Balansiranje - Diagnostika

Transcription

Balansiranje - Diagnostika
Balansiranje
Debalans se pojavi pri rotirajočih se strojih, kadar je masa
na rotorju neenakomerno porazdeljena okrog centra
rotorja. Kadar se to zgodi se težišče mase ne vrti z osjo
vrtenja.
Rotor, ki je perfektno okrogel in ima maso enakomerno
porazdeljeno okrog centra gredi se vrti okrog centra gredi.
Rotor brez debalansa bo rotiral po modro označeni poti.
Center poti je v centru gredi.
Če dodamo maso na rotor na sredino oboda se bo masno
težišče v smeri dodane mase.
Rotor s debalansom sedaj rotira po novi poti okrog
masnega težišča, ki je izven centra gredi.
Centrifugalna sila, ki se generira zaradi debalansa je
prisotna v vseh radialnih smereh. Prav tako se bodo
indirektno generilake aksialne vibracije. Aksialne vibracije
se pojavijo kadar je gred ukrivljena ali prožna. Stroj, ki
ima relativno majhno maso, fleksibilno gred je bolj
dovzeten na pojav aksialnih vibracij.
Hitrost je glavni faktor ko govorimo o debalansu
Sila, ki se generira je:
𝐹 = 0.011 × 𝑀 × 𝑅 × 𝑂
𝑘𝑗𝑒 𝑗𝑒:
𝐹 = 𝑠𝑖𝑙𝑎 [𝑁]
𝑀 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑎 𝑘𝑔
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝑜𝑑 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖šč𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑎 𝑚
𝑂 = ℎ𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑡𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑖𝑛 −1
Primer:
Rotor se vrti z 100 min-1. Masa debalansa je 1 kg, ki je
locirana na obodu rotorja. Premer rotorja je 600 mm
𝐹 = 0.011 × 1 × 0.3 × 100 = 𝟑𝟑 𝑵 (𝟑, 𝟒 𝒌𝒈)
Če se hitrost poveča za 30x, se
stopnja vibracij poveča 900x !
Če se hitrost rotorja poveča na 3000 min-1 bo sila:
𝐹 = 0.011 × 1 × 0.3 × 3000 = 𝟐𝟗𝟕𝟎𝟎 𝑵 (𝟑𝟎𝟑𝟎, 𝟔 𝒌𝒈)
Statični debalans
Dinamični debalans
(Kombinacija statičnega in dvostranskega debalansa
Dvostranski debalans
Debalans - konzolno vpetje
Potencialni povzročitelji debalansa
Če želite:






zmanjšati stroške vzdrževanja in proizvodnje
povečati učinkovitost in zanesljivost vaših strojev
preprečiti neplanirane zastoje
minimizirati planirane vzdrževalne izklope
zmanjšati negativne vplive na okolje
obratovanje brez nepredvidenih zastojev in skrbi
dovolite, da vas obiščejo naši certificirani strokovnjaki, ki bodo hitro, kvalitetno,
strokovno in z najsodobnejšimi instrumenti odpravili vzroke vaših težav!