Studio Terčon, Borut Terčon sp

Comments

Transcription

Studio Terčon, Borut Terčon sp
Informator
Januar 2017
GLASILO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SEŽANA
T I S K O V I N A • POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 6210 SEŽANA
Studio Terčon, Borut Terčon s.p.
29. januar 2017 – Redno usposabljanje voznikov
7. februar 2017 - Praktični napotki za izpolnitev davčnega Obračuna za leto 2016
23. februar 2017 – Izobraževanje na temo opravljanja dela v Italiji
9. marec 2017 – Posvet z davčnim strokovnjakom mag. Ivanom Simičem
v marcu 2017 – »Zakaj vas (potencialni) kupci ne opazijo?«
Informator
1
Podjetniški portret mesecaPodjetniški portret meseca
Studio Terčon, grafično oblikovanje, Borut Terčon s.p.
Pogovarjali smo se z Borutom Terčonom.
Kakšna je vaša formula za uspeh?
Uspešnost podjetja gradim na naslednjih vrednotah: trdem delu,
vztrajnosti, kreativnosti, prilagodljivosti in hitri odzivnosti. Vsekakor
je pomembno tudi to, da delo opravljam z velikim veseljem, s popolno predanostjo in brez strahu pred vsakodnevnimi izzivi.
Kaj je pri vašem delu najbolj pomembno?
Zavedam se, da je bistvo poslovanja zadovoljna stranka, zato se ne
glede na to ali gre za majhnega ali velikega naročnika, vsakemu posvetim stoodstotno. Na področju digitalnih rešitev je potrebno biti
ves čas hitro odziven, spremljati razvoj tehnologije, se prilagajati in
znati prisluhniti.
S čim se vaše podjetje ukvarja?
Podjetje nudi storitve na področjih grafičnega oblikovanja, digitalnega tiska, laserskega graviranja ter izdelave spletnih strani. Ukvarjamo se z oblikovanjem vseh vrst tiskovin ter njihovo pripravo za
tisk. Stremimo k čistosti in enostavnosti. Na področju spletnega
oblikovanja nudimo izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin, njihovo optimizacijo, analiziranje, Google oglaševanje in oglaševanje
na družabnih omrežjih. Pred kratkim smo postali vodilno podjetje
za digitalni tisk na rezane medije na območju Krasa in zamejstva,
na kar smo zelo ponosni. Digitalni tisk na nekaterih področjih vse
bolj izpodriva klasični offset tisk zaradi nizke cene pri manjših nakladah, hitrega roka izdelave in možnosti personalizacije brez dodatnih
stroškov. Poleg omenjenih storitev nudimo tudi lasersko graviranje
in razrez nekovinskih materialov. S pomočjo laserja izdelujemo unikatna darila za rojstne dneve, poroke in ostale priložnosti.
Imate vzornika v vašem poslu?
V svojem poslu nimam vzornika, ker se mi zdi nesmiselno, da bi se
z nekom primerjal. Delam po svojem občutku, imam svojo vizijo in
cilje.
2
Informator
Kaj je bila vaša največja napaka?
Mislim, da večjih napak do sedaj nisem storil, saj bi v nasprotnem
primeru verjetno že zaključil podjetniško pot. Če bi šel še enkrat od
začetka bi se verjetno nekoliko manj zanašal na podporo in obljube
okolice.
Kje se vidite čez deset let?
Želim si, da bi v prihodnosti še naprej uspešno delal na področju
grafike ter postopoma okrog sebe ustvaril mlado ekipo kreativcev,
ki bi svoje delo opravljali z enako ljubeznijo in strastjo kot ga sedaj
sam. Časi so težki, ideje, ustvarjalnost ter dobro opravljeno delo pa
vedno manj cenjeni. Upam, da bom s svojo vztrajnostjo in voljo lahko čez deset let rekel, da sem tudi sam nekaj prispeval k izboljšanju
trenutne situacije.
Ste že uporabili in prihranili s Kartico Mozaik podjetnih?
Za enkrat kartice še nisem uporabil, jo pa nameravam ob sklepanju
zavarovanja na Zavarovalnici Triglav.
Na OOZ Sežana smo v letu 2016 za vas organizirali
Spoštovane članice in člani! Še enkrat bi želeli izkoristiti priložnost in vam v letu 2017 zaželeti sreče, zdravja ter uspehov.
Pred nami je novo leto, tudi tokrat polno novih izzivov. Skupaj z vami bomo premagovali ovire in se veselili skupnih zmag.
Kaj smo v preteklem letu skupaj doživeli
in koliko različnih znanj je bilo pridobljenih smo strnili v krajši kronološki pregled.
Poskrbeli smo za zdravje na delovnem mestu, osvežili znanje nekaterih računalniških
programov, se predstavili na različnih sejmih, učili smo se tujih jezikov, se posvetili
tematiki s področja davkov, marketinga in
sodelovali na različnih prireditvah:
Uravnavanje stresa s prehrano in skrb
za kožo v hitrem tempu poslovne ženske (Simone Godina) (13.1.)
Na OOZ Sežana smo leto 2016 začeli s
skrbjo namenjeno poslovnim ženskam.
Na seminarju »Uravnavanje stresa s prehrano in skrb za kožo v hitrem tempu
poslovne ženske« nam je gospa Simone Godina predavala, kaj ženske lahko
same naredimo za boljše počutje, kako
v hitrem tempu poskrbimo za ustrezna
hranila za naše telo, o utrujenosti kot
posledici neustrezne prehrane, in o tem,
kako si enostavno lahko pomagamo do
več energije in zdravega videza kože, s
pomočjo narave in znanosti.
Računalniški tečaj Excel – napredni
Poznavanje računalniških programov je
nadvse pomembno saj se z različnimi
programi srečujemo tako na delovnem
mestu kot v zasebnem življenju. Eden
bolje uporabljenih je vsekakor Excel. Z
namenom spoznati ta nadvse priročen
program ter njegove funkcije, smo na
OOZ Sežana pripravili dvodnevno računalniško izobraževanje, kjer so udeleženci pridobili veliko novih in uporabnih
znanj kako Excel spretno uporabljati.
Strokovni seminar LOOK&LEARN z
Michaelom Kontos-om je OOZ Sežana,
v sodelovanju z ostalimi zbornicami, organizira dogodke, seminarje, na katerih
imajo naši člani pri udeležbi posebne
ugodnosti. Eden takih je bil tudi strokovni seminar LOOK&LEARN z Michaelom Kontosom, ki je na modelih prikazal
najbolj uporabljene moške tehnike striženja, tako klasične, kot tudi trendovske.
»Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni«
Na delavnici »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni« s finančno podporo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
so se udeleženci naučili, kako pravilno
stojimo, hodimo, dvigujemo bremena in
kako si poenostavimo stoječe delo. Spoznali so sklope vaj s katerimi poskrbimo
za zdrave sklepe in elastičnost mišic, izboljšamo skeletno – mišično koordinacijo, preprečujemo poškodbe in stimuliramo centralni in periferni živčni sistem.
Zanimivost prikazanih vaj je bila v tem,
da lahko te vaje izvajamo tudi med samim delom in tako poskrbimo za svoje
zdravje in dolgoročno boljše počutje.
Seminar »Novosti ZGD-1 in SRS
Z 8.8. 2015 je stopila v veljavo novela
Zakona o gospodarskih družbah -ZGD-1l
(Ur.l. RS št. 55/2015), ki je za samostojne podjetnike, podjetja, člane organov
vodenja ali nadzora prinesla kar nekaj
sprememb. Novela ZGD-1I je občutno
posegla tudi v področje bilančno – računovodskega prava, pri čemer je imel
poseg podlago v predpisih EU. Posledično je bila potrebna obvezna sprememba
Slovenskih računovodskih standardov,
usklajenih z določbami novele ZGD-1l.
Na seminarju »Novosti ZGD-1 in SRS, ki
je februarja potekal v prostorih OOZ Sežana, so udeleženci prisluhnili koristnim
vsebinam, kot so: omejitve ustanavljanja
družb, odpiranja s.p.-ja in pridobitve statusa družbenika; poskus omejitve veriženja podjetij za nepoštene namene; nova
pravila glede poimenovanja podjetij;
sprememba meril za razvrščanje družb
po velikosti; prenova kazenskih določb,
ter pridobili mnoge druge pomembne
informacije.
»Davčni obračun za leto 2015«
Pravne osebe in samostojni podjetniki
so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in
pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujema z dejanskim stanjem.
Na seminarju »Davčni obračun za leto
2015« so udeleženci poslušali o: internih
aktih in predpisih ter kontroli evidentiranih poslovnih dogodkov, davčno priznanih, nepriznanih in delno priznanih
prihodkih in odhodkih ter inventurnih
razlikah, o davčnih vidikih stroškov dela,
pogodbah civilnega prava in bonitetah
zaposlenih, o davčnih olajšavah za leto
2015 in njihovem prenosu ter pokrivanju davčne izgube in prenosu nepokrite
izgube.
»Kako izplačati dobiček lastnikom
podjetja d.o.o.?«
Prvi dan meseca marca je na OOZ Sežana potekala peturna delavnica z zelo
zahtevno vsebino “Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.”. Predavateljica gospa Milica Gostiša je predstavila
udeležencem seminarja, kakšni so možni drugi prenosi sredstev oblikovanega dobička lastnikom v zasebno sfero
in dajatve, prodajo lastniškega deleža,
zapiranje podjetja d.o.o. po skrajšanem
postopku, umik družbenika iz kapitalske
družbe d.o.o., podaritev lastniškega deleža družinskim članom.
HACCP
V mesecu marcu in mesecu novembru
sta bila izvedena usposabljanja HACCP
za gostince in živilce ter Predstavitev
aktualnih razpisov (iz Slovenskega podjetniškega sklada ter predstavitev EU
razpisov ter Občinske spodbude za za-
poslovanje in samozaposlitev v novi finančni perspektivi 2016-2020).
Dan za zdravje zaposlenih – stres in
sproščanje ter meritve gleženjskega
indeksa
Ker se zavedamo zdravja zaposlenih,
smo na OOZ Sežana v okviru projekta
Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni
in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih organizirali delavnico »Dan za zdravje zaposlenih – stres in sproščanje ter
meritve gleženjskega indeksa«. Teoretični del je bil namenjen spoznavanju posledic vsakodnevnega, dolgo trajajočega
stresa in o tem zakaj ter predvsem kako
z njim upravljati, kako se na delovnem
mestu sprostiti, ter o pozitivnih učinkih
meditacije. Na praktičnemu delu pa smo
odkrivali različne tehnike sproščanja in
dihanja. Z akupresuro smo stimulirali
akupunkturne točke in tako vplivali na
pretok energije in delovanje notranjih
organov. Vsa naučena orodja se lahko
izvajajo kjerkoli, tudi na delovnem mestu, saj hitro razbremenijo napete dele
telesa, umirijo um in vplivajo na koncentracijo ter povečajo našo učinkovitost in
kreativnost. Seznanili smo se tudi s postopkom meritve gleženjskega indeksa,
ki je osnovna presejalna preiskava, s katero odkrivamo zožitve ali zapore arterij
na nogah.
Optimizacija delovnih procesov v kuhinji
V pizzeriji Etna v Divači se je sredi marca
odvijala delavnica »Optimizacija delovnih procesov v kuhinji«. Udeleženci so
se seznanili s praktičnimi nasveti, kako
skrajšati delovne operacije, maksimalno
izkoristiti kapacitete in kako prihraniti
energijo. Predstavljeni so bili načini optimizacije zalog surovin in nabave surovin,
ki se zagotavlja s planiranjem in pripravo
ravno toliko jedi, kot je določena dnevna
količina iz prodajne analize, upoštevanjem količin surovin, ki so določene z recepti in dnevnim spremljanjem porabe
glavnih surovin ter beleženjem minimalnih zalog. Delavnica je bila obogatena
še s konkretnimi primeri izpod rok Igorja Peressona, ki je z uporabo kreativnih
tehnik kuhanja prikazal nove dimenzije
na krožniku.
»Okrepimo svojo prodajo«
V aprilu smo prisluhnili predavanju
»Okrepimo svojo prodajo«, saj se vsak
podjetnik sam ali preko svojih zaposlenih
ukvarja s prodajo in strankami. Najpogostejša vprašanja, ki se pri tem pojavijo, so:
kdo so naše idealne stranke, takšne, ki ne
sprašujejo samo po nizki ceni? Kako oz. v
čem smo (lahko) boljši od konkurence?
Kako z ustrezno komunikacijo (vsebinski
marketing) doseči potencialne stranke?
Na ta in mnoga druga vprašanja nam je
Informator 3
odgovarjal strokovnjak Robi Rodman, ki
je več let delal kot vodja prodaje v podjetju z mednarodnimi strankami.
»Poživimo se!«
V spomladanskem vzdušju je bila meseca maja izvedena tretja delavnica namenjena boljšemu počutju na delovnem
mestu: »PoŽIVImo se!«. Naučili smo se,
kako ostati sveži, aktivni in učinkoviti
med delovnim časom in preko celega
dne. Spregovorili smo o sami opremljenosti delovnega okolja, primerni višini
mize in stola, kakšna je ustrezna svetloba
in kako učinkuje na našo produktivnost
in ustvarjalnost. Naučili smo se vaj za
razgibavanje obremenjenih delov telesa in primernega dihanja. Z akupresuro
smo stimulirali akupunkturne točke, ki
predstavljajo stikala na našem energetskem sistemu in jo uporabljamo, ko se
moramo na hitro osvežiti, skoncentrirati
ali umiriti.
DOTIK ZVEZD - Grad Socerb
OOZ Sežana je kot sponzor in podpornik
sodelovala na modno-kulturnem dogodku »Dotik zvezd«, ki se je odvijal na
gradu Socerb na prvi julijski večer. Svoje kreacije so predstavili številni modni
oblikovalci oblačil in modnih dodatkov,
med njimi so bili tudi nekateri člani OOZ
Sežana.
»Podjetništvo – priložnost samozaposlitve«
OOZ Sežana je v sodelovanju z Občino
Hrpelje-Kozina izvedla delavnico »Podjetništvo – priložnost samozaposlitve«,
ki se je odvijala v prostorih Občine Hrpelje-Kozina. Namenjena je bila predvsem
mladim, potencialnim podjetnikom in
brezposelnim osebam. Vsebina delavnice je bila nadvse zanimiva in udeleženci so bile predstavljene vsebine, kot so:
preveritev poslovne ideje, opredelitev
primernih statusnih oblik podjetij, pregled razpisne dokumentacije Javnega
razpisa za spodbujanje zaposlovanja v
Občini Hrpelje-Kozina, predstavitev storitev na VEM točki in še veliko več.
Urejanje odnosov v delovnem okolju
skozi praktične primere
Da so dobri odnosi med sodelavci temelj
uspešnega podjetja, smo spoznavali na
delavnici »Urejanje odnosov v delovnem
okolju skozi praktične primere«. Nihče
si ne želi konfliktov med sodelavci. Želimo jih preprečiti. Če pa se pojavijo, jih
moramo čim prej in čim bolj temeljito
razrešiti. Res pa je, da prav v konfliktnih
situacijah pokažemo svojo pravo naravo.
Kot vodja, sploh pa kot direktor podjetja,
je potrebno to svojo naravo 'obdelati' in
jo kultivirati, kar smo se na delavnici tudi
naučili. Tako lahko zaposlenim pomagamo reševati njihove težave, hkrati pa jim
ponudimo svetel zgled pravega vedenja.
Priložnosti in pasti pri čezmejnem poslovanju slovenskih podjetij v Italiji in
na Hrvaškem
Konec meseca maja je OOZ Sežana v
sodelovanju z OOZ Izola, Koper, Piran in
s Slovenskim deželnim gospodarskim
združenjem iz Trsta, v okviru Primorskega sejma, organizirala posvet o čezmejnem poslovanju v Italiji in na Hrvaškem.
Posvet, namenjen spoznavanju administrativnih postopkov, ki se od države
do države zelo razlikujejo, je obiskalo 25
udeležencev, podjetnikov iz Obalno-kraške regije.
Ulica obrti in podjetništva
27. avgusta so se v okviru praznika Občine Sežana,v športnem parku, predstavili
obrtniki in podjetniki v sklopu dogodka
»Ulica obrti in podjetništva«. Obiskovalci
so si lahko ogledali raznoliko ponudbo
izdelkov iz blaga, unikatne lesene izdelke, električna orodja, športne aktivnosti,
ponudbe zavarovanj ter druge obrtniške
dejavnosti.
Tehnologija 3D tiskanja Sežanskega
podjetja DRM d.o.o. predstavljena v
prostorih Generalnega konzulata v Celovcu
V začetku junija se je v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu predstavilo sežansko podjetje DRM d.o.o. z
novim programom AzureFilm. Z njim
vztrajno prodira na širše mednarodne
trge. Proizvajajo 3D tiskalnike, ki danes
predstavljajo nove razsežnosti, saj z njimi lahko natisnemo tako rekoč vse kar
si zamislimo. Podjetje se je predstavilo v
okviru programa internacionalizacije, ki
smo ga na OOZ Sežana predvideli poleg
sejemskih aktivnosti.
4
Enodnevni ogled festivala pršuta San
Daniele
Prav tako junija, je OOZ Sežana, v okviru
pogodbenih aktivnosti o sofinanciranju
projektov pospeševanja malega gospodarstva, za Sekcijo gostincev in živilcev
organizirala strokovno ekskurzijo v San
Daniele del Friuli, kjer si je 16 gostincev
in živilcev udeležilo tradicionalnega Festivala pršuta. Po ogledu znane pršutarne Arbea, je sledila degustacija. Kasneje
so se sprehodili še mimo številnih stojnic
ter občudovali staro mestno jedro.
Informator
Promocija deficitarnih in obetavnih
poklicev
Po nekajletni prekinitvi je OOZ Sežana, ob podpori Občine Sežana, Občine
Hrpelje-Kozina, Občine Divača in Občine Komen, ponovno izvedla projekt
»Promocija deficitarnih in obetavnih
poklicev«. Dogodek se je odvijal 15. septembra v Botaničnem vrtu v Sežani, udeležilo pa se ga je kar 180 učencev devetih
razredov iz osnovnih šol: Hrpelje-Kozina,
Divača, Komen, Dutovlje in Sežana. Poklice so predstavljali dijaki in profesorji
srednjih šol, in sicer Srednja tehniška
šola Koper, Srednja šola Izola, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Šolski
center Nova Gorica, Srednja gozdarska
in lesarska šola Postojna, Srednja gradbena in geodetska šola Ljubljana, Srednješolski center Postojna, Šolski center
Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna
šola Sežana, sodeloval je tudi Zavod za
zaposlovanje, OS Koper, Urad za delo Sežana. Poleg predstavnikov srednjih šol so
pri predstavitvi poklicev sodelovali tudi
posamezni delodajalci in sicer Nevenka
Devčič iz Estetsko – medicinskega centra
Lara in podjetje AzureFilm d.o.o. iz Sežane. Ob uvodu je osnovnošolce in njihove
spremljevalce, srednješolce, profesorje
in zbrane goste nagovoril predsednik
OOZ Sežana, Jernej Bortolato in v imenu
kraško – brkinskih občin županja Občine
Hrpelje – Kozina, Saša Likavec Svetelšek.
Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih in drugih prejemkov fizičnih oseb (19.9)
Delavnico »Davčni in računovodski vidik obračunavanja in knjiženja osebnih
in drugih prejemkov fizičnih oseb« smo
v septembru organizirali zaradi mnogih
vprašanj in dilem računovodskih delavcev, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji
osebnih prejemkov. Na delavnici so udeleženci izvedeli vse o: obračunu plače zaposlencev (bruto plača, dodatki, prispevki iz in na bruto, bonitete, dohodnina,
odtegljaji), regresu za letni dopust, bolniški odsotnosti v breme delodajalca in
v breme zavoda, neplačanem dopustu,
odpravninah (iz operativnih razlogov,
zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi),
pogodbah civilnega prava (podjemne
pogodbe, avtorke pogodbe, pogodbe
o prokuri ), začasnem in občasnem delu
upokojenih oseb, študentskem delu, izračunih in knjiženju praktičnih primerov.
Marketinška delavnica: Kako poiskati
nove kupce?
Marketinško delavnica: »Kako poiskati
nove kupce?« je vodil energičen in ambiciozen strokovnjak za prodajo Robert
Andolšek. Izobraževanje smo izvedli v
okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača,
Hrpelje – Kozina in Komen. Brezplačno pedagoško-andragoško
usposabljanje mentorjev
OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta
uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih
PA seminarjev v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za šolstvo in šport v
okviru sredstev Evropskega socialnega
sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen
javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v
obratovalnicah za kakovostno izvajanje
mentorstva dijakom srednjih poklicnih
in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom
višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim
udeležencem drugih oblik praktičnega
usposabljanja oziroma izobraževanja
(vajenci). V letu 2016 je OZS izvedla že tri
brezplačna PA usposabljanja. Med udeleženci so tako delodajalci kot njihovi
zaposleni in kandidati za mojstrski izpit,
ki so tako pridobili potrebno PA usposobljenost za verifikacijo učnega mesta,
za prenos znanja na mlade in sodelavce,
kandidati za mojstrski izpit pa so se brezplačno v veliki meri pripravili na 4. del
mojstrskega izpita.
Jedi iz divjačine
Divjačina postaja vedno bolj priljubljena alternativa tradicionalnim oblikam
mesa, predvsem zaradi svoje sestave
(manj maščob, več mišičnega tkiva) in
tudi okusa. Ravno zato smo za člane gostinske in živilske sekcije organizirali delavnico »Jedi iz divjačine«, ki je potekala
v gostilni Kobjeglava v Štanjelu. Sestavljena je bila iz teoretičnega dela, kjer so
udeleženci poslušali o zorenju in možnosti odkupa divjačine in praktičnega dela,
v katerem je sledil prikaz uporaba surovega, divjačinskega mesa v kulinariki in
priprava divjačine kot t.i. »lažje hrane«.
Kako učinkovito predstaviti podjetje?
Na seriji treh delavnic v mesecu oktobru
smo se učili, kako »Učinkovito predstaviti svoje podjetje?«. Na treh srečanjih smo
bili praktično naravnani, spoznali smo
osnovne zakonitosti javnega nastopanja
in priprav na nastop, izvedli vaje za odpravljanje treme, govorne vaje ter sam
nastop. Dotaknili smo se retorike, njenega pomena in namena, kako do jasnega,
kratkega in konkretnega izražanja, kaj
storiti, ko je treba govor improvizirati in
dobili še mnoge druge koristne nasvete.
Valorizacija jedi z lokalnimi sestavinami
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Sežana,
v okviru Festivala Brkinske sadne ceste je
v ponedeljek, 10. oktobra, organizirala
delavnico »Valorizacija jedi z lokalnimi
sestavinami«. Delavnica, ki je bila sestavljena iz teoretičnega in praktičnega
dela je bila namenjena gostincem in živilcem in je zajemala predstavitev filozofija kuhinje ter povezovanje s teritorijem,
pomenom teritorija v sami kuhinji, inspiracijo, doživljanje kulinarike in kuhinje,
sledenje in pomen spremljanja trendov
tujih kuhinj. Pri vsem tem pa ne smemo
pozabiti na pomembno podporo, ki jo je
potrebno nuditi domačim, lokalnim dobaviteljem, saj nam le ti zagotavljajo kakovost lokalnih surovin. Delavnica je bila
obogatena tudi s konkretnimi primeri
Chefa Marka Pavčnika.
Sposaexpo
Sejmi so odlična priložnost, da obrtniki in podjetniki svoje storitve in izdelke
predstavijo širšemu občinstvu. Eden
takšnih je bil tudi sejem Sposaexpo, v
Gorici, ki se je odvijal 15. in 16. oktobra.
Razstavljavci so se na sejmu predstavili
v vintage stilu pod skupnim sloganom
»Poroka na Krasu«. Čudovite in edinstvene poročne kreacije je predstavila Tjaša
Škapin (Atelje Tjaša), Simo Komel je kot
predstavnik gostinske ponudbe zastopal
gostilno Kobjeglava in grad Štanjel, ki je
priljubljena lokacija za poroke na Krasu.
Grafične storitve sta na sejmu zastopala
kar dva ponudnika, in sicer Borut Terčon
iz Studia Terčon ter Samo Brajdih iz Grafičnega ateljeja Brajdih. Nadarjena oblikovalka Tjaša Brajdih (Unikatiasha) pa je
na ogled postavila svoj unikatno izdelan
nakit.
Prodaja prehrambnih produktov na
italijanskem trgu
Vsi, ki bi svoje prehrambne izdelke želeli prodajati v sosednji Italiji, so bili v
novembru vabljeni na srečanje z predstavniki vidnejših trgovskih verig, kot na
primer Coop, Despar, Conad, iz Furlanije
Julijske krajine, Veneta in Trentina Alto
Adige. Na tem srečanju smo s sogovorci
govorili o italijanskem trgu, marketingu
in predstavitvi izdelkov in tudi o vidnosti
na prodajnih mestih in o cenah.
Zorenje mesa
V okviru programa dela Sekcije gostincev in živilcev Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana za leto 2016 je
bila 14. novembra organizirana delavnica o »zorenju mesa«, ki je potekala v
gostilni Kobjeglava v Štanjelu. Delavnico
je vodil strokovnjak s področja zorenja
mesa, gospod Janez Kodila. Blagovna
znamka Kodila je na slovenskem trgu
dobro poznana, so tudi ponosni lastniki
4 certifikatov za kakovost. Udeleženci
so v teoretičnem delu pridobili dodatna
znanja o zorenju mesa. V praktičnem
delu delavnice pa so zorjeno meso tudi
okusili. Simo Komel, lastnik Gostilne
Kobjeglava, ki v svoji modernizirani kraški kuhinji stremi k filozofiji 0km, pa je s
posebno pozornostjo na okusih poskrbel, da so bili vsi kosi zorjenega mesa
izvrstno pripravljeni.
Srečanje obrtnikov in županov kraško-brkinskih občin
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Sežana, v sodelovanju z Občino Sežana,
je 4.11., v Kosovelovem domu Sežana,
organizirala že tradicionalno podelitev
jubilejnih in posebnih priznanj. Letošnje
zaključno srečanje članov smo obeležili
malo drugače; aktivno in usmerjeno v dialog za prihodnost. V želji, da bi lokalno
okolje slišalo glas malega gospodarstva,
smo z župani občin Krasa in Brkinov odprli razpravo. Okrogla miza z naslovom
»Izzivi gospodarstva in razvojne priložnosti« je bila možnost, da je k razvojnim
strategijam občin in njihovim usmeritvam na področju gospodarstva vsak
dodal svoj pogled. Udeleženci srečanja
so imeli priložnost, da so s svojimi predlogi in pobudami aktivno sodelovali v
razpravi. Po zaključku okrogle mize se je
pričel drugi del prireditve, kjer je tudi letos Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana podelila jubilejna priznanja
obrtnikom in podjetnikom, ki beležijo
10, 20 in 30 let delovanja. Podeljena pa
so bila tudi častna odlikovanja in priznanja, ki jih zbornica podeljuje z namenom
nagrajevanja in nadaljnje spodbude,
kot zahvalo za aktivno udejstvovanje in
delovanje v zbornici ter za dosežke na
področju razvoja v obrti in podjetništvu.
Letos je bilo skupno 31 prejemnikov jubilejnih priznanj. Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo.
Obvezno označevanje hranilne vrednosti živil obvezno od 13.12.2016
dalje
Na področju označevanja živil je novost
Uredba št. 1169/2011 o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom, ki združuje in posodablja obstoječo zakonodajo na področju označevanja živil. Uredba je v veljavo vstopila 13.12.2016. Na
izobraževanju namenjenemu tej temi
smo pozornost namenili kako pravilno
označiti hranilne vrednosti za pred-pakirana živila,vključno z energijsko
vrednostjo, količino maščob, nasičenih
maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev,
beljakovin in soli, kar so za potrošnika
pomembne informacije, na podlagi katerih lahko izbiro živil na trgu prilagodi
svojim potrebam in željam. Predstavniki
podjetja Carpe Diem d.o.o. so na izobraževanju predstavili poseben program, ki
izračuna hranilno vrednost iz sestavljene
recepture ter tiska nalepke in nam tako
nudi takojšen vpogled kateri izdelki vsebujejo neko surovino ali alergen. Na OOZ Sežana organiziramo seminarje in delavnice namenjene posameznim sekcijam (na primer redno
usposabljanje voznikov) in takšne, ki
so namenjene splošnemu izobraževanju in pridobivanju informacij. Na
voljo so tečaji tujih jezikov začetne
in nadaljevalne stopnje (italijanski in
angleški jezik), za člane nudimo individualna svetovanja, tečaje iz varstva
pri delu in požarne varnosti, brezplačna svetovanja iz področja davkov
in financ. Svojim članom prav tako
omogočamo cenejše preventivne
zdravstvene preglede!
Tako kot v preteklem bomo tudi v letu
2017 nadaljevali z organizacijo različne dogodkov, izobraževanj, delavnic
in tečajev ter skupaj z vami sodelovali
na sejmih in drugih prireditvah.
Spoštovani člani!
V želji, da bi bilo naše sodelovanje še
bolj produktivno in v obojestransko
korist, vas vabimo, da s svojimi predlogi, nasveti in mnenji sooblikujete
zbornico, ki bo spodbujala in pomagala ustvariti obrtnikom in podjetnikom prijazno okolje.
Z veseljem bomo prisluhnili vašim
idejam in namigom, saj smo vendarle
tukaj za vas in zaradi vas!
Informator 5
Aktualno Aktualno Aktualno Aktualno
Aktualno
19. Razpis za mojstrske izpite
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja
razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive: avtokleparski mojster
mojster avtomehanik
frizerski mojster
mojster kozmetične nege
mojster elektronik
mojster strojne mehanike
mojster šivilja-krojač
mizarski mojster
tesarski mojster
zidarski mojster
mesarski mojster
mojster izdelovalec krznenih oblačil
mojster avtoelektrikar
mojster toplotne obdelave kovin
mojster oblikovalec kovin
orodjarski mojster
čevljarski mojster
mojster preoblikovalec kovin
mojster vzdrževanja tekstilij
mojster splošne elektromehanike
mojster stavbni steklar
pekovski mojster
avtokleparska mojstrica
mojstrica avtomehaničarka
frizerska mojstrica
mojstrica kozmetične nege
mojstrica elektroničarka
mojstrica strojne mehanike
mojstrica šivilja-krojač
mizarska mojstrica
tesarska mojstrica
zidarska mojstrica
mesarska mojstrica
mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
mojstrica avtoelektričarka
mojstrica toplotne obdelave kovin
mojstrica oblikovalka kovin
orodjarska mojstrica
čevljarska mojstrica
mojstrica preoblikovalka kovin
mojstrica vzdrževanja tekstilij
mojstrica splošne elektromehanike
mojstrica stavbna steklarka
pekovska mojstrica
RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 09. JANUARJA
2017 in TRAJA do 31. DECEMBRA 2017.
Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V skladu z določili 28. člena Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB
102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
· je pridobil srednjo poklicno izobrazbo
in ima vsaj tri leta izkušenj na področju,
na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
· je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
· ima najmanj višjo strokovno izobrazbo
in vsaj eno leto izkušenj na področju, na
katerem želi opravljati mojstrski izpit.
Delovne izkušnje niso vezane na redno
delovno razmerje, kandidat za pristop k
mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno
k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno
dimnikarski mojster
mojster strojnih instalacij
urarski mojster
mojster biromehanik
slaščičarski mojster
mojster tapetnik in dekorater
elektroinštalaterski mojster
mojster telekomunikacij
slikopleskarski mojster
fotografski mojster
mojster klepar-krovec
zlatarski mojster
kamnoseški mojster
avtoličarski mojster
pečarski mojster
mojster polagalec keramičnih oblog
cvetličarski mojster
vrtnarski mojster
kuharski mojster
mojster strežbe
čebelarski mojster
obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in
naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.
Pisne prijave za pristop k opravljanju
mojstrskega izpita kandidati pošljejo
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in ostalo zahtevano dokumentacijo, na
predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah,
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali
na www.ozs.si
Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu
lahko kandidati od 9. januarja 2017 dalje
pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo
prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih
dneh po vložitvi popolne prijave obvesti
kandidata o izpolnjevanju pogojev za
pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo
pristopnega roka.
dimnikarska mojstrica
mojstrica strojnih instalacij
urarska mojstrica
mojstrica biromehaničarka
slaščičarska mojstrica
mojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterska mojstrica
mojstrica telekomunikacij
slikopleskarska mojstrica
fotografska mojstrica
mojstrica kleparka-krovka
zlatarska mojstrica
kamnoseška mojstrica
avtoličarska mojstrica
pečarska mojstrica
mojstrica polagalka keramičnih oblog
cvetličarska mojstrica
vrtnarska mojstrica
kuharska mojstrica
mojstrica strežbe
čebelarska mojstrica
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni
obračun stroškov kandidati prejmejo
skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita
je za vsak naziv objavljen na spletni strani
OZS ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.
V okviru 19. razpisa sta določena dva
pristopna roka, in sicer:
- prvi pristopni rok je 07. marec 2017 (rok
za oddajo popolnih vlog je do 28. februarja 2017)
- drugi pristopni rok je 03. oktober 2017
(rok za oddajo popolnih vlog je do 26.
septembra 2017).
Vse dodatne informacije lahko kandidati
dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58
30 574, e-naslov: [email protected] .
Kaj se bo leta 2017 spremenilo za podjetnike
Prvega januarja in tudi v naslednjih mesecih prihodnjega leta podjetja čaka kar nekaj sprememb, tako pozitivnih kot takih,
ki bodo vaše žepe nekoliko bolj spraznile.
Med drugim se viša davek na dobiček,
nagrajevanje zaposlenih bo ugodnejše,
pripravljajo se tudi novosti na trgu dela.
Katere spremembe po novem letu čakajo podjetja in o čem se še odloča in vas
bo verjetno tudi doletelo v prihajajočem
letu.
• Višji davek na dobiček. Po novem letu
bo davek od dohodka pravnih oseb znašal 19 odstotkov, in ne zdajšnjih 17. To je
posledica spremembe zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb, ki je del mini
davčne reforme. V okviru te se spreminja-
6
Informator
ta še zakon o dohodnini in zakon o davčnem postopku.
• Ugodnejše nagrajevanje. Del plače za
poslovno uspešnost bo izločen iz davčne
osnove dohodka iz delovnega razmerja,
in sicer do višine 70 odstotkov zadnje
znane povprečne mesečne plače v državi.
Torej, božičnica v višini 1.100 evrov bruto v letu 2016 zaposlenemu s povprečno
mesečno plačo bi nanesla 628 evrov neto,
tisti z višjo povprečno plačo bi prejeli še
manjši neto. Po 1. januarju 2017 pa bi
znašala 855 evrov neto, in to ne glede na
dohodninski razred.
• Izjava o upravljanju za nejavne družbe. Na podlagi lani spremenjenega zakona o gospodarskih družbah so zdaj
tudi nejavne revidirane družbe zavezane
k temu, da v svoje letno poročilo vključijo izjavo o upravljanju družbe. Vse družbe,
ki so zavezane k revidiranju, morajo v letnem poročilu za leto 2016 vključiti izjavo
o upravljanju, v kateri izberejo referenčni
kodeks (kodeks za nejavne družbe) in se
opredelijo do tega, v kolikšnem delu ta
kodeks izpolnjujejo. K tej izjavi zdaj ni več
zavezanih okoli 60 družb v državi, ampak
okoli 1.300. Sankcije, če družbe te izjave ne
vključijo, zakon sicer ne predvideva, vendar jo bodo revizorji verjetno zahtevali.
• Plačevanje prispevkov s petdnevnim
zamikom. Od 1. januarja boste imeli
tudi pet dni več časa za plačilo davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za
socialno varnost. Espeji boste za plačilo
prispevkov namesto do 15. v mesecu za
prejšnji mesec po novem letu imeli čas
do 20. v mesecu. Delodajalci (tudi espeji
za svoje zaposlene) pa boste prispevke
lahko poravnali pet dni po izplačilu plače. Torej, če plačo izplačujete 5. v mesecu,
boste prispevke državi lahko poravnali do
10. v mesecu. Zamik ne velja za oddajo
obračuna, torej obrazcev REK, obrazcev
ODO-1 (obračun davčnih odtegljajev). Te
morate še vedno oddajati najpozneje na
dan izplačila dohodka, torej do 15. v mesecu za espeje.
• Višje cestnine za tovorni promet. Izhodiščna cestnina bo nekoliko višja kot
doslej, hkrati pa bodo nekoliko manjši
popusti za bolj ekološka vozila. V praksi to
pomeni, da bo tovornjak z motorjem euro
5 od Sežane do meje z Madžarsko po 1.
januarju 2017 plačal 100,4 evra (zdaj 66,9
evra), tovornjak z motorjem euro 6 pa
86,10 evra (zdaj 66,9 evra). Pri zdajšnjem
neustreznem sistemu cestninjenja po
uradnih ocenah izgubimo vsaj 15 milijonov evrov prihodkov na leto, ker nekateri
odseki niso cestninjeni, nekaj pa je izogibanja. Po neuradnih ocenah so številke o
izgubljenih milijonih nekajkrat večje. Jeseni 2017 bo Dars uvedel nov, elektronski
sistem cestninjenja tovornega prometa, s
tem naj bi to težavo odpravili.
• Turistične takse, vodniki in izleti. Če
bo predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki bo še dober mesec v javni
obravnavi, sprejet, bo bogatejša Slovenska turistična organizacija (STO), in to za
okoli štiri milijone evrov na leto. V občinske proračune bi se lahko dodatno nateklo 1,8 milijona evrov. Kaj bo novega?
Višje bodo turistične takse. STO bo od
takse pobral pol evra, občini pa bo ostal
preostanek. Taksa bo lahko znašala največ dva evra oziroma 2,5 evra v občinah,
ki imajo najmanj 750 tisoč prenočitev na
leto (Ljubljana in Piran). Napovedujejo se
tudi spremembe pri turističnih vodnikih.
Ti ne bodo potrebovali licence, ki jih je
zdaj stala po več sto evrov - če bo zakon
sprejet.
Se še spomnite absurda, da morajo šole
za ekskurzije najemati turistične agencije? Predlog zakona to odpravlja. Agencije
ne bodo potrebne za:
· pakete, ki trajajo manj kot 24 ur in ne
vključujejo prenočevanja;
· pakete, ki so ponujeni ali občasno izvedeni na nepridobitni podlagi samo za
zaključene skupine potnikov;
· turistične pakete, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje
poslovnih potovanj med podjetjem in
drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.
•Prispevek za promocijo sadja. S 1.
januarjem bodo pridelovalci in predelovalci sadja morali začeti plačevati obvezni prispevek. Ta se bo plačeval letno
od 2017 do konca 2019, namenjen pa
bo promociji slovenskega sadja. Taki prispevki so že od letos za mleko in konec
novembra so na trgovske police prišli prvi
mlečni izdelki z znakom izbrane kakovosti. Prispevek za površine, zasajene s katerimikoli sadnimi vrstami, znaša za nosilca
kmetijskega gospodarstva 20 evrov na
hektar intenzivnega sadovnjaka. Zavezanec za prispevek od sadja za predelavo je
kupec tega sadja, prispevek za vse sadne
vrste pa je 1,5 evra na tono.
•Označevanje hranilnih vrednosti.
Vsa predpakirana živila morajo že od 13.
12.2016 imeti podatke o hranilni vrednosti; navedeni morata biti energijska vrednost ter količina skupnih in nasičenih
maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev,
beljakovin in soli. To morajo navesti tudi
spletne trgovine. Ni pa treba tega navajati pri na kmetijah narejenih živilih, pri obrtno proizvedenih živilih, ki jih proizvajalec v majhni količini dobavlja neposredno
končnemu kupcu ali lokalnim trgovcem
na drobno.
·Poenotenje zavarovalnih osnov za
plačilo prispevkov. Tega sicer s 1. januarjem še ne bo, se pa napoveduje za leto
2017. Finančno ministrstvo si želi zmanjšati število osnov na okoli deset. Zdaj je
namreč denimo za zdravstvene prispevke
kar 26 kategorij zavarovancev, ki imajo
različne zavarovalne osnove in večinoma
tudi različne stopnje prispevkov. Ali to
pomeni, da se bo s poenotenjem zavarovalnih osnov podražilo honorarno delo,
delo študentov in upokojencev? Verjetno,
saj želijo poenotiti vse oblike dela.
•Delovna reforma. Za prihodnje leto
vlada načrtuje mini delovno reformo, a
dogovora s socialnimi partnerji za zdaj še
ni videti. Iz zadnjega znanega predloga
so med glavnimi predlaganimi spremembami:
· espeja ali honorarca boste po novem
morali zaposliti, če bo tako odločil delovni inšpektor;
· višje globe za kršitve pri sodelovanju z
espeji in honorarci - sankcije so predvidene tudi za posameznika;
· redefinicija odpovednega razloga nesposobnosti - po novem naj bi bilo delavcem, ki zaradi trajnih zdravstvenih
razlogov niso zmožni več opravljati
dela, lažje dati odpoved iz razloga nesposobnosti;
·dražje sporazumno prenehanje delovnega razmerja in plačilo denarnega nadomestila - podjetje naj bi prek
sporazumnega prenehanja delovnega
razmerja laže odpustilo zaposlenega, s
katerim se ne razume, a ob tem naj bi
plačalo do šestmesečno nadomestilo,
ki bi ga tak delavec dobil ob prijavi na
zavod za zaposlovanje;
· več obveznosti bo tudi za brezposelne,
ki bodo iskali delo.
Socialni partnerji pa so se končno uskladili pri uvedbi vajeništva v izobraževalni sistem -zakon naj bi bil sprejet 2017,
veljati pa naj bi začel najpozneje v letu
2018. Po sprejetju zakona se bo začel pilotni projekt vajeništva v izbranih šolah
za poklice orodjar, mizar, kamnosek, gastronom hotelir, papirničar, steklopihač in
brusilec stekla. Vajencu bo treba izplačati
tudi nagrado v višini do vsaj 250 evrov v
prvem letniku, medtem ko naj bi za plačilo zavarovanj poskrbelo ministrstvo za
izobraževanje.
V prvi polovici leta 2017 naj bi bil sprejet
tudi zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. A večjih sprememb
ne bo, torej se bodo podjetja še vedno
morala znajti v labirintu različnih obrazcev in dokumentov. Glavne novosti iz
predloga zakona so, da boste morali sezonske in napotene delavce po novem
zaposliti izključno za polni delovni čas,
lažje bo tudi zaposlovanje tujcev znotraj
povezanih družb. Zakon bo sprejet v svežnju z zakonom o tujcih.
Kaj še (morda) pride v letu 2017
V razpravi in pripravi je še kar nekaj tudi
večjih zakonskih sprememb, ki bi lahko
bile sprejete v prihodnjem letu. Finančna ministrica je denimo za prihodnje leto
napovedala spremembe pri normirancih.
Kaj naj bi spreminjali, še ni povsem jasno.
Napovedujejo se tudi spremembe zakona o podpornem okolju za podjetništvo.
Ta je zdaj v medresorskem usklajevanju,
na gospodarskem ministrstvu pa predvidevajo, da bo novela sprejeta v prvi polovici leta 2017.
Prav tako naj bi bil v letu 2017 sprejet
tudi zakon o množičnem vrednotenju
nepremičnin. Prve cenitve naj bi bile leta
2018, prva odmera davka pa leta 2019. A
vseeno svetujemo, da si podatke o svojih
nepremičninah uredite že v letu 2017. V
pripravi pa so tudi trije zakoni s področja
gradbeništva.
Na Hrvaškem višji DDV za gostince
Kot zanimivost sporočamo da je Hrvaški
sabor 2.12.2016 ob obstrukciji opozicije
sprejel spremembe zakona o davku na
dodano vrednost (DDV), ki bo med drugim zvišal stopnjo DDV za gostince in
jo znižal za dobavitelje elektrike. Zakon
ohranja osnovno stopnjo DDV pri 25
odstotkih ter znižani stopnji pri 13 in pe-
tih odstotkih. Po novem bodo s 25-odstotno stopnjo obdavčene gostinske in
nastanitvene storitve, ki je bil doslej v
razredu s 13-odstotno obdavčitvijo. S
stopnje 25 na stopnjo 13 odstotkov pa
bodo premaknili otroške avtomobilske
sedeže, dobavo električne energije, javno službo zbiranja mešanih komunalnih
odpadkov, dobavo žar in krst, dobavo
repromateriala v kmetijstvu ter hrano za
živali z izjemo hrane za hišne ljubljenčke.
Obdavčitev s petodstotno stopnjo ostaja nespremenjena, v tej skupini ostajajo
kruh, mleko, knjige, zdravila, vstopnice
za kino in časopisi.
Vir: STA
Informator 7
Zakonodaja in prispevki
Zakonodaja in prispevki
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 2016
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun
Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.
Prisp. delodajalca za zaposl.
Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
15,50%
8,85%
SI56 011008882000003
SI19 DŠ-44008
SI56 011008883000073
SI19 DŠ-45004
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-43001
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-42005
6,36%
6,56%
0,53%
0,10%
0,10%
0,14%
0,06%
ure: 176
56 % PP**
871,30
933,53
135,05
77,11
212,16
59,37
61,24
4,95
125,56
0,87
0,87
1,74
1,22
0,52
1,74
3,48
341,20
3,5 PP***
5.445,62
844,07
481,94
1.326,01
346,34
357,23
28,86
732,43
5,45
5,45
10,90
7,62
3,27
10,89
21,79
2.080,23
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače; 56% od 1.555,89= 871,30 EUR
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.555,89
x 3,5 = 5.445,62 EUR
Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu
OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega poslovanja FURS e-Davki.
Načini plačila prispevkov
Prispevke nakažite na predhodne davčne račune:
PDP - PRORAČUNA DRŽAVE SI56 01100-8881000030
PDP- ZPIZ
SI56 01100-8882000003
PDP - ZZZS SI56 01100-8883000073
z uporabo ustrezne reference, sestavljene iz šifre modela:
19+davčna številka+šifra dajatve
(za podrobnosti glej Svetovalec april 2011, str. 65-68)
Primer plačila prispevka za SPIZ:
PDP ZPIZ: SI56 01100-8881000030, referenca: 19DŠ-44008
Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Sporočamo vam, da ste dolžni sami obračunati in napisati položnice za obveznosti. Rok za plačilo je do 20. v mesecu za pretekli
mesec. Po tem terminu tečejo zamudne obresti.
1. Položnica za PIZ PDP ZPIZ+19+dš+44008 32,43 EUR
2. Položnica za ZZZS PDP ZZZS+19+dš+45004 32,67 EUR
Članarino Obrtno-podjetniški zbornici plačate po prejetem računu, ki ga prejmete skupaj z revijo Obrtnik Podjetnik.
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) december 2016
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
1.555,89 EUR*
Referenca
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za PIZ
Skupaj prispevki za ZZ
Skupaj prispevki za starš. var.
Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
Referenca
SI19 DŠ-44008
SI19 DŠ-45004
SI19 DŠ-43001
SI19 DŠ-42005
70 % PP**
1.089,12
3,5 PP***
5.445,62
265,20
146,49
2,18
2,17
4,35
416,04
1.326,01
732,43
10,90
10,89
21,79
2.080,23
Zavezanec plača prispevke do 20. dne
v mesecu za pretekli mesec. V enakem
roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem
obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu
eDavki.
Zneski prispevkov za socialno varnost
so informativne narave.
Vedno na tekočem!
Bodite tekoče obveščeni in nas spremljate na spletni strani OOZ Sežana – www.ooz-sezana.si, kjer se naročite
na e-novice in boste med tistimi, ki boste informacije prejeli prvi in pravočasno. Spremljajte nas tudi na Facebook
strani. Sporočite nam vaše kontakte (e –pošto, telefon, spletno stran)
8
Informator
Drugi osebni prejemki in povračila stroškov
Vrsta prejemka
1. Prehrana med delom
1.1. če delojemalec dela vsaj 4 ure na dan
1.2.
2. Prevoz na delo in z dela
2.1. organiziran javni prevoz
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(KPOP)
(Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010,100/2011,
99/2012, 92/2013 in 16/2014)
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba)
(Uradni list RS, št. 140/2006 in št. 76/2008).
4,90 EUR na dan
če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu pripada
pravica do sorazmerno višjega povračila za prehrano med delom
6,12 EUR na dan
če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta
dan, poleg povračila stroškov za prehrano med
delom (6,12 EUR) prišteje še 0,76 EUR za vsako
dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih
urah prisotnosti na delu
delavec je upravičen do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela najmanj v višini 70 %
cene najcenejšega javnega prevoza
najmanj v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer
razdalje med bivališčem do mesta opravljanja
dela
do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od
delojemalčevega običajnega prebivališča
v višini 0,18 EUR za vsak dopolnjen kilometer
2.2. če javni prevoz ni organiziran oziroma
ga delojemalec iz utemeljenih razlogov ne
more uporabljati
3. Dnevnica za službena potovanja v RS
3.1. nad 6 do 8 ur
6,20 EUR
nad 8 do 12 ur
8,50 EUR
nad 12 ur
17,00 EUR
3.2. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice zmanjša za 15 %
zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 12 ur
3.3. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo se znesek dnevnice zmanjša za 10 %
zajtrka, in potovanje traja nad 12 do 24 ur
4. Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji
4.1. povračilo stroškov prevoza z javnimi
do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi
prevoznimi sredstvi
4.2. v primeru, da delojemalec uporablja
0,37 EUR za vsak prevožen kilometer
lastno prevozno sredstvo
5. Regres za letni dopust
regres za letni dopust
798,64 EUR
7,45 EUR
10,68 EUR
21,39 EUR
se znesek dnevnice zmanjša za 15 %
se znesek dnevnice zmanjša za 10 %
do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi
0,37 EUR za vsak prevožen kilometer
najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov je
70% povprečne plače v RS za predpretekli mesec
Za zasebnika
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost se po 57. členu zakona o dohodnini - Zdoh-2 (Ur. list RS, št. 117/06, 10/28, 125/08, 20/9) priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca do višine določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in sicer: stroški v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški), stroški prehrane, stroški prevoza na delo in iz dela, stroški dela na terenu.
Obračun plač za delavce
Pregled izhodiščnih plač po tarifnih razredih je
objavljen v Svetovalcu revije Obrtnik za tekoči mesec. Prispevke nakazujete na nov način
(Svetovalec revije Obrtnik, april 2011).
Znesek minimalne plače - V UL RS, št. 6/2015
je bil objavljen znesek minimalne plače za delo
s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2015 dalje, ki znaša 790,73 eurov bruto.
Opomba: Za delavce v delovnem razmerju
(14.čl ZPIZ-2) je od 1.3.2016 dalje najnižja
osnova za plačilo prispevkov 52% PP 2015
- 1.555,89 EUR = 809,06 EUR. V nasprotnem
primeru je potrebno doplačati razliko do minimalne osnove.
Prispevki
Prispevki iz plače (za delavce)
Prispevki na plačo (za delavce)
Minimalna plača
22,10 %
16,10 %
790,73 EUR
Zneski neto letnih davčnih osnov za leto 2016 znašajo:
če znaša neto letna davčna osnova v eurih
Nad
Do
8.021,34
8.021,34
20.400,00
20.400,00
70.907,20
70.907,20
znaša dohodnina v eurih
16 %
1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
4.625,65 + 41 % nad 20.400,00
25.333,60 + 50 % nad 70.907,20
Olajšave za leto 2016 ostajajo nespremenjene.
*Trenutno je objavljen predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine
za leto 2016 in bo po sprejemu objavljen na naši spletni strani.
Zadnje kilometrine
Datum spremembe
Cena bencina 95 oktavnov v
EUR/l (www.petrol.si)
25.10.2016 - 7.11.2016
8.11.2016 - 21.11.2016
22.11.2016 - 5.12.2016
6.12.2016-19.12.2016
20.12.2016-
1,245
1,228
1,206
1,242
1,271
Kilometrina - 18% od cene
bencina v EUR, od 7.7.2012.
Ur. list št. 51/2012
0,2241
0,22104
0,21708
0,2236
0,2288
www.ooz-sezana.si
Informator 9
Izobraževanja
Informacije in prijave na spletni strani OOZ Sežana
Opravljanje dejavnosti v italiji
Zaradi sprememb zakonodaje, ki so
stopile v veljavo glede dela v Republiki Italiji, bo OOZ Sežana, v sodelovanju
z Slovenskim deželnim gospodarskim
združenjem iz Trsta, organizirala brezplačno izobraževanje glede potrebne zakonodaje za delo v Italiji, in sicer v četrtek, 23. februarja 2017, ob
10. uri v prostorih OOZ Sežana.
Zakon, ki je stopil v veljavo julija 2016,
določa minimalne pogoje, ki jih je potrebno nuditi napotenim delavcem
(minimalna plača, delovni urnik, letni
dopust, zaščita nosečnic in delavcev z
majhnimi otroki, itd.), ki so predvideni
za vsa dela in storitve, ne glede na njihovo trajanje; edina izjema so podjetja,
ki hkrati proizvajajo in montirajo razne
proizvode (stavbno pohištvo, talna
podlaga, ograje itd.), za katere je treba
nuditi minimalne pogoje po italijanski
zakonodaji samo v primeru, da dela trajajo več kot 8 dni.
Na izobraževanju bodo obenem izpostavljene formalne obveznosti, ki jih
morajo urediti slovenska podjetja, če
želijo po pravilih delati v Italiji, in sicer
sporočilo o napotitvi, hranjenje doku-
23. februar 2017 ob 10. uri
mentacije o napotitvi, obvezno imenovanje referenta v Italiji ter druge pomembne informacije, ki jih je potrebno
poznati, da se izognemo visokim globam.
Prijavite se lahko preko elektronske
prijave na spletni strani OOZ Sežana ali
preko elektronskega naslova [email protected]
Dodatne podrobnosti in informacije na
OOZ Sežana 05 73 00 060.
Praktični napotki za izpolnitev davčnega
obračuna za leto 2016
(VKLJUČUJOČ VSE NOVOSTI ZA LETO 2016 – NOVI SRS (2016) IN VPLIV SPREMEMB ZDOH– 2, ZDDPO – 2 IN ZDAVP-2, KI
SE UPORABLJAJO OD 1.1.2017 NAPREJ)
Davki pomenijo strošek podjetja. Davki
stavila vse pomembnejše razlike med
7. februar 2017 ob 10. uri
znižujejo dobiček podjetja. Plačilo davsestavo davčnega obračuna za pravne
osebe in samostojne podjetnike, v izokov pomeni manj likvidnih sredstev…
· Posebnosti za davčne zavezance, ki
čisto dovolj razlogov, da se davčnega obgib kasnejšim nepotrebnim zapletom v
ugotavljajo osnovo na podlagi normipraksi in posledično davčnemu nadzoračuna za leto 2016 lotimo s premišljeranih odhodkov in način obdavčitve;
nostjo in natančnostjo. Da v maksimalru ter sankcijam. · Odgovori na vprašanja in pisno gradini meri izkoristimo učinke obstoječe
vo;
zakonodaje, vas vabimo na posvet, in
Program:
sicer v torek, 7. februarja 2017, ob 10.
· Pravne podlage za sestavitev davčneSeminar bo trajal 4 šolske ure, predavauri, v prostore OOZ Sežana, kjer bomo
ga obračuna za s. p. in pravne osebe;
la bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka
skupaj z davčno svetovalko osvežili vsa
·Pregled posameznih postavk davčz licenco DIZI, iz družbe za davčno svenajpomembnejša izhodišča oziroma
nega obračuna (davčno priznani
tovanje VERBAJS d.o.o., sicer pa tudi
pravne podlage za pripravo davčnega
prihodki in odhodki; rezervacije in
dolgoletna sodelavka Obrtno-podjetniobračuna in letnih poročil za majhne
pasivne časovne razmejitve; stroški in
ške zbornice Slovenije.
gospodarske družbe in samostojne podvpliv na davčno osnovo; transakcije
Cena seminarja znaša 58,00 € (z
med povezanimi osebami; obresti od
jetnike za leto 2016 ter se seznanili z najDDV), za člane OOZ Sežana s poravnapresežka posojil – tanka kapitalizacinovejšimi stališči FURS - a.
no članarino pa znaša 38,00 € (z DDV).
Poudarek bo na vseh pomembnih kaja; prikrito izplačilo dobička; pogoji za
Po članski ceni (38,00 €) lahko član pridavčne olajšave – kdaj in kako; pokritegorijah, ki vplivajo na davčno osnovo,
javi 1 osebo. Prijavite se preko spletne
predvsem pa bo predavateljica izpovanje izgub in pogoji);
strani OOZ Sežana.
Redno usposabljanje voznikov
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana bomo v nedeljo, 29.1.2017, ob 8. uri
2017 izvedli redno usposabljanje voznikov.
Usposabljanje bo potekalo v veliki predavalnici OOZ Sežana in bo trajalo predvidoma 7 ur.
Cena usposabljanja: 60,00 € (z vključenim DDV). Za člane OOZ Sežana, s
poravnano članarino znaša cena 15,00
€ (z DDV), za njihove zaposlene znaša
cena usposabljanja 30,00 € (z DDV). Po
članski ceni (15,00 €) lahko član prijavi
1 osebo.
Prijavite se s priloženo prijavnico in potrebnimi dokazili (kopija osebne izkaznice in kopija vozniškega dovoljenja)
najkasneje do 20.1.2017. Kontaktna
oseba za dodatna pojasnila oziroma
informacije: Klementina Križman, tel.:
05 73 00 060, e-pošta: [email protected] .
Nekaj iz vsebine usposabljanja:
10
Informator
1.Zdravje pri delu in varovanje okolja
- ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti
- načela zdrave, uravnotežene prehrane,
učinki alkohola, drog ali drugih snovi,
ki lahko vplivajo na obnašanje voznika
- psihofizično stanje voznika in njegovo
ravnanje v neugodnem psihičnem ali
psihofizičnem stanju
- simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in
stresa
- vožnja motornega vozila in stres
- shema stresne situacije
2.Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, počitkov, odmorov in
uporaba tahografa
- Zakon o delovnem času in obveznih
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
- Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. marca
29. januar 2017 ob 8. uri
2006 o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS)
št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85.
Uporaba Tahografa:
- analogni tahograf
- uvedba digitalnih tahografov
- uporaba pametnih kartic
- obveznost prisotnosti dokumentacije
v vozilu (kartice, tahografski vložki, izpisi iz digitalnega tahografa) …
Pravila vožnje, odmorov in počitkov
-vožnja
-počitek
- sankcije na območju Republike Slovenije
- čas razpoložljivosti
- čas pripravljenosti
V pripravi je Strategija trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017 – 2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo pripravlja Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 20172021. Izvajalec strategije je Konzorcij, ki
ga sestavljata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL. V okviru
projekta se predvideva sodelovanje
vseh turističnih javnosti s področja zasebnega, javnega in civilnega prava ter
drugih zainteresiranih javnosti.
Pri pripravi tako lahko sodelujete tudi
vi, in sicer tako, da podate svoje predloge neposredno po e-pošti turizem2021.
[email protected] ter sodelujete preko vprašalnika ali na usklajevalnih delavnicah,
ki so načrtovane za marec 2017. Ak-
tivnosti za pripravo strategije se bodo
izvajale od decembra 2016 do marca
2017.
Na spletni strani OZS http://www.surveygizmo.com/s3/3228225/StrategijoSlovenija najdete vprašalnik, katerega
namen je zbrati mnenja in predloge
za strateški razvoj turizma v Sloveniji.
Zato prosimo tudi vas, da si vzamete
nekaj časa in tako sodelujete v procesu
oblikovanja strategije in pri pripravi dokončnega dokumenta.
Predstavniki Sekcije za gostinstvo in
turizem na OZS so že sodelovali na prvem sestanku/intervjuju, kjer je bilo
poudarjeno, da je v strategiji potrebno še posebej izpostaviti pomembno
vlogo v turizmu, ki jo imajo gostinstvo,
gastronomija, kulinarika in Gostilna Slovenija. Poudarili so, da je nujno potrebno narediti več za izboljšanje pogojev
poslovanja ter zmanjševanje administrativnih in finančnih obveznosti na
vseh področjih (najti ustrezno rešitev za
povečan obseg dela ter sezonsko delo
v turizmu, fleksibilnejši obratovalni čas,
manj obveznosti na področju varnosti
in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
bolj življenjski nadzor inšpektorjev za
varno hrano, krajšanje poti iz njive do
krožnika z namenom povečanja samooskrbe, …).
Mentorji, januarja že prvi brezplačni pedagoško-andragoški seminarji
Z januarjem 2017 OZS nadaljuje z izvajanjem brezplačnih Pedagoško andragoških seminarjev za mentorje, delodajalce in njihove zaposlene v sodelovanju
Kot ste že seznanjeni, so letos stekli
brezplačni Pedagoško andragoški (PA)
seminarji za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol. OZS je v
tem letu v sodelovanju s tremi OOZ izvedla prve tri seminarje. V letu 2017 jih
načrtujejo sedem, v sodelovanju z OOZ
Ravne na Koroškem, OOZ Škofja loka in OOZ Črnomelj ter nekaterimi drugimi
OOZ. Več o terminih seminarjev je navedeno na spletni strani OZS,
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/
Usposabljanjementorjev20172021.aspx
kjer najdete še prijavnice ob ustreznih
terminih, gradivo za udeležence in nekatera pojasnila, dodana pa sta tudi
spletna naslova obeh konzorcijev s termini izvedb drugih izvajalcev. OZS želi
omogočiti pridobitev PA usposobljenosti, čim večjemu številu mentorjev in
mojstrskim kandidatom, ki je eden od
pogojev za verifikacijo učnega mesta
in s tem za sodelovanje delodajalcev s
praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.
APRIL 2017
MAREC 2017
NAPOVEDUJEMO
V MESECU MARCU IN APRILU 2017 BOMO ORGANIZIRALI:
POSVET Z NAJ DAVČNIM
STROKOVNJAKOM 2016,
MAG. IVANOM SIMIČEM
Mag. Ivan Simič - solastnikom podjetja na področju davčnega svetovanja
Skupina Simič & partnerji, nekdanji
generalni direktor Davčne uprave R
Slovenije ter posebni svetovalec tujih finančnih ministrov.
Tema posveta bo zajemala področje
poslovanja v davčno ugodnih območjih in njihovih pasteh, prijavo bančnih računov iz tujine in avtomatske
izmenjave podatkov med davčnimi
upravami, davčni postopek in davčni pregledi, osebni davčni pregled
in slabosti poslovanja z gotovino
ter prijava obresti, dividend in kapitalskih dobičkov iz tujine. Posvet bo
potekal 9. marca 2017, ob 10. uri, v
prostorih OOZ Sežana.
Predavanje in delavnica iz tržnega komuniciranja:
“ZAKAJ VAS (POTENCIALNI) KUPCI NE OPAZIJO?”
Razvili ste kakovostno storitev ali izdelek, postavili primerno ceno, poskrbeli
za distribucijske kanale. Zakaj s svojimi stvaritvami potem ne uspete?
V sodobnem svetu je nemogoče prodreti ali se obdržati brez kakovostnega in
domišljenega tržnega komuniciranja. Strokovno zasnovana blagovna znamka,
opremljena s pravim imenom, pozicijskim sloganom, celostno grafično podobo
in zlasti z močno zgodbo, je danes predpogoj za prepoznavnost. Strateško zasnovana uporaba sodobnih tržno-komunikacijskih kanalov in prijemov (“storytelling”,
družbena omrežja, digitalni marketing itd.) pa je predpogoj za prodor.
Predavateljica, voditeljica delavnice bo Vojka Žgavec Clemenz, strokovnjakinja s
področja tržnega komuniciranja, ki svoja znanja uporablja tudi pri lastni blagovni
znamki. Je lastnica in direktorica podjetja Ideje, koncepti in zgodbe, komunikacijska strateginja z dolgoletnimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami, večkrat
nagrajena kreativna direktorica, predavateljica na Fakulteti za dizajn v Ljubljani,
tekstopiska, so-lastnica in so-avtorica lastne blagovne znamke Mmm Beatrice.
DELAVNICO NA TEMO KONTAKTNIH ALERGIJ S SPECIALISTOM
DERMATOVENEROLOGIJE DR. MARKOM VOKOM
Informativne prijave: [email protected]
Informator 11
Tečaj iz varstva pri delu in požarne varnosti
Vse zainteresirane obveščamo,
da poteka na
zbornici tečaj iz
varstva pri delu in
požarne varnosti
vsak tretji ponedeljek v mesecu. Naslednji
termin tečaja je v ponedeljek, 16. januar
2017, ob 17. uri, na OOZ Sežana.
Zakonodaja
Cena tečaja za člane OOZ Sežana in pri
njih zaposlene znaša 18 € (brez DDV). V
primeru, da potrebujete tudi tečaj iz požarne varnosti (vsi novo zaposleni in tisti, kjer
je periodika definirana v požarnem redu
objekta), lahko tečaj opravite v nadaljevanju – v sklopu istega termina, za dodatno
doplačilo 12 € (brez DDV). Redna cena
usposabljanja (VPD+PV) je 35 € + DDV.
16. januar 2017 ob 17. uri
Prijave zbiramo preko spletne strani. Ob
prijavi je potrebno obvezno navesti naziv
delovnega mesta za udeleženca usposabljanja.
Zakonodaja Zakonodaja
Predlog novega tobačnega zakona
Vlada RS je 1.12.2016 sprejela predlog
novega tobačnega zakona in ga je poslala naprej v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru. Veliko predlogov OZS
je bilo upoštevanih medtem, ko sekcija
nasprotuje dvakrat višjim globam. OZS
je v zadnjih mesecih izvedla veliko aktivnosti in usklajevanj z MGRT in z MZ, ter
obveščala o stališčih zbornice preko medijev. V sodelovanju z OOZ je izvedla več
regijskih zborov gostincev. Vse aktivnosti
so bile izvedene predvsem z namenom,
da prepreči uvedbo licenc za prodajo tobačnih izdelkov, saj so pristojni napovedovali uvedbo podobnih licenc, še za na
primer prodajo alkohola.
OZS je dosegla, da ne bo licenc za prodajo tobačnih izdelkov za trgovce in gostince. Tako ne bo visokih stroškov, ki so
Javni razpisi
bili predvideni najmanj 200€ na leto na
prodajno mesto. Nov predlog uvaja tako
dovoljenja za obdobje 5 let, ki naj bi jih
izdajalo ministrstvo. Za izdajo dovoljenja
se naj bi zaračunali le stroški upravne takse.
Na zahtevo OZS so iz novega predloga,
črtali stavek, ki je bil zapisan pri definiciji
Zaprtega prostora in sicer so črtali stavek
»Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.«. OZS je bila zelo jasna in
glasna, da se z novim zakonom nikakor
ne sme zaostrovati pogojev za terase in
vrtove, kjer je sedaj dovoljeno kajenje.
Zato so na MZ dopolnili obrazložitve
pojmov zaprt prostor, streha, stena in kadilnice, ki so bile dodane z namenom, da
se izvajanje zakona bolje razume in najpomembnejše, da se zadev v povezavi s
terasami in vrtovi ne zaostruje.
Pripomb glede kadilnic žal niso upoštevali v celoti, saj po novem ni dovoljeno
vnašanje pijače in hrane. Dodatno pa so
v nov zakon uvedli kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125€). So
pa v obrazložitev zapisali, da če bo gostinec gosta opozoril in objavil, da je vnos
hrane in pijače v kadilnico prepovedan,
bo skladno z zakonom ravnal z zahtevano skrbnostjo in v teh primerih ne bo
kaznovan zaradi kršitev prepovedi vnosa
hrane in pijače v kadilnice. Gost, ki kljub
zakonski prepovedi, opozorilom gostinca ali navedbam v lokalu, ki opozarjajo
na prepoved vnosa hrane in pijače v kadilnice, v kadilnico vseeno vzame hrano
oziroma pijačo, bo skladno z dodano določbo, ob ugotovljeni kršitvi oglobljen.
Javni razpisi Javni razpisi Javni razpisi
Ugodni kredit s subvencionirano obrestno mero
OOZ Sežana, Abanka, Poslovalnica Sežana
in Zavarovalnica Adriatic Slovenica, PE Postojna, objavljajo razpis za nenamenske
kredite s subvencionirano obrestno mero
za člane Območne obrtno – podjetniške
zbornice Sežana.
Razpoložljiva sredstva znašajo 500.000 €
in so na voljo do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.8.2017.
Sredstva so namenjena članom OOZ Sežana z najmanj enoletnim članstvom, namenjena pa so za:
• Financiranje tekočega poslovanja
• Nabavo osnovnih sredstev
• Refinanciranje posojil
• Poravnano davčnih in drugih obveznosti
Pogoji odobritve:
· Posojilo se obrestuje po 0,8 % fiksni
obrestni meri (izhodiščna fiksna obrestna mera znaša 2,8 %);
· Ročnost kredita: nad 1 leto do vključno
5 let
· Višina kredita je odvisna od plačilne
sposobnosti kreditojemalca;
· Krediti se odobravajo in zavarujejo v
skladu z veljavnimi pravilniki Abanke
12
Informator
d.d. o odobravanju kreditov;
· Maksimalni znesek odobrenega kredita
lahko znaša do 20.000,00 €,
· Odprtje poslovnega računa pri Abanki
in opravljanje plačilnega prometa.
Kreditojemalci, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene pogoje, so deležni subvencioniranja obresti v višini:
· OOZ Sežana do 1 odstotne točke
· Zavarovalnica do 1 odstotne točke
Pogoji za upravičenost do subvencioniranja obrestne mere
a)s strani OOZ Sežana so:
· da je kreditojemalec član OOZ Sežana
in OZS ob podpisu kreditne pogodbe
in se zavezuje biti član najmanj za čas
trajanja kreditnega razmerja
· da član redno plačuje članarino,
b) s strani Zavarovalnice pa:
•
da zavaruje najmanj premoženje iz
dejavnosti, za katero se jemlje kredit
(požarna,
vlomska, strojelomna, odgovornostna,
avtomobilska… zavarovanja) in
• sklene pokojninsko zavarovanje ali
•
glede na individualno odobritev.
Vloge za kredite so na voljo na OOZ Sežana, kjer se preverijo osnovni razpisni
pogoji in pridobi mnenje Zavarovalnice.
Kredit dokončno odobri Abanka d.d., ki s
posameznimi kreditojemalci sklene pogodbo.
Stroški obdelave zahtevka in odobritve
kredita znašajo 130 € in stroški vodenja
posameznega kredita v višini 0,1% letno
oziroma minimalno 100,00 EUR.
Vloge so na voljo pri OOZ Sežana. Razpis
je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.8.2017.
Za dodatne informacije lahko pokličete:
• OOZ Sežana – 05 73 00 060, Petra Weber
• Abanke, PE Sežana – Neva Tavčar 05 70
74 353 (s.p.) in Katarina Rogelja 05 70 74
352 (d.o.o.)
• Zavarovalnica Adriatic Slovenica – Damjana Blažek Suša, Matjaž Bogataj, Pavlina Dolenc, 05 700 30 52 (pokojninsko
zavarovanje)
Iz dela zbornice
Iz dela zbornice
Sekcija frizerjev in kozmetikov
• Ogled strokovnega sejma Cosmoproof Bologna 2017
Sekcija frizerjev pri OZS bo organizirala ogled sejma Cosmoproof Bologna.
Mednarodni frizerski in kozmetični
sejem v Bologni, ki poteka od 17. do
20.3.2017. Predvidoma bodo organizirali enodnevni ogled sejma, in sicer v soboto
18.3.2017 in enodnevni ogled sejma v
nedeljo 19.3.2017. V kolikor bo interes,
bo izvedena tudi dvodnevna strokovna
ekskurzija predvidoma 19. in 20.3.2017.
Več o sejmu, ki v letu 2017 praznuje že
50-ti jubilej, si lahko preberete na povezavi www.cosmoprof.com. Cene on line
vstopnic najdete na povezavi http://
www.cosmoprof.com/visitatori/tickets/
purchase-online/. Vabilo bo poslano
članom po e-pošti, predvidoma v mesecu januarju 2017.
Sekcija za promet
• Prevozi čez mejo v 2017
Na osnovi informacij, ki jih prejemajo na
OZS se zna zgoditi v letu 2017 kar nekaj
sprememb, ki se tičejo prevozov blaga in
potnikov v nam sosednje države kot sta
Avstrija in Italija. Čeprav je stališče OZS-ja, da mednarodni prevozi ne bi smeli
biti obravnavani kot način dela z napotenimi delavci se zna zgoditi, da bo Avstrija
tudi pri teh prevozih komplicirala. Kljub
temu, da nimamo še jasnih odgovor na
vsa vprašanja, ki se tičejo prevoza v sosedje države se predlaga prevoznikom,
da zagotovijo minimalne pogoje za to,
da se bodo prevozi opravljali brez večjih težav tudi v prihodnjem letu. Zato
podajamo osnovne informacije v zvezi s
opravljanjem
1.Kabotažnih prevozov v Italijo:
· v vozilu imeti obrazec A1 za zaposlenega voznika;
· pred začetkom opravljanje kabotaže
prevoznik posreduje izpolnjen obrazec (v prilogi) na [email protected] (prijava velja do končanja časa kabotaže, ki je opredeljena
po pravilih EU - 3 vožnje ali 1 vožnja na
teden).
2.Kabotažnih in stalnih – ponavljajočih
mednarodnih prevozov v Avstrijo:
· vozniki pri sebi imeti A1 obrazec
· prevoznik naredi prijavo za voznike
pred napotitvijo (ZKO3) pred vsakim začetkom dela, za dolgoročne pogodbe se
lahko odda prijava za 3 mesece https://
www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e9
6e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d
3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang
=sl
V kolikor se v obeh primerih voznike
obravnava kot napotene delavce za čez
mejne storitve (čeprav je po strokovni
plati to vprašljivo, še posebej v primeru
Avstrije, ki naj bi obravnavala mednarodni stalni prevoz blaga in potnikov preko državne meje) je potrebno, po sedaj
znanih informacijah zagotoviti v vozilih
dokumentacijo (v jeziku države v kateri se
opravlja prevoz) iz katere je razvidno, da
je voznik zaposlen (pogodba o zaposlitvi)
in dokazila, ki za čas dela v teh državah
potrjujejo plačila vozniku (plačilne liste,
dokazila o izplačilu,..) po notranjih pravilih posamezne države. V OZS in GZS razmišljajo, da bi namesto pogodb v tujem
jeziku pripravili samo aneks k pogodbi o
zaposlitvi v tujem jeziku, če ga bodo priznali tuji nadzorniki.
Naj navedemo, da je po nam znanih informacijah potrebno v primeru Avstrije tudi
za delavce iz Hrvaške in iz tretjih držav, ki
delajo v takšnih prevozih potrebno pridobiti potrditev od pristojnega regionalnega zavoda za zaposlovanje. To zna povzročiti slovenskim cestnim prevoznikom
težave tudi zaradi tega, ker še ni jasno ali
je te potrditve (ki jih je potrebno posredovati 2 tedna pred delom) potrebno pridobiti iz vseh regionalnih zavodov preko
katere voznik potuje ali samo od enega.
Po nam znanih informacijah se lahko tudi
zgodi, da posamezni zavod lahko tudi zavrne prijavo in ne izda potrditve.
Kot vidimo bo urejanje teh prevozov zaradi zaščite njihovega transportnega trga
otežilo ne samo kabotažne ampak tudi
prevoze v mednarodnem cestnem prometu. Upamo samo, da ne bosta mogli
obe državi preverjati vse prevoze, ki se
na ozemlju držav zgodijo. Pa vendar menimo, da je treba nujno imeti pri sebi v
takšnih prevozih obrazec A1 in dokazilo,
da ste voznika prijavili kot napotenega
delavca in druga potrebna dokazila.
Menimo, da bi bilo to vprašanje lahko
tudi drugače urejeno s tem, da se na nivoju EU uredi v Direktivi to tako, da so vozniki še posebej v primeru prevozov preko
meja iz tega izvzeti podobno kot je to
urejeno za pomorščake (kaj pa je s piloti
letal?). Želimo pa si tudi, da bi Slovenija v
primeru drastičnega omejevanja prevozov v teh državah, recipročno zahtevala
od njihovih prevoznikov podobna dokazila v vozilih na našem ozemlju. Verjetno
bi to pripeljalo do tega, da bi bile obe državi pripravljene to problematiko rešiti na
meddržavnih ravneh.
V primeru nejasnosti ali dodatnih pojasnil ali pomoči za Avstrijo predlagamo
da se obrnete na odvetniški družbi v A:
Stb Mag. Johann Picej
DDr. Jaklitsch & Mag. Picej
Steuerberatungsges.m.b.H.
Pischeldorfer Straße 107
9020 Klagenfurt
Tel. 0463/56196, Fax 0463/56196-20
www.profi-steuerberatung.at
dr. Maria Škof, odvetnica
Lagergasse 57a, 8020 Graz/Gradec
Telefon: +43 (316) 72 22 20
ali: +43 (463) 542 17
E-Mail: [email protected]
Sekcija za gostinstvo in turizem ter živilsko
dejavnost
• Vabilo na ISTRA GOURMET TOUR
Istra Gourmet Tour je kulinarično popotovanje skozi kraje hrvaške Istre v kateri
sodelujejo gostinski in turistični delavci
Istre pod okriljem Obrtne zbornice Istarske županije.
Slednja vabi k sodelovanju tudi člane
OOZ Sežana - Sekcija gostincev in živilcev da se tudi letos priključijo tovrstni
promociji domače kulinarike kjer se
prepleta tradicija kraja ter jedi skozi čas.
Za morebitna dodatna pojasnila oziro-
ma informacije Klementina Križman,
tel.: 05 73 00 060, e-pošta: klementina.
[email protected] . Prijavite se čim prej,
s prijavnico, ki vam jo bomo na vašo
željo posredovali preko elektronskega
naslova.
Informator 13
Srebrna medalja za Slovenijo v kategoriji kamnoseštvo
na tekmovanju Euroskills 2016
Od 1. do 3. 12. 2016 je na Švedskem potekalo največje evropsko tekmovanje v
poklicnih spretnostih, kjer je skoraj 500
mladih talentiranih tekmovalcev iz 28
držav tekmovalo v 35 spretnostih, da
bi osvojili naslov najboljšega v Evropi.
Slovenski tekmovalci so nadaljevali s
tradicijo dobrih uvrstitev z zadnjega EuroSkillsa, saj so osvojili srebrno medaljo
v kamnoseštvu, v kategorijah informatika in stavbo mizarstvo pa so tekmovalci
osvojili medalje za odličnost.
Med temi izjemnimi talenti je bilo tudi
10 slovenskih tekmovalcev, ki so se
potegovali za naslove v 9 panogah:
aranžerstvo, cvetličarstvo, informatika,
kamnoseštvo, pohištveno mizarstvo,
stavbno mizarstvo, slikopleskarstvo, kuharstvo in strežba.
V kategoriji kamnoseštvo je mladi Rok
Verstovšek Tanšek Sloveniji prisvojil srebrno medaljo, v kategorijah informatika
in stavbo mizarstvo pa so tekmovalci
osvojili medalje za odličnost. Rok obiskuje Višjo strokovno šolo ŠC
Srečka Kosovela Sežana in je že marca
letos osvojil naziv državnega prvaka
v poklicnih spretnostih v panogi kamnoseštva na t.i. Olimpijadi poklicev,
CENEJŠI PREVENTIVNI
ZDRAVSTVENI
PREGLEDI
samo za člane
OOZ Sežana
Informacije in
napotnice:
05 73 00 060,
Petra Weber
ki poteka pod okriljem Sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
in se tako uvrstil na evropsko prvenstvo.
Rok Verstovšek Tanšek se je 2013 leta
vpisal na Višjo strokovno šolo ŠC Srečka
Kosovela Sežana, kjer je prvič v življenju prejel v roke kamnoseško orodje.
V kamnoseških spretnostih, ki so eden
od osnovnih predpogojev za uspešno
oblikovanje v kamnu, je hitro napredoval. Že takoj na začetku študija se je
izpostavila njegova karakterna lastnost,
želja po preciznosti in inženirstvu.
Kljub relativni mladosti in neizkušenosti
v obdelavi kamna, se je v drugem letniku študija pod mentorstvom Damjana
Švare prijavil na slovenski predizbor
v kamnoseških spretnostih za mlade,
imenovanem SloveniaSkills. Predtekmovanje je potekalo v juniju 2015 na
Festivalu kamna v Pliskovici na Krasu.
Na tekmovanju se je pojavilo šest prijavljenih kandidatov, Rok je zasedel za
novinca solidno tretje mesto in se uvrstil v finale SloveniaSkills.
Finale bi moralo potekati na Informativi 2016, a je bilo zaradi tehničnih težav
prestavljeno na sejem Megra v Gornji
Radgoni. Tako so se letos konec marca
za državni primat »udarili« trije finalisti:
Dejan Balić, Tilen Meglič in Rok Verstovšek Tanšek. Kljub temu, da gre za tri zelo
sposobne mlade kamnoseke, je Rok v
času med tekmovanji tako napredoval,
da je osvojil naslov državnega prvaka in se uvrstil na evropsko prvenstvo.
Sekcija cementninarjev, kamnosekov
in teracerjev pri OZS pri organizaciji
državnega tekmovanja v kamnoseških
spretnostih za mlade sodeluje že od samega začetka.
Priprave na finalni nastop EuroSkills
2016 so se začele takoj z naslednjim
dnem. Del priprav je organiziral Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, strokovni del pa je potekal
večinoma v Komnu, kjer je Rok izvajal
številne vaje kar v domači delavnici
mentorja Damjana Švare. Ves čas je s
svojim sodniškim očesom Roka spremljal tudi Jernej Bortolato, ki mu je s
svojimi bogatimi izkušnjami prihranil
marsikatero zagato.
Naslov evropskega podprvaka je za
mladeniča, ki se s kamnom ukvarja le
tri leta, bolj intenzivno pa slabi dve leti,
izjemen uspeh. Njegova spretnost v
oblikovanju kamna pa je vzbudila tudi
zanimanje številnih delodajalcev, saj so
Roku že ponudili možnost zaposlitve v
Združenem Kraljestvu Velike Britanije.
Srečno Rok!
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Sežana
15-minutno brezplačno svetovanje
za člane OOZ Sežana
na področju davkov, financ, prenosa in preoblikovanja podjetij
Mitja Premrl, davčni in pravni strokovnjak iz podjetja Taxa d.o.o.
iz Ajdovščine
Sreda, 18. januar 2017
ob 8. uri
Predhodne prijave najmanj
2 dni pred terminom na
[email protected]
Ugodnosti za člane OOZ Sežana:
 Teoretično usposabljanje za varno delo (prvič, periodično)
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
 “Paket 0” - svetovanje za nove podjetnike S področja varnosti pri delu in požarne varnosti
 “Palet 1” - svetovanje za obstoječe podjetnike s področja varnosti pri delu in požarne varnosti
 Izdelava nove ocene tveganja
 Ugodna izdelava elaborata Presoja požarne varnosti
Pokličite in si pridobite napotnico!
T: 05 73 00 060, Petra Weber
14
Informator
Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik
Kot ste bili že obveščeni je portal Moj obrtnik
nadgrajeni– največji slovenski portal za povezovanje obrtnikov z njihovimi kupci. Portal je
idealna rešitev za vse, ki si želite povečati število kupcev in s tem širiti svoje poslovanje. Na
portalu si lahko dopolnite svoj profil z vašo ponudbo, obratovalnim časom in ga popestrite
z vašim logotipom in slikami, …, zato vas vabimo, da si čim prej posodobite svoj profil. Za
člane OZS je brezplačna celovita predstavitev na portalu Moj obrtnik. http://www.mojobrtnik.com/.
PRED ZAČETKOM UREJANJA: Najprej morate klikniti v zgornji
vrstici »V REDU«, da se strinjate z uporabo piškotkov, da se vam
prikaže polje PRIJAVA, kjer se prijavite z geslom.
GESLO: Za urejanje profila podjetja potrebujete geslo, ki je enako geslu za dostop do spletnih strani OZS. Zadnje geslo je bilo
na računu OZS za mesec julij 2016. V kolikor gesla nimate lahko
pokličete 080 12 42 ali ob PRIJAVI kliknete na »Podatki za prijavo
- za člane OZS«, kamor vpišete številko kartice Mozaik podjetnih
ali vašo davčno številko, ter vaš e-naslov, na katerega dobivate
e-obvestila iz zbornice.
oddali pristopnico (naročilo na Obrtniški groš), bo program
omogočil vnos grošev.
·Povpraševanja/ponudbe. V kolikor se boste odločili lahko
preko portala prejemate povpraševanja. Kupci bodo preko portala oddali povpraševanja. Vi kot naročnik portala, pa
jih lahko pregledate in oddate svojo ponudbo. (Brezplačno 90
dni za člane OZS, nato je naročnina 90€/leto - cena ne vsebuje
22% DDV).
· SOS obrtnik. Brezplačno. Možno le, v kolikor ste naročeni na
Povpraševanje.
Da bodo fotografije izgledale čim lepše, uporabite za dimenzijo
fotografij 370x210 pikslov.
Več o pogojih sodelovanja na povezavi: http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik
POMOČ PRI UREJANJU: V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42.
Vzorec mini spletne strani:
Dodatno se lahko odločite za:
· Obrtniški groš je prav tako novost, ki jo uvajajmo na portalu.
Lahko se odločite in obrtniške groše sprejemate tudi pri vas.
Uporabnik portala ga kupi in podari, obdarjenec pa morda
izbere prav vašo storitev ali izdelek. (Provizija pri vnovčenih
groših znaša za člane OZS 9% od prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtniških grošev, prosimo, da izpolnite pristopnico
na mojobrtnik.com/postanite-ponudnik. Potem, ko boste
Ugodnosti za člane OOZ Sežana pri upravljanju terjatev
Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana ima s podjetjem Prospera d.o.o. iz Kopra dogovor za:
• strokovno pomoč in svetovanje pri upravljanju terjatev;
• pripravo odgovorov na ugovore dolžnikov za člane Zbornice, za katere Zbornica vlaga e izvršbo;
• vodenje drugih sodnih postopkov izterjave po dogovoru z
Zbornico oz. upnikom – članom Zbornice po ceniku Prospere, pri čemer so člani Zbornice deležni 10 % popusta
Ugodnosti pri Prosperi člani uveljavljajo na podlagi napotnice, ki jo dobijo predhodno na zbornici. Za brezplačno
pomoč strokovnjaka iz Prospere se predhodno najavite po
telefonu 05/7300 060.
Z več kot desetimi leti samostojnih svetovalskih izkušenj članom OOZ Sežana svetuje dipl. pravn. Blaž
Radujko iz podjetja Praksa
d.o.o., ki je na razpolago za
različna vprašanja s področja gospodarskega, davčnega,
civilnega (pogodbenega) in upravnega prava ter o vseh
oblikah prenosa podjetniškega premoženja in lastništva.
Člani OOZ Sežana imajo po predhodnem dogovoru možnost svetovanja, oziroma informativnega pogovora. Svetovanja se bodo praviloma izvajala na sedežu zbornice. Za
dodatne informacije se lahko obrnete na OOZ Sežana tel.
št. 05 73 00 060 ali [email protected]
Mednarodno zimsko
poslovno srečanje B2SKI,
ki bo od 3. do 5. februarja
2017 v Kranjski Gori
Vabimo vas na dogodek Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki bo potekal od 3. do 5.2.2017 v Kranjski Gori.
V okviru dogodka bo, med drugim na programu v soboto
4.2. 2017 mednarodno tekmovanje obrtnikov in podjetnikov v veleslalomu in tekmovanju v spustu s pležuhi. Prijave
zbira Turistična agencija Kompas do 15. 1. 2017, razen prijav
za sobotno veleslalom tekmo, za katero prijave zbira OO Z
Sežana, do vključno 20. 1. 2017. Strošek prijave znaša 15,00
EUR.
Več o dogodku: Športni in družabni dogodki OZS-Zimsko
poslovno srečanje 2017 B2B OZS bo v času Mednarodnega zimskega srečanja v
Kranjski Gori organizirala tudi B2B srečanje obrtnikov in
podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, ki bo potekalo v petek, 3. februarja 2017. Med drugim bo srečanje namenjeno
podjetjem, ki delujejo tudi na področju Prehranske industrije in turizma. Srečanje bo organizirano v sodelovanju z
domačimi in mednarodnimi partnerji ter Evropsko podjetniško mrežo EEN. Udeležba na B2B srečanju je za podjetja
brezplačna.
Več informacij se nahaja na spletni povezavi https://www.
b2match.eu/b2b-slovenia-wintergames2017, kjer podjetja
opravijo tudi registracijo na b2b srečanje.






       
      
      






    








Izberite banko, ki vas razume.
Vaša podjetniška dejavnost je preveč pomembna, da bi pri izbiri banke sklepali kompromise.
Abanka vam ponuja celovit bančni servis na najvišji ravni.
Izkušnje, strokovnost in znanje nam omogočajo, da razumemo potrebe podjetnikov in vam z
izbranimi storitvami olajšamo poslovanje.
Zakaj je Abanka vaš najboljši bančni partner?
• Za vas si vzamemo čas, da spoznamo vaše cilje in vam jih pomagamo uresničiti.
• Že ob odprtju poslovnega računa dobite osebnega poslovnega skrbnika.
• Na enem mestu lahko uredite vse za pravne in fizične osebe.
• Redno pripravljamo posebne ponudbe z ugodnostmi za pravne in fizične osebe.
• Skrbimo za vaše udobje, zato imamo parkirna mesta v neposredni bližini poslovalnic.
Povežite poslovno z osebnim in prihranite.
Podjetnikom in zasebnikom, ki že imate ali boste na Abanki poleg poslovnega odprli tudi osebni
račun, nudimo številne ugodnosti v Apaketu podjetnik. Prihranili boste pri vodenju osebnega
računa, uporabi spletne in/ali mobilne banke ter elektronskem plačevanju domačih in tujih nalogov.
Kontakt za več informacij:
Za samostojne podjetnike: Neva Tavčar – (05) 70 74 353, [email protected]
Za podjetja: Katarina Rogelja – (05) 70 74 352, [email protected]
www.abanka.si l [email protected] l Abafon 080 1 360

Similar documents