Täydellinen laitepaketti vapaa-ajan asunnon 230V

Transcription

Täydellinen laitepaketti vapaa-ajan asunnon 230V
M-paketti sähköverkon ulkopuolelle
Täydellinen laitepaketti vapaa-ajan asunnon 230V sähköistykseen. Paketilla voit käyttää kaikkia
tavanomaisia yksivaiheisia kodin sähkölaitteita, kuten valoja, tietokoneita, 230V jääkaappia,
pelikonsoleita, kahvinkeitintä, TV:tä, mikroaaltouunia, vesipumppua, imuria, tiskikonetta,
pesukonetta, sirkkeliä, ketjusahaa. Liettä, uunia tai sähkölämmittimiä paketilla ei kannata
kuitenkaan käyttää.
Järjestelmällä käytät kaikkia tavanomaisia kodin sähkölaitteita, joiden jatkuva tehon kulutus on
maksimissaan 2600 W (3200VA) ja hetkellinen kulutus maksimissaan 6000 W.
Paketti sisältää 3000 Wp aurinkopaneelitehoa, yhteensä 800 Ah akuston sekä invertterilaturin,
jossa valmis pääkeskus sisältäen sulakkeet ja vikavirtasuojan. Invertterilaturi sisältää älykkään
MPPT-lataussäätimen ja invertterin, jonka tuottama puhdas sini-aalto soveltuu myös herkille
laitteille.
Paketissa on valmius aggregaattilataukseen ja järjestelmään voi liittää tavanomaisen aggregaatin
ilman lisävarusteita. Järjestelmässä on myös valmius aggregaatin automaattikäynnistyksen
ohjaukseen, mikäli aggregaatti sisältää autokäynnistysominaisuuden. Suositeltava aggregaattiteho
on yli 1.5 kW.
Tuotetiedot
• aurinkopaneeliteho 3000 Wp, aurinkopaneelit 12 kpl * 250 Wp Polykide, Solarwatt Saksa
• vuosituotto 2700 kWh etelä- ja länsirannikolla optimiolosuhteissa
• yhden aurinkopaneelin koko n. 1 m * 1,7 m (1680 x 990 x 40 mm), paino n. 20 kg
• aurinkopaneelien asennusjärjestelmä katemateriaalin mukaan
• aurinkokaapelit 20 m (DC) ja liittimet
• huoltovapaat suljetut AGM akut 4 * 200 Ah, 24V, yhteensä 800 Ah
• EasySolar-invertterilaturi: jatkuva teho maks. 2600 W (3200VA) ja hetkellinen teho maks. 6000 W
• 2 valaisinpistettä ja 2 pistorasiaa
Pakettiin sisältyvät myös asiakaskohtaiset asennuksen pientarvikkeet
• naulakiinnikkeet, mahdolliset suojaputket ja niiden kiinnikkeet, laiteasennusruuvit, proput, potentiaalintasauskaapeli, mahdollisesti tarvittava tapauskohtainen maadoitussarja, esim. seinän läpivientien tiivistykset, asennuskaapelit, muut asennuksen pientarvikkeet
Avaimet käteen -asennus
Järjestelmän saat avaimet käteen asennettuna. Aurinkopaketin asennuksen ja käyttöönoton
yhteydessä kohteeseen asennetaan 2 valaisinpistettä ja 2 pistorasiaa.
Laajemmat sähköistykset erillisen tarjouksen ja sähkösuunnitelman mukaisesti. Maadoitus
tehdään lisätyönä tarvittaessa (asiakas voi myös itse kaivaa ojan maadoituskaapelille).
Optiot
• lisäakusto suuremman yökulutuksen mahdollistamista varten
• aurinkopaneelien maa- tai kallioasennustelineet
• muut sähkötyöt sekä laajemmat sähköistykset sähkösuunnitelman mukaan
•etävalvontajärjestelmä
Tiivistelmä tavanmukaisesta asennuksesta
• asennuksen edellytyksenä on, että
– talon rakenteet mahdollistavat asennuksen
– katolla on riittävästi tilaa aurinkopaneeleille
– inverttereille ja akuille on riittävästi tilaa
• kohde sijaitsee mantereella autolla ajettavan tien varrella, ja räystään alle saa ajettua pakettiauton telineeksi (jos ei saa, telineen rakennus 200-400 €)
– asennukset onnistuvat myös esim. veneellä kuljettaviin kohteisiin, tällöin lisähinta
arvioidaan tapauskohtaisesti (johtuen kuljetukseen kuluvasta ylimääräisestä ajasta)
• kaapelivedot tehdään pintavetona
• kohteisiin, joissa on tiilikatto, korkeisiin rakennuksiin, hyvin jyrkille katoille, ja jos kohteen viereen ei pääse autolla, lisätään tavanmukaiseen asennushintaan asennuslisä
• maadoituksen tekeminen tapauskohtaisesti lisätyönä, ellei maadoituspistettä olemassa
• Finnwindillä on oikeus siirtää asennusta työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä johtuen
• hinta ei sisällä rakenteellisia vahvistustöitä, mikäli niille on tarvetta
• ja maa- ja kallioasennuskohteissa tavanmukainen asennushinta ei sisällä maakaapeliuran ja/
tai maa-asennustelineiden maarakennustöitä.
• tavanmukainen asennus ei sisällä lisäpalveluina tarjottavien tuoton seurantajärjestelmien tai etäkäyttöjärjestelmien käyttöönottoa tai niihin liittyvää tuotetukea
Tarkempi kuvaus tavanmukaisesta asennuksesta
Jotta asennus voidaan suorittaa, kohteen tulee olla sähköistykseltään ja talon rakenteiden osalta
asennuksen mahdollistava, ja asentajille on varattu asennusalueilla vapaa kulkumahdollisuus.
Katolle asennettaessa katolla tulee olla riittävästi tilaa paneelien asennusta varten.
Katolla ei saa olla lunta, jäätä tai muita asennusta haittaavia esteitä. Kohteen viereen päästään
ajamaan autolla, ja tuotteet voidaan toimittaa kohteen pihaan tarvittaessa nostinautolla. Katolle
asennettaessa paneelit asennetaan katon lappeen suuntaisesti ja paneelit voidaan sijoitella
katolle aurinkopaneelien sijoittelu -liitteen mukaisesti ilman muutostöitä.
Perushinnassa turvavaljaat on voitava kiinnittää katolle luotettavasti (esim. kattoturvatuotteisiin,
kattosiltaan tms.). On mahdollista käyttää esim. henkilönostimia, mikäli katolle ei ole mahdollista
turvallisesti mennä, näistä saattaa syntyä tapauskohtaisia lisäkustannuksia. Kaapelivedot
tehdään pintavetona eli johdot tulevat näkyville seinälle tapetin päälle. Kaapelivetoa ei tule
lähimpään sulaketauluun enempää kuin 30 metriä.
Sulaketaulussa on vapaa ja käytettävissä oleva sulakepaikka. Mikäli räystään alle ei pääse autolla,
räystäskorkeus on yli 3,8 metriä tai katto on jyrkempi kuin 33 astetta, tavanmukaiseen asennushintaan lisätään hinnaston mukainen lisä. Lisäksi asennuskohteessa, jossa on tiilikatto, asennushintaan lisätään tiilikattolisä ja asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tarvittaessa kohteessa on
käytettävissä muutamia varatiiliä. Tavanmukainen asennus sisältää potentiaalintasauksen kiinteistön potentiaalintasauspisteeseen (yleensä maahan asennettu maadoituskaapeli). Kohteessa, jossa
ei ole rakennettua potentiaalintasauspistettä maadoitus tehdään lisätyönä.
Finnwind Oy:llä on oikeus siirtää asennusajankohtaa odotettavissa olevan sateen, voimakkaan
tuulen tms. työturvallisuuden kannalta olennaisen tekijän johdosta. Tavanmukainen asennus
ei sisällä invertterivalmistajien tarjoamien lisäominaisuuksien/datapalvelujen, kuten esim.
SunnyExpolrer, Fronius SolarWeb tms. seurantaohjelmiston käyttöönottoa tai opastusta. Hinnat
eivät sisällä työmaapalavereita eikä -katselmuksia, joita tarvitaan esim. jos paneeliasennus
on osa isompaa remonttia (ei tarvita esim. omakotitalon erillisasennuksessa). Mahdolliset
muut lisä- ja muutostyöt ja/tai asiakkaan antamista virheellisistä lähtötiedoista aiheutuneet
lisäkustannukset hinnoitellaan erikseen.
Arvio käytettävissä olevasta sähköenergian määrästä
Tuottoarvio Etelä-Suomessa kun aurinkopaneelit on suunnattu etelään, niihin ei kohdistu
varjostavia elementtejä ja ne on asennettu optimikulmaan, eli n. 40-45 asteeseen.
Pylväät kuvaavat, kuinka suuri osa paneelien tuotosta syntyy kyseisenä kuukautena. Taulukossa
sama on ilmaistu kilowattitunteina.
Suuntaa-antava laskennallinen tuotto, paneelit 40 - 45 asteen kulmassa
tammi3
18 %
helmi54
16 %
maalis273
14 %
huhti338
12 %
touko446
10 %
kesä408
8%
heinä410
6%
elo370
4%
syys230
2%
loka149
0%
marras19
i
i
i
o
lis
lm
m
ht
uk
joulu3
m
aa
he
to
hu
m
ta
Yhteensä kwh / vuosi
2700
ä
s
ke
ä
in
he
o
el
ys
sy
ka
lo
s
ra
ar
m
u
ul
jo
Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat mm. asennussuunta, -kulma, varjostavat elementit,
kuukausittaiset ja vuotuiset vaihtelut auringonpaisteen määrässä. Finnwind Oy tai Vattenfall Oy
eivät ole vastuussa, eivätkä voi taata vuotuista toteutuvaa energian tuotantomäärää.
Aurinkopaneelien tilantarve
300 mm
Minimitäisyys katon harjalle tai esteeseen,
kuten savupiippuun tai ilmastointihormiin.
500 mm
Minimietäisyys
päätyräystääseen tai
korkeaan esteeseen,
kuten piippu tai korkea
ilmastointihormi.
300 mm
Minimitäisyys matalaan esteeseen,
kuten lapetikkaat, lumieste tai
matala ilmastointihormi.
800 mm
Minimi vapaa lapepituus:
1 paneelirivin asennuksessa = 2800 mm
2 paneelirivin asennuksessa = 4500 mm
3 paneelirivin asennuksessa = 6200 mm
4 paneelirivin asennuksessa = 7900 mm
Minimietäisyydet esteisiin riippumatta paneeliston koosta.
Minimitäisyys lumiesteeseen tai räystääseen.
Tavanmukaiseen asennushintaan sisältyvät perusryhmittelyt
6000 mm
12000 mm
1 x 12
6000 mm
6000 mm
2 kenttää 1 x 6
Muut / pienempiin osiin jakautuva aurinkopaneelien asennus tehdään lisätyönä.
Aurinko C invertterin ja akkujen vaatima tilantarve
Katso erillinen liite akkujen ja invertterin vaatimasta tilantarpeesta.
1700 mm
2x6
1700 mm
3400 mm
3 kWp, 12 kpl