Iat.fi Userdata Iisalmen Autotilaus F2912a Pdf Rala Todistus 2014

Comments

Transcription

Iat.fi Userdata Iisalmen Autotilaus F2912a Pdf Rala Todistus 2014
Nro 644
voimassa 31.7.2015
Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta
myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että
Iisalmen Autotilaus Oy
Y-tunnus 0170243-4
kotipaikka Iisalmi
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:
Päällystys-, kalliorakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostus:
Kivi- ja maa-ainestoimitukset (6.11)
Maarakentaminen:
Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys (7.1), Maarakentamisen alue- ja pihatyöt (7.4)
Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut:
Konepalvelut (15.5), Kuljetuspalvelut (15.7)
Tarkastushetkellä yrityksellä on
Tietolähteiden perusteella yrityksen tilaajavastuutiedot ovat kunnossa
Tilinpäätöstietojen perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa
RALA-pätevyystiedot on tarkistettu 10.6.2014
Tuula Råman
toiminnanjohtaja
Liitteet: Pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote
Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut
tilaajavastuulain velvoitteet ja sen tilipäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa
tietojen oikeellisuudesta. Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä
RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.
Lisätiedot: Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, p. 010 292 2100 www.rala.fi
PÄTEVYYSRAPORTTI
Iisalmen Autotilaus Oy
RALA-pätevä yritys
Raportti luotu: 11.06.2014
PERUSTIEDOT
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Pätevyystodistuksen no.
Toimialue
(Toimialueen tarkennus)
Puhelin
Käyntiosoite
Postitoimipaikka
Sähköposti
WWW-Osoite
Emoyhtiö (konsernissa)
Sisaryhtiöt/tytäryritykset
Jäsenyydet
Iisalmen Autotilaus Oy
0170243-4
Kotipaikka
644
RALAn asiakas
Todistus voimassa
Itä-Suomi
042 492 6600
Faksi
Kivirannantie 20
74130 IISALMI
[email protected]
www.iisalmenautotilaus.fi
Iisalmi
10.6.2005 lähtien
31.7.2015 saakka
(017) 817 690
Infra ry
Kuljetuskeskusten Liitto ry
TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Tilaajavastuu-raportti voimassa: 05.06.2014 - 12.08.2014
Rekisteri (lähde: YTJ)
Tila
Kaupparekisteri
Rekisterissä
Päätoimiala
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
Verohallinnon perustiedot
Rekisterissä
Ennakkoperintärekisteri
Rekisterissä
Arvonlisäverovelvollisuus
Liiketoiminnasta alv-velvollinen
Työnantajarekisteri
Rekisterissä
Verot ja eläkevakuutusmaksut
Tila
Verovelka(Lähde: Verohallinto)
Kunnossa
TYEL-Eläkejäämä(Lähde: TyEL-yhtiö) Kunnossa
Tilinpäätös
Kunnossa
Yritys ilmoittaa noudattavansa
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus,
seuraavia työehtosopimuksia
Maa ja vesirakennusalan työehtosopimus,
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Yrityksen tapaturmavakuutus
Kunnossa
Alkupvm
11.09.1964
15.03.1978
01.03.1995
01.06.1994
01.01.1972
Päiväys
12.05.2014
05.06.2014
PÄTEVYYSTIEDOT
Yrityksen päätoimiala
Toimialan nro
6. Päällystys-, kalliorakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostus
Kivi- ja maa-ainestoimitukset
6.11
7. Maarakentaminen
Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
7.1
Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
7.4
15. Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
Konepalvelut
15.5
Kuljetuspalvelut
15.7
Referenssien numerot
8 9 18
3
10 11 12 16 17
11 13 14
5
3
23
25
2
2
Toimialat, joista ei tällä hetkellä riittävää referenssinäyttöä viimeisen viiden vuoden ajalta
Yrityksen päätoimiala
Toimialan nro Referenssien numerot
18. Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
Pääurakointi; pohjarakentaminen: tavanomaiset pohjarakennustyöt 18.5a
Erikoiskalusto ja menetelmät
kpl
67
Erikoistietoja
TALOUSTIEDOT
Vuosi
Tilikausi
Liikevaihto (alv 0%)
Maksetut palkat
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja
Taseen loppusumma
Maksuvalmius
Vakavaraisuus
2013 (milj. €)
1.1.-31.12.2013
8,37
0,46
0,15
2,38
1,52
0,67
2012 (milj. €)
1.1.-31.12.2012
7,60
0,46
0,06
2,12
1,60
0,70
2011 (milj. €)
1.1.-31.12.2011
7,27
0,45
0,04
2,65
1,10
0,55
Henkilöstöresurssit
Toimihenkilöiden lukumäärä
Toimihenkilöistä vastaavia työnjohtajia; lkm
Työntekijöiden lukumäärä
Johto
2013
2012
2011
6
7
6
2
2
2
6
6
7
Toimitusjohtaja Tapio Ruotsalainen Insinööri
työnjohtaja Risto Hartikainen,
työmaapäällikkö Jukka Vepsäläinen, insinööri
Yritystoiminnan vastuuvakuutus
Vastuuvakuutus kattaa seuraavat toimialat
Projektit tuloutetaan
Voimassa, 1,00 Milj. €
maarakennustyöt
Valmiusasteen perusteella
Referenssiyhteenveto: Iisalmen Autotilaus Oy 0170243-4, Tulostettu 11.06.2014
n:o.
Pääprojekti /
Paikkakunta
Rakennuttaja /
Yhteyshenkilö /
Puhelin
Sisällon kuvaus
Kesto (kk) /
Valm.v
1. Yleisten teiden
kesä- ja talvihoito /
Iisalmi
Tiehallinto /
Aurausviitoitus,
lumen ja sohjon
poisto auralla ja
alusterällä,
hiekoitus,
kesäkunnossapitotyöt.
12 / 2009
2.
Teollisuusmineraalien
kuljetus /
Iisalmi
SP Minerals Oy Ab /
Jukka Vehviläinen
010 217 9844
Teollisuusmineraalien
kuormaus ja kuljetus
3. Teollisuus
mineraalin
kuormaus /
Lapinlahti
Sibelco Nordic Oy
Ab /
Jukka Vehviläinen
010 2179844
5.
Teollisuusmineraalien
kuljetus /
Lapinlahti - Siilinjärvi
Urakkasumma
Milj. €
Urakkamuoto,
maksuperuste
Aliurakointiaste
(%) / lkm.
0,30
Aliurakka,
yksikköhinta
0/0
6 / 2009
0,14
, yksikköhinta
0/0
Malmin kuormausta
kasettiautoihin
pyöräkuormaajalla.
8 / 2012
0,02
Kokonaisurakka,
yksikköhinta
/0
Sibelco Nordic Oy
Ab /
Jukka Vehviläinen
010 2179844
Teollisuusmineraalien
kuljetus
8 / 2012
0,15
Kokonaisurakka,
yksikköhinta
0/0
6. Ylä-Savon
koneistus, laajennus
/
Iisalmi
Iisalmen
Teollisuuskylä Oy /
Kari Luostarinen
040 507 2227
Raivaus, louhinta,
salaojitus,
massanvaihdot,
eristystyöt.
4 / 2007
0,14
Sivu-urakka,
kokonaishinta
10 / 1
7. S-Market
maanrakennusurakka
/
Iisalmi
Osuuskauppa
PeeÄssä /
Tomi Vierimaa
044 719 7252
Raivaus, kaivut,
täytöt, salaojat,
viemäröinti.
5 / 2010
0,30
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
8/2
8. Kivitoimitukset
kunnallistekniikan
työmaille /
Iisalmi
Iisalmen kaupunki /
Juha Rönkkö
040 588 9013
Raaka-aineiden
hankinta, jalostus,
varastointi ja
laadunvalvonta.
12 / 2012
0,2
Kokonaisurakka,
yksikköhinta
30 / 1
9.
Kerrostalotyömaat
2012 /
Iisalmi
RKL Pentikäinen /
Tuomo Pentikäinen
044 027 4029
Kiviainekset
toimitettuna
työmaille
12 / 2012
0,1
Kokonaisurakka,
yksikköhinta
20 / 1
10. Pihan
peruskorjaus /
Iisalmi
As oy Iisalmen
Sankarinpuisto /
Heikki Jalkanen
/Lujatalo Oy
044 585 2679
Piha-alueiden kaivut
ja täytöt,
ulkopuoliset
viemärit.
6 / 2009
0,14
Aliurakka,
kokonaishinta
10 / 1
11. Mehevän
liikekeskus 2010 /
Iisalmi
Lemminkäinen Talo
Oy Itä- ja
Pohjois-Suomi /
Markku Männikkö
040 358 3661
Uuden
liikekeskuksen
kaivu- ja täyttötyöt,
piha-alueen kaivuja täyttötyöt, jäte- ja
sadevesiviemäröinti,
vesijohto- sekä
eristystyöt. Vanhan
kaupan purkutyöt.
18 / 2010
1,0
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
20 / 2
12. Varastokentän
rakentaminen
Peltomäessä /
Iisalmi
UPM-Kymmene Oyj
/
Pirkko Pihlaja
0400 371 440
Maanleikkaus ja
pengerrys ja
kerrosten
rakentaminen
Peltomäessä
1 / 2011
0,2
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
15 / 1
(ALV0%)
13. Petterinkulman
3 kerrostalon
pihojen
peruskorjaus /
Iisalmi
Lujatalo Oy /
Veijo Vehviläinen
044 585 2663
Maanrakennusurakka.
Piha-alueiden
massanvaihdot,
salaojitukset,
kosteussulut
7 / 2009
0,150
Aliurakka,
kokonaishinta
0/0
14. As Oy
Säästömatti /
Iisalmi
As Oy Säästömatti /
Pertti Lankinen
0400 577 907
Piha-alueen
saneeraus
2 / 2009
0,06
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
0/0
16. Ponsse Oyj:n
logistiikkakeskus /
Iisalmi
Rakennusliike
Lipsanen Oy /
RKM Sauli
Harmoinen
040 300517
Rakennuksen ja
piha-alueen kaivu-,
täyttö- ja eristystyöt,
paalutus, jäte- ja
sadevesiviemäröinti
7 / 2013
0,55
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
25/3 /
17. Lähdetien
peruskorjaus /
Sonkajärvi
Sonkajärven kunta /
RKM Jari Sihvonen
0400 243 136
Massanvaihdot,
sadevesiviemäri,
runkovesijohto,
katuvalaistus
5 / 2013
0,11
Kokonaisurakka,
kokonaishinta
/
18.
Kiviainestoimitukset
kunnallistekniikan
työmaille /
Iisalmi
Iisalmen Kaupunki /
Juha Rönkkö
Raaka-aineiden
hankinta, jalostus,
varastointi ja
laadunvalvonta
12 / 2013
0,4
Kokonaisurakka,
yksikköhinta
/
K A U P P A R E K I S T E R I O T E
Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki
puh. 029 509 5000
[email protected]
Y-tunnus: 0170243-4
Luontiajankohta: 27.05.2014 12:02:18
________________________________________________________________________________
REKISTERIOTTEEN TIEDOT
Toiminimi: Iisalmen Autotilaus Oy
Y-tunnus: 0170243-4
Yritys rekisteröity: 11.09.1964
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Iisalmi
Otteen sisältö: 27.05.2014 12:02:17 rekisterissä olleet tiedot.
________________________________________________________________________________
Yhteystiedot:
Postiosoite: KIVIRANNANTIE 20 74130 IISALMI
Sähköposti: [email protected]
Kotisivun osoite: www.iisalmenautotilaus.fi
________________________________________________________________________________
Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 11.09.1964)
Iisalmen Autotilaus Oy.
TOIMIALA (Rekisteröity 16.05.2000)
Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaraliikennettä ja
kuljetustilauskeskustoimintaa, ylläpitää tilintarkastus- ja
tilitoimistoa, harjoittaa autojen, niiden varaosien,
tarvikkeiden, poltto- ja voiteluaineiden myyntiä sekä korjaus- ja
huoltotoimintaa, samoin kuin autoilla tapahtuviin kuljetuksiin
läheisesti liittyvää varastotoimintaa, maanrakennusurakointia,
kiviainesten kauppaa ja jalostusta sekä muuta edellämainittuihin
aloihin liittyvää toimintaa. Yhtiö voi omistaa, hallita ja
vuokrata kiinteistöjä ja arvopapereita.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 11.09.1964)
Iisalmi.
TILIKAUSI (Rekisteröity 31.10.1997)
Yhtiön tilikausi on vuosittain alkaen 01.01. ja päättyen 31.12.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 09.05.2005)
Yhtiöjärjestystä on muutettu 15.04.2005.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 13.11.2000)
Y-tunnus: 0170243-4
Osakepääoma 183.380,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 18.338 kpl.
Osakkeen nimellisarvo 10,00 euroa.
HALLITUS (Rekisteröity 09.09.2013)
Puheenjohtaja:
04.02.1969 Piippo Janne Mikael
Varsinaiset jäsenet:
01.09.1966 Lappalainen Eino Antero
07.11.1965 Lappalainen Markku Tapio
05.05.1967 Nissinen Jussi Pekka
01.10.1973 Penttonen Kari Pekka
22.03.1974 Väisänen Jani Markus
Varajäsenet:
30.05.1960 Heiskanen Martti Juhani
11.02.1970 Sahlström Jari Marko Ernesti
MUU JOHTO (Rekisteröity 23.01.1997)
Toimitusjohtaja:
15.02.1958 Ruotsalainen Jouko Tapio
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 16.06.2010)
Tilintarkastaja:
28.07.1967 Hyvönen Kari Johannes
Varatilintarkastaja:
30.05.1971 Tikkanen Anssi Petteri
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 20.01.1997)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 27.02.1981)
Toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin.
PROKURAT (Rekisteröity 24.09.2010)
02.08.1966 Pirhonen Martta Katri Helena
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 06.06.2013)
Tilinpäätös ajalta 01.01.2012 - 31.12.2012.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
30.05.1960 Heiskanen Martti Juhani, Suomen kansalainen, Iisalmi
28.07.1967 Hyvönen Kari Johannes, Suomen kansalainen, Iisalmi
01.09.1966 Lappalainen Eino Antero, Suomen kansalainen, Iisalmi
07.11.1965 Lappalainen Markku Tapio, Suomen kansalainen, Iisalmi
05.05.1967 Nissinen Jussi Pekka, Suomen kansalainen, Iisalmi
Y-tunnus: 0170243-4
01.10.1973 Penttonen Kari Pekka, Suomen kansalainen, Iisalmi
04.02.1969 Piippo Janne Mikael, Suomen kansalainen, Iisalmi
02.08.1966 Pirhonen Martta Katri Helena, Suomen kansalainen, Iisalmi
15.02.1958 Ruotsalainen Jouko Tapio, Suomen kansalainen, Iisalmi
11.02.1970 Sahlström Jari Marko Ernesti, Suomen kansalainen, Iisalmi
30.05.1971 Tikkanen Anssi Petteri, Suomen kansalainen, Jyväskylä
22.03.1974 Väisänen Jani Markus, Suomen kansalainen, Iisalmi
________________________________________________________________________________
TOIMINIMIHISTORIA
Iisalmen Autotilaus Oy 11.09.1964 Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus