon izvede strokovno osebje.
6.7.4
Ponovno montaža nakrčene plošče
Za ponovno montažo nakrčene plošče je treba upoštevati postopek iz točke 6.7.1!
6.7.5
Pregled nakrčene plošče
Nakrčena plošča se pregleduje skupaj z gonilom, in sicer vsaj vsakih 12 mesecev.
Pregled nakrčene plošče je omejen na optično ocenitev stanja. Pri tem je treba paziti na naslednje:
─ sproščeni vijaki
─ poškodbe zaradi uporabe sile
─ izravnana mesta notranjega obroča (3) do zunanjega obroča (4)
6.8
Montaža podpornika vrtilnega momenta za ohišje gonil
6.8.1
Vgradnja podpornika vrtilnega momenta
Pri vrstah konstrukcij K..M sta na pogonski strani dela ohišja predvideni 2 vrtini za vgradnjo podpornika
vrtilnega momenta.
Podpornik vrtilnega momenta je potrebno vgraditi na stroj brez nategovanja.
1
X
X
X
Slika 25: Vgradnja podpornika vrtilnega momenta
1
Strojna stran
BA 5012 sl 06/2010
41 / 61
Pri posebej postavljenem pogonskem agregatu je posebej potrebno paziti na to, da
zaradi spremembe lege, na gonilo ne delujejo nikakršne zunanje moči.
Podpornik vrtilnega momenta je potrebno namestiti v skladu s protimomentom in težami.
Opora vrtilnega momenta ne sodi v naš obseg dobave!
•
Sklopke
Za pogon gonil se praviloma uporabljajo elastične sklopke ali varnostne drsne sklopke.
V kolikor bi bile uporabljene toge sklopke ali drugi pogonski in/ali odgonski elementi, ki povzročajo radialne
in/ali aksialne sile (npr. zobniki, jermenice, vztrajniki, vztrajniki, turbo-sklopke), potem je to potrebno
določiti v pogodbi.
Sklopke morajo biti uravnotežene v skladu z navedbami v pripadajočih navodilih za
uporabo!
Pri vzdrževanju in uporabi sklopk, je potrebno upoštevati navodila za uporabo sklopk.
Pri postavitvi pogona je potrebno paziti na natančno izravnavanje posameznih
komponent medsebojno. Nedovoljeno visoke napake neizravnavanja grednih koncev,
ki jih je potrebno povezati zaradi kotnih in/ali osnih premikov privedejo do predčasne
obrabe in/ali poškodb na materialu.
Premehek osnovni okvir ali podnožja so lahko tudi med obratovanjem povzročijo
radialne in/ali osne premike, ki med mirovanjem niso merljivi.
Dovoljene napake neizravnavanja najdete v navodilih za sklopke podjetja Siemens, ki so
priložena sklopkam.
Če uporabite sklopke drugih proizvajalcev, potem posameznemu proizvajalcu navedite
radialne obremenitve in vprašajte po dovoljenih napakah neizravnavanja.
Povečano življenjsko dobo in zanesljivost naprave ter bolj miren tek dosežete s čim manjšim
radialnim in kotnim pomikom.
Pomiki med posameznimi deli sklopke lahko nastanejo iz naslednjih razlogov:
•
zaradi nepravilnega naravnavanja pri montaži.
•
med obratovanjem naprave zaradi:
─ širitve toplote, upognitve gredi, premehkega okvirja stroja itd.
ΔKa
ΔKr
ΔKw
6.9
Izvedba temelja za pritrditev opornika vrtilnega momenta -glej točko 6.3.1, ”Temelj”.
Aksialni premik
(ΔKa)
Kotni premik
(ΔKw)
Radialni premik
(ΔKr)
Slika 26: Možne premaknitve
Izravnavanje je potrebno izvesti v dveh navpično medsebojno ležečih osnih ravninah. To je možno
z ravnilom (radialni premik) in tipalno šablobo (kotni premik) po sliki. Uporaba merilne ure in laserskega
naravnalnega sistema lahko poveča natančnost izravnave.
BA 5012 sl 06/2010
42 / 61
3
1
3
3
2
3
Slika 27: Izravnavanje na primeru elastične sklopke
1
Ravnilo
2
Tipalna šablona
3
Merilne točke
Maks. dovoljeni premiki potrebno razbrati iz obratovalnih navodil sklopke se v
nobenem primeru ne smejo prekoračiti.
Kotni in radilani premik lahko nastopita istočasno. Vsota obeh premikov ne sme
prekoračiti maks. dovoljeno vrednost kotnega ali radialnega premika.
Če uporabite sklopke drugih proizvajalcev, potem posameznemu proizvajalcu
navedite radialne obremenitve in vprašajte po dovoljenih napakah neizravnavanja.
Za izravnavanje pogonskih komponent (višinska smer) se pripororča uporaba podložnih ali
folijskih pločevin pod pritrdilnimi nogami. Koristne so tace z nastavnimi vijaki na temeljih za
stransko nastavitev pogonskih komponent.
6.10
Gonilo z gredjo s prirobnico
Čelna stran gredi s prirobnico mora biti popolnoma suha.
V veliki meri je od tega odvisna varnost vrtilnega momenta. Onesnažena razredčila in
čistilne krpe so za razmaščevanje neprimerne.
Pred zategovanjem zategovalnih vijakov je treba zagotoviti, da sta centriranji
prirobnic nameščeni ena v drugo.
Zatezne vijake je nato treba zategniti križno s polnim vrtilnim momentom.
•
Zategovalni vrtilni momenti povezovalnih vijakov prirobnice za gonila:
Tabela 15: Zategovalni vrtilni momenti na povezavah prirobnice
Trdnostni razred
Pritezni
moment
Velikost gonil
Vijak
DIN 931
Matica
DIN 934
5 ... 6
10.9
10
610 Nm
7 ... 10
10.9
10
1050 Nm
11 ... 14
10.9
10
2100 Nm
BA 5012 sl 06/2010
43 / 61
6.11
Zaključna dela
•
Po izvedeni postavitvi gonila j epotrebno vse vijačne povezave pregledati glede fiksnega sedeža.
•
Preverjanje naravnavanja po zategovanju pritrdilnih elementov (naravnavanje se ni smelo spremeniti).
•
Preverite, ali so vse naprave, ki ste jih demontirali za transport, spet nameščene.
─ Pri tem upoštevajte podatke iz podatkovnega lista, seznama naprav ter pripadajoče skice.
6.12
•
Morebitne pipe za odtok olja zavarujte pred neželenim odpiranjem.
•
Gonila zavarujte pred padajočimi predmeti.
•
Zaščitne naprave za vrteče dele preverite, ali so pravilno pritrjene. Dotikanje vrtečih se delov ni
dovoljeno.
•
Izvesti je treba izravnavo potencialov v skladu z za to veljavnimi določili in/ali direktivami!
Če na gonilu ni navojnih vrtin za ozemljitveni priključek, je treba poskrbeti za druge primerne ukrepe.
Ta dela lahko izvajajo samo elektrikarji.
•
Vstope kablov zaščitite pred vstopanjem vlage.
•
Preverite, ali je poskrbljeno za zaščitne ukrepe!
Razredi vijačnih spojev, zatezni vrtilni momenti in sile prednapenjanja
6.12.1 Razredi vijačnih spojev
Določeni vijačni spoji se privijejo z navedenimi zateznimi momenti z upoštevanjem naslednje tabele:
Tabela 16: Razredi vijačnih spojev
Razred vijačnih
spojev
Razpršitev nave­
denega vrtilnega
momenta
na orodju
Zategovanje
(Običajno se nahajajo prikazani postopki zategovanja
znotraj navedene razpršitve orodja)
C
± 5 % do ± 10 %
‐ hidravlično zategovanje z izvijačem
­ zategovanje glede na vrtilni moment z momentnim ključem,
z momentnim ključem ki oddaja opozorilo
­ zategovanje z natančnim izvijačem z dinamičnim merjenjem
vrtilnega momenta
D
± 10 % do ± 20 %
‐ zategovanje glede na vrtilni moment z izvijačem
E
± 20 % do ± 50 %
‐ zategovanje z impulzni izvijačem ali udarnim izvijačem
brez kontrolne priprave za nastavitve
­ ročno zategovanje z izvijačem brez merjenja vrtilnega
momenta
BA 5012 sl 06/2010
44 / 61
6.12.2 Zatezni vrtilni momenti in sile prednapenjanja
Zatezni vrtilni momenti veljajo za torne vrednosti μskupno = 0.14. Torna vrednost μskupno = 0.14
velja tukaj za nekoliko naoljane vijake iz jekla, črno kaljene ali fosfatirane in suhe, rezane
nasprotne navoje v jeklu ali litem železu. Uporaba mazalnega sredstva, ki spremeni torno
vrednost, ni dovoljena in bi lahko vijačne spoje preobremenila.
Tabela 17: Prednapetostne sile in zatezni vrtilni momenti za vijačne spoje razreda trdote 8.8; 10.9; 12.9
s skupno torno vrednostjo μskupno = 0.14
Nazivni
premer
navoja
Razred
trdote
vijaka
Prednapetostna sila
za razrede vijačnih spojev
iz tabele 16
C
d
mm
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48
M56
M64
M72x6
D
Zatezni vrtilni moment
za razrede vijačnih spojev
iz tabele 16
E
C
D
MA
Nm
E
7200
10600
12400
10500
15400
18100
19800
29000
34000
30800
44000
51500
43500
62000
72500
68000
97000
114000
98300
140000
164000
132000
188000
220000
168000
240000
280000
227000
323000
378000
298000
423000
495000
378000
535000
628000
44.6
65.4
76.5
76.7
113
132
186
273
320
364
520
609
614
875
1020
1210
1720
2010
2080
2960
3460
3260
4640
5430
4750
6760
7900
7430
10500
12300
11000
15600
18300
15500
22000
25800
38.4
56.4
66.0
66.1
97.1
114
160
235
276
313
450
525
530
755
880
1040
1480
1740
1790
2550
2980
2810
4000
4680
4090
5820
6810
6400
9090
10600
9480
13500
15800
13400
18900
22200
34.3
50.4
58.9
59.0
86.6
101
143
210
246
280
400
468
470
675
790
930
1330
1550
1600
2280
2670
2510
3750
4180
3650
5200
6080
5710
8120
9500
8460
12000
14100
11900
16900
19800
FM min.
N
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
18000
26400
30900
26300
38600
45100
49300
72500
85000
77000
110000
129000
109000
155000
181000
170000
243000
284000
246000
350000
409000
331000
471000
551000
421000
599000
700000
568000
806000
944000
744000
1060000
1240000
944000
1340000
1570000
11500
16900
19800
16800
24700
28900
31600
46400
54400
49200
70400
82400
69600
99200
116000
109000
155000
182000
157000
224000
262000
212000
301000
352000
269000
383000
448000
363000
516000
604000
476000
676000
792000
604000
856000
1000000
BA 5012 sl 06/2010
45 / 61
Nazivni
premer
navoja
Razred
trdote
vijaka
Prednapetostna sila
za razrede vijačnih spojev
iz tabele 16
C
d
mm
M80x6
M90x6
M100x6
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
1190000
1690000
1980000
1510000
2150000
2520000
1880000
2670000
3130000
D
FM min.
N
760000
1100000
1360000
968000
1380000
1600000
1200000
1710000
2000000
Zatezni vrtilni moment
za razrede vijačnih spojev
iz tabele 16
E
C
475000
675000
790000
605000
860000
1010000
750000
1070000
1250000
21500
30500
35700
30600
43500
51000
42100
60000
70000
D
MA
Nm
18500
26400
31400
26300
37500
43800
36200
51600
60400
E
16500
23400
27400
23500
33400
39200
32300
46100
53900
Neuporabne vijake je potrebno nadomestiti z novimi, istega trdnostnega razreda in enake
izvedbe.
BA 5012 sl 06/2010
46 / 61
7.
Zagon
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila".
Zagon gonila brez potrebnih navodil ni dovoljen.
7.1
Ukrepi pred zagonom
7.1.1
Dekonzerviranje
Lega mesta za izpust olja je označena v merski skici s simbolom, le-to pa najdete v dokumentaciji o gonilih.
Mesto izpusta olja:
•
Pod mesta za izpust olja postavite primerne posode.
•
Odvijte vijak za izpust olja ali pipo za odtok olja.
•
Odtočite ostanke sredstva za konzerviranje in/ali dotočnega olja iz ohišja v primerno posodo, za ta
namen odvijte vse preostale vijake za odtok ostalega olja.
•
Ostanke sredstva za konzerviranje in/ali dotočnega olja odstranite v skladu s predpisi.
Morebitni izliv olja je potrebno takoj odstraniti z olje­vezno snovjo.
Olje ne sme priti v stik s kožo (npr. roke upravljalnega osebja).
Pri tem upoštevajte varnostna opozorila na podatkovnih listih uporabljenega olja!
•
Vijak za odtakanje olja ponovno privijte ali pipo za odtok olja spet zaprite.
•
Morebitne odprte vijake za odtok preostalega olja ponovno privijte.
1
5
2
3
1
5
2
4
4
K..H
K..M
Slika 28: Polnjenje olja / Izpust olja gonil
1
2
Servisni pokrov
Merilec olja
3
Vijak za odzračevanje/
zapiralni vijak
4
5
Natančni slikovni prikaz gonila se nahaja v skicah dokumentacije o gonilih.
BA 5012 sl 06/2010
47 / 61
3
Vijak za izpust olja
Polnjenje olja
7.1.2
Polnjenje z mazivom
•
Sprostite pritrdilne vijake Inšpekcijskega in/ali montažnega pokrova in jih odstranite.
•
Pokrov skupaj s tesnilom snemite z ohišja (tesnilo boste spet potrebovali).
Tesnilne površine ne smejo biti umazane ali poškodovane.
Pri dolivanju olja gonilu z vgrajeno sklopko za prosti tek (prehitevalno sklopko) po
varianti 2 je treba najprej oskrbeti mazalno mesto na vmesni prirobnici z vrsto olja, ki
je navedena na tipski ploščici. Količina olja je navedena v tabeli 20. Po dolivanju vijak
za dolivanje olja spet privijte.
V gonila s pomočjo polnilnega filtra dolijemo sveže olje, in sicer tako, da doseže
oznako MAX na merilcu olja (filtrirna kvaliteta max. 25 μm).
Po prvem dolivanju je treba nekaj časa počakati, da bo raven olja v vseh notranjih
prostorih enako. Nato je treba raven olja ponovno preveriti in po potrebi doliti olje.
Kakovost uporabljenega olja mora ustrezati zahtevam posebnih navodil za uporabo BA 7300,
sicer preneha veljati jamstvo podjetja Siemens. Nujno priporočamo, da uporabite eno od vrst
olja iz navodil BA 7300, ki so bile preverjene in ustrezajo zahtevam.
Navedbe kot so vrsta olja, viskoznost olja in potrebna količina olja, najdete na tipski oznaki
gonila.
Količina olja, ki je navedena na tipski oznaki, se razume kot orientacijska vrednost. Odločilno
pri količini olja, ki ga je potrebno napolniti, so oznake na merilcih olja.
•
Stanje olja v ohišju gonil preverjajte z merilcem olja.
Stanje olja mora kazati zgornjo mejo na merilcu olja.
Morebitni izliv olja je potrebno takoj odstraniti z olje­vezno snovjo.
•
Namestite inšpekcijski in/ali montažni pokrov skupaj s tesnilom na ohišje.
•
Privijte pritrdilne vijake pokrova in jih zategnite s predpisanimi vrtilnimi momenti (glej točko 6.12).
7.1.2.1 Količine olj
Tabela 18: Orientacijske vrednosti za potrebne količine olja pri horizontalni vgradni legi gonil.
Količina olja (orientacijska vrednost) v litrih za velikosti
Vrsta konstrukcije
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
K3SH, K3VH, K3HH, K3KH, K3DH, K3FH
20
24
32
40
50
60
85
115
135
170
K3HM, K3KM, K3DM, K3FM
18
22
28
36
45
55
75
105
120
155
K4SH, K4VH, K4HH, K4KH, K4DH, K4FH
20
24
32
40
50
60
85
115
135
170
K4HM, K4KM, K4DM, K4FM
18
22
28
36
45
55
75
105
120
155
BA 5012 sl 06/2010
48 / 61
Tabela 19: Količina olja (orientacijska vrednost) za gonila z vgrajeno sklopko za prosti tek, varianta 1
Vrsta
kon‐
struk‐
cije
5
6
7
8
9
10
11
12
K3UF
21
23
39
42
64
65
104
109
K4UF
-
-
35
37
64
66
99
106
Pribl. skupna količina olja v litrih za varianto 1 za velikost
13
14
na zahtevo
Tabela 20: Količina olja (orientacijska vrednost) za gonila z vgrajeno sklopko za prosti tek, varianta 2
Vrsta
kon‐
struk‐
cije
5
6
7
8
9
10
11
12
K3UF
22
24
37
40
60
61
99
104
K4UF
-
-
33
35
60
62
94
101
Pribl. skupna količina olja v litrih za varianto 2 za velikost
13
14
na zahtevo
Tabela 21: Količina olja (orientacijska vrednost) za sklopko za prosti tek (prehitevalno sklopko)
Pribl. količina olja v litrih za sklopko za prosti tek (prehitevalno sklopko)
Varianta
5
6
7
8
9
10
11
12
1
5
5
10
10
16
16
19
19
2
6
6
8
8
12
12
14
14
13
14
na zahtevo
7.2
Zagon
Pred začetkom obratovanja zamenjajte rumeni plastični navojni čep z odzračevalnim
vijakom (glej opozorilo na gonilih).
•
Prekontrolirajte stanje olja gonila.
Stanje olja naj bi bilo pri ohlajenem olju med oznakama na merilcu olja. Pri segretem olju lahko
zgornjo mejo rahlo prestopi. V nobenem primeru pa se spodnja oznaka ne sme podkoračiti;
v tem primeru olje dotočite.
7.2.1
Kontrolni ukrepi
Med zagonom je treba zapisati rezultate naslednjih optičnih preverjanj:
□
Stanje olja
□
tesnjenje tesnil gredi
□
nedotaknjenost vrtečih se delov
Poleg tega je treba v ta dokument vnesti tudi zatezne tlake ali prednapetostne sile v skladu s točko 6.3.2.2.
Dokument shranite skupaj s temi navodili.
7.3
Ustavitev obratovanja
•
Izklopite pogonski agregat.
Pogonski agregat je potrebno zaščititi pred nenamernim zagonom.
Namestite opozorilno oznako na mestu vklopa!
•
Gonilo pribl. naj vsake 3 tedne na kratko (5 do 10 minut) obratuje (pri ustavitvi obratovanja do 6
mesecev).
•
Gonila konzervirajte, glej točki 7.3.1 in 7.3.2 (pri ustavitvi obratovanja več kot 6 mesecev).
BA 5012 sl 06/2010
49 / 61
7.3.1
Notranje konzerviranje pri daljši ustavitvi obratovanja
Glede na vrsto mazanja in/ali zatesnitve gredi, lahko uporabite naslednje vrste notranjega konzerviranja.
7.3.1.1 Notranje konzerviranje z gonilnim oljem
Gonila s potopnim mazanjem in dotikajočimi tesnili gredi, lahko napolnite z uporabljeno vrsto olja in sicer
tako, da je višina olja malo pod odzračevalnim vijakom.
7.3.1.2 Notranje konzerviranje s konzervirnimi sredstvi
Gonila s tlačnim oljnim mazanjem oziroma tesnila gredi, ki se ne dotikajo, je potrebno pred daljšim
skladiščenjem vrteti v prostem teku z uporabljenimi konzervirnimi sredstvi.
7.3.1.3 Izvedba notranjega konzerviranja
•
Gonila ustavimo.
•
Olje odtočite v primerno posodo (glej poglavje 10, ”Vzdrževanje in popravila”).
•
Vijak za odzračevanje odvijte.
•
Sredstvo za konzerviranje dolijte skozi odprtino reducirnega vijaka do zgornje oznake merilne palice
za olje prek odzračevalne vrtine in/ali prek inšpekcijske odprtine v pokrovu.
Za sredstvo za konzerviranje, glej tabelo 5 ali 6 pod točko 4.4.1.
•
Odzračevalno vrtino in/ali inšpekcijsko odprtino v pokrovu spet zaprite.
•
Gonilo kratkoročno poženemo v prostem teku.
•
Vijak za izpust olja odvijte.
•
Sredstvo za konzerviranje odtočite v primerno posodo.
•
Sredstvo za konzerviranje odstranite po predpisih.
Zaradi izstopa segretega konzervirnega sredstva obstaja nevarnost opeklin. Nosite
varnostne rokavice!
•
Vijak za izpust olja zopet privijemo.
•
Odzračevalni vijak zamenjajte z vijačnim čepom.
Pred ponovnim zagonom gonila je potrebno vijačni čep nadomestiti z odzračevalnim
vijakom. Je potrebno upoštevati točko 7.1.1.
7.3.2
Zunanje konzerviranje
7.3.2.1 Izvedba zunanjega konzerviranja
•
Površine očistimo.
Za ločevanje med tesnilnim nastavkom tesnilnega obroča gredi in konzerviranjem je treba gred
na območju tesnilnega nastavka namazati z mazivom.
•
Nanesite sredstvo za konzerviranje.
Za sredstvo za konzerviranje, glej tabelo 7 pod točko 4.4.2.
BA 5012 sl 06/2010
50 / 61
8.
Obratovanje
Upoštevajte opozorila iz poglavja 3, "Varnostna navodila", v poglavju 9, "Motnje, vzroki in odpravljanje",
in poglavju 10, "Vzdrževanje in popravila"!
8.1
Splošno
Za doseganje brezhibnega delovanja brez motenj, upoštevajte obratovalne vrednosti iz poglavja 1,
”Tehnični podatki”,.
Med obratovanjem je gonilo potrebno kontrolirati glede na:
8.2
•
Obratovalna temperatura
Gonilo je pri trajnem obratovanju narejeno za
obratovalno temperaturo:
90 °C (velja za mineralna olja)
Maksimalna dovoljena temperatura je:
100 °C (velja za sintetična olja)
Pri višjih temperaturah uporabite sintetično olje!
•
spremembo zvoka gonil
•
možno izgubo olja na ohišju in na tesnilih gredi
Stanje olja
Da preverimo stanje olja, je potrebno gonilo ustaviti.
Stanje olja je lahko v segretem stanju rahlo nad oznako na merilcu olja. V nobenem primeru pa
ne sme biti stanje olja pod oznako na merilcu olja, po potrebi je potrebno olje dotočiti.
8.3
Nepravilnosti
Pogonski agregat takoj izklopite, če:
med obratovanjem ugotovite nepravilnosti
ali
tlačno varovalo v hladilnem sistemu za olje sproži alarm
(samo pri gonilo z ustrezno opremo)
Vzrok za motnjo ugotovite s pomočjo tabele 22, ”Navodila za napake” (glej točko 9.2).
V tabeli 22, "Navodila za napake", napak so navedene možne napake, vzroki in tudi
predlogi za njihovo odpravo.
Če vzroka ne morete ugotoviti, je treba pri eni od naših servisnih služb najeti monterja
(glej poglavje 2).
BA 5012 sl 06/2010
51 / 61
9.
Napake, vzroki in odpravljanje
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila", in v poglavju 10, "Vzdrževanje in
servisiranje"!
9.1
Splošna navodila za napake
Med garancijsko dobo nastale napake, ki so pomembne za zagon gonil, lahko odpravi le
servisna služba podjetja Siemens.
Našim strankam priporočamo, se tudi po izteku garancijske dobe pri nastalih napakah, pri
katerih niso zmožne samostojno ugotoviti vzroka, obrnejo na našo servisno službo.
Pri uporabi gonil, ki se ne uporabljajo v skladu s predpisanimi določili, nimajo
usklajene modifikacije gonil s podjetjem Siemens ali pa uporabi nadomestnih delov,
ki niso originalni nadomestni deli podjetja Siemens, podjetje Siemens ne more dovoliti
nadaljnje uporabe gonila oziroma ne more prevzeti garancije zanj.
Pri odpravljanju napak mora biti gonilo načeloma v mirovanju.
Pogonski agregat je potrebno zaščititi pred nenamernim zagonom.
Na mestu vklopa namestite opozorilno oznako.
9.2
Možne napake
Tabela 22: Navodila za napake
Napake
Spremenjen zvok gonila.
Vzroki
Odprava
Poškodbe na ozobljenju.
Vključiti servisno službo.
Preverite ozobljene sestavne dele,
po potrebi poškodovane dele
zamenjajte.
Povečan stik ležajev.
Vključiti servisno službo.
Nastavitev stikov ležajev.
Okvara ležaja.
Vključiti servisno službo.
Zamenjava ležajev, ki so v okvari.
Močan ropot na območju
pritrditve gonil.
Pritrditev gonil se je zrahljala.
Vijake/matice je potrebno zategniti
po predpisanem vrtilnem momentu.
Poškodovane vijake/matice
zamenjati.
Zvišana temperatura na ležajih.
Stanje olja v ohišju gonila je
prenizko.
Kontrola stanja olja pri sobni
temperaturi, po potrebi določite olje.
Olje je prestaro.
Kontrola, kdaj je bila zadnja
menjava olja, po potrebi menjava
olja. Glej poglavje 10.
Okvara ležaja.
Vključiti servisno službo.
Kontrola ležaja, po potrebi
zamenjati.
Gonilo je zamazano z oljem.
Nezadostna zatesnitev pokrova
ohišja in/ali ločilnega spoja.
Zatesnitev ločilnega spoja.
Izstop olja na gonilu.
Nezadostna zatesnitev pokrova
ohišja in/ali ločilnega spoja.
Kontrola tesnil, po potrebi
zamenjava. Zatesnitev ločilnega
spoja.
Okvara radialnih tesnilnih obročev
gredi.
Kontrola radialnih tesnilnih obročev
gredi, po potrebi zamenjava.
BA 5012 sl 06/2010
52 / 61
Napake
Voda v olju.
Vzroki
Odprava
Olje v oljni kadi se peni.
Olje preverimo s pomočjo epruvete
glede na vsebnost vode. Olje damo
v raziskavo v kemični laboratorij.
Gonilo je oskrbovano s hladnim
zrakom preko zračnika strojnice:
Voda kondenzira.
Ohišje gonila zaščitimo z ustrezno
toplotno izolacijo.
Zapremo izhod zraka ali pa ga
s pomočjo gradbenih ukrepov
speljemo v drugo smer.
Stanje olja v ohišju gonila je
previsoko.
Kontrola stanja olja, po potrebi
korekcija stanja olja.
Olje je prestaro.
Kontrola, kdaj je bila zadnja menjava
olja, po potrebi menjava olja.
Glej poglavje 10.
Olje je močno onesnaženo.
Menjava olja. Glej poglavje 10.
Motor se ne zažene.
Sklopka za prosti tek (prehitevalna
sklopka) je blokirana.
Vključiti servisno službo.
Vgradnja nove sklopke za prosti tek
(prehitevalne sklopke).
Naprava se ne zažene.
Kletka s pritrdilnimi telesi sklopke za
prosti tek (prehitevalne sklopke) ni
pravilno vgrajena in/ali je okvarjena.
Vključiti servisno službo.
Kletko sklopke za prosti tek
(prehitevalne sklopke) montirajte
zavrteno za 180° in/ali jo zamenjajte.
Zvišana pogonska
temperatura.
Napaka na napravi za oskrbo
z oljem.
Upoštevajte navodila za uporabo
naprave za oskrbo z oljem.
BA 5012 sl 06/2010
53 / 61
10.
Vzdrževanje in servisiranje
Potrebno je upoštevati navodila v poglavju 3, "Varnostna navodila", in v poglavju 9, "Napake, vzroki in
odpravljanje"!
10.1
Splošni podatki vzdrževanja
Vsa vzdrževalna in servisna dela je potrebno opraviti skrbno in jih lahko opravlja le za to usposobljeno
osebje.
Za vsa dela točke 10.2 velja:
Od v tabeli 23 navedenih rokov, je v veliki meri odvisna uporaba gonil. Zatorej se lahko
tukaj podajo le srednji roki. To se nanaša na:
dnevno uporabo
čas vklopa ”ED”
število obratov pogona
Obratovalna temperatura
24
100
1500
90
100
h
%
1/min
°C (velja za mineralna olja)
°C (velja za sintetična olja)
Upravitelj mora zagotoviti roke iz tabele 23.
To velja tudi, ko so vzdrževalna dela vključena k internim vzdrževalnim načrtom
upravitelja.
Tabela 23: Vzdrževalna in servisna dela
Ukrepi
Roki
Opombe
Kontrola temperature olja
dnevno
Kontrola zvoka gonil glede
sprememb
dnevno
Kontrola stanja olja
mesečno
Kontrola gonil glede na tesnjenje
mesečno
Preiskava olja glede na vsebnost
vode
po ca. 400 obratovalnih urah,
najmanj enkrat letno
glej točko 10.2.1
izvedite prvo menjavo olja
po ca. 400 obratovalnih urah po
zagonu
glej točko 10.2.2
izvedite nadaljnje menjave olja
vsakih 18 mesecev ali na vsakih
5000 obratovalnih urah
glej točko 10.2.2
Čiščenje odzračevalnega vijaka
po potrebi, najmanj vsake 3 mesece
glej točko 10.2.3
Dopolnitev masti pri tesnilih
Taconite
vsakih 3000 obratovalnih ur, najmanj
vsakih 6 mesecev
glej točko 10.2.4
Očistite zračnik in gonilo
po potrebi, najmanj vsaki 2 leti
glej točko 10.2.5
Preverjanje cevne napeljave
letno
glej točko 10.2.6
Zamenjava cevne napeljave
6 let, merjeno od natisnjenega
datuma izdelave
glej točko 10.2.6
Kontrola pritrdilnih vijakov na
čvrstost
po prvi menjavi olja,
potem pri vsaki 2 leti
glej točko 10.2.8
Popolni pregled gonila
pribl. vsaki 2 leti
glej točko 10.3.1
BA 5012 sl 06/2010
54 / 61
10.1.1 Splošna življenjska doba olj
Sledeči roki trajanja pri srednji temperaturi olja 80 °C brez bistvenih sprememb kvalitete olja, so s strani
proizvajalcev dani pričakovane vrednosti:
─ za mineralna olja, biološko razgradljiva olja in fiziološko (sintetični ester) neoporečna olja, 2 leti ali
10 000 delovnih ur (ne velja za naravna esterska kot repična olja)
─ za poli-α-olefine in poliglikoli 4 leta ali 20 000 delovnih ur.
Dejansko trajanje uporabe lahko odstopa. Tukaj velja pravilo, da povečanje temperature za
10 K življenjsko dobo približno razpolovi ter znižanje temperature za 10 K približno podvoji.
10.2
Opis vzdrževalnih del in del pri prvem zagonu.
10.2.1 Preiskava olja glede na vsebnost vode / izdelava analiz olja
Več informacij glede preiskav olja glede vsebnosti vode ali za izdelavo analiz olja prejmete od vašega
proizvajalca mazalnega sredstva ali od naše servisne službe.
•
Za referenco je treba za analizo raziskovalnemu inštitutu poslati vzorec svežega olja uporabljenega
obratovalnega mazalnega olja skupaj z vzorcem porabljenega olja.
•
Vzorec olja za analizo se vzame za filtrom naprave za oskrbovanje z oljem med delovanjem naprave.
Primerna možnost priklopa se nahaja običajno pred vhodom do gonila (npr. pipa za odtok olja v tlačni
cevi).
•
Napolniti je treba posebno posodo za olje s predpisano količino olja.
Če taka posoda za vzorec olja ni na voljo, je treba vsaj en liter olja natočiti v čisto posodo, ki jo je možno
zapreti in transportirati.
10.2.2 Izvedba menjave olja
Alternativno za v tabeli 23 (glej točko 10.1) navedene intervale menjave olja obstaja možnost preizkusa
olja preko tehnične službe konkretnega firme proizvajalke olja in sicer v rednih časovnih razmikih in se od
njihove službe potem poda dovoljenje z anadaljnjo uporabo olja.
Pri potrditvi, da se lahko olje uporablja še naprej, pa menjava olja ni potrebna.
Upoštevajte prosim ločeno priložena obratovalna navodila BA 7300.
•
Potrebno je upoštevati navodila v pod točko 7.1!
•
Izpust olja naj bi se izvršil, ko so gonila topla, neposredno po ustavitvi delovanja.
Pri menjavi olja je potrebno načelno uporabiti vrsto olja, ki se že nahaja v gonilih.
Mešanje olj različnih vrst in/ali proizvajalcev ni dopustno. Predvsem ni dovoljeno
mešanje sintetičnih olj z mineralnimi olji ali pa drugimi sintetičnimi olji. Pri vsaki
spremembi vrste olja je treba gonilo temeljito splakniti z novo vrsto olja.
Pri menjavi olja je potrebno temeljito sprati z oljem tudi ohišje in napravo za oskrbovanje z oljem
(če je prisotna), da očistimo oljno blato, odpadke nastale z drgnjenjem in vse druge oljne
ostanke. Za to je potrebno uporabiti isto vrsto olja, ki ga uporabljamo tudi za zagon gonila.
Gosta olja je potrebno predhodno segreti s primernimi sredstvi. Šele ko so odstranjeni vsi
ostanki se lahko natoči novo sveže olje.
•
Pod vijak za izpust olja na ohišju gonila podstavite ustrezno posodo za olje.
•
Vijak za odzračevanje na ohišju gonila je potrebno odviti.
•
Vijak za izpust olja je potrebno odviti in olje izpustiti v za to pripravljeno posodo.
BA 5012 sl 06/2010
55 / 61
Zaradi izstopajočega vročega olja obstaja nevarnost opeklin.
Nosite zaščitne rokavice.
Morebitni izliv olja je potrebno takoj odstraniti z olje­vezno snovjo.
•
Permanentni magnet vijaka za izpustitev olja je potrebno očistiti.
Kontrolirajte stanje obročev tesnil (obroč tesnila je navulkaniziran vijak za izpust olja), po
potrebi zamenjajte.
•
Vijak za izpust olja privijemo.
•
Pritrdilne vijake na servisnem pokrovu odvijemo in pokrov vzamemo iz ohišja (vključno s tesnilom).
Tesnilo bomo zopet uporabili.
•
V gonila dolijte sveže olje (glej točko 7.1.2).
10.2.3 Čiščenje odzračevalnega vijaka
Če se nabere plast prahu je treba odzračevalni vijak pred iztekom minimalnega časa
3 mesecev očistiti.
•
Vijak za odzračevanje odvijte.
•
Odzračevalni vijak sperite s pralnim bencinom ali podobnim čistilom.
•
odzračevalni vijak posušite in/ali spihajte s stisnjenim zrakom.
Bodite predvsem previdni pri spihovanju s stisnjenim zrakom.
Uporabite zaščitna očala!
Preprečite vstopanje tujkov v gonilo.
10.2.4 Dopolnitev masti pri tesnilih Taconite
•
Mesta mazanja na tesnilih Taconite je potrebno dopolniti s 30 g z litijem ojačane masti za valjčne ležaje.
Mesta mazanja so opremljena z mazalko maziva s prirobnico AM 10x1 po DIN 3404.
Izstopajoče staro olje je potrebno odstraniti in ga v skladu s predpisi odpeljati.
10.2.5 Očistite zračnik in gonilo
•
Demontirajte pokrov za usmerjanje zraka.
•
S kolesa zračnika, pokrov za usmerjanje zraka in varnostna ograja, s trdim čopičem očistimo odloženo
umazanijo.
•
Morebitni nastanek korozije je potrebno odstraniti.
•
Varnostno ograjo zopet privijemo s pomočjo pritrdilnih vijakov na pokrov za dovod zraka.
Zagotovite pravilno pritrditev pokrova za usmerjanje zraka. Zračnik se pokrova za
usmerjanje zraka ne sme dotikati.
Za preprečevanje nabiranja prahu na gonilu je treba prilagoditi čiščenje obratovalnim
okoliščinam.
Čiščenje gonila z visokotlačnim čistilnim strojem ni dopustno.
BA 5012 sl 06/2010
56 / 61
10.2.6 Preverjanje cevne napeljave
Tudi pri pravilnem skladiščenju in pravilni uporabi se cevi in cevna napeljava starajo. Zato je njihova
življenjska doba omejena.
Življenjska doba cevne napeljave ne sme presegati 6 let, šteto od natisnjenega datuma
proizvodnje.
Z upoštevanjem pogojev obratovanja je mogoče s pomočjo pridobljenih vrednosti preverjanja in
izkušenjskih vrednosti določiti življenjsko dobo.
Upravitelj naprave mora poskrbeti, da se cevna napeljava v rednih časovnih razmikih zamenja,
tudi če na njej niso vidne pomanjkljivosti.
Strokovnjak mora cevno napeljavo pred prvim zagonom naprave in nato vsaj enkrat letno
pregledati, ali je varna za delo.
Če se pri preverjanjih ugotovijo pomanjkljivosti, jih je treba takoj odpraviti ali
poskrbeti za ustrezne ukrepe.
10.2.7 Dotok olja
•
Potrebno je upoštevati navodila v pod točko 7.1!
•
Lahko se uporablja le že prej uporabljena vrsta olja (glej točko 10.2.2).
10.2.8 Kontrola pritrdilnih vijakov na čvrstost
•
Potrebno je upoštevati navodila v pod točko 10.1!
•
Kontrola vseh pritrdilnih vijakov glede na njihovo čvrstost.
Neuporabne vijake je potrebno nadomestiti z novimi, istega trdnostnega razreda in enake
izvedbe.
10.3
Zaključna dela
Za obratovanje in vzdrževanje vseh komponent je treba upoštevati navodila za uporabo ter
podatke glede komponent v poglavjih 5 in 7.
Tehnične podatke najdete na podatkovnem listu in/ali seznamu naprav.
Upoštevajte tudi točko 6.11.
Neuporabne vijake je potrebno nadomestiti z novimi, istega trdnostnega razreda in enake
izvedbe.
10.3.1 Pregled gonil
Pregled gonil naj bi bil poslan servisni službi podjetja Siemens, saj naši tehniki, na podlagi svojih izkušenj
najbolje vedo, kateri deli gonil morajo biti zamenjani oziroma vedo ali je zamenjava sploh potrebna.
BA 5012 sl 06/2010
57 / 61
10.4
Maziva
Kakovost uporabljenega olja mora ustrezati zahtevam posebnih navodil za uporabo BA 7300, sicer
preneha veljati jamstvo podjetja Siemens. Nujno priporočamo, da uporabite eno od vrst olja iz navodil
BA 7300, ki so bile preverjene in ustrezajo zahtevam.
Da bi preprečili nesporazume, opozarjamo, da to priporočilo ni mišljeno kot garancija za
kvaliteto maziv, ki jih dobavi vaš dobavitelj. Vsak proizvajalec maziv mora za svoje izdelke
izdati lastno garancijo.
Navedbe kot so vrsta olja, viskoznost olja in potrebna količina olja, najdete na tipski oznaki gonila in/ali
v priloženi dokumentaciji.
Količina olja, ki je navedena na tipski oznaki, se razume kot približna količina. Odločilno pri količini olja, ki
ga je potrebno napolniti, so oznake na merilni palici za olje ali kontrolnem oknu za olje.
Navodila za uporabo v zvezi s priporočenimi mazalnimi sredstvi podjetja Siemens lahko najdete tudi na
spletu (glej hrbtno stran ovojnice).
Tam navedena olja se stalno preverjajo. Zato se lahko zgodi, da so bila tam navedena olja izbrisana in
nadomeščena z boljšimi olji.
Priporočamo, da redno preverite, ali je izbrano mazalno olje še naprej odobreno s strani podjetja Siemens.
Sicer zamenjajte izdelek.
BA 5012 sl 06/2010
58 / 61
11.
Nadomestni deli, naslovi servisnih služb
11.1
Nadomestni deli
Zagotovitev stalne zaloge nadomestnih delov, in sicer na mestu postavitve, zagotavlja stalno delovanje
gonila.
Pri naročilu nadomestnih delov uporabljajte, prosimo, liste nadomestnih delov.
Za nadaljnje informacije služi pri listi nadomestnih delov navedena skica nadomestnih delov.
Prevzemamo garancijo le za originalne rezervne dele dobavljene z naše strani. Delov,
ki niso originalni, nismo preverili in odobrili. Lahko spremenijo konstrukcijo gonila in
tako vplivajo na aktivno in/ali pasivno varnost. Za poškodbe, ki so nastale z uporabo
neoriginalnih rezervnih delov, je vsako prevzemanje odgovornosti in odobritev
garancije s strani podjetja Siemens izključeno. Enako velja tudi za vsak pribor, ki ga
podjetje Siemens ni odobrilo.
Upoštevajte, da za posamezne komponente pogosto obstajajo posebne proizvodne in dobaviteljske
specifike in da vam nadomestne dele ponujamo po najnovejšem stanju in po najnovejših zakonskih
predpisih.
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti:
Naročilo­št., pozicija
11.2
Vrsta, velikost
Del­št.
Število kosov
Naslovi prodajalcev rezervnih delov in servisnih služb
Pri naročanju rezervnih delov ali pri zahtevku serviserja se prosimo najprej obrnite na podjetje Siemens
(glej poglavje 2).
BA 5012 sl 06/2010
59 / 61
12.
Izjave
12.1
Izjava za vgradnjo
Izjava za vgradnjo
v skladu z Direktivo 2006/42/ES, Priloga II 1 B
Proizvajalec, Siemens AG, D - 46393 Bocholt, izjavlja za delno dokončan stroj
Gonilo žerjava
K.SH, K.VH, K.HH, K.KH, K.DH, K.HM,
K.KM, K.DM, K.FH, K.FM, K.UF
Velikosti 5 do 14
za uporabo kot dvižno sredtsvo ali podvozje:
‐
Izdelana je bila posebna tehnična dokumentacija v skladu s Prilogo VII B.
‐
Uporabljene in upoštevane so naslednje temeljne zahteve glede varnosti in zaščite
zdravja Direktive 2006/42/ES, Priloga I:
1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5; 1.2.4.4, 1.2.6; 1.3.1 ‐ 1.3.4, 1.3.6 ‐ 1.3.8.1; 1.4.1, 1.4.2.1;
1.5.1 ‐ 1.5.11, 1.5.13, 1.5.15, 1.5.16; 1.6.1 ‐ 1.6.3; 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3 ‐ 1.7.4.3
‐
Nepopoln stroj se lahko zažene šele, ko se po potrebi ugotovi, da stroj, v katerega se bo
vgradil nepopoln stroj, ustreza določbam Direktive 2006/42/ES.
‐
Proizvajalec se zavezuje, da bo službam posameznih držav na utemeljeno zahtevo
posredoval posebno tehnično dokumentacijo v zvezi z nepopolnim strojem v elektronski obliki.
‐
Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:
Friedheim Schreier (Vodja inženiringa ZGE)
Penig, 2010‐06‐03
Friedheim Schreier
(Vodja inženiringa ZGE)
Penig, 2010‐06‐03
Hans‐Hermann Olm
(Vodja Business Subsegment ZG)
BA 5012 sl 06/2010
60 / 61
Further Information:
"FLENDER gear units" on the Internet
www.siemens.com/gearunits
"FLENDER couplings" on the Internet
www.siemens.com/couplings
Service & Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10803928/133300
Lubricants:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42961591/133000
Siemens AG
Industry Sector
Mechanical Drives
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
GERMANY
Subject to modifications
© Siemens AG 2010
www.siemens.com/drive­technologies