IZOTEKT P4

Transcription

IZOTEKT P4
TEHNIČNI LIST /15-01
IZOTEKT P4
Hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in
s plastomerom modificiranega bitumna
Opis izdelka
IZOTEKT P4 je hidroizolacijski trak izdelan iz poliestrskega nosilca, ki je z obeh strani obložen z bitumensko maso,
ki je modificirana z dodatki plastomerov. Trak je z obeh strani zaščiten z lahko taljivo folijo.
Lastnosti izdelka
IZOTEKT P4 ustreza zahtevam standardov SIST EN 13707, SIST EN 13969 Tip A in Tip T. Dodatki plastomerov
mu dajejo odpornost na staranje, povišano temperaturo, ter upogljivost pri nizki temperaturi. Poliestrski nosilec mu
daje dobro raztegljivost ter odpornost na statične in dinamične obremenitve .
Lastnost
Nosilec
Površinska zaščita
Dolžina
Širina
Ravnost
Debelina
Vodotesnost
Vodotesnost po umetnem staranju (12 tednov na 70 o C)
Upogljivost pri nizki temperaturi
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi
Odpornost proti trganju na žeblju
• vzdolžno
• prečno
Strižna trdnost spoja
• vzdolžno
• prečno
Dimenzijska stabilnost
• vzdolžno
• prečno
Prepustnost za vodno paro
Učinek zunanjega ognja
Odziv na ogenj
Odpornost proti kemikalijam
Odpornost proti statični obremenitvi
Odpornost proti statični obremenitvi
Odpornost proti udarcu
Odpornost proti udarcu
Natezna trdnost
• vzdolžno
• prečno
Raztezek pri pretrgu
• vzdolžno
• prečno
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70ºC)
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70ºC)
Vsebnost nevarnih snovi
Deklarirano
EN
EN Metoda
Enota
13707:2004+A2:2009,
EN 13969:2004 in EN
13969:2004/A1:2006
Poliestrski filc
polimerna folija / polimerna folija
1848-1
m
≥10
1848-1
m
≥1
1848-1
20mm/10m
ustreza
1849-1
mm
≥ 3,6
1928
kPa
≥ 100
1296/1928
kPa
≥ 100
1109
°C
<-5
1110
°C
> 100
12310-1
N
> 150
> 200
12317-1
N/50 mm
> 400
> 400
1107-1
%
|< 0,6|
|< 0,6|
1931
13501-5
13501-1
1847/13707
Aneks C
12730/A
12730/B
12691/A
12691/B
µ
Razred
Razred
20000
FROOF
E
-
odporen
kg
kg
mm
mm
> 10
> 20
> 1300
> 1300
12311-1
N/50mm
> 400
> 400
12311-1
%/50mm
> 30,0
> 30,0
1296/1109
1296/1110
Aneks ZA
°C
°C
/
NPD
NPD
ne vsebuje
IZOTEKT P4 se uporablja v sistemih dvo ali večslojnih hidroizolacijah ravnih streh kot spodnji ali vmesni sloj ter za
Področje uporabe in zahtevnejše vertikalne in horizontalne hidroizolacije podzemnih delov objektov, ki so izpostavljeni pritiskajoči vodi.
način vgradnje
Obe površini traku sta namenjeni vgradnji. Energetsko varčnejše je vgrajevanje na strani traku z reliefno površino.
Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom.
Skladiščenje
Ravnanje z odpadki
Zvitki se morajo skladiščiti v pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi temperaturami. V zimskem času se
priporoča pred vgradnjo shraniti zvitke za 24 ur na temperaturo nad + 5oC.
Z odpadnim izdelkom je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Ostanek oziroma odpadek
izdelka se razvršča kot nenevarni odpadek in sicer kot gradbeni odpadek-bitumenske mešanice (17 03 02). Z
odpadno embalažo izdelka je potrebno ravnati v skladu Uredbo o ravnanju z embalažo in z odpadno embalažo.
Izdelek je v skladu z
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006 Tip A in Tip T.
Številka EC certifikata kontrole kakovosti: 1404 – CPR – 2107.
13
Proizvajalec
Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in 14001.
FRAGMAT TIM d.d., Spodnja Rečica 77, SI - 3270 Laško ; www.fragmat.si
Laško: Tel.: +386 (0)3 734 45 00 Fax.: +386 (0)3 734 45 63
datoteka:
Tehnični list
IZOTEKT P4/15-01

Similar documents