VENTUS ELEKTRONINEN PYSÄKÖINTIKIEKKO

Transcription

VENTUS ELEKTRONINEN PYSÄKÖINTIKIEKKO
VENTUS ELEKTRONINEN PYSÄKÖINTIKIEKKO
Käyttöohje malliin WNGE23
VENTUS
Lisätietoa osoitteessa www.ventusdesign.com
VENTUS ELEKTRONINEN PYSÄKÖINTIKIEKKO
Käyttöohje
Johdanto
Elektroninen VENTUS-pysäköintikiekko ei edellytä monimutkaisia asennuksia eikä johtoja. Se rekisteröi
pysäköintiajankohdan tarkkailemalla moottorin tärinää.
Laitteessa on kaksi näyttöä: autoon sisälle näkyvä näyttö pysäköintiajan manuaalista asettamista varten ja ulospäin
näkyvä näyttö pysäköintiajan näyttämiseen.
Tärkeitä huomioita
1. Lain mukaan autossa saa olla VAIN yksi pysäköintikiekko. Muista siis poistaa autosta vanhat muoviset tai muut
pysäköintikiekot.
2. VENTUS-pysäköintikiekko PITÄÄ kiinnittää auton tuulilasiin. Pysäköintikiekon pitää olla ulkoapäin selkeästi luettavissa,
ja siksi tuulilasiin kiinnittäminen on parempi ratkaisu kuin pysäköintikiekon pitäminen kojelaudan päällä.
3. VENTUS-pysäköintikiekkoon ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa muulla tavoin peukaloida.
Asennusohje
4. Avaa laitteen taustapuolella oleva paristokotelon kansi ja poista paristoja suojaava kalvo. Varmista, että paristot
osoittavat koteloon merkittyyn suuntaan. Näytölle ilmestyy kellonaika 0:00.
Kellonajan asettaminen
1. Paina [SET]-painiketta parin sekunnin ajan, kunnes näyttö alkaa vilkkua.
2. Aseta kellonaika [+]- ja [-]-painikkeilla ja vahvista valinnat [SET]-painikkeella.
3. Aseta vuosi, kuukausi ja päivä [+]- ja [-]-painikkeilla ja vahvista valinnat [SET]-painikkeella.
Huomaa paristojen kestosta!
Kun paristot ovat tyhjentymässä, pysäköintikiekko piippaa aina moottorin käynnistyessä ja näytöllä näkyy alhaisen
lataustason symboli. Symboli tulee näkyviin noin kuukautta ennen paristojen tyhjentymistä. Kello kannattaa tarkastaa
säännöllisesti. Erityisesti vuoden, kuukauden ja päivän asettamisessa on oltava tarkkana, jotta pysäköintikiekko osaa
vaihtaa kesä- ja talviajan oikeana päivänä. Laite siirtyy automaattisesti talviajasta kesäaikaan (02:00 > 03:00) maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina ja kesäajasta talviaikaan (03:00 > 02:00) lokakuun viimeisenä sunnuntaina.
VENTUS
Lisätietoa osoitteessa www.ventusdesign.com
1
Pysäköintikiekon kiinnittäminen
1. Puhdista tuulilasin sisäpinta huolellisesti siitä kohdasta, johon haluat kiinnittää VENTUS -pysäköintikiekon.
2. Poista suojakalvo laitteen etupuolella olevista tarratyynyistä ja kiinnitä laite tuulilasin alakulmaan auton sisäpuolelle.
Sijaintia ei määritellä säännöissä tarkasti, mutta pysäköinninvalvonta toivoo pysäköintikiekon tai vastaavan laitteen
sijoittamista oikeaan alakulmaan eli matkustajan puoleiseen alakulmaan.
3. Varmista, että ulospäin osoittava näyttö näkyy hyvin auton ulkopuolelta. Säännöt edellyttävät saapumisajan helppoa
luettavuutta.
Huomaa sijoittelusta!
Pysäköintikiekko on liikenneministeriön päätöksen mukaan sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että
se on ulkoapäin helposti luettavissa. Yleensä pysäköintikiekko sijoitetaan auton tuulilasin oikeaan alakulmaan eli
matkustajan puoleiseen alakulmaan.
Kuinka VENTUS-pysäköintikiekko toimii?
Kun auto pysähtyy, VENTUS-pysäköintikiekko säätää tehdasasetuksilla ajan automaattisesti seuraavaan neljännestuntiin
ja siirtyy pysäköintitilaan. Jos pysäköit auton esimerkiksi kello 16.03, molemmat näytöt säätävät ajaksi 16:15. Aloitusajan
voi muuttaa oman maan vaatimusten mukaan todelliseksi kellonajaksi, seuraavaksi neljännestunniksi tai seuraavaksi
puoleksi tunniksi (katso Muut maat -luku sivulla 3). Suomessa voit laittaa asetukseksi 30 tai 0, jolloin laite asettaa ajaksi
täsmällisen saapumisajan tai seuraavan alkavan puolen tunnin / tasatunnin (kumpikin hyväksyttyjä käytäntöjä
Suomessa). Suositamme asetukseksi 30.
Kellonajan asettaminen manuaalisesti
Kun olet pysäköinyt auton ja VENTUS-pysäköintikiekko on siirtynyt pysäköintitilaan, voit muuttaa pysäköintiaikaa
manuaalisesti painamalla nopeasti [P:] ja käyttämällä sen jälkeen painikkeita [+] ja [-]. Muuta kellonaikaa niiden avulla 15
minuutin välein, kunnes näytöllä näkyy haluamasi kellonaika (esimerkiksi 16:45 > 06:00). Jos painat uudelleen [P:]painiketta, pysäköintikiekko palauttaa automaattiset asetukset.
Vallitsevan ohjeen mukaan saavuttaessa illalla alueella, jossa kiekolla rajoitettu pysäköinti alkaa vasta aamulla, voi
kiekko näyttää illalla automaattisesti asettuvaa saapumisaikaa.
VENTUS
Lisätietoa osoitteessa www.ventusdesign.com
2
Asetukset eri maissa
Laitteeseen on lisätty toiminto, jonka avulla pysäköinnin säännönmukaisen aloitusajan voi siirtää seuraavaan
neljännestuntiin, seuraavaan puoleen tuntiin tai todelliseen kellonaikaan. Tehdasasetuksena on Tanskan lain mukainen
15 minuuttia. Paina [P:]-painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes näytöllä alkaa vilkkua [0:15]. Paina [+] tai [-] valitaksesi
haluamasi aloitusajan: 0:15, 0:30 tai 0:00. Vahvista asetus painamalla [SET].
Alla on ilmoitettu pysäköintiä koskevat aloitusaikasäännöt muutamissa eri maissa.
Tanska: 15 min
Ruotsi: 30 min
Norja: Todellinen aika (0 min)
Suomi: Todellinen aika (0min) tai 30 min (HUOMAA: 1.12.2015 alkaen autoilija voi myös merkitä todellisen
saapumisajan, jolloin asetuksena voi käyttää 0 ja pysäköinnin alkaminen lasketaan silti seuraavasta tasa- tai
puolitunnista. Suositamme kuitenkin asetukseksi 30, jolloin laite näyttää seuraavaa tasa- tai puolituntista)
Saksa: 30 min
Sveitsi: 30 min
Itävalta: 15 min
Tärkeitä huomioitavia seikkoja!
Kellon asetusten valvonta on käyttäjän omalla vastuulla. NSH NORDIC A/S ei hyvitä pysäköintivirhemaksuja, vaikka
kyseessä on automaattinen pysäköintikiekko.
MUISTA KIINNITTÄÄ pysäköintikiekko ohjeiden mukaan, koska muuten se ei ole sääntöjen mukainen.
Pysäköinninvalvonta edellyttää lukeman olevan selkeästi ja helposti luettavissa ulkoa.
Kaikki oikeudet pidätetään.
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
8740 Brædstrup DK
Sähköposti: [email protected]
R&TTE-yhteensopivat maat:
Kaikki EU-maat, Sveitsi CH ja Norja N
Jos haluat joskus hävittää tämän laitteen, ota huomioon, ettei elektronisia laitteita saa hävittää sekajätteen joukossa. Ne
on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Kysy ohjeita kunnalta tai jälleenmyyjältä (Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivi).
Testattu CE-standardien mukaisesti.
VENTUS
Lisätietoa osoitteessa www.ventusdesign.com
3

Similar documents