→ SPECIALIST ZA RAZVOJ ZAPOSLENIH (m/ž) Družba SIJ zaradi

Transcription

→ SPECIALIST ZA RAZVOJ ZAPOSLENIH (m/ž) Družba SIJ zaradi
Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla je vodilni proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih
proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. S skupno več kot 3.100 zaposlenimi
smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva v občinah Jesenice in
Ravne na Koroškem. Z več kot 700 mio EUR letnega izvoza smo med vodilnimi slovenskimi
izvozniki, saj na tujih trgih beležimo več kot 85 odstotkov vseh svojih prihodkov.
Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko
specializiranih in mehansko obdelanih visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, industrijskih
nožev za kovine, plastiko, les, papir ter visoko legiranih dodajnih varilnih materialov.
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je krovna družba, ki upravlja
proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini.
Družba SIJ zaradi povečanega obsega dela zaposli novega
sodelavca za kadrovskem področju in sicer na delovnem mestu:
SPECIALIST
ZA RAZVOJ
ZAPOSLENIH
(m/ž)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• vodenje in koordinacija različnih projektov s področja razvoja zaposlenih;
• sodelovanje in vodenje sistema usposobljenosti in znanj zaposlenih za skupino SIJ;
• izvajanje zahtevnega zaposlovanja v družbi in za povezane družbe skupine SIJ;
• sodelovanje in vodenje projektov razvoja enotnih motivacijskih sistemov za skupino SIJ;
• razvoj katalogov izobraževanja in razvoj kompetenčnih profilov;
• organizacija izobraževanj za zaposlene, sodelovanje s kadrovskimi agencijami in drugimi
zunanjimi izvajalci na področju razvoja zaposlenih;
• skrb za e-izobraževalni sistem;
• organizacija dogodkov na področju razvoja zaposlenih
(sejmi, predstavitve v sklopu izobraževalnih ustanov,..);
Pogoji za zaposlitev:
• dosežena najmanj 6/II. ali univerzitetna stopnja izobrazbe družboslovne smeri;
• najmanj 5 leta izkušenj na področju razvoja zaposlenih;
• visoko razvita sposobnost verbalnega in pisnega izražanja;
• zelo dobro znanje angleškega jezika – govorno in pisno;
• samostojnost, samoiniciativnost, sistematičnost, organiziranost ter
sposobnost za timsko delo;
• dobro poznavanje programov Microsoft Office;
• vozniški izpit B kategorije
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z večletnimi izkušnjami s področja
zahtevnega zaposlovanja in selekcije.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela,
• stimulativno plačo,
• specializacijo strokovnih znanj na izbranem področju,
• možnost rednega izobraževanja in izpopolnjevanja,
• možnost razvoja kariere in napredovanje.



Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
poskusnim delom šestih mesecev.
Vloge za zaposlitev sprejemamo do vključno 31. 8. 2015. Kandidati naj pošljejo prijavo z
življenjepisom in dokazili o zahtevani strokovni izobrazbi in drugih znanjih ter opravljenih
izpitih po elektronski pošti na naslov [email protected]
Kandidati bodo o izbiri obveščeni 8 dni po opravljenem izboru.