→ STROJNI TEHNIK (m/ž)

Transcription

→ STROJNI TEHNIK (m/ž)
Podjetje Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ –
Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost izdelanih
jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije
v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost
usmerjena proizvodnja visoko kakovostnih več vrednih ploščatih
izdelkov iz jekla.
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je vodilni proizvajalec jekla v Sloveniji in eden
največjih proizvajalcev nerjavnih, orodnih in specialnih jekel v Evropi. S skupno več kot
3.100 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva
v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem. Z več kot 700 mio EUR letnega izvoza smo
med vodilnimi slovenskimi izvozniki, saj na tujih trgih beležimo več kot 85 odstotkov
vseh svojih prihodkov.
Zaposliti želimo 20 novih sodelavcev/sodelavk na delovnem mestu
STROJNI TEHNIK
(m/ž)
Glavne naloge izbranih kandidatov bodo:
• Priprava, čiščenje, popravilo, urejevanje delovnih sredstev,
delovišča in opreme;
• Izvajanje, vodenje preventivnih, kurativnih, intervencijskih,
remontnih del;
• Nadzor delovanja delovne opreme, naprav in ukrepanje;
• Sodelovanje z drugimi izvajalci in proizvodnjo;
Pogoji za zaposlitev:
• Srednješolska izobrazba strojne smeri;
• Poznavanje dela na računalniku;
• Zaželen opravljen tečaj hidravlike, inštalaterskih del, izpit za
upravljanje žerjava s tal;
• Osnovno znanje elektroobločnega varjenja in atesti plamenskega
varjenja;
• Sposobnost za timsko delo, komunikativnost, samoiniciativnost in
natančnost;
Nudimo:
• Dinamično delo v urejenih delovnih pogojih;
• Izmensko delo;
• Možnost dodatnega strokovnega izobraževanja;

Z izbranimi kandidati/kandidatkami bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, za dobo treh mesecev, z
možnostjo podaljšanja oziroma zaposlitve za nedoločen čas.
Kandidati naj pošljejo prijavo z življenjepisom in dokazili o zahtevani
izobrazbi in usposobljenosti po elektronski pošti na naslov:
[email protected] ali na naslov:
Acroni d.o.o., Služba za HR in pravne zadeve,
Cesta Borisa Kidriča 44, SI-4270 Jesenice
s pripisom Prijava na delovno mesto Strojni tehnik.

Vloge za zaposlitev sprejemamo do vključno 5.8.2015.