Navodila za pogon in vzdrževanje

Transcription

Navodila za pogon in vzdrževanje
UM03/2012/SLO
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
ZG FG
KG SG
GONILA
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
1. NAVODILA
1.1 Splošna navodila
Navodila so del dobave gonila, preberite jih pred začetkom del z reduktorjem. Navodila obvezno upoštevajte. Hranite jih
v bližini gonila.
Opozorilo! Za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja teh navodil, ni jamstva.
Podjetje Strojna si zadržuje pravico nadaljnjega razvoja posameznih delov oziroma podsklopov, pri čemer te spremembe
izboljšujejo proizvod in bistveno ne spremenijo njegovih karakteristik.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Po prevzemu preverite pošiljko, če ni bila poškodovana pri transportu. V primeru poškodb, izdelka ne smete uporabiti.
• Za strokovno postavitev pogona odgovarja kupec. Navedene karakteristike veljajo le, če upoštevate pogonska
navodila. Samo v primeru upoštevanja navodil, vam priznamo reklamacijo v garancijskem roku.
• Poškodovanih proizvodov ne smete uporabiti!
• Pred pričetkom montažnih, vzdrževalnih ali drugih del, skrbno preberite pogonska navodila. Montažna, zaključna,
vzdrževalna ali druga dela sme opravljati samo kvalificirano osebje ob upoštevanju:
o teh navodil,
o vseh ostalih navodil v zvezi s projektom in priključnih shem,
o vseh nacionalnih varnostnih predpisov in navodil za preprečevanje nesreč.
2. Skladiščenje
•
•
•
•
•
•
Splošna navodila za skladiščenje:
Gonila je praviloma potrebno skladiščiti v zaprtih prostorih.
Temperatura okolice max. 25 °C.
Relativna vlažnost max. 80%.
Gonila je priporočljivo zaščititi pred neposrednim vplivom sončne svetlobe oz. UV-žarkov.
V bližini gonil je prepovedano skladiščiti agresivne ali korozivne medije. Gonila je potrebno skladiščiti v legi bodoče
vgradnje!
• Zaradi mazanja notranjih delov, je gonila nujno vsakih 6 mesecev obrniti za 1 do 2 obrata.
• Gonila je potrebno zaščititi pred mehanskimi obremenitvami in silami.
2.1 Dolgotrajno skladiščenje
• Pri skladiščenju gonila daljšem kot 12 mesecev, ga je potrebno popolnoma napolniti z mazalnim oljem v skladu s
podatki na mazalni ploščici.
• Zunanje nezaščitene dele ustrezno konzervirati. Priporoča se polletna kontrola. Po enem letu se mora ta korozijska
zaščita obnoviti.
• Pred zagonom gonila moramo olje, ki smo ga uporabili ob skladiščenju, zamenjati. Če imamo več prekatov, moramo
olje zamenjati v vseh.
• Pri skladiščenju daljšem od 24 mesecev je pred zagonom gonila nujno preveriti tesnila in jih po potrebi zamenjati.
03/2012
www.strojna.com
1
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
ZG FG
KG SG
3. Zagon gonila - priprava
Gonilo se lahko zažene šele ko:
•
•
•
•
•
•
•
•
pogoji uporabe ustrezajo zahtevam na napisni ploščici gonila in elektromotorja,
niso ugotovljene nobene poškodbe kot posledica transporta in skladiščenja,
niso poškodovana tesnila, pokrovi, zaščitne kape in drugi ščiti,
ne izteka ali prepušča olje,
se primerno odstrani posledice korozije,
je embalaža popolnoma odstranjena,
se kondenz v priključku in samem el. motorju popolnoma ne posuši.
Pogonske gredi in površine prirobnic morate temeljito očistiti vseh konzervirnih sredstev ali umazanije z uporabo
normalnih topil.
POMEMBNO! Tesnilne ustnice in tesnila ne smejo priti v kontakt z razredčili. Možnost poškodb!
3.1 Odzračevanje gonil
Pred zagonom gonila odstraniti celotno gumijasto varovalo z odzračevalnega vijaka.
Varianta 1:
pri gonilih, ki potrebujejo odzračevalni vijak, je potrebno pred zagonom zamenjati zaporni vijak z ustreznim
odzračevalnim v skladu s položajem vgradnje
Varianta 2:
pri gonilih, pri katerih je uporabljen odzračevalni vijak s transportnim varovalom, je vijak že privit na
ustreznem mestu.
Pred zagonom gonila odstraniti celotno gumijasto varovalo z odzračevalnega vijaka.
Gonila, ki so naročena brez olja, se dobavljajo notranje protikorozijsko zaščitena s posebnim oljem. To olje za konzerviranje
se lahko meša z oljem navedenim na mazalni ploščici. Gonila pred polnjenjem ni potrebno izpirati.
4. ZAGON GONILA – POSTAVLJANJE GONILA
Pravilna količina olja za določen položaj vgradnje je tovarniško določena. Sprememba položaja vgradnje je dopustna le,
če se o tem posvetujete s podjetjem Strojna.
Postavitev gonila morate izvesti tako, da le-to ni izpostavljeno nobenim tresljajem in vibracijam. Tako dosežete predvideno
stopnjo šuma.
Pritrdilna plošča gonila mora biti ravna in toga. Na ohišju gonila ne sme biti nobenih prednapetosti. Pri motornih gonilih
morate zagotoviti dovolj zraka za hlajenje.
Začetni moment je potrebno ujeti z momentno ročico ali gumi blažilniki (ne pritrditi fiksno!).
4.1 Montaža in demontaža gonil z votlo gredjo
Pred montažo gonila z votlo gredjo morate gred stroja temeljito očistiti in pregledati, da ni kakorkoli poškodovana.
Izvrtine vseh gonil z votlo gredjo so obdelane na toleranco ISO H7.
Pred nasaditvijo gonila na strojno gred je potrebno gred stroja namazati s pasto; na primer Klueber- Paste 46MR401.
2
www.strojna.com
03/2012
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
Slika 1
Strojna gred z naslonom, Pritrditev s
pomočjo montažnega kompleta Strojna
Slika 2
Strojna gred brez naslona, Pritrditev s
pomočjo montažnega kompleta Strojna
Slika 3
Demontaža strojne gredi
z ali brez naležne površine
4.1.1 Montaža: (slike 1 in 2)
Nasadno gonilo nasadimo na strojno gred (npr. z navojnim vretenom ali hidravlično napravo). Distančno ploščico poz.
10 pri strojni gredi brez naležne površine skupaj z varnostnim obročem poz. 3 in podložko poz. 2 vstavimo v votlo gred
in pritrdimo z vijakom poz. 4.
4.1.2 Demontaža: (slika 3)
Sprostimo pritrdilni vijak poz. 4. Odstranimo kompleten Strojnin montažni komplet. V votlo gred vstavimo potisno
ploščico poz. 6 in potisno matico poz. 7, vstavimo varnostni obroč in s pomočjo potisnega vijaka poz. 8 gonilo snamemo
z gredi.
Deli 4, 6, 7, 8 in 10 niso del dobave. Deli 2, 3 in 9 so v montažnem kompletu.
1. votla gred
2. ploščica
3. varnostni obroč DIN 472
4. vijak s cilindrično glavo DIN 6912 (odvisen od gredi kupca)
5. gred kupca s centrirnim navojem po DIN-u 332, list 2, oblika DR
6. potisna ploščica
7. potisna matica
8. potisni vijak
9. vijak s cilindrično glavo DIN 6912
10. distančna cev (samo pri strojnih gredeh brez naležne površine)
5. MAZANJE, PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE
5.1.1 Mazanje ZG gonil
Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od ZG1 do ZG6
je standardna polnitev s sintetičnim oljem po DIN-u 51502 CLP PG VG220, (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN
51519).
Gonila velikosti od ZG7 do ZG13 je standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN-u 51502 CLP VG220, (z razredom
viskoznosti po ISO VG 220, DIN-u 51519) za temperature okolice od -10 °C do + 40 °C.
5.1.2 Mazanje FG gonil
Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od FG1 do FG3 je
standardna polnitev s sintetičnim oljem po DIN-u 51502 CLP PG VG220, (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN-u
51519). Gonila velikosti od FG4 do FG8 standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN-u 51502 CLP VG220, (z razredom
viskoznosti po ISO VG 220, DIN-u 51519) za temperature okolice od -10 °C do + 40 °C.
03/2012
www.strojna.com
3
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
5.1.3 Mazanje KG gonil
Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od KG1 do KG4
je standardna polnitev s sintetičnim oljem po DIN-u 51502 CLP PG VG220, (z razredom viskoznosti po ISO VG 220,
DIN-u 51519). Gonila velikosti od KG5 do KG9 je standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN-u 51502 CLP VG220, (z
razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN-u 51519) za temperature okolice od -10 °C do + 40 °C.
5.1.4 Mazanje SG gonil
Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila izvedbe SG je standardna
polnitev s sintetičnim oljem po DIN-u 51502 CLP PG VG460, (z razredom viskoznosti po ISO VG 460, DIN-u 51519) za
temperature okolice od -10 °C do + 40 °C.
5.2 Pregledi in vzdrževanje
Gonila izvedbe ZG v velikostih ZG1 do ZG6; izvedbe FG v velikostih FG1 do FG3; izvedbe KG v velikostih KG1 do KG4;
izvedbe SG so izvedena tako, da menjava olja ni potrebna. Te izvedbe so brez odzračevalnega vijaka.
Pri gonilih izvedbe ZG v velikostih ZG7 do ZG13; izvedbe FG v velikostih FG4 do FG8; izvedbe KG v velikostih KG5 do KG9
je olje potrebno menjati glede na intervale vzdrževanja. Gonila so opremljena z oddušniki in izpustnimi vijaki.
Pri težjih pogojih obratovanja je priporočljivo menjati olje pogosteje! Količine olj so navedene na tablici
gonila. Tabele, podane na teh straneh, navajajo samo orientacijske količine olj.
5.3 Pregledi in intervali vzdrževanja
Časovni interval
Pregled in predvideno delo
mjesečno
• kontrolirati glasnost gonila (delovni šum – ozobja in kotalnih
ležajev)
• kontrolirati temperaturo ohišja (max. 90 °C)
• vizualno pregledati tesnost
• odstraniti prah
vsake 3 mesece
• temeljito očistiti odzračevalni vijak
polletno
• preizkusiti gumi blažilnike
vsakih 5.000 delovnih ur, najkasneje vsaka 4 leta
• zamenjati tesnila gredi
vsakih 10.000 delovnih ur, najkasneje vsakih 5 let
• menjava olja: ZG7 do ZG13
• menjava olja: FG4 do FG8
• menjava olja: KG5 do KG9
vsakih 10 let
• generalna obnova gonila
5.4 Količina mazalnih olj
Priporočene vrste olja
4
Priporočene vrte olja
DIN
ISO
( ISO )
VG
ARAL
-10 ÷ + 60
CLP
220
Degol BG 220
-20 ÷ + 80
CLP PG
460
Degol GS 460
-25 ÷ + 60
CLP PG
220
Degol GS 220
Alphasyn PG 220
-40 ÷ + 20
CLP HC
220
Degol PAS 220
-20 ÷ + 40
HCE
220
Eural Gear 220
Ambijent °C
CASTROL
SHELL
MOBIL
Alpha SP 220
Omala 220
Mobilgear 600XP220
Alphasyn PG 460
Tivela S 460
Glygoyle 460
Tivela S 220
Glygoyle 220
Alphasyn T 220
Omala 220 HD
Mobil SHC 630
Optileb GT 220
Cassida GL 220
Glygoyle 220
www.strojna.com
03/2012
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
5.4.1 ZG izvedba gonil
ZG
12
22
23
32
33
42
43
44
52
53
54
62
63
64
72
73
74
82
83
84
92
93
94
102
103
104
112
113
114
122
123
124
132
133
134
B7
0,4
0,8
0,9
0,9
1
1,2
1,4
1,9
1,2
1,6
2,2
1,5
2,1
2,7
2,9
3,6
4,2
3,3
3,9
5,2
8,1
9,3
10,5
11
13,8
15,7
17
18,4
24
24
28
36
33
41
55
B6
0,4
0,8
0,9
0,9
1
1,2
1,4
1,9
1,2
1,6
4,4
1,5
2,1
2,7
2,9
3,6
4,2
3,3
3,9
5
8,1
9,3
10,5
11,8
13,8
15,7
17
18,4
24
24
28
36
33
41
55
Oblika vgradnje
B3
B8
V6
0,2
0,4
0,3
0,7
1,4
1,3
0,8
1,6
1,5
0,7
1,4
1,4
0,9
1,9
1,8
1
2,1
2
1,3
2,7
2,6
1,8
3,5
3,4
0,9
1,9
1,8
1,5
3,2
3,1
4,6
5,6
3,7
1,2
2,5
2,6
1,8
3,5
3,7
2,3
4,5
4,6
2,1
4,3
4,5
3,2
6,4
6,5
3,7
7,5
7,5
2,7
5,5
5,7
3,5
7,2
7,4
4,6
9,3
9,5
7
14,4 14,3
8,5 17,5 17,2
8,5 18,5 18,5
10,2 20,6 20,3
12,5 25,6 25,2
14,3 28,5 28,9
15,9 32 32,5
17,5 36
37
22
45
46
22
45
46
26
54
56
34
68
69
31
63
64
39
81
83
50
101 104
V5
0,4
1,5
1,7
1,6
2
2,2
2,8
3,7
2,2
3,5
3,7
2,7
3,7
4,8
4,5
6,8
7,8
5,9
7,8
10,5
15
18,5
20
22
27
31
33
39
48
46
59
72
65
88
108
V1
N3
V2
N6
N5
N4
- Odzračevalni vijak
- Vijak za izpust olja
5.4.2 FG izvedba gonil
FG
12
22
23
32
33
42
43
44
52
53
54
62
63
64
72
73
74
83
84
85
N1
0,9
0,9
1,1
1,7
2
3,1
3,2
3,5
5,6
5,9
6,2
8
9
9,5
13
14
14,5
26
27
28
N2
0,9
1,2
1,6
1,7
2
3
3,2
3,5
5,6
5,9
6,2
8
9
9,5
13
14
14,5
26
27
28
Oblika vgradnje
N3
N4
V5
0,9
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
3,4
3,4
3,4
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
9
9
9
10,3 10,3 10,3
10,8 10,8 10,8
10
14
10
12
15
12
12,5 15,5 12,5
17
22
17
23
15
12
23,5 29 23,5
38
38
38
44
51
44
45
45
45
V6
0,9
1,2
1,6
2,9
3,4
5,1
5,5
6,3
9,6
10,3
10,8
14
15
15,5
22
15
29
45
51
52
N1
N3
V6
V5
N4
- Odzračevalni vijak
03/2012
N2
www.strojna.com
- Vijak za izpust olja
5
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
5.4.3 KG izvedba gonil
KG
12
22
23
32
33
42
43
44
53
54
55
63
64
65
73
74
75
83
84
85
93
94
95
N3
0,7
1
1
1,6
1
3
2,9
3,1
3,7
3,7
4,4
6,2
6,1
6,5
10,5
10,8
11,2
15,5
19
19,5
35
40
41
N4
0,7
1
1
1,6
1
3
2,9
3,1
3,8
3,7
4,4
6,2
6,1
6,5
10,5
10,8
11,2
20
22
22,5
45
48
49
Oblika vgradnje
N5
N6
V1
0,9
0,9
0,9
1,45 1,45 1,45
1,45 1,45 1,45
2,2
2,1
2,2
1,5
1,5
1,5
3,8
4,4
2,8
3,8
4,4
2,8
3,8
4,6
3,1
4
4,5
2,9
3,9
5,7
3
4,6
5,6
3,7
6,8
8,2
4,8
6,8
9,3
4,8
7,5
9,7
5,5
10 14,5 8,2
10,8 10,5 8,2
11,2 16
9
18 23,5 13
20 27,5 14
20,5 28,5 14,5
40 56,5 30
46 67,5 31
47 68,5 32
V2
0,9
1,45
1,45
2,2
1,5
3,8
3,8
4,2
2,9
3
3,7
4,8
4,8
5,5
8,2
8,2
9
13
14
14,5
30
31
32
V1
N3
N6
V2
N5
N4
- Odzračevalni vijak
- Vijak za izpust olja
5.4.4 SG izvedba gonil
SG
12
22
32
33
42
43
52
53
62
63
55
63
N1
0,9
0,9
1,1
1,7
2
3,1
3,2
3,5
5,6
5,9
4,4
6,2
N2
0,9
1,2
1,6
1,7
2
3
3,2
3,5
5,6
5,9
4,4
6,2
Oblika vgradnje
N3
N4
V5
0,9
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
3,4
3,4
3,4
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
9
9
9
10,3 10,3 10,3
4,6
5,6
3,7
6,8
8,2
4,8
V6
0,9
1,2
1,6
2,9
3,4
5,1
5,5
6,3
9,6
10,3
3,7
4,8
V1
N3
N6
V2
N5
N4
- Odzračevalni vijak
6
www.strojna.com
- Vijak za izpust olja
03/2012
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
6. ELEKTRIČNI PRIKLOP GONILA
Dela lahko izvaja samo kvalificiran kader pri mirovanju motorja (brez napetosti) in zavarovanju proti vklopu. To velja tudi
za pomožne tokokroge (gretje v mirovanju)!
Preizkusimo, če je naprava brez napetosti!
Upoštevamo vse elektrotehnične predpise in varnostne ukrepe, ki veljajo v dotični državi.
Pred zagonom preverimo, če sta omrežna napetost in frekvenca skladna s podatki na napisni tablici elektromotorja.
• Upoštevamo podatke na napisni tablici;
• Priključitev motorja izvedemo v skladu z shemo;
• Izvedemo varno instalacijo;
• V primeru napačnega vrtenja, odpravimo napako z zamenjavo faz;
• Nepredušno zapreti vse neuporabljene vhode in omarico;
• Preobremenitve in izpade faz zavarujemo z varnostnim stikalom;
• pred zagonom je potrebno preveriti izolacijsko upornost motorja.
Prekoračitev toleranc po EN 60034–1/IEC 34–1 – napetosti za +5 % frekvence za +2%, nesimetrija faz – povečuje
segrevanje motorja in povečuje elektromagnetna valovanja. Pazite na podatke o moči in priključni shemi v omarici.
Priključek mora biti izveden tako, da je zagotovljena stalno dobra električna povezava (vse žice dobro pritrjene); konci žic
morajo biti ustrezno obdelani in zaščiteni.
Držati primerne razdalje od golih žic do delov pod napetostjo in proti zemlji; 5,5 mm ( Un= 690 V).
6.1 Priprava priključne omarice
Pozor! Uporabljajte zaščitna očala. Nevarnost odlomljenih delcev.
• Namestimo pokrov in ga zapreti,
• določimo uvod kabla,
• odpremo uvod kabla:
o z ustreznim orodjem – izbijalec,
o z lahkim udarcem kladiva.
Pozor! Ne predrite notranjost priključne omarice!
• Odprite priključno omarico ter odstranite pokrov.
• Z priloženimi maticami, privijte vhode iz kabla.
• Zatesnite vhod kabla.
Priključna omarica mora biti očiščena tujkov, umazanije ali vlage. Neuporabljene priključke primerno zatesnimo ter
priključno omarico neprepustno zapremo. Za poizkusni zagon moramo primerno zavarovati izstopno gred elektromotorja.
Za motorje z zavoro, se moramo prepričati ali zavora pravilno deluje, preden uporabo motorja v operaciji.
Pozor! Obvezno moramo namestiti varnostno stikalo za preprečitev tokovne preobremenitve navitja
elektromotorja. Napetostne varovalke ne varujejo motorja pred preobremenitvijo, samo stikalne
naprave ali sistem za oskrbo energije.
03/2012
www.strojna.com
7
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
6.2 Priklop elektromotorja
Za priklop elektromotorja je potrebno upoštevati: vezalno shemo, ki se nahaja v priključni omarici, moč za določitev
presekov kablov in podatke na ploščici motorja. Pri motorjih z Y/Δ zagonom je potrebno odstraniti vse mostičke na
priključni ploščici in sponke povezati po vezalni shemi. Pri motorjih z neposrednim zagonom (Y ali Δ) je potrebno mostičke
priklopiti po vezalni shemi.
6.3 Oznake sponk in smer vrtenja
Standardni elektromotorji so primerni za vrtenje v smeri urinega kazalca ali v nasprotno smer urinega kazalca. Priključitev
napajalnih priključkov faz L1, L2, L3, na U1, V1, W1 povzroči vrtenje gredi elektromotorja v smeri urinega kazalca ( gled
na izhod gredi na pogonski strani ). Če zamenjamo dve povezavi dosežemo vrtenje elektromotorja v nasprotno stran.
6.4 Montaža elektromotorja
Elektromotorji standardne izvedbe so primerni za uporabo do maksimalne temperature okolice -20 ˚C do +40 ˚C in do
1000 m nadmorske višine. Nameščeni morajo biti tako, da je omogočeno nemoteno hlajenje; vstop svežega zraka in
izstop toplega zraka.
Prepovedano je odstraniti vetrnico ali pokrov ventilatorja, ker se motor lahko prične pregrevati.
6.5 Pogon
Jakosti vibracij do Veff = 3,5 mm/s (Pn ≤ 15 kW) oz. Veff = 4,5 mm/s (Pn > 15 kW) so sprejemljive. Pri sumljivih spremembah
delovanja, npr. povečanje temperature, šumov, oscilacij je potrebno izključiti elektromotor. Zaščit ni dovoljeno izključiti
niti pri poizkusnem obratovanju!
Pri elektromotorjih brez mazalnih vijakov zamenjajte ležaje ali mazivo v skladu s priporočili proizvajalca. Najkasneje po
3 letih.
Ležaje pri motorjih z mazalnimi vijaki podmazati ob delujočem motorju in v skladu z navodili proizvajalca.
Upoštevajte podatke o mazivu!
Pri motorjih z dodatnim ventilatorjem mora biti le-ta vedno vklopljen.
7. DIAGRAM VEZAVE MOTORJA
7.1 Trofazni eno hitrostni indukcijski motor tipa:
• število polov: 2p = 2, 2p = 4, 2p = 6, 2p =8
Δ POVEZAVA
8
W2
U2
U1
V1
W1
L1
L2
L3
Y POVEZAVA
V2
N
PE
www.strojna.com
W2
U2
U1
V1
W1
L1
L2
L3
V2
N
PE
03/2012
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
7.2 Trofazni dvo-hitrostni indukcijski motorji tipa:
•
število polov: 2p = 4/2 in 2p = 8/4 (enojno navitje)
2p = 4(8)
Δ POVEZAVA
•
•
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
N
2p = 2(4)
YY POVEZAVA
PE
L1
L2
L3
2U
2V
2W
1U
1V
1W
število polov 2p = 4/2 in 2p = 8/4 (enojno navitje, za ventilatorski pogon)
2p = 4(8)
Y POVEZAVA
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
N
PE
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
N
PE
2p = 2(4)
YY POVEZAVA
L1
L2
L3
2U
2V
2W
1U
1V
1W
število polov: 2p = 6/4 in 2p = 8/6 (dvojno navitje)
2p = 6(8)
Y POVEZAVA
2U
N
N
PE
2p = 4(6)
Y POVEZAVA
PE
L1
L2
L3
2U
2V
2W
1U
1V
1W
N
PE
8. PRIGRADNJA MOTORJA NA IEC ADAPTER
2
3
4
5
1
IEC adapter STROJNA (1) je dobavljiv z naslednjimi sestavnimi deli:
• Elastični vložek (2)
• Vilica (3)
03/2012
www.strojna.com
9
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
8.1 Montaža
Za pravilno montažo IEC motorja na IEC adapter STROJNA je potrebno upoštevati naslednjo proceduro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odstranitev vilic (3) iz IEC adapterja.
Odstranitev moznika iz gredi motorja (4).
Prilagoditev dolžine moznika na dolžino vilic.
Motorno gred (4) mora biti očiščena od umazanije in masti.
Montaža moznika (5) v motorno gred.
Sprostitev varnostnega vijaka iz vilic (3), montaža vilice na motorno gred (4), do ramen motorne gredi
Zategnitev varnostnega vijaka z predpisanim momentom pritegovanja, ki je podan v tabeli.
Montaža motorja z vilicam v elastični vložek (2). Zagotovite, da na spoj med vilicami (3) in elestičnim vložkom (2)
ne pridejo tujki.
9. Uporabite vijake za zategnitev motorja na prirobnico IEC adapterja.
Varnostni vijak (ISO 4762/12.9)
Moment pritegovanja varnostnega vijka (Nm)
A63/71
A80/90
A100/112
A132
A160/180 A200/225 A250/280
M4
M6
M8
M12
M12
M16
M16
4
15
35
120
120
290
290
8.2 Obratovanje in vzdrževanje
IEC adapter Strojna je napolnjen z mastjo, tako da dodatno vzdrževanje ni potrebno.
Dnevni pregled: pregledati temperaturo ohišja in puščanje olja.
Mesečni pregled: čistost IEC adapterja pred umazanijo in prahom, da se zagotovi ustrezno hlajenje.
Vsakih 10 let ali 10 000 delovnih ur (kar pride prej) splošna prenova IEC adapterja.
POZOR! Nevarnost opeklin! Med delovanjem temparatura IEC adapterja lahko naraste do 90 °C!
V primeru nenavadnega zvoka ali temparature ohišja, ki presega 90 °C, izklopite motor na stikalu in mu prekinite
električno napajanje. O nepravilnem delovanju IEC adapterja obvestite svojega prodajalca.
9. NAVODILA ZA VGRADNJO IN ODSTRANITEV STEZNEGA OBROČA
Stezni obroč je dobavljen že pripravljen za vgradnjo. Vendar je potrebno pred vgradnjo očistiti kakršne koli lesene delce,
ki so bili uporabljeni pri pošiljanju.
9.1 Vgradnja steznega obroča
1. Očistite pesto OD (zunanji premer) in izvrtino steznega obroča. Rahlo namažite pesto pred montažo steznega
obroča.
2. Temeljito očistite z raztopino pesto in gred ter ju nato posušite. Ta korak je zelo pomemben saj ostanki maziva
izredno zmanjša delovanje steznega obroča.
3. Vstavite gred v izvrtino in stezni obroč naravnajte na pestu. Ko dobite ustrezno lego pesta in steznega obroča
privijačite tri (3) ali štiri (4) enakomerno razporejene vijake in preverite da sta zunanja obroča steznega obroča
poravnana. Nato ročno privijačite še preostale vijake.
4. Uporabite momentno ročico in jo nastavite za 5% višje kakor je predpisan moment Mp. Privijte varnostne vijake po
steznem disku v smeri urinega kazalca upoštevajoč ¼ obrate (tudi če nekateri varnostni vijaki potrebujejo zelo malo
momenta za doseg ¼ obrata) nadaljujemo to tako dolgo dokler tega več ne moremo doseči.
5. Nadaljujte z prisilnim momentom še 1 ali 2 kroga. To je potrebno, da kompenziramo kasnejšo sistemsko sprostitev
notranjih napetosti varnostnih vijakov. Brez tega ne moremo doseči predpisane vrednosti momenta.
10
www.strojna.com
03/2012
ZG FG
KG SG
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
6. Ponastavite momentno ročico na nastavni moment (Mp) in preverite vse vijake. Nobeden od vijakov se ne sme
obrniti na tej točki. V primeru, da se vijak obrne ponovite korak 5 za 1 ali 2 obrata. Ko so vijaki privijačeni, preverite
ali vzporednost obroča. Upoštevajoč, da največje odstopanje, ki je dovoljeno je 0,35%. Večjo odstopanje pomeni
manjši pritisk na ploskev kar posledično pomeni tudi zmanjšana učinkovitost delovanja steznega obroča.
9.2 Odstranitev steznega obroča
Ko preverimo, da ne deluje noben moment ali sila na stezni obroč ali katero od komponent se lahko lotimo razstavljanja.
Popustimo vse vijake v več stopnjah po korakih ½ zavojev ter sledimo zaporedju v smeri urinega kazalca. Stezni obroč se
bo povrnil v prvotno stanje.
POZOR! Ne odstranite varnostih vijakov popolnoma! Saj popolna odstranitev vijakov bi pomenila
sprostitev notranjih sil obroča, kar lahko povzroči težke poškodbe ali smrt.
9.3 Ponovna namestitev steznega obroča
V dokaj čistem okolju steznega obroča ni potrebno čistiti pred ponovno uporabo. V ostalih primerih obroč očistite s
sledečimi mazivi:
• Dow Corning® Molykote BR 2 Plus (ali podobno) na varnostnih vijakih;
• Dow Corning® Molykote G-Rapid Plus (ali podobno) na notranji in zunanji strani prijemal.
L
du+0,2
FG...PD SM
f
Lk
Ld1
m2+5 mm
Ld2
SMB/SMR
max
FG1
max*
m3
ndvh6
b
ndv-0,2
m2
nDd
nDd
*
nduH7
nds
DIN 931-10,9
Mp
nDd
*
m3+5 mm
Ld1 (Ld2)
m2
m3
Lk
b
Ld1
Ld2
du/dv
ds
Dd
L
f
Msmax
Famax
Mp
[Nm]
[kN]
max
63
20
21
99,5
5
150
130
30
36
72
23,5
4
570
58
12
FG2
80
71
20
24
112
5
169
143
35
44
80
25,5
4
780
74
12
FG3
112
100
20
27
141
5
205
180
40
50
90
27,5
4
1160
86
12
FG4
132
112
30
28
149
5
221
192
50
62
110
30,5
4
2200
111
12
FG5
160
132
30
29
177
5
247
220
65
75
138
32,5
5,3
3200
137
30
FG6
200
200
50
40
247
5
323
280
75
90
155
39
5,3
7250
210
30
FG7
225
225
60
45
269
5
365
330
90
110
185
49
6,4
13600
302
59
FG8
250
250
60
50
343
6
415
415
100
125
215
53
10
21300
395
59
03/2012
www.strojna.com
11
NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE
ZG FG
KG SG
KG...(P)D SM
ndu+0,2
Ld
L
m2
f
m3
ndvh6
ndv-0,2
nDd
nds
nduH7
Ld
m2+5mm
m3+5mm
Ld
Lk
SMB/SMR
bk
Msmax
Famax
Mp
[Nm]
[kN]
max
570
58
12
4
570
58
12
4
780
74
12
27,5
4
1160
86
12
30,5
4
2200
111
12
138
32,5
5,3
3200
137
30
90
155
39
5,3
7250
210
30
110
185
49
6,4
13600
302
59
215
53
10
21300
395
59
Msmax
Famax
Mp
[Nm]
[kN]
max
570
58
12
m2
m3
Lk
b
Ld1
Ld2
du/dv
ds
Dd
L
f
KG1
20
20
95
5
130
130
30
36
72
23,5
4
KG2
20
20
105
5
140
140
30
36
72
23,5
KG3
20
25
120
5
160
160
35
44
80
25,5
KG4
30
25
140
5
180
180
40
50
90
KG5
30
30
154
3
192
192
50
62
110
KG6
30
30
176
7
195
195
65
75
KG7
50
40
206
7
260
260
75
KG8
60
45
252
8
320
320
90
KG9
60
50
340
10
415
415
100
125
max
max*
SG...(P)D SM
ndu+0,2
L
nduH7
Ld
m2
f
ndvh6
ndv-0,2
nDd
m3
nds
Ld
m2+5mm
Lk
SMB/SMR
bk
m3+5mm
Ld
m2
m3
Lk
b
Ld1
Ld2
du/dv
ds
Dd
L
f
SG1
20
20
95
5
130
130
30
36
72
23,5
4
SG2
20
25
105
5
140
140
35
44
80
25,5
4
780
74
12
SG3
30
25
124
3
160
160
40
50
90
27,5
4
1160
86
12
SG4
30
25
120
5
160
160
40
50
90
27,5
4
1160
86
12
SG5
30
30
140
5
180
180
50
62
110
30,5
4
2200
111
12
SG6
30
30
150
5
192
192
50
62
110
30,5
4
2200
111
12
max
12
max*
www.strojna.com
03/2012
IZRAČUN, IZDELAVA INKONTROLA
ELEKTROMOTORJI IN INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
- valjastih zobnikov s profilom ozobja po DIN 867 (m =0,8-8mm).
- elektromotorji IEC 63-315 (standardni, zavorni...).
- polžev (s profilom ZK) in polževih zobnikov (m =0,5-12mm).
- frekvenčni pretvorniki.
- ostalih elementov pogonske tehnike.
- mehki zagoni.
Centrala
Linhartova ulica 11, MARIBOR
SLOVENIJA - EU
Tel.: +386 2 300 41 11
Fax: +386 2 332 62 70
[email protected]
www.strojna.si