POPRAVNI IZPITI – avgust 2013 - SPLŠ – Strojna, prometna in

Transcription

POPRAVNI IZPITI – avgust 2013 - SPLŠ – Strojna, prometna in
POPRAVNI IZPITI – avgust 2013
Gimnazija in zdravstvena šola
Strojna, prometna in lesarska šola
V skladu s Pravilnikom o preverjanju znanja, dijaki lahko opravljajo največ en
izpit dnevno.
Na oglasni deski v avli šole je objavljen poimenski seznam pisnih in ustnih
izpitov po dnevih in učilnicah.
Prosimo vas, da se razporeda držite, da ne boste zamudili izpitov.
Oba dela izpita (pisni in ustni, če je tako določeno) se izvajata na isti dan.
V primeru, da je kakšen izpit izpadel iz seznama se obrnite na profesorja predmeta oz na
Janeza Kobeta.
TOREK, 20. avgust 2013
PISNI DEL popravnih izpitov (pričetek ob 8:00)
Učilnica
Profesor (Predmeti)
A32
Vesna Mozetič Černe (MAT)
Tanja Janežič (MAT)
Karmen Kete (MAT)
Maja Vogrinčič Bizjak (MAT)
A33
Albin Klanjšček (ELK, MAT, TK)
David Šuligoj (MAT)
Vanda Fiegl (MAT)
C31
Ingrid Kragelj (OOPv, PRD, TKO)
Tanja Ožbolt (ANG)
Petra Kosovel (ANG)
Drago Rodman (KR6p, MEH2, PIH)
C11
Vitjan Juretič (FIZ)
Učilnica
Profesor (Predmeti)
C32
Davorin Budihna (KRT, MES)
Robert Čebron
(DKE, ME5, PEM)
Mitja Kenda (ES)
Aleksander Krpan (OST1p)
Branko Jerič (RPT)
Karlo Petrovčič (TKP)
Robert Spačal (PPN, POM)
USTNI DEL popravnih izpitov
torek, 20.8.2013
Predmeti: MAT, ELK, TK, TKP, RPT
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
A32
Albin Klanjšček, Karlo Petrovčič, Branko Jerič
11:00
Predmeti: MAT, DKE, ME5, PEM, NAR
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
A33
David Šuligoj, Robert Čebron, Maja Smole Đorđević
11:00
Predmeti: Matematika
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
B31
Vesna Mozetič Černe, Karmen Kete, Vanda Fiegl
11:00
Predmeti: Matematika, Angleščina
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C31
Maja Vogrinčič Bizjak, Tanja Ožbolt, Petra Kosovel
11:00
Predmeti: Matematika, Fizika
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C32
Tanja Janežič, Vitjan Juretič, Marko Česnik
11:00
Predmeti: OOPv, PRD, TKO, ES, OST1p, PIZt
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C33
Ingrid Kragelj, Mitja Kenda, Aleksander Krpan, Radovan Kovačič
11:00
Predmeti: KR6p, MEH2, PIH, PPN, POM,KRT, MES
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
D13
Drago Rodman, Robert Spačal, Davorin Budihna
11:00
Predmeti: ZPR, ANF, KEM, HG
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
EŠ25
Barbara Sitar, Irena Rutar, Ksenja Ušaj Gulin
8:00
SREDA, 21. avgust 2013
PISNI DEL popravnih izpitov (pričetek ob 8:00)
Učilnica
Profesor (Predmeti)
A32
Anka Koršič (ANG)
Valentina Furjan (ANG)
Vanda Mervič (ANG)
Jasna Prinčič (ANG)
Sara Remžgar (ANG)
Tanja Ožbolt (ANG, NEM)
A33
Herman Besednjak (KRT)
Vitjan Juretič (FIZ, MAT)
Mitja Kenda (ES)
Simon Kragelj (PGP)
Matej Pinosa (IET)
Andrej Premrl (PEM)
Robert Spačal (PMV, POM)
USTNI DEL popravnih izpitov
sreda, 21.8.2013
Predmeti: Angleščina, Nemščina
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C31
Anka Koršič, V. Furjan, V. Mervič, J. Prinčič, S. Remžgar, T. Ožbolt
11:00
Predmeti: KLI, OLP, OIK, PIZ, SIZ, SOL, ZGO
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
B31
Bogdan Brecelj, Radovan Kovačič, Marko Peršič, Bogomir Remškar
8:00
Predmeti: KRT, MAT, FIZ, ES, PGP, IET, PEM, PMV, POM
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C32
Herman Besednjak, Simon Kragelj, Vitjan Juretič, Matej Pinosa,
11:00
Andrej Premrl, Robert Spačal, Mitja Kenda
Predmeti: ANF, KEM, HG, HMB, VZD, ANIv
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
EŠ25
Irena Rutar, Ksenja Ušaj Gulin, Nives K. Benedetič, Vesna Žele
8:00
Predmeti: Športna vzgoja (ŠVZ)
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
B12
Slavica Podgornik, Lidija Lutman, Tomaž Vidmar,
8:00
Predmeti: Klinične vaje (KVB)
Učilnica
Izpitna komisija
Bolnišnica Marjeta Kragelj, Barbara Sitar, Manuela Morvai
Ura izpita
7:00
ČETRTEK, 22. avgust 2013
PISNI DEL popravnih izpitov (pričetek ob 8:00)
Učilnica
Profesor (Predmeti)
A32
Adrijana Špacapan (SLO)
Andreja Žgur – Ksenija Bizjak Pavlica (SLO)
Ksenija Ferjančič (SLO)
Sonja Žežlina (SLO)
A33
Martina Vovk (SLO)
Marjetka Zorzut Santoro (SLO)
Drago Rodman (PIH)
USTNI DEL popravnih izpitov
četrtek, 22.8.2013
Predmeti: SLOVENŠČINA
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C31
Adrijana Špacapan, Sonja Žežlina, Andreja Žgur
11:00
C32
Ksenija Ferjančič, Natalija Plohl, Martina Vovk
11:00
Predmeti: Slovenščina, Geografija, Naravoslovje
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
A32
Marjetka Zorzut Santoro, Tina Stanič, Maja Smole Đorđević
11:00
Predmeti: DTPv, ZPR, ZNB, ANIv, BOM
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
EŠ20
Barbara Sitar, Marjeta Kragelj, Melita Gabršček, Nives K. Benedetič
8:00
Predmeti: OIK, ZGO, SOL, PIH
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
B31
Radovan Kovačič, Bogomir Remškar, Bogdan Brecelj, Drago Rodman 10:00
PETEK, 23. avgust 2013
USTNI DEL popravnih izpitov
Predmeti: NPPv
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
B11
Dean Horvat, Daša Cek Stepančič, Manuela Morvai
8:00
Predmeti: PIZp
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
delavnice Marko Peršič, Zdenko Šuligoj, Vojko Erzetič
8:00
PONEDELJEK, 26. avgust 2013
USTNI DEL popravnih izpitov
Predmeti: Fizika, Fizika v zdravstveni negi
Učilnica
Izpitna komisija
Ura izpita
C11
Mirjam Pirc, Dimitrij Klinec, Jan Jelen
8:00
Nova Gorica, 10.7.2013
Janez Kobe, pomočnik ravnatelja
[email protected]