Version 1 2015 StoVentec

Transcription

Version 1 2015 StoVentec
Version 1 2015 StoVentec
StoVentec Julkisivujärjestelmä
Yleistä
StoVentec tuulettuvan julkisivujärjestelmän tuotteet toimittaa Sto Finexter Oy. Järjestelmä sisältää
mm. rapattavan StoVentec Julkisivulevyn, kiinnitykset seinärakenteen rankoihin, verkotuslaastin,
lasikuituverkon ja pinnoitteen. Sekä lisäksi muita järjestelmän osia kuten reunaprofiilin,
kattotuuletusprofiilin, tippareunaverkon, kulmaverkon, tiivistysnauhan, liikuntasaumaprofiilin jne. Katso
ehdotuksemme detaljiratkaisuihin. Sto Finexter Oy toimittaa myös järjestelmän asentamisessa
tarvittavia työkaluja ja ruiskuja. Voimme tarvittaessa toimittaa laastit ja pinnoitteet siiloissa
ruiskuttamista varten. Järjestelmää voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja puurankarakenteilla.
Yleisesti ilman ja alustan lämpötilavaatimus on vähintään +5°C. Joitakin laastituotteita myydään myös
QS-tuotteina (Quick Set = nopeasti kuivuva). Nämä tuotteet toimivat jopa +1°C lämpötilassa, mikäli
suhteellinen ilmankosteus on alle 95%.
Lisätietoja eri tuotteista, katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti ja käyttöturvallisuustiedote sekä
detaljiehdotuksemme.
Käy tarkkaan läpi kohteen kuvaus ja yksityiskohtaiset piirustukset, niin että rankojen sijainti, levyjen
asentaminen ja pinnoitustyö koordinoituu yksityiskohtaisen työkuvauksen mukaan. Kaikkien
rajapintojen täytyy olla vesitiiviitä.
StoVentec Julkisivujärjestelmä sopii hyvin sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Alusrakenne on
yleensä massiiviseinä (muurattu tai valettu tai ehkä rapattu) tai puurunkoseinä, jossa on puu- tai
teräsranka ja tuulensuoja. Ventec-levyn alla oleva rankarakenne takaa tehokkaan tuuletuksen ja
kuivumisen. Levyt asennetaan samaan tasoon tiiviisti puskuun, ja kiinnitetään ruostumattomilla
teräsruuveilla tai -niiteillä.
Koko pinnan pohjarappauksen ja lasikuituverkon asentamisen jälkeen levitetään sävytettävä pinnoite,
jota on saatavana useina eri karkeuksina. Pinnoitteeksi voidaan valita myös luonnonkivi, tiililaatta,
ohuttiili, koristetiili tai lasimosaiikki.
StoVentec-järjestelmän kuvaus:
1 Seinärakenne
2 Mahdollinen eristys ja tuulensuoja
3 Tuulettuva alusrakenne puusta, teräksestä tai alumiinista
4 StoVentec Julkisivulevy ja mahd. primer
5 Pohjarappaus, ja mahd. primer
6 Lasikuituverkko
7 Pinnoite
Sivu 1 (7)
Version 1 2015 StoVentec
Järjestelmäkomponentit ja työohjeet
Telinerakenteet
Sadevesi pitää johtaa pois julkisivulta työn aikana. Märkä laasti/pinnoite voi valua pois sateella. Juuri
käsitellyt pinnat tulee suojata voimakkaalta ja suoralta auringonvalolta sekä sateelta. Jos
rakennusaikana on tarvetta lämmittää, pitää huolehtia siitä, että lämpötila on tasaista työnalla ja
kuivumassa olevilla seinäpinnoilla.
Telineitä tai muita työnaikaisia rakenteita kiinnitettäessä tulee käyttää sellaista kiinnitystapaa, joka
aiheuttaa mahdollisimman pieniä reikiä levyyn. Varmista, että kiinnityskohdat tulevat hieman ulos
julkisivulevystä.
Telineiden ja työtasojen sijoittaminen tulee suunnitella siten, että sekä levyjen asentamiseen että
pinnoitustyölle on tarpeeksi tilaa ja samalla työtilasta saadaan turvallinen.
Tuulensuoja ja ilmarako
Mahdollinen Ventec-levyn takana oleva kosteus pitää voida tuulettaa ja johtaa pois tehokkaasti niin
että kosteus ei tunkeudu alla olevaan rakenteeseen. Tähän tarvitaan
- kosteutta kestävä ja tiivis tuulensuojaus
- toimiva tuuletus (tuuletus pystysuunnassa)
- mahdollisen veden johtaminen alas ja pois tuulettuvan julkisivulevyn takaa
Jos alla oleva rakenne on kevytrakenteinen, tuulensuojana käytetään kosteutta kestävää
tuulensuojapahvia ja/tai tuulensuojalevyjä.
Puu-, teräs- ja alumiinirangat pitävät seinärakenteen erillään Ventec-levystä. Rangat asennetaan
yleensä pystysuoraan alustaan nähden tehokkaan tuuletuksen saavuttamiseksi.
Kun Ventec-levyn takana on ristiinkoolaus, pitää huolehtia tehokaasta tuuletuksesta ja kosteuden
poisjohtamisesta. Ristiinkoolaus vaatii erillisen kosteuden suojauksen työaikana, mm vaakarangoilla
(jotka voidaan sahata vinoon jotta vesi voidaan paremmin johtaa pois koolauksesta).
Sto toimittaa kahta ratkaisua tuulettuvaan järjestelmän asentamiseen:
- Seinäkiinnike ruostumattomasta teräksestä ja alumiinisillä T-profiileillä (ilmarako ≥ 55 mm), soveltuu
erityisesti lisäeristämiseen ja epätasaille alustoille.
- StoVentec Teräsprofiili (ilmarako 25 mm). Profiilissa olevan reijityksen ansiosta profiili voidaan
julkisivussa asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan . Jos ranka asennetaan vaakaan, varmistetaan
että sen pystysuuntaiset liikkeet seinässä ovat alle 5 mm asuinkerrosta kohden. Rankoja ei saa
kiinnittää rungon reunoihin. Tuuletusraon leveyttä voidaan kasvattaa StoVentec Etäisyysprikkojen
avulla.
Kun puurankoja käytetään Ventec-levyn alustana, puurangan paksuus pitää olla vähintään 20 mm ja
leveys vähintään 70 mm. Sto ei toimita puurankoja.
Mahdolliset liikkeet alustassa on otettava huomioon ennen rangan valintaa ja rankaa/levyä
asennettaessa. Tämä koske erityisesti tapauksia, joissa runkopalkit taipuvat ja puutaloissa puun
kutistuessa rungossa (riippuen talon korkeudesta ja puun kosteudesta). Kutistuminen pitää ottaa
huomioon ja käyttää mahdollisimman kuivaa puutavaraa sekä suojata seinärakenteet
rakennuspaikalla. Tällaisesa tapauksessa on hyvä asentaa rangat pysytysuoraan sekä käyttää
seinässä mahdollisimman vähän kiinnikkeitä. Vältä kiinnityskohtia rungon reunalalueilla.
Yleensä rangat ruuvataan kiinni alustaan. Tuuletusraon pitää olla vähintään 20 mm. Rangat
asennetaan ≤ 600 mm:n välein.
Korkeissa rakennuksissa ja/tai kun tuulikuormitus on suuri, voi olla tarpeellista asentaa rangat 300
mm:n välein reuna-alueilla ja myös muuallakin julkisivussa. Tuulikuormalaskelmat tulee tehdä
tapauskohtaisesti. Reuna-alueet ovat ulkokulmia, joissa tuulikuormitus saattaa vaatia lisäkiinnitystä.
Myös mekaaniselle rasitukselle altistuvilla alueilla suositellaan rankojen asentamista 300 mm:n välein.
Sivu 2 (7)
Version 1 2015 StoVentec
Epätasaisilla alustoilla rankarakenne pitää säätää etäisyysprikoilla tai vastaavilla, jotta levyn pinnasta
tulee tasainen!
Tuuletus tapahtuu pystysuunnassa levyjen takana ja tuuletuksessa pitää kiinnittää huomiota
yksityiskohtiin mm. alhaalla maarajassa, ylhäällä katossa sekä ikkunoiden ylä- ja alapuolella.
Suunnittele rangan sijoittaminen suhteessa yksityiskohtiin, kulmiin ja työn lopetuskohtiin.
Levyn saumoihin ei tarvitse asentaa poikittaistukia. Levyn liitoskohtiin ei tarvitse asentaa
poikittaistukia. Levy saa mennä n. 50 mm yli pystyrankojen ja enintään 120 mm yli vaakasuuntaisten
teräsprofiilien esim. sokkeleissa, ikkunoissa ja räystäissä yms.
Lumi ei saa estää tuulettumista tuuletusrakojen kautta pitkiä aikoja. Siksi Ventec-järjestelmän asennus
on suunniteltava siten, että kovan alustan, esim. maanpinnan tai parvekkeen, ja järjestelmän
aloituskohdan etäisyys on riittävä, jotta lumesta ei koidu haittaa. Jos tämä ei ole mahdollista,
tuuletusraon peittävä lumi pitää poistaa.
Lamppujen, räystäskourujen, markiisien yms. kiinnityskohdat suunnitellaan etukäteen.
Puurankojen laittaminen Ventec-levyn taakse on hyvä kiinnitystapa.
StoVentec Julkisivulevy ja kiinnittäminen
Ventec-levy on valmistettu kierrätyslasista, joka yhdessä orgaanisen sideaineen kanssa puristetaan
levyiksi. Levyn pinnassa on lasikuituverkko, joka tekee levystä kestävämmän ja lujemman. Levy on 12
2
mm paksu ja paino vain 6 kg/m . Vakiokoko on 800 x 1200 mm.Tilauksesta toimitamme kokoja 1250 x
900 mm, 2400 x 1200 mm ja 2600 x 1250 mm.
Levyjen liitoskohdat pitää olla tiiviitä ja levyt kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla/tai niiteillä. Vältä
epätasaisuuksia levyn pinnassa. Tuuletus levyjen takana pitää toimia myös yksityiskohdissa. (tämä
edellyttää tasaista alustaa – kuten yllä on mainittu). Tuuletus levyjen takana pitää toimia myös
yksityiskohdissa.
Normaalisti liikuntasaumat eivät ole tarpeellisia. Kun pinta tehdään kivestä, klinkkeristä tai lasista
liikuntasaumat ovat kuitenkin tarpeellisia (katso järjestelmäkuvaus). Liikuntasaumojen käyttöä pitää
myös harkita, kun julkisivun pinta-ala on suuri ja/tai jos julkisivussa käytetään värejä, joiden
valonheijastusarvo on pieni.
Kiinnitys ruostumattomilla teräsruuveilla:
Yleensä rangat asennetaan 600 mm:n välein ja kiinnitykseen käytetään 12 ruuvia levyä kohti.
Korkeissa ja/tai suuret tuulikuormat omaavissa rakennuksissa laskelmat pitää tehdä erikseen ja ottaa huomioon
tuulen kuormitus. Katso, että ruuvin kanta uppoutuu levyn pinnan tasoon.
1. Ranka
2. StoVentec Julkisivulevy
Sivu 3 (7)
Version 1 2015 StoVentec
Kiinnitys ruostumattomilla niiteillä:
Ruostumattomia teräsniittejä (11 x 40 mm) voidaan käyttää vaihtoehtona ruuvien käytölle puurankojen
2
kiinniitämiseen, kun tuulen kuormitus on ≤ 1,0 kN/m (ts. omakotitaloissa). 600 mm:n rankaan
käytetään 21 kpl niittejä levyä kohti. Niittejä ei saa upottaa levyyn.
1. Ranka
2. StoVentec Julkisivulevy
Lisätarvikkeet/apuvälineet levyn asentamisessa
Samanaikaisesti Ventec-levyn asennuksen kanssa asennetaan myös lisätarvikkeet kuten;
- Reunaprofiili (U-profiili joka suojaa levyn päätä maanpinnan yläpuolella jne.).
- Tuuletusprofiili / hyönteissuoja (estämään hiiriä yms. pääsemästä levyjen taakse).
- Profiilit pitää asentaa siten, että pystysuorien puurankojen väliin jää rako. Näin vältetään veden
kapillaari-imu puun alaosassa.
- StoVentec Tiivistysnauha, leveys 10 mm, asennetaan Ventec-levyn ja muun materiaalin
liitoskohtiin.
- Kuitulaastilista vaihtoehtoisesti tiivistysnauhan sijaan liitoskohtiin.
- Yläkulmaprofiili, asennetaan min 6 mm rako esim. vesipelti- ja räystäsliitoksiin.
- Kattotuuletusprofiili.
- Tippareunaverkko, asennetaan esim. ikkunan yläosaan pitämään tippareuna kiinni laastissa.
- 3 mm paksu PE-nauha metallirankoihin.
Aukot kiinnikkeiden ympärillä saavat olla läpimitaltaan enintään 15 mm. Ventec-levy
leikataan/sahataan tavallisella puunkäsittelyyn tarkoitetulla työkalulla. Tehokkain on sirkkelisaha.
Vesipellit yms.
Vesipelleissä täytyy olla vähintään 20 mm korkea ja 12 mm sisään taitettu päätyliitos.
Vesipeltien kiinnitys on varmistettava siten, että ne ovat tiukasti kiinni. Laastin reunaan sekä
rappaustaitoksen sivulle asennetaan 10 mm leveä tiivistysnauha
pellin ja Ventec-levyn väliin. Näin saadaan säätiivis liitos.
Sivu 4 (7)
Version 1 2015 StoVentec
Jotta julkisivusta saadaan tuulettuva, niin Ventec-levy asennetaan siten, että
yläkulmaprofiilin ja vesipellin alaosan väliin jää vähintään 6 mm:n tuuletusrako. 70 mm kummastakin
vesipellin päästä Ventec-levyn ja vesipelliin väliin asennetaan tiivistysanauha voimakasta sadetta
vastaan. Vesipellin tippareunan pitää olla normaalia pidempi, jotta se estää sadeveden pääsyn
Ventec-levyjen taakse. Katso esimerkki detaljipiirustuksesta VS 502.
Räystäät ja kattoliitokset
Jos räystäs on jo tuulettuva, asennetaan Ventec-levy mieluiten käyttämällä
yläkulmaprofiilia suojamaan seisovalta vedeltä, sekä saumausnauhaa räystään ja
yläkulmaprofiilin välille. Näin saadaan tiivis liitos, kun julkisivu tuulettuu räystään kautta.
Jos tuuletus tapahtuu vain julkisivujärjestelmän kautta, kattotuuletusprofiili asennetaan vähintään 6
mm etäisyydelle räystäsrakenteesta.
Jos halutaan tuulettuva räystäs, räystään leveyden tulisi olla vähintään 400 mm, jotta se suojaa
viistosateelta. Tällöin kattotuuletusprofiilia voidaan käyttää julkisivun tuulettamiseen asentamalla se 6
mm räystään alapuolelle.
Rappaus/verkotus
Pohjarappauksessa käytetään sementitöntä StoArmat Classic plus verkotuslaastia tai mineraalista
kalkki/sementtiperustaista laastia, Sto Verkotuslaastia tai StoLevell Evoa. Kun käytetään mineraalista
verkotuslaastia, StoVentec-levy pitää primeroida Sto Primerillä ennen laastin levitystä. Mineraaliseen
verkotuslaastiin asennetaan Sto Lasikuituverkko M. StoArmat Classic plussaan asennetaan Sto
Lasikuituverkko M tai Sto Lasikuituverkko F.
Diagonaaliverkotus/kulmaverkot/reunaprofiilit
Koko seinän rappaukselle ja verkotukselle tehdään diagonaaliverkotus (väh. 300 x 250 mm) sekä
vahvistukset smyygiehin ja kulmiin ja reunaprofiilien liitoskohtiin. Diagonaaliverkotus asennetaan
halkeilulle alttiisiin paikkoihin, esim. ulkoneviin rakenteisiin sekä kulmiin, joissa on aukkoja (mm.
kulmat ikkunoiden ja ovien ympärillä). Ohut kerros laastia levitetään teräslastalla. Lasikuituverkko
painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan teräslastalla. Katso että diagonaaliverkotus
asennetaan aukon kulmaan asti.
Smyygeissä ja ulkokulmissa käytetään erityistä kulmaverkotusta. Asennus laastiin samalla
tavalla kuin diagonaaliverkotus.
Reunaprofiilit asennetaan laastiin.
HUOM! Laasti aina lasikuituverkon alle. Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin.
Rappaus ja verkotus koko pinnalle:
Verkotuslaasti levitetään Ventec-levylle;
StoArmat Classic plus 4-5 kg/m² tai Sto Verkotuslaasti 8-10 kg/m² / StoLevell Evo 10-12 kg/ m².
Lasikuituverkko painetaan märkään laastiin ja pinta tasoitetaan niin, että siitä tulee hyvä alusta
pinnoitteelle.
Lasikuituverkko asennetaan vähintään 100 mm limittäin saumoissa. Lasikuituverkko pitää
olla laastin yläpinnalla ja upotettuna hyvin laastiin.
Lasikuituverkko painetaan kulmaprofiilin yli. Vasta sitten kun pinta on täysin
Sivu 5 (7)
Version 1 2015 StoVentec
verkotettu, lasikuituverkko voidaan leikata kulmaprofiilin alareunaa pitkin.
Verkotuslaasti voidaan levittää ruiskuttamalla. Alin ilman ja alustan lämpötila vähintään
+5°C.
Kun käytetään QS-tuotetta StoArmat Classic plus QS, ilman ja alustan alin lämpötila tulee
olla vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus <95%.
Verkotuslaastin (StoArmat Classic plus) täytyy olla kuiva ennen pinnoitusta. Jos
ilmankosteus on suuri ja/tai lämpötila matala, laastin kuivuminen kestää kauemmin.
Joissakin tapauksissa jopa viikkoja. Ennen pinnoittamista pitää tarkistaa, että koko
laastikerros on kuivunut, ei riitä että tarkistetaan vain pinta.
Lisätarvikkeet/apuvälineet pinnoituksessa
Samanaikaisesti rappauksen yhteydessä asennetaan myös lisätarvikkeet kuten:
- Mahd. liikuntasaumaprofiili (joka asennetaan kun alla olevassa rakenteessa on
liikuntasaumoja)
- Kattotuuletusprofiili
- Saumanauha, karmilista ja muut tuotteet, jotka asennetaan Ventec-levyn yhteydessä.
Pinnoite
Pinnoitteita toimitetaan erilaisilla sideaineilla (silikaatti-, akrylaatti- ja silikonihartsiperustaisia), lukuisissa
värisävyissä sekä erilaisissa struktuureissa ja raekoossa. Akrylaattiperustaisia pinnoitteita toimitetaan
myös tummissa väreissä. Mahd. myös erivärisiä luonnonkivipinnoitteita (StoSuperlit) voidaan käyttää.
Kun käytetään mineraalista verkotuslaastia (Sto Verkotuslaasti tai StoLevell Evo), Ventec-levyn pinta
pitää primeroida ennen pinnoitusta.
Pinnoite toimitetaan käyttövalmiina halutun sävyisenä. Koostumus säädetään vedellä
ohentamalla (katso kyseisen tuotteen tekninen tietolehti). Kaikkiin astioihin tulee lisätä
yhtä paljon vettä, sillä muuten värisävy voi muuttua hieman vettä lisättäessä. Pinnoite
levitetään märkää märälle ruiskuttamalla tai teräslastalla ja muotoillaan muovilastalla. Levitystavasta
riippumatta pinnoite muotoillaan käsin teräs- tai muovilastalla. Kun pinnoite levitetään märkää
märälle, on tärkeää, että työalue suunnitellaan työaika ja miehitys huomioiden. Työskente telineillä
mielellään muiden edellä siten että pinnoite levitetään märkää märälle työsaumojen välttämiseksi.
Huom! Tummat värisävyt, joiden valonheijasturarvo on <15 % , katso erillinen ohje.
Alin ilman ja alustan lämpötilan vähintään +5°C.
Stolit ja StoSilco toimitetaan myös QS-tuotteina (Quick Set). Alin ilman ja alustan lämpötila on
vähintään +1°C ja suhteellinen ilmankosteus on <95%.
Pinnoitteen täytyy olla täysin kuivunut ennen julkisivun altistamista säälle. Jos
ilmankosteus on suuri ja/tai lämpötila matala, kuivumisprosessi voi pysähtyä tai kestää
kauemmin. Tämä koskee myös QS-tuotteita.
Kun pinta on pinnoitettu valmiiksi, telinekiinnikereiät tiivistetään säänkestävällä, maalattavalla
saumamassalla. Tämän jälkeen pinnoite töpötetään tiivistettyyn aukkoon.
Vaihtoehto pinnoitteelle
Luonnonkiveä, tiililaatta, ohuttiiltä ja lasimosaiikkia voidaan käyttää pinnoitteena. Verkotuslaastina on
tällöin StoLevell Evo ja pintakerroksen liikuntasaumat tehdään aluekoolla l = 6 m x k = 3,5 m, katso
järjestelmäkuvaus.
Yleistä pinnoitustyöstä:
- Suojaa rakenne/pinta auringonvalolta, voimakkaalta tuulelta ja sateelta
Sivu 6 (7)
Version 1 2015 StoVentec
- Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa pintaan kutistumishalkeamia
- Jokainen osavaihe ja rappauskerros pitää olla kuivunut ennen seuraavaa työvaihetta tai
-
käsittelyä
Kuivumaton materiaali voi huuhtoutua pois voimakkaalla sateella
Tarkista sävytetyn tuotteen valmistusnumero, älä sekoita eri valmistussarjoja keskenään
Älä käytä alumiinisia työkaluja
Työstettävyyttä voidaan muuttaa vettä lisäämällä
Sivu 7 (7)

Similar documents