seminar regresni zahtevki - Območna obrtno

Transcription

seminar regresni zahtevki - Območna obrtno
Številka: 3/2015
Datum: 5.1. 2015
Članom OOZ Novo mesto
Vabilo na
Seminar na temo: Odškodnine, regresni zahtevki,
kontrole bolniških, alkohola,…
Vabimo vas na informacijski seminar o specifičnih, v naslovu navedenih temah, s katerimi se srečuje
skoraj vsak podjetnik. Seminar je namenjen izključno nosilcem dejavnosti in bo
v četrtek, 22. januarja 2015, ob 13.00 uri
v predavalnici OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10.
Izvajalec: Dušan Rožencvet s.p., univ.dipl.varn.ing., sodni izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski
izvedenec ZPIZ (član invalidske komisije)
Vsebina:
- poškodbe pri delu,
- odškodninski in regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu do ZZZS,
- disciplinski postopki, kontrola bolniškega staleža, kontrola alkohola, …
- invalidski postopki zaposlenih in razporejanje delavcev,
- zaposlitev, prekinitev pogodbe delavcu, prekinitev pogodbe invalidu, odpravnine,
- kako postopati v primeru poškodbe stranke v lokalu.
Kotizacija:
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino je seminar brezplačen.
- ostali udeleženci plačajo kotizacijo v višini 40,00 EUR za osebo na TRR OOZ Novo mesto št.
02970-0010183225, sklic: 00 0311-14, pred pričetkom izobraževanja.
PRIJAVE: do ponedeljka, 19.1.2015, na OOZ Novo mesto, tel. 07/33-71-580, gsm: 041/350-001, enaslov: [email protected]
Vljudno vabljeni!
Mojca Andolšek,
predsednica OOZ Novo mesto
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO, Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto,
Tel.: 07 3371 580, fax: 07 33 71 581, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.ooz-novomesto.si
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO, Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto,
Tel.: 07 3371 580, fax: 07 33 71 581, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.ooz-novomesto.si