täältä - Roof Tech Finland

Transcription

täältä - Roof Tech Finland
Vesikatto kuntoon tiivis
44
T M R A K E N N U S MA A I L MA 10/2013
tämällä
Tiivistäminen on nopea ja taloudellinen vaihtoehto
vesikaton täydelliselle uusimiselle. Menetelmällä
katteelle saadaan jopa vuosikausia lisää käyttöikää.
Helsinkiläinen Housetek on korjannut kymmeniä
kattoja saksalaisilla Enke-werk-tuotteilla pääkaupungissa ja muuallakin maassamme.
JARI KUPIAINEN
K
errostalon katolta avautuva näköala korvaa kaiken ponnistelun. Ihmisiä, autoja, asuinrakennuksia ja kattoja siintää joka puolella. Tuolta löytyy Linnanmäki ja
toiselta katolta näkyy Suomenlinnaan
saakka. Ensin palotikkaita ylös ja sitten
ahtaasta luukusta katolle. Mutta kyllä
kannatti. Näkymä on kaunis.
Oppaana on Housetekin toimitusjohtaja Markus Saano. Käymme helsinkiläisten asuntoyhtiöiden korjausta kaipaavilla konesaumakatoilla ensin Harjussa ja sitten Kaivopuistossa. Saanolle
kiipeäminen näyttää olevan kuntoilua.
Saanon kestävyysurheilijan tausta selittää jotain, ja tietysti hän saa kattotöistä elantonsa - on oltava kunnossa pystyäkseen kiipeämään jyrkillä katoilla ja
vielä kantamaan mukanaan korjaustarvikkeet. Kesät talvet.
”Käytämme kattokorjauksiin saksalaisen Enke-werkin kehittämiä Enkopur-tuotetta ja menetelmää. Tuote kestää lämpölaajenemista, on pitkäikäinen ja selkeä vaihtoehto kattoremontille. Vesikatto voi vuotaa esimerkiksi
saumoista ja piipunjuuresta eikä näissä tapauksissa ole järkevää vaihtaa koko kattoa, vaan korjata vuotokohdat.”
Markus Saanon mukaan Enkopur sopii kerros-, rivi- ja myös omakotitalon
kattokorjauksiin. Tuotteella ja siihen
liittyvillä oheistarvikkeilla voi tiivistää
ja vesieristää niin itse katon kuin vuotavan vesikourunkin. Tiivistäminen maksaa 45–55 euroa korjattavalta saumametriltä. Työlle Housetek ja valmistajatehdas antavat viiden vuoden suoratakuun ja kymmenen vuoden takuun, kun
asuntoyhtiö tekee huoltosopimuksen.
Nopea ja kustannustehokas
Ensimmäinen kiipeilykohteemme sijaitsee Helsingin Harjun kaupunginosassa
kansalliskirjailijamme mukaan nimetyllä eli Aleksis Kiven kadulla. Kiinteistöön
kuuluu kaksi kuusikerroksista asuintaloa, joissa tehdään julkisivuremonttia.
Samassa yhteydessä oli luontevaa kunnostaa myös vesikatto.
”Kattopinta-alaa kahdessa talossa on
yli 1 500 neliömetriä. Kävimme katon
tarkasti läpi, tutkimme konesaumatun peltikaton ja löysimme korjattavaa. Tiivistämistä kaipaavat mm.
katteen vaakasaumat, erilaiset läpiviennit sekä hormien juuret. Saamme katon kuntoon parissa viikossa”,
Saano kertoo.
Saanon mukaan harvoin kohteessa tarvitsee uusia koko vesikattoa,
vaan järkevämpää, nopeampaa ja
taloudellisempaa on käydä läpi kriittiset kohdat ja uudistaa ne.
Kattoremontti voi maksaa taloyhtiössä jopa puoli miljoonaa euroa,
kun kate ja kattorakenteet joudutaan uusimaan täydellisesti.
”Tiivistämällä vesikaton saa kuntoon 5000–60000 euron investoinnilla eli noin kymmenesosalla uuden hinnasta. Remontti on kustannustehokas ja myös nopea. Kiinteistöä ei tarvitse huputtaa, ei telineitä rakentaa eikä nostimia hankkia.
Tiivistämisessä riittää, että pääsemme kattoluukusta esteettä kiipeämään katolle.”
Saanon mukaan Housetekin kattoasentajat ovat käyneet tehtaan ja
maahantuojan järjestämät tuotteiden käyttökoulutukset, osallistuneet kursseille ja saaneet kattotyön
vaatiman sertifikaatin. Asentajilla
on myös tulityökortti, jos remontti
vaatii puhalluslamppujen tai yleensä avotulen käyttöä.
”Voimme luvata kunnostetulle
ja hyvin tiivistetylle vesikatolle 25
vuotta lisää teknistä käyttöikää.”
Saksalainen Enke-werk kehittää
tuotteita ja hakee niille rakentamismääräysten vaatimat hyväksynnät.
Housetek huolehtii asentajien ammattitaidosta. Kaiken perusta on se,
että vesikaton korjaustyö tehdään
huolellisesti ja ammattiylpeydellä.
Monimuotoinen katto
Seuraava kiipeilykohteemme on arvokiinteistö Helsingin Kaivopuistossa Merikadulla. Asuinkiinteistöstä on
pidetty hyvää huolta, ja sen näkee
mm. julkisivun, ikkunoiden, ovien
ja hissin hyvästä kunnosta. Maali- >>>
T M R A K E N N U S MA A I L MA 10/2013
45
HOUSETEK
↑ Tiivistäminen maksaa 45–55 euroa saumametriltä. Katto tarkastetaan ja
korjattavista kohdista tehdään työsuunnitelma tietokoneella.
↓ Enkopur-menetelmään kuuluvat tiivistysaineen lisäksi kiinnite eli primeri, kuitukangas sekä apuvälineinä maalarinteippi ja sakset.
pinta on eheä, ikkunat sekä ovet ryhdissään, ja hissi nousee arvokkaan
vaivattomasti talon seitsemänteen
kerrokseen. Kiipeämme palotikkaita
pitkin ullakolle ja nousemme katolle.
”Kiinteistön konesaumakatto on
laaja ja monimuotoinen. Teimme
kohteessa ensimmäisen tiivistyksen vuonna 2011. Korjasimme merenpuoleisen sivun kattopellitystä
ja tiivistimme parvekkeen juuret.
Nyt on vuorossa toinen korjauskerta, sillä katossa oli väärin kiinnitettyjen lumiesteiden vuoksi alkanut
esiintyä vuotoja.”
Housetekin edustaja tarkasti asuinkiinteistön katon pysty- ja
vaakasaumat, laati korjaussuunnitelman sekä sopi taloyhtiön isännöitsijän ja asukkaiden edustajien
kanssa sopivat korjauspäivät. Sovittuna päivänä asentajat kiipesivät
katolle mukanaan tiivistysmassaa,
lujitekangasta, korjausmaalia sekä
pelit ja pensselit. Katolla on turvavaljaiden kiinnityspisteitä riittävän
tiuhaan, jolloin työskentely onnistuu hyvin ja turvallisesti.
”Lumieste oli kiinnitetty kattoon
väärin päin, ja se osaltaan rikkoi kattoa ja aiheutti vesivuotoja. Vuodot
tukittiin, saumat tiivistettiin ja lumieste asennettiin oikein. Meren
äärellä olosuhteet koettelevat kattoa ja parvekerakenteita rajummin
kuin jos kiinteistö olisi muiden rakennusten ympäröimä.”
Saanon mukaan säännöllisellä
huollolla vältetään yllätykset vesikatolla. Roskat ja lehdet pitää poistaa katolta ja vesikouruista pari kertaa vuodessa niin kerros- kuin omakotitalossakin. Lumi tulee ehdottomasti pudottaa katolta, ettei talon
vieressä kulkijoille aiheudu vahingon vaaraa. Lumitöissä on pidettävä huoli, ettei vesikattoa vaurioiteta varomattomalla terävien työkalujen käytöllä.
”Hyvällä huollolla pidennetään
vesikaton käyttöikää vuosikausilla.
Lisäksi huollettu katto antaa asukkaille mielenrauhan. Yönsä voi nukkua sikeästi, kun tietää katon olevan
kunnossa syysmyrskyjen saavuttua.”
Tiivistysmassa
erilaisille katoille
Katon tiivistyksen työvaiheet ovat
Housetekin mukaan suurin piirtein
samanlaiset riippumatta rakennustyypistä ja katemateriaalista. Enkopur soveltuu mm. teräs- ja bitumikatteille, niin kerrostaloihin kuin pienempiinkin kohteisiin. Vesikaton tiivistäminen on työtehtävänä tarkkuutta vaativaa, kuten kylpyhuoneen
vedeneristyksen tekeminenkin. Molemmissa töissä tarvitaan myös sopivat ja sertifioidut tiivistysaineet.
”Voimme yksilöidä tiivistysehdotukset tarkasti piirrosten ja selitysten
avulla. Näin tilaaja voi tutustua tarjoukseen ja päättää urakan laajuuden
entistä helpommin.”
Katon tiivistyksen työvaiheet Saano jakaa seuraavasti: irtoavan maaliaineksen ja vanhan pinnoitteen poisto tiivistettävältä alueelta, pintojen
puhdistus, tiivistettävien saumojen
teippaus, pohjustusaineen levittäminen, ensimmäinen kerros tiivistysmassaa, kuitukankaan asentaminen ja toinen kerros tiivistysmassaa.
”Oikein tehty asennustyö on ensiarvoisen tärkeää kaikissa katon vedentiivistyksissä ja myös pienten reikien paikkauksissa.”
HOUSETEK
Katto voidaan korjata talvellakin
■ PAKKANEN paukkuu ja lunta on joka puolella. Tavanomainen talvisää eri puolilla maata viime vuosina. Säätila vaihtuu äkillisesti pakkaselta suojasään puolelle.
Lauhtuminen paljastaa karun tosiasian: vettä valuu asuinhuoneistoon, sisäkatto
alkaa tummua. Mitä tehdä?
”Päivystämme ympäri vuorokauden. Olemme valmiita nousemaan katolle äkkiä
ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Pystymme pysäyttämään kattovuodon ja
antamaan katolle ensiavun”, kertoo Housetekin Markus Saano.
Saanon mukaan yritys on tehnyt kattokorjauksia talvella, kylmässä ja jopa puolen metrin lumikerroksessa. Katto hoidetaan heti kuntoon, jotta veden aiheuttamat vahingot saadaan minimiin. Katon tiivistäminen onnistuu pakkassäällä ja tiivistysaine pitää.
Katon korjausprosessi on talvella seuraava: lumen poisto, korjattavan alueen rajaaminen, katon kuivatus lämpöpuhaltimilla, Enkopur-tuotteen levitys ja pinnan
tasaaminen. Keväällä alue käydään uudelleen läpi ja tiivistys tarkistetaan.
”Kokemuksemme ovat myönteisiä. Talvikorjaus onnistuu, toimii ja pitää.”
← Katon tiivistäminen onnistuu myös talvella. Lumi poistetaan, katto kuivataan ja tiivistysaine levitetään.
46
T M R A K E N N U S MA A I L MA 10/2013
Tiivistysaineita ja
lattiapinnoitteita
■ ENKEWERK on saksalainen, vuonna 1924 pe-
rustettu yritys, joka valmistaa kattojen tiivistykseen, lattian pinnoittamiseen ja myös julkisivujen verhoilemiseen sopivia tuotteita. Kattojen
kunnostamiseen soveltuvat tiivistystuote Enkopurin lisäksi korroosiosuojamaali EMP eli Enke
Multi Protect, terassien pinnoittamiseen käypä
Enketop sekä pellin kylmäliimausmassa Enkolit.
Enke Multi Protect on Ruukin sävyissä saatava yksikomponenttinen suojaväri esimerkiksi
vesikaton uusintamaalaukseen, räystäskourujen ja -peltien sekä putken kaarien ja syöksytorvien käsittelemiseen ruostetta vastaan. Maali
tarttuu valmistajan mukaan teräspinnan lisäksi
mm. puuhun, kuitusementtiin ja bitumiin.
Enketop on yksikomponenttinen pinnoite
parvekkeille ja terasseille. Tuote tarjoaa tehtaan
mukaan pitkäkestoisen, uv-säteitä, säänmuutoksia ja kemikaaleja kestävän sekä helppohoitoisen pinnan. Parhaiten pinnoite käy betonille ja
sementille, mutta tarvittaessa tuotetta voidaan
käyttää myös vanhojen laattojen päälle.
Korjattava kohta puhdistetaan,
rajataan ja tiivistysaine telataan
kahteen kertaan katteen pintaan.
↑ Kattojen lisäksi myös vesikourut
↑ Kuitukangas taitellaan sauman päälle.
voidaan pinnoittaa tiivistysaineella.
Enkopur on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoituva, vesihöyryä läpäisevä ja säänkestävä
tiivistysmassa kattojen, kattoreikien, kourujen, liitosten sekä
parvekkeiden ja terassien vesieristämiseen.
Tuote on kemialliselta koostumukseltaan polyuretaania, juoksevuudeltaan hyytelömäistä eli tiksotrooppista, tiheydeltään 1,4 g/cm3, vesihöyryn diffuusiovastusluku on 1550, venyvyys 40
prosenttia kuitukankaan kanssa ja
vetolujuus 7 N/mm2. Tuote kestää tehtaan mukaan meri- ja suolavettä, teollisia päästöjä sekä ultraviolettisäteilyä.
Enkopur muodostaa kalvon kahdessa tunnissa 20 celsiusasteen läm-
Lopuksi sivellään toinen kerros tiivistysainetta.
pötilassa ja 60 prosentin suhteellisen ilmankosteuden vallitessa. Tuotetta kuluu noin kolme kiloa
neliömetriltä sekä lisäksi kuitukangasta
levitetään saumoihin.
Pohjustukseen käytetään erilaisia aineita
kuten yleispohjustetta, polyolefiinia tai lasiprimeria riippuen tiivistystä kaipaavasta katemateriaalista. Kuitukangasta saa rullatavarana, mansetteina läpivienteihin
sekä sisä- ja ulkokulmina mm. kattoikkunan ympärille.
Säännöllisellä
huollolla
vältetään
yllätykset
vesikatolla.
Katto suojaa ja näkyy
Vesikatto on rakennuksen suuri yhtenäinen pinta. Kattomuoto, katon materiaali ja värikin määritel-
lään varsin tarkoin rakennusluvassa,
kun uutta rakennetaan. Rakennus ja
katto pyritään sovittamaan alueen
muuhun rakennuskantaan ja ympäristöön mahdollisimman kestävästi.
Korjattaessa katto pidetään yleensä
saman muotoisena ja -värisenä kuin
se alun perin on ollutkin.
Kattoliitto on alan teollisuuden ja
urakoitsijoiden yhdistys, joka edistää hyvää rakentamista ja toimivien kattojen tekemistä. Liitto jaottelee rakenteet loiviin sekä jyrkkiin
kattoihin ja antaa suosituksia mm.
asentamiseen, vedeneristämiseen
ja hyvien materiaalien valintaan liittyviin kysymyksiin. Loivat katot ovat
isojen rakennusten kuten asuinkerrostalojen, toimistojen ja kauppakeskusten kattoja. Myös tasakatot,
pihakannet ja terassit kuuluvat tähän ryhmään. Jyrkät katot löytyvät
useimmin pienistä rakennuksista kuten omakoti- ja rivitaloista sekä vapaa-ajan asunnoista.
Rakennustutkimus RTS seuraa rakentamista ja tutkii myös erilaisten
katemateriaalien menekkiä ja suosiota. RTS:n mukaan uusissa omakotitaloissa tiili, teräs ja bitumi ovat
suosituimmat katemateriaalit. Kaikki
pienrakennukset huomioiden teräskate lienee yleisin, ja mökeillä usein
käytetty bitumikate on myös tavanomainen. Isoissa rakennuksissa ja
loivilla katoilla bitumikatetta ja bitumikermiä käytetään paljon.
Kattojen suuunnittelua ja tuotteiden käyttöä ohjaavat useat määräykset ja ohjeet kuten maamme rakentamismääräyskokoelma, EU:n rakennustuotedirektiivit, harmonisoidut
tuotestandardit sekä vapaaehtoiset
suositukset. Hyvää rakennustapaa
vauhdittavat mm. Rakennusinsinööriliiton veden- ja kosteudeneristysohjeet (RIL 107-2012), RT-ohjekortti ja
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset eli RYL 2000 -ohjeisto.
RTS muistuttaa vesikaton ja siihen
liittyvien rakenteiden olevan tärkeitä,
kun pitkäikäistä taloa suunnitellaan.
Kattokokonaisuuteen kuuluvat katteen lisäksi mm. kattotuolirakenteet,
aluskate, lämmöneriste, läpiviennit
sekä katon tuuletusratkaisut. Myös
räystäät, sadevesijärjestelmä, lumiesteet ja kattosillat ovat hyvän katon
rakennusaineita. Katto suojaa rakennusta sateelta ja räystäät seinää ultraviolettisäteilyltä. Katto, räystäät ja sadevesijärjestelmä pitävät rakennuksen kunnossa ja kuivana.
T M R A K E N N U S MA A I L MA 10/2013
47