Tutustumisjakso 2015–2016, Turku tai Laitila - Bovallius

Transcription

Tutustumisjakso 2015–2016, Turku tai Laitila - Bovallius
1
HAKEMUS TUTUSTUMISJAKSOLLE 2015–2016, Lounais-Suomi
Tutustumisjaksot (1–2 pv) on tarkoitettu kaikille oppilaitoksen koulutustarjonnasta kiinnostuneille.
Tutustumisjakso on maksuton ja siitä annetaan tutustujalle suullinen palaute.
Nimi
Syntymäaika
Osoitetiedot
Puhelin
Alaikäisen huoltajan nimi ja puhelin
Tutustumisjaksolle ohjaava taho ja yhteystiedot (jos suostumus annetaan)
Annan luvan olla yhteydessä asioissani ohjaavaan tahoon Kyllä
Ei
Nykyinen koulu sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus
Opetusjärjestelyt peruskoulussa (yleisopetus / osittain yksilöllistetty, mitkä oppiaineet / kokonaan yksilöllistetty)
Peruste erityisopetukseen hakeutumiselle
Kommunikaatio (puhe, viittomat jne.)
Allergiat ja erityisruokavaliot
Sairaudet (esim. epilepsia, diabetes, astma) ja lääkitys
Muuta tutustumisjakson aikana huomioitavaa
Onko sinulla henkilökohtainen avustaja?
Kyllä
Tuleeko avustaja mukaan tutustumisjaksolle?
Ei
Kyllä
Ei
Tutustujista otetaan valokuva liitettäväksi Hakijat-rekisterin Koulutuskokeilut/tutustujat -osarekisteriin.
Annan luvan valokuvan ottamiseen.
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kuljetuslupa henkilökunnalle tutustumisjakson aikana
Oppilaitos ei vakuuta tutustujia. Mikäli lähettävä taho on koulu, kuuluu tutustuja oman koulunsa vakuutusturvan piiriin.
Muussa tapauksessa tutustujalla on oltava voimassa oleva tapaturmavakuutus tms.
Tutustujien Bovallius-ammattiopistolle luovuttamat henkilötiedot tallennetaan Hakijat-rekisterin Koulutuskokeilijat ja
tutustujat -osarekisteriin.
2
Koulutus, johon tutustumisjaksoa haetaan: (hakea voi enintään kahdelle alalle)
TELMA -koulutus
Hakiessasi TELMA-koulutuksiin, täytä myös lomakkeen sivu 3.
TELMA, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Turku
TELMA, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Laitila*
TELMA, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Salo
VALMA-koulutus
VALMA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, Turku*
Ammatillinen peruskoulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, Turku* Laitila* – Laitilassa ei aloituspaikkoja 2016.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja, Turku*
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja, Laitila*
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja, Turku*
Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja, Turku* Ei uusia aloituspaikkoja syksyllä 2016.
Puualan perustutkinto, puuseppä, Turku* Ei uusia aloituspaikkoja syksyllä 2016.
Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja, Turku* – Ei uusia aloituspaikkoja syksyllä 2016.
Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja, Turku*
Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja, Turku
Vaatetusalan perustutkinto, sisustusompelija, Turku* – Ei uusia aloituspaikkoja syksyllä 2016.
Haen asuntolapaikkaa tutustumisjakson ajaksi, jos tutustuminen kestää yli vuorokauden.
(mahdollista pääsääntöisesti tähdellä * merkityillä aloilla)
Laitilassa opiskelijat yöpyvät vain tarvittaessa. Tutustuminen asuntolaan toteutetaan tutustumispäivän iltana.
Turusta asuntolapaikan voi saada opiskelija, jonka koulumatka on pitkä tai hankala päivittäiseen
matkustamiseen.
Päiväys ja allekirjoitus _____ / ____20
_______________________________________________
hakija
________________________________________________
alle 18-vuotiaan huoltaja
Palautusosoite:
Bovallius-ammattiopisto Turku
toimistosihteeri Tiina Schleutker
PL 64
20810 TURKU
[email protected]
p. 040 713 3928
3
OHJAUSTARPEEN ARVIOINTI
Tämän sivun täyttävät vain TELMA-koulutukseen tutustumaan tulevat
Ohjaustarpeen arviointi
Arvioitava
kohde
Täysin
itsenäisesti
Vähällä
ohjauksella
Täysin
ohjattuna
Millaista ohjausta Muuta
tutustuja
huomioitavaa
tarvitsee
Liikkuminen
sisätiloissa
Liikkuminen ulkona
Pukeutuminen ja
riisuminen
Hygienian hoito
WC-käynnit
Ruokailu
Lääkkeet
(dosetti mukaan
asuntolaan)
Aikataulujen
noudattaminen
Rahan käyttö
Nukkumaanmeno ja
yöaika (asuntolassa
asuvat)
lääkkeiden
nimet ja
annostus