1 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ

Comments

Transcription

1 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ
20
20 RYHMÄ
KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET
Huomautuksia
1.
Tähän ryhmään eivät kuulu:
a)
kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty 7, 8 tai 11 ryhmässä mainituilla tavoilla;
b)
elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);
c)
leipomatuotteet ja muut nimikkeen 1905 tuotteet;
d)
nimikkeen 2104 homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet.
2.
Nimikkeisiin 2007 ja 2008 eivät kuulu sokerivalmisteina olevat hedelmähyytelöt, hedelmäpastat, sokerikuorrutetut
mantelit ja niiden kaltaiset sokerivalmisteet (nimike 1704) eivätkä suklaavalmisteet (nimike 1806).
3.
Nimikkeisiin 2001, 2004 ja 2005 kuuluvat, tapauksesta riippuen, ainoastaan ne 7 ryhmän tai nimikkeen 1105 tai 1106
tuotteet (ei kuitenkaan 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot tai karkeat jauhot taikka jauhe), jotka on valmistettu tai
säilötty muulla tavalla kuin 1 huomautuksen a alakohdassa mainitulla tavalla.
4.
Tomaattimehu, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 7 painoprosenttia, luokitellaan nimikkeeseen 2002.
5.
Nimikkeessä 2007 tarkoitetaan ilmaisulla "keittämällä valmistetut" lämpökäsittelyä ilmakehän paineessa tai alennetussa paineessa tarkoituksena lisätä tuotteen viskositeettia vesipitoisuutta vähentämällä tai muulla tavoin.
6.
Nimikkeessä 2009 tarkoitetaan ilmaisulla "käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät mehut" mehuja, joiden
alkoholipitoisuus (ks. 22 ryhmän 2 huomautus) on enintään 0,5 tilavuusprosenttia.
Alanimikehuomautuksia
1.
Alanimikkeessä 2005 10 tarkoitetaan ilmaisulla "homogenoidut kasvikset" kasviksista koostuvia hienoksi homogenoituja, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita
on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia kasvispaloja. Alanimike 2005 10 on etusijalla nimikkeen 2005 kaikkiin muihin alanimikkeisiin
nähden.
2.
Alanimikkeessä 2007 10 tarkoitetaan ilmaisulla "homogenoidut valmisteet" hedelmistä koostuvia hienoksi homogenoituja, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä valmisteeseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä
määriä silmin havaittavia hedelmäpaloja. Alanimike 2007 10 on etusijalla nimikkeen 2007 kaikkiin muihin alanimikkeisiin nähden.
3.
Alanimikkeissä 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 ja 2009 71 tarkoitetaan ilmaisulla "Brix-arvo" Brixareometrillä 20 °C:n lämpötilassa mitattua Brix-astetta tai 20 °C:n lämpötilassa mitattua refraktometrin taitekerroinlukemaa sakkaroosiprosentteina ilmaistuna; jos mittaus on tehty muussa lämpötilassa, korjataan tulos vastaamaan mittausta 20 °C:n lämpötilassa.
Lisähuomautuksia
1.
Nimikkeeseen 2001 kuuluvissa etikan tai etikkahapon avulla valmistetuissa tai säilötyissä kasviksissa, hedelmissä,
pähkinöissä ja muissa syötävissä kasvinosissa on oltava vapaata haihtuvaa happoa etikkahappona ilmaistuna vähintään 0,5 painoprosenttia. Tämän lisäksi alanimikkeeseen 2001 90 50 kuuluvien sienien suolapitoisuus saa olla enintään 2,5 painoprosenttia.
2.
a)
Tähän ryhmään kuuluvien tuotteiden sisältämällä sakkaroosina ilmaistulla eri sokereiden määrällä (sokeripitoisuudella) tarkoitetaan refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa – täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
974/2014 liitteessä kuvatun menetelmän mukaisesti – saatua lukemaa, joka on kerrottu yhdellä seuraavista ker-
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 1
20
toimista:
— 0,93 alanimikkeisiin 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 ja 2008 99 kuuluvien tuotteiden osalta;
- 0,95 muihin nimikkeisiin kuuluvien tuotteiden osalta.
Sakkaroosina ilmaistulla eri sokereiden määrällä (sokeripitoisuudella) seuraavissa tähän ryhmään kuuluvissa
tuotteissa:
— merilevistä ja muista levistä, joita on valmistettu tai säilötty menetelmillä, joista ei säädetä 12 ryhmässä,
valmistetut tuotteet;
— maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuurista, maa-artisokista, bataateista ja niiden kaltaisista juurista ja
mukuloista, joissa on runsaasti nimikkeen 0714 tärkkelystä tai inuliinia, valmistetut tuotteet;
-
viininlehdistä valmistetut tuotteet;
tarkoitetaan kuitenkin lukemaa, joka saadaan korkean erotuskyvyn nestekromatografiamenetelmällä (HPCLmenetelmä) tehtävien mittausten perusteella seuraavan kaavan mukaan:
S + (G + F) × 0,95;
jossa
’S’ on HPCL-menetelmällä määritetty sakkaroosipitoisuus;
’F’ on HPCL-menetelmällä määritetty fruktoosipitoisuus;
’G’ on HPCL-menetelmällä määritetty glukoosipitoisuus.
b)
3.
4.
5.
Nimikkeen 2009 alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla ”Brix-arvo” refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa
1)
— komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 974/2014 liitteessä kuvatun menetelmän mukaisesti — saatua
lukemaa.
Alanimikkeiden 2008 20 - 2008 80, 2008 93, 2008 97 ja 2008 99 tuotteita pidetään "lisättyä sokeria sisältävinä", kun
niiden sokeripitoisuus on suurempi kuin jäljempänä esitetyt hedelmälajin tai syötävän kasvinosan mukaiset painoprosenttimäärät:
-
ananakset ja viinirypäleet: 13 painoprosenttia,
-
muut hedelmät, myös hedelmäsekoitukset ja muut syötävät kasvinosat: 9 painoprosenttia.
Alanimikkeissä 2008 30 11—2008 30 39, 2008 40 11—2008 40 39, 2008 50 11—2008 50 59, 2008 60 11—
2008 60 39, 2008 70 11—2008 70 59, 2008 80 11—2008 80 39, 2008 93 11—2008 93 29, 2008 97 12—2008 97 38
sekä 2008 99 11—2008 99 40 tarkoitetaan ilmaisulla:
-
"todellinen alkoholipitoisuus (% mas)" puhtaan alkoholin kilomäärää 100 kg:ssa tuotetta;
-
"% mas" alkoholin massapitoisuuden yksikköä.
Seuraavia kohtia sovelletaan tuotteisiin sellaisina kuin ne esitetään tullille.
a)
Nimikkeen 2009 tuotteissa tarkoitetaan ilmaisulla "lisätyn sokerin määrä" sokeripitoisuutta vähennettynä jäljempänä esitetyillä mehulajin mukaisilla luvuilla:
- sitruuna- tai tomaattimehu: 3,
- viinirypälemehu: 15,
- muut hedelmä- tai kasvismehut, myös sekamehut: 13.
b)
Lisättyä sokeria sisältävät hedelmämehut, joiden Brix-arvo on enintään 67 ja joissa on vähemmän kuin
50 painoprosenttia hedelmämehua, menettävät nimikkeeseen 2009 kuuluvien hedelmämehujen alkuperäisen
luonteen.
Edellä olevaa b alakohtaa ei sovelleta tiivistettyihin luonnonhedelmämehuihin. Tiivistetyt luonnonhedelmämehut voidaan näin ollen luokitella nimikkeeseen 2009.
6.
Alanimikkeissä 2009 69 51 ja 2009 69 71 tarkoitetaan ilmaisulla ”tiivistetty viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen
puristemehu ’grape must’)” viinirypälemehua (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), jolle on refraktometrin avulla 20 °C:n lämpötilassa saatu lukema, joka on vähintään 50,9 prosenttia (laitetta on käytetty komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 974/2014 (1) liitteessä määrätyn menetelmän mukaisesti).
20 - 2
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
7.
Alanimikkeissä 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12,
2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 97,
2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73,
2009 89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 ja 2009 90 97 tarkoitetaan ilmaisulla ”trooppiset hedelmät” guavoja, mangoja, mangostaneja, papaijoita, tamarindeja, cashew-omenoita, litsejä, jakkipuun hedelmiä,
sapotilloja, passiohedelmiä, karamboloja ja pitahaijoja.
8.
Alanimikkeissä 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05,
2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 ja
2008 97 97 tarkoitetaan ilmaisulla ”trooppiset pähkinät” kookospähkinöitä, cashewpähkinöitä, parapähkinöitä, areca- eli betelpähkinöitä, koolapähkinöitä (colapähkinöitä) ja australianpähkinöitä (macadamiapähkinöitä).
9.
Keittämisen, paahtamisen, maustamisen tai sokerin lisäämisen kaltaisilla muilla kuin 12 ryhmässä mainituilla tavoilla
valmistetut tai säilötyt merilevät ja muut levät kuuluvat 20 ryhmään muista kasvinosista valmistettuina tuotteina.
Tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut merilevät ja muut levät, myös jauhetut, kuuluvat nimikkeeseen 1212.
Nimike
Tavara
2001 00 00 00 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt
kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat (TN084) (TN701):
2001 10 00 00 - kurkut:
2001 10 00 11 - - kurkut:
2001 10 00 11 - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 10 00 19 - - - muut
2001 10 00 90 - - pikkukurkut (gherkin)
2001 90 00 00 - muut:
2001 90 10 00 - - mango-chutney
2001 90 20 00 - - Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja
miedot paprikat
2001 90 30 00 - - sokerimaissi (Zea mays var. saccharata):
2001 90 30 10 - - - jyvinä tuotava, jäädyttämätön
2001 90 30 90 - - - muut
2001 90 40 00 - - jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä
2001 90 50 00 - - sienet:
2001 90 50 10 - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 50 90 - - - muut
2001 90 65 00 - - oliivit:
2001 90 65 10 - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 65 90 - - - muut
2001 90 70 00 - - makeat ja miedot paprikat:
2001 90 70 10 - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 70 90 - - - muut
2001 90 92 00 - - trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät; palmunsydämet:
2001 90 92 10 - - - palmunsydämet
2001 90 92 21 - - - muu:
2001 90 92 21 - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 92 29 - - - - muu
2001 90 97 00 - - muut:
2001 90 97 21 - - - viininlehdet:
2001 90 97 21 - - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 97 29 - - - - muut
2001 90 97 31 - - - humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat:
2001 90 97 31 - - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
2001 90 97 39 - - - - muut
2001 90 97 54 - - - kepasipulit:
2001 90 97 54 - - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
17,6
17,6
17,6
kg/net eda
kg/net eda
kg/net eda
1
1
1
0
5,0
1
1
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
8,3 + 3,8 eur/100
kg/net eda
1, 2
16,0
16,0
1
1
16,0
16,0
1
1
16,0
16,0
1
1
10,0
1
10,0
10,0
1
1
16,0
16,0
1
1
16,0
16,0
1
1
16,0
1
1
1
20 - 3
20
Nimike
Tavara
2001 90 97 56
2001 90 97 81
2001 90 97 81
2001 90 97 89
2001 90 97 91
2001 90 97 91
2001 90 97 99
- - - - muut
- - - perunat ja perunatuotteet:
- - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
- - - - muut
- - - muut:
- - - - joissa ei ole lisättyä sokeria
- - - - muut
2002 00 00 00 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt tomaatit (TN084) (TN701):
2002 10 00 00 - kokonaiset tai paloitellut tomaatit:
2002 10 10 00 - - kuoritut
2002 10 90 00 - - muut
2002 90 00 00 - muut:
2002 90 11 00 - - kuiva-ainepitoisuus pienempi kuin 12 painoprosenttia:
2002 90 11 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg
2002 90 19 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg
2002 90 31 00 - - kuiva-ainepitoisuus vähintään 12 painoprosenttia,
mutta enintään 30 painoprosenttia:
2002 90 31 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg
2002 90 39 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg
2002 90 91 00 - - kuiva-ainepitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia:
2002 90 91 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2002 90 91 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2002 90 91 90 - - - - muut
2002 90 99 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
2002 90 99 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2002 90 99 90 - - - - muut
2003 00 00 00 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit)
(TN084) (TN701):
2003 10 00 00 - Agaricus-sukuiset sienet:
2003 10 20 00 - - väliaikaisesti säilötyt, täysin kypsennetyt
2003 10 30 00 - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
16,0
1
16,0
16,0
1
1
16,0
16,0
1
1
14,4
14,4
1
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
14,4
1
18,4 + 191,0 eur/100
kg/net eda;
K:23,0 (094158) (CD408);
K:23,0 (094194) (CD408)
18,4 + 222,0 eur/100
kg/net eda;
K:23,0 (094158) (CD408);
K:23,0 (094194) (CD408)
kg/net eda
1
kg/net eda
1
2003 90 00 00 - muut:
2003 90 10 00 - - multasienet (tryffelit)
2003 90 90 00 - - muut
14,4
18,4
1
1
2004 00 00 00 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt,
muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet (TN084) (TN701):
2004 10 00 00 - perunat:
2004 10 10 00 - - kypsennetyt, mutta muuten valmistamattomat
14,4
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 4
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2004 10 91 00
2004 10 91 00
2004 10 99 00
2004 90 00 00
2004 90 10 00
- - muut:
- - - hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina
- - - muut
- muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:
- - sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)
2004 90 30 00
2004 90 30 10
2004 90 30 20
2004 90 30 30
2004 90 50 00
2004 90 91 00
2004 90 91 00
- - hapankaali, kaprikset ja oliivit:
- - - hapankaali
- - - kapris
- - - oliivit
- - herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut
- - muut, myös sekoitukset:
- - - kepasipulit, kypsennetyt, mutta muuten valmistamattomat
- - - muut:
- - - - sekoitukset
- - - - porkkanat
- - - - parsat
- - - - tuotteet, joissa on 3-20 painoprosenttia lihaa
- - - - latva-artisokat
- - - - muut
2004 90 98 00
2004 90 98 10
2004 90 98 20
2004 90 98 30
2004 90 98 60
2004 90 98 70
2004 90 98 80
2005 00 00 00 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla
valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet (TN084)
(TN701):
2005 10 00 00 - homogenoidut kasvikset:
2005 10 00 10 - - sekoitukset
2005 10 00 20 - - porkkanat
2005 10 00 40 - - parsa
2005 10 00 80 - - muut
2005 20 00 00 - perunat:
2005 20 10 00 - - hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina
2005 20 20 00 - - muut:
2005 20 20 00 - - - ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä
tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat
2005 20 80 00 - - - muut
2005 40 00 00 - herneet (Pisum sativum)
2005 51 00 00 - pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.):
2005 51 00 00 - - silvityt pavut
2005 59 00 00 - - muut
2005 60 00 00 - parsa
2005 70 00 00 - oliivit
2005 80 00 00 - sokerimaissi (Zea mays var. saccharata):
2005 80 00 10 - - jyvinä tuotava, jäädyttämätön
2005 80 00 90 - - muut
2005 91 00 00 - muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:
2005 91 00 00 - - bambunidut:
2005 91 00 10 - - - valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
5 kg
2005 91 00 90 - - - muut
2005 99 00 00 - - muut:
2005 99 10 00 - - - Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja
miedot paprikat:
2005 99 10 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
7,6 + EA
17,6
1, 3
1
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
1
16,0
16,0
16,0
19,2
1
1
1
1
14,4
1
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
1
1
1
1
1
1
17,6
17,6
17,6
17,6
1
1
1
1
8,8 + EA
1, 3
14,1
1
14,1
19,2
1
1
17,6
19,2
17,6
12,8
1
1
1
1
kg/net eda
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
1, 2
17,6; S:0
1
17,6
1
6,4
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 5
20
Nimike
Tavara
2005 99 10 90 - - - - muut
2005 99 20 00 - - - kaprikset:
2005 99 20 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 20 90 - - - - muut
2005 99 30 00 - - - latva-artisokat:
2005 99 30 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 30 90 - - - - muut
2005 99 50 00 - - - kasvissekoitukset:
2005 99 50 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 50 90 - - - - muut
2005 99 60 00 - - - hapankaali:
2005 99 60 10 - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 60 90 - - - - muut
2005 99 80 00 - - - muut:
2005 99 80 21 - - - - porkkanat:
2005 99 80 21 - - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 80 29 - - - - - muut
2005 99 80 91 - - - - muut:
2005 99 80 91 - - - - - jauheena, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävä
2005 99 80 92 - - - - - tuotteet, joissa on 3-20 painoprosenttia lihaa
2005 99 80 99 - - - - - muut
2006 00 00 00 Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut)
kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja
muut kasvinosat (TN084) (TN701):
2006 00 10 00 - inkivääri
2006 00 31 00 - muut:
2006 00 31 00 - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2006 00 31 00 - - - kirsikat:
2006 00 31 10 - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2006 00 31 90 - - - - muut
2006 00 35 00 - - - trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät
2006 00 38 00 - - - muut:
2006 00 38 11 - - - - sokerimaissi (Zea mays var. saccharata):
2006 00 38 11 - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2006 00 38 19 - - - - - muut
2006 00 38 81 - - - - muut:
2006 00 38 81 - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2006 00 38 89 - - - - - muut
2006 00 91 00 - - muut:
2006 00 91 00 - - - trooppiset hedelmät ja trooppiset pähkinät
2006 00 99 00 - - - muut:
2006 00 99 91 - - - - sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)
2006 00 99 99 - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,4
1
16,0
1
16,0
1
17,6
1
17,6
1
17,6
1
17,6
1
16,0
1
16,0
1
17,6
1
17,6
1
17,6
1
17,6
17,6
1
1
0
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
12,5 + 15,0 eur/100 kg
1
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
1
20,0 + 23,9 eur/100 kg
1
12,5
1
20,0
20,0
1
1
2007 00 00 00 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt,
marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (TN084) (TN701):
2007 10 00 00 - homogenoidut valmisteet:
2007 10 10 00 - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 6
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2007 10 10 50
2007 10 10 60
2007 10 10 70
2007 10 10 95
2007 10 91 00
2007 10 91 00
2007 10 99 00
2007 10 99 20
2007 10 99 30
2007 10 99 40
2007 10 99 95
2007 91 00 00
2007 91 00 00
2007 91 10 00
2007 91 10 10
- - - viikunapastat
- - - pistaasipastat
- - - hasselpähkinäpastat
- - - muut
- - muut:
- - - trooppisista hedelmistä valmistetut
- - - muut:
- - - - viikunapastat
- - - - pistaasipastat
- - - - hasselpähkinäpastat
- - - - muut
- muut:
- - sitrushedelmistä valmistetut:
- - - sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia:
- - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
- - - - muut
- - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia,
mutta enintään 30 painoprosenttia
- - - muut
- - muut:
- - - sokeripitoisuus suurempi kuin 30 painoprosenttia:
- - - - luumusose ja -pasta, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 100 kg, teolliseen valmistukseen tarkoitetut
- - - - kastanjasose ja -pasta:
- - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
- - - - - muut
- - - - muut:
- - - - - kirsikoista valmistetut:
- - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria:
- - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
- - - - - - - muut
- - - - - - muut:
- - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
- - - - - - - muut
- - - - - mansikoista valmistetut:
- - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria:
- - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
- - - - - - - muut
- - - - - - muut:
2007 91 10 90
2007 91 30 00
2007 91 90 00
2007 99 00 00
2007 99 10 00
2007 99 10 00
2007 99 20 00
2007 99 20 10
2007 99 20 90
2007 99 31 00
2007 99 31 00
2007 99 31 15
2007 99 31 15
2007 99 31 25
2007 99 31 95
2007 99 31 95
2007 99 31 99
2007 99 33 00
2007 99 33 15
2007 99 33 15
2007 99 33 25
2007 99 33 95
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1, 5
1, 5
1, 5
1
15,0
1
24,0
24,0
24,0
24,0
1, 5
1, 5
1, 5
1
20,0 + 23,0 eur/100 kg
1
20,0 + 23,0 eur/100 kg
20,0 + 4,2 eur/100 kg
1
1
21,6
1
22,4 (EU001)
1
24,0 + 19,7 eur/100 kg
1
24,0 + 19,7 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 7
20
Nimike
Tavara
2007 99 33 95 - - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
2007 99 33 99 - - - - - - - muut
2007 99 35 00 - - - - - vadelmista valmistetut:
2007 99 35 15 - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria:
2007 99 35 15 - - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
2007 99 35 25 - - - - - - - muut
2007 99 35 95 - - - - - - muut:
2007 99 35 95 - - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut
2007 99 35 99 - - - - - - - muut
2007 99 39 00 - - - - - muut:
2007 99 39 01 - - - - - - viikunapastat:
2007 99 39 01 - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2007 99 39 02 - - - - - - - muut
2007 99 39 03 - - - - - - pistaasipastat:
2007 99 39 03 - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2007 99 39 04 - - - - - - - muut
2007 99 39 05 - - - - - - hasselpähkinäpastat:
2007 99 39 05 - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2007 99 39 06 - - - - - - - muut
2007 99 39 16 - - - - - - muut:
2007 99 39 16 - - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin
siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta
ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei
ole muuttanut:
2007 99 39 16 - - - - - - - - päärynät:
2007 99 39 16 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg:
2007 99 39 16 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 17 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 18 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1
kg:
2007 99 39 18 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 19 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 22 - - - - - - - - aprikoosit:
2007 99 39 22 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg:
2007 99 39 22 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 8
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2007 99 39 24 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 26 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1
kg:
2007 99 39 26 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 27 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 29 - - - - - - - - persikat, myös nektariinit:
2007 99 39 29 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg:
2007 99 39 29 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 30 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 32 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1
kg:
2007 99 39 32 - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 34 - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 35 - - - - - - - - sekoitukset:
2007 99 39 35 - - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg:
2007 99 39 35 - - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä):
2007 99 39 35 - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 37 - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 39 - - - - - - - - - - muut:
2007 99 39 39 - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 40 - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 43 - - - - - - - - - muut:
2007 99 39 43 - - - - - - - - - - hedelmäsekoitukset, joissa yksittäisen
hedelmälajin osuus on enintään 50 prosenttia hedelmien kokonaispainosta:
2007 99 39 43 - - - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut
(myös sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2007 99 39 43 - - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 44 - - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 46 - - - - - - - - - - - muut:
2007 99 39 46 - - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 47 - - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 51 - - - - - - - - - - muut:
2007 99 39 51 - - - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut
(myös sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2007 99 39 51 - - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 52 - - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 54 - - - - - - - - - - - muut:
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 9
20
Nimike
Tavara
2007 99 39 54 - - - - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 56 - - - - - - - - - - - - muut
2007 99 39 70 - - - - - - - - muut:
2007 99 39 70 - - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia sokeria
2007 99 39 75 - - - - - - - - - muut
2007 99 39 80 - - - - - - - muut:
2007 99 39 80 - - - - - - - - joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia
sokeria
2007 99 39 85 - - - - - - - - muut
2007 99 50 00 - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia,
mutta enintään 30 painoprosenttia:
2007 99 50 10 - - - - kastanjasose ja -pasta
2007 99 50 15 - - - - omenasose ja -hilloke:
2007 99 50 15 - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei ole
muuttanut
2007 99 50 25 - - - - - muut
2007 99 50 31 - - - - viikunapastat
2007 99 50 32 - - - - pistaasipastat
2007 99 50 33 - - - - hasselpähkinäpastat
2007 99 50 41 - - - - muut:
2007 99 50 41 - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei ole
muuttanut:
2007 99 50 41 - - - - - - päärynät:
2007 99 50 41 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg
2007 99 50 42 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2007 99 50 42 - - - - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia
2007 99 50 43 - - - - - - - - muut
2007 99 50 45 - - - - - - aprikoosit:
2007 99 50 45 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg
2007 99 50 47 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2007 99 50 47 - - - - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia
2007 99 50 49 - - - - - - - - muut
2007 99 50 51 - - - - - - persikat, myös nektariinit:
2007 99 50 51 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg
2007 99 50 52 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2007 99 50 52 - - - - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia
2007 99 50 53 - - - - - - - - muut
2007 99 50 61 - - - - - - sekoitukset:
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 23,0 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
1, 5
1, 5
1, 5
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 10
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2007 99 50 61 - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin
1 kg:
2007 99 50 61 - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 50 62 - - - - - - - - muut
2007 99 50 63 - - - - - - - muut:
2007 99 50 63 - - - - - - - - hedelmäsekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enintään 50 prosenttia
hedelmien kokonaispainosta:
2007 99 50 63 - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 50 64 - - - - - - - - - muut
2007 99 50 65 - - - - - - - - muut:
2007 99 50 65 - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 50 67 - - - - - - - - - muut
2007 99 50 81 - - - - - - muut:
2007 99 50 81 - - - - - - - keittämällä valmistettu acerolakirsikkasosetiiviste:
- Malpighia spp.-lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30
painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 82 - - - - - - - keittämällä valmistettu hapatettu banaanisosetiiviste:
- Musa cavendish-lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30
painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 83 - - - - - - - keittämällä valmistettu mangososetiiviste:
- Mangifera spp. -suvun hedelmistä,
- sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 84 - - - - - - - keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste:
- Carica spp. -lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30
painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 85 - - - - - - - keittämällä valmistettu guavasosetiiviste:
- Psidium spp. -lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30
painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 89 - - - - - - - muut
2007 99 50 91 - - - - - muut:
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:9,0 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:11,5 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:6,0 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:7,8 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:6,0 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 11
20
Nimike
Tavara
2007 99 50 91 - - - - - - keittämällä valmistettu acerolakirsikkasosetiiviste:
- Malpighia spp.-lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 92 - - - - - - keittämällä
valmistettu
hapatettu
banaanisosetiiviste:
- Musa cavendish-lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 93 - - - - - - keittämällä valmistettu mangososetiiviste:
- Mangifera spp. -suvun hedelmistä,
- sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 94 - - - - - - keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste:
- Carica spp. -lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 95 - - - - - - keittämällä valmistettu guavasosetiiviste:
- Psidium spp. -lajia,
- sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 50 99 - - - - - - muut
2007 99 93 00 - - - muut:
2007 99 93 00 - - - - trooppisista hedelmistä ja trooppisista pähkinöistä
valmistetut:
2007 99 93 10 - - - - - keittämällä valmistettu mangososetiiviste:
- Mangifera spp. -suvun hedelmistä,
- sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia
elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden
valmistukseen tarkoitettu
2007 99 93 90 - - - - - muut
2007 99 97 00 - - - - muu:
2007 99 97 10 - - - - - omenasose ja -hilloke
2007 99 97 21 - - - - - viikunapastat
2007 99 97 22 - - - - - pistaasipastat
2007 99 97 23 - - - - - hasselpähkinäpastat
2007 99 97 30 - - - - - hedelmähyytelössäoleva persikka ja/tai päärynä
2007 99 97 32 - - - - - muu:
2007 99 97 32 - - - - - - hedelmäsoseet, jotka on valmistettu ensin siivilöimällä ja sen jälkeen kuumennettu kiehumispisteeseen tyhjiössä ja joiden rakennetta ja kemiallista koostumusta lämpökäsittely ei ole
muuttanut:
2007 99 97 32 - - - - - - - päärynät:
2007 99 97 32 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg
2007 99 97 33 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg
2007 99 97 35 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät
Tariffin mukainen tulli;
K; S
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:9,0 eur/100 kg
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:11,5 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:6,0 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:7,8 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg;
S:6,0 eur/100 kg
1
(EU001)
24,0 + 4,2 eur/100 kg
1
15,0; S:6,0 (EU001)
1
15,0
1
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
1
1, 5
1, 5
1, 5
1
24,0
1
24,0
1
24,0
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 12
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2007 99 97 37 - - - - - - - aprikoosit:
2007 99 97 37 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg
2007 99 97 38 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg
2007 99 97 39 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino:
2007 99 97 39 - - - - - - - - - vähintään 5 kg
2007 99 97 40 - - - - - - - - - pienempi kuin 5 kg:
2007 99 97 40 - - - - - - - - - - vähintään 4,5 kg
2007 99 97 41 - - - - - - - - - - pienempi kuin 4,5 kg
2007 99 97 42 - - - - - - - persikat, myös nektariinit:
2007 99 97 42 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät
2007 99 97 44 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino:
2007 99 97 44 - - - - - - - - - vähintään 5 kg
2007 99 97 46 - - - - - - - - - pienempi kuin 5 kg:
2007 99 97 46 - - - - - - - - - - vähintään 4,5 kg
2007 99 97 48 - - - - - - - - - - pienempi kuin 4,5 kg
2007 99 97 50 - - - - - - - sekoitukset:
2007 99 97 50 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino suurempi
kuin 1 kg:
2007 99 97 50 - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 97 52 - - - - - - - - - muu
2007 99 97 55 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino enintään 1
kg:
2007 99 97 55 - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 97 57 - - - - - - - - - muu
2007 99 97 60 - - - - - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta
lähinnä olevan pakkauksen nettopaino:
2007 99 97 60 - - - - - - - - - pienempi kuin 4,5 kg:
2007 99 97 60 - - - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä)
2007 99 97 62 - - - - - - - - - - muu
2007 99 97 64 - - - - - - - - - muu
2007 99 97 69 - - - - - - - muu
2007 99 97 70 - - - - - - muu
2008 00 00 00 Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät,
pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä
sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat (TN084) (TN701):
2008 11 00 00 - pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös
näiden sekoitukset:
2008 11 00 00 - - maapähkinät:
2008 11 10 00 - - - maapähkinävoi
2008 11 91 00 - - - muut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino:
2008 11 91 00 - - - - suurempi kuin 1 kg:
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
24,0
1
24,0
1
24,0
1
24,0
24,0
1
1
24,0
1
24,0
1
24,0
24,0
1
1
24,0
1
24,0
1
24,0
1
24,0
1
24,0
1
24,0
24,0
24,0
24,0
1
1
1
1
12,8
1, 5
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 13
20
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Nimike
Tavara
2008 11 91 10
2008 11 91 90
2008 11 96 00
2008 11 96 00
2008 11 98 00
2008 19 00 00
2008 19 12 00
- - - - - paahdetut
11,2
- - - - - muut
11,2
- - - - enintään 1 kg:
- - - - - paahdetut
12,0
- - - - - muut
12,8
- - muut, myös sekoitukset:
- - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
- - - - trooppiset pähkinät; sekoitukset, jotka sisältävät
vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä:
- - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
7,0
- - - - - muut
7,0
- - - - muut:
- - - - - paahdetut mantelit ja pistaasipähkinät:
- - - - - - pistaasimantelit (pistaasipähkinät)
9,0
- - - - - - muut
9,0
- - - - - muut:
- - - - - - hasselpähkinät
11,2
- - - - - - muut
11,2
- - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
- - - - trooppiset pähkinät; sekoitukset, jotka sisältävät
vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä:
- - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
8,0
- - - - - muut
8,0
- - - - muut:
- - - - - paahdetut pähkinät:
- - - - - - mantelit ja pistaasipähkinät:
- - - - - - - pistaasimantelit (pistaasipähkinät)
10,2
- - - - - - - muut
10,2
- - - - - - muut:
- - - - - - - hasselpähkinät
12,0
- - - - - - - muut
12,0
- - - - - muut:
- - - - - - hasselpähkinät
12,8
- - - - - - muut
12,8
- ananakset:
- - lisättyä alkoholia sisältävät:
- - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
- - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 17 painoprosenttia 25,6 + 2,5 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
- - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
- - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
- - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 19 painoprosenttia 25,6 + 2,5 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
- - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
- - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
- - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
- - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 17 painoprosenttia
19,2
- - - - muut
17,6
- - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
- - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 19 painoprosenttia
20,8; K:20,0 (090092)
- - - - muut
19,2
- - - lisättyä sokeria sisältämättömät
18,4
2008 19 12 00
2008 19 12 30
2008 19 12 80
2008 19 13 00
2008 19 13 00
2008 19 13 20
2008 19 13 80
2008 19 19 00
2008 19 19 30
2008 19 19 80
2008 19 92 00
2008 19 92 00
2008 19 92 30
2008 19 92 80
2008 19 93 00
2008 19 93 00
2008 19 93 00
2008 19 93 20
2008 19 93 80
2008 19 95 00
2008 19 95 20
2008 19 95 80
2008 19 99 00
2008 19 99 30
2008 19 99 80
2008 20 00 00
2008 20 11 00
2008 20 11 00
2008 20 11 00
2008 20 19 00
2008 20 31 00
2008 20 31 00
2008 20 39 00
2008 20 51 00
2008 20 51 00
2008 20 51 00
2008 20 59 00
2008 20 71 00
2008 20 71 00
2008 20 79 00
2008 20 90 00
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1
1, 5
1
1, 5
1
1, 5
1
1, 5
1
1, 5
1
1, 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 14
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Nimike
Tavara
2008 30 00 00
2008 30 11 00
2008 30 11 00
2008 30 11 00
2008 30 19 00
- sitrushedelmät:
- - lisättyä alkoholia sisältävät:
- - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
- - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 25,6; K:20,0 (090092)
- - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
- - - muut:
- - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 24,0; K:20,0 (090092)
- - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
- - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
- - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
- - - - greipit ja pomelot lohkoina
15,2
- - - - mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:
- - - - - hienoksi jauhettuna
18,4
- - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
18,4
sisältävät
- - - - - muut
18,4
- - - - muut:
- - - - - greippi:
- - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys17,6
tä sisältävät
- - - - - - muut
17,6
- - - - - appelsiinit ja sitruunat hienoksi jauhettuna
17,6
- - - - - muut appelsiinit:
- - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys17,6
tä sisältävät
- - - - - - muut
17,6
- - - - - muut:
- - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys17,6
tä sisältävät
- - - - - - muut
17,6
- - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
- - - - greipit ja pomelot lohkoina
15,2
- - - - mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:
- - - - - hienoksi jauhettuna
17,6
- - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
- - - - - muut
17,6
- - - - muut:
- - - - - greippi:
- - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys- 20,8; K:20,0 (090092)
tä sisältävät
- - - - - - muut
20,8; K:20,0 (090092)
- - - - - appelsiinit ja sitruunat hienoksi jauhettuna
20,8; K:20,0 (090092)
- - - - - muut:
- - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys- 20,8; K:20,0 (090092)
tä sisältävät
- - - - - - muut
20,8; K:20,0 (090092)
- - - lisättyä sokeria sisältämättömät:
- - - - greippi:
- - - - - lohkoina
18,4
- - - - - surveena:
- - - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
18,4
vähintään 4,5 kg
2008 30 31 00
2008 30 31 00
2008 30 39 00
2008 30 51 00
2008 30 51 00
2008 30 51 00
2008 30 55 00
2008 30 55 10
2008 30 55 20
2008 30 55 90
2008 30 59 00
2008 30 59 11
2008 30 59 11
2008 30 59 19
2008 30 59 20
2008 30 59 41
2008 30 59 41
2008 30 59 49
2008 30 59 91
2008 30 59 91
2008 30 59 99
2008 30 71 00
2008 30 71 00
2008 30 75 00
2008 30 75 10
2008 30 75 20
2008 30 75 90
2008 30 79 00
2008 30 79 11
2008 30 79 11
2008 30 79 19
2008 30 79 20
2008 30 79 91
2008 30 79 91
2008 30 79 99
2008 30 90 00
2008 30 90 08
2008 30 90 08
2008 30 90 12
2008 30 90 12
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 15
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2008 30 90 13 - - - - - - muut
18,4
2008 30 90 14 - - - - - hienoksi jauhettuna
18,4
2008 30 90 25 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
18,4
sisältävät
2008 30 90 35 - - - - - muut
18,4
2008 30 90 61 - - - - muut:
2008 30 90 61 - - - - - mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:
2008 30 90 61 - - - - - - surveena:
2008 30 90 61 - - - - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
18,4
vähintään 4,5 kg
2008 30 90 63 - - - - - - - muut
18,4
2008 30 90 65 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys18,4
tä sisältävät
2008 30 90 67 - - - - - - hienoksi jauhettuna
18,4
2008 30 90 69 - - - - - - muut
18,4
2008 30 90 71 - - - - - muut:
2008 30 90 71 - - - - - - surveena:
2008 30 90 71 - - - - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
18,4
vähintään 4,5 kg
2008 30 90 73 - - - - - - - muut
18,4
2008 30 90 75 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys18,4
tä sisältävät
2008 30 90 77 - - - - - - hienoksi jauhettuna
18,4
2008 30 90 79 - - - - - - muut
18,4
2008 40 00 00 - päärynät:
2008 40 11 00 - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 40 11 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 40 11 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 40 11 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 25,6; K:20,0 (090092)
mas
2008 40 19 00 - - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 40 21 00 - - - - muut:
2008 40 21 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 24,0; K:20,0 (090092)
mas
2008 40 29 00 - - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 40 31 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
2008 40 31 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia 25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 40 39 00 - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 40 51 00 - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 40 51 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 40 51 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 40 51 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
2008 40 51 90 - - - - - muut
17,6
2008 40 59 00 - - - - muut:
2008 40 59 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
16,0
sisältävät
2008 40 59 90 - - - - - muut
16,0
2008 40 71 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 40 71 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia:
2008 40 71 20 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
19,2
sisältävät
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 16
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2008 40 71 90 - - - - - muut
19,2
2008 40 79 00 - - - - muut:
2008 40 79 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
2008 40 79 90 - - - - - muut
17,6
2008 40 90 00 - - - lisättyä sokeria sisältämättömät:
2008 40 90 10 - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
16,8
sisältävät
2008 40 90 90 - - - - muut
16,8
2008 50 00 00 - aprikoosit:
2008 50 11 00 - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 50 11 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 50 11 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 50 11 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 25,6; K:20,0 (090092)
mas
2008 50 19 00 - - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 50 31 00 - - - - muut:
2008 50 31 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 24,0; K:20,0 (090092)
mas
2008 50 39 00 - - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 50 51 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
2008 50 51 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia 25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 50 59 00 - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 50 61 00 - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 50 61 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 50 61 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 50 61 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
19,2
sisältävät
2008 50 61 90 - - - - - muut
19,2
2008 50 69 00 - - - - muut:
2008 50 69 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
2008 50 69 90 - - - - - muut
17,6
2008 50 71 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 50 71 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia:
2008 50 71 30 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä 20,8; K:20,0 (090092)
sisältävät
2008 50 71 90 - - - - - muut
20,8; K:20,0 (090092)
2008 50 79 00 - - - - muut:
2008 50 79 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
19,2
sisältävät
2008 50 79 90 - - - - - muut
19,2
2008 50 92 00 - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino:
2008 50 92 00 - - - - vähintään 5 kg:
2008 50 92 10 - - - - - aprikoosin puolikkaat
13,6
2008 50 92 20 - - - - - aprikoosisurve
13,6
2008 50 92 30 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
13,6
sisältävät
2008 50 92 90 - - - - - muut
13,6
2008 50 98 00 - - - - pienempi kuin 5 kg:
2008 50 98 11 - - - - - vähintään 4,5 kg:
2008 50 98 11 - - - - - - aprikoosin puolikkaat
17,0
2008 50 98 13 - - - - - - aprikoosisurve
17,0
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 17
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2008 50 98 15 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys17,0
tä sisältävät
2008 50 98 19 - - - - - - muut
17,0
2008 50 98 91 - - - - - pienempi kuin 4,5 kg:
2008 50 98 91 - - - - - - aprikoosin puolikkaat
18,4
2008 50 98 93 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelys18,4
tä sisältävät
2008 50 98 99 - - - - - - muut
18,4
2008 60 00 00 - kirsikat:
2008 60 11 00 - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 60 11 00 - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
2008 60 11 00 - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 25,6; K:20,0 (090092)
2008 60 19 00 - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 60 31 00 - - - muut:
2008 60 31 00 - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 24,0; K:20,0 (090092)
2008 60 39 00 - - - - muut:
2008 60 39 30 - - - - - lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, jois- 25,6; K:20,0 (090092);
sa voi olla 9 painoprosenttia sokeria, läpimitta K:10,0 (092664) (EU001)
kivellisinä enintään 19,9 mm, suklaatuotteissa
käytettävät
2008 60 39 90 - - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 60 50 00 - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 60 50 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino:
2008 60 50 00 - - - - suurempi kuin 1 kg:
2008 60 50 10 - - - - - hapankirsikat (Prunus cerasus)
17,6
2008 60 50 90 - - - - - muut
17,6
2008 60 60 00 - - - - enintään 1 kg
20,8; K:20,0 (090092)
2008 60 70 00 - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino:
2008 60 70 00 - - - - vähintään 4,5 kg
18,4
2008 60 90 00 - - - - pienempi kuin 4,5 kg
18,4
2008 70 00 00 - persikat, myös nektariinit:
2008 70 11 00 - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 70 11 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 70 11 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 70 11 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 25,6; K:20,0 (090092)
mas
2008 70 19 00 - - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 70 31 00 - - - - muut:
2008 70 31 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % 24,0; K:20,0 (090092)
mas
2008 70 39 00 - - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 70 51 00 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
enintään 1 kg:
2008 70 51 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia 25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 70 59 00 - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 70 61 00 - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 70 61 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 70 61 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia:
2008 70 61 10 - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkkelys19,2
tä sisältävät
2008 70 61 90 - - - - - muut
19,2
2008 70 69 00 - - - - muut:
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 18
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2008 70 69 10 - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkkelys17,6
tä sisältävät
2008 70 69 90 - - - - - muut
17,6
2008 70 71 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 70 71 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 15 painoprosenttia:
2008 70 71 10 - - - - - viipaleina, friteeratut
19,2
2008 70 71 30 - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkkelys19,2
tä sisältävät
2008 70 71 90 - - - - - muut
19,2
2008 70 79 00 - - - - muut:
2008 70 79 10 - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkkelys17,6
tä sisältävät
2008 70 79 90 - - - - - muut
17,6
2008 70 92 00 - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino:
2008 70 92 00 - - - - vähintään 5 kg:
2008 70 92 10 - - - - - persikan puolikkaat (myös nektariinit)
15,2
2008 70 92 30 - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkkelys15,2
tä sisältävät
2008 70 92 90 - - - - - muut
15,2
2008 70 98 00 - - - - pienempi kuin 5 kg:
2008 70 98 11 - - - - - vähintään 4,5 kg:
2008 70 98 11 - - - - - - persikan puolikkaat (myös nektariinit)
18,4
2008 70 98 15 - - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkke18,4
lystä sisältävät
2008 70 98 17 - - - - - - muut:
2008 70 98 17 - - - - - - - persikat
18,4
2008 70 98 18 - - - - - - - muut
18,4
2008 70 98 21 - - - - - pienempi kuin 4,5 kg:
2008 70 98 21 - - - - - - persikan puolikkaat (myös nektariinit)
18,4
2008 70 98 25 - - - - - - persikat, hiutaleina tai jauheena, myös tärkke18,4
lystä sisältävät
2008 70 98 27 - - - - - - muut:
2008 70 98 27 - - - - - - - persikat
18,4
2008 70 98 28 - - - - - - - muut
18,4
2008 80 00 00 - mansikat:
2008 80 11 00 - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 80 11 00 - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
2008 80 11 00 - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 25,6; K:20,0 (090092)
2008 80 19 00 - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg;
K:20,0 (090092)
2008 80 31 00 - - - muut:
2008 80 31 00 - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 % mas 24,0; K:20,0 (090092)
2008 80 39 00 - - - - muut
25,6; K:20,0 (090092)
2008 80 50 00 - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 80 50 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 80 50 10 - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
2008 80 50 90 - - - - muut
17,6
2008 80 70 00 - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 80 70 10 - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä 20,8; K:20,0 (090092)
sisältävät
2008 80 70 90 - - - - muut
20,8; K:20,0 (090092)
2008 80 90 00 - - - lisättyä sokeria sisältämättömät:
2008 80 90 10 - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
18,4
sisältävät
2008 80 90 90 - - - - muut
18,4
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 19
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2008 91 00 00 - muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:
2008 91 00 00 - - palmunsydämet
10,0
2008 93 00 00 - - karpalot (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukat (Vaccinium vitis-idaea):
2008 93 11 00 - - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 93 11 00 - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
2008 93 11 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
25,6
mas
2008 93 19 00 - - - - - muut
25,6 + 4,2 eur/100 kg
2008 93 21 00 - - - - muut:
2008 93 21 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
24,0
mas
2008 93 29 00 - - - - - muut
25,6
2008 93 91 00 - - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 93 91 00 - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 93 91 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
17,6
sisältävät
2008 93 91 20 - - - - - makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu
17,6; S:0 (TM777)
elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista varten (TN085)
2008 93 91 80 - - - - - muut
17,6
2008 93 93 00 - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 93 93 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
20,8
sisältävät
2008 93 93 90 - - - - - muut
20,8
2008 93 99 00 - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät:
2008 93 99 10 - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä
18,4
sisältävät
2008 93 99 90 - - - - - muut
18,4
2008 97 00 00 - - sekoitukset:
2008 97 03 00 - - - trooppisista pähkinöistä ja trooppisista hedelmistä
valmistetut, vähintään 50 painoprosenttia trooppisia
pähkinöitä sisältävät:
2008 97 03 00 - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
7,0
suurempi kuin 1 kg
2008 97 05 00 - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
8,0
enintään 1 kg
2008 97 12 00 - - - muut:
2008 97 12 00 - - - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 97 12 00 - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
2008 97 12 00 - - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
mas:
2008 97 12 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 12 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
16,0
2008 97 12 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
16,0
2008 97 12 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
16,0
2008 97 12 90 - - - - - - - - muut
16,0
2008 97 14 00 - - - - - - - muut:
2008 97 14 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
25,6
2008 97 14 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
25,6
2008 97 14 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
25,6
2008 97 14 90 - - - - - - - - muut
25,6
2008 97 16 00 - - - - - - muut:
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 20
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2008 97 16 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 16 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 16 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 16 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 16 90 - - - - - - - - muut
2008 97 18 00 - - - - - - - muut:
2008 97 18 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 18 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 18 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 18 90 - - - - - - - - muut
2008 97 32 00 - - - - - muut:
2008 97 32 00 - - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
mas:
2008 97 32 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 32 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 32 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 32 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 32 90 - - - - - - - - muut
2008 97 34 00 - - - - - - - muut:
2008 97 34 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 34 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 34 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 34 90 - - - - - - - - muut
2008 97 36 00 - - - - - - muut:
2008 97 36 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 36 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 36 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 36 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 36 90 - - - - - - - - muut
2008 97 38 00 - - - - - - - muut:
2008 97 38 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 38 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 38 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 38 90 - - - - - - - - muut
2008 97 51 00 - - - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 97 51 00 - - - - - lisättyä sokeria sisältävät:
2008 97 51 00 - - - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino
suurempi kuin 1 kg:
2008 97 51 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 51 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 51 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 51 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 51 90 - - - - - - - - muut
2008 97 59 00 - - - - - - - muut:
2008 97 59 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 59 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 59 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 59 90 - - - - - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
16,0 + 2,6 eur/100 kg
16,0 + 2,6 eur/100 kg
16,0 + 2,6 eur/100 kg
16,0 + 2,6 eur/100 kg
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
25,6 + 4,2 eur/100 kg
25,6 + 4,2 eur/100 kg
25,6 + 4,2 eur/100 kg
25,6 + 4,2 eur/100 kg
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
15,0
15,0
15,0
15,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
24,0
24,0
24,0
24,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
16,0
16,0
16,0
16,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
25,6
25,6
25,6
25,6
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
11,0
11,0
11,0
11,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
17,6
17,6
17,6
17,6
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 21
20
Nimike
Tavara
2008 97 72 00 - - - - - - muut:
2008 97 72 00 - - - - - - - hedelmäsekoitukset, joissa yksittäisen hedelmälajin osuus on enintään 50 prosenttia hedelmien kokonaispainosta:
2008 97 72 00 - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä):
2008 97 72 11 - - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 72 15 - - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 72 19 - - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 72 90 - - - - - - - - - muut
2008 97 74 00 - - - - - - - - muut:
2008 97 74 11 - - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 74 15 - - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 74 19 - - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 74 90 - - - - - - - - - muut
2008 97 76 00 - - - - - - - muut:
2008 97 76 00 - - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50
painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja
trooppisia hedelmiä):
2008 97 76 11 - - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 76 15 - - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 76 19 - - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 76 90 - - - - - - - - - muut
2008 97 78 00 - - - - - - - - muut:
2008 97 78 11 - - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 78 15 - - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 78 19 - - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 78 90 - - - - - - - - - muut
2008 97 92 00 - - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät, tuotetta lähinnä
olevan pakkauksen nettopaino:
2008 97 92 00 - - - - - - vähintään 5 kg:
2008 97 92 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 92 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 92 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 92 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 92 90 - - - - - - - - muut
2008 97 93 00 - - - - - - - muut:
2008 97 93 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 93 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 93 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 93 90 - - - - - - - - muut
2008 97 94 00 - - - - - - vähintään 4,5 kg, mutta pienempi kuin 5 kg:
2008 97 94 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 94 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 94 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 94 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 94 90 - - - - - - - - muut
2008 97 96 00 - - - - - - - muut:
2008 97 96 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 96 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 96 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
8,5
8,5
8,5
8,5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
13,6
13,6
13,6
13,6
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
12,0
12,0
12,0
12,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
19,2
19,2
19,2
19,2
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
11,5
11,5
11,5
11,5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
18,4
18,4
18,4
18,4
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
11,5
11,5
11,5
11,5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
18,4
18,4
18,4
1, 5
1, 5
1, 5
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 22
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2008 97 96 90 - - - - - - - - muut
2008 97 97 00 - - - - - - pienempi kuin 4,5 kg:
2008 97 97 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistetut (myös
sekoitukset, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia trooppisia pähkinöitä ja trooppisia hedelmiä):
2008 97 97 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 97 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 97 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 97 90 - - - - - - - - muut
2008 97 98 00 - - - - - - - muut:
2008 97 98 11 - - - - - - - - jotka sisältävät viikunoita
2008 97 98 15 - - - - - - - - jotka sisältävät hasselpähkinöitä
2008 97 98 19 - - - - - - - - jotka sisältävät pistaasipähkinöitä
2008 97 98 20 - - - - - - - - hedelmämehusekoitukset joissa on ainakin
kaksi seuraavista hedelmistä: persikka ja/tai
päärynä ja/tai ananas
2008 97 98 90 - - - - - - - - muut
2008 99 00 00 - - muut:
2008 99 11 00 - - - lisättyä alkoholia sisältävät:
2008 99 11 00 - - - - inkivääri:
2008 99 11 00 - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
mas
2008 99 19 00 - - - - - muut
2008 99 21 00 - - - - viinirypäleet:
2008 99 21 00 - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia
2008 99 23 00 - - - - - muut
2008 99 24 00 - - - - muut:
2008 99 24 00 - - - - - sokeripitoisuus suurempi kuin 9 painoprosenttia:
2008 99 24 00 - - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
mas:
2008 99 24 00 - - - - - - - trooppiset hedelmät
2008 99 28 00 - - - - - - - muut:
2008 99 28 10 - - - - - - - - viikunat
2008 99 28 90 - - - - - - - - muut
2008 99 31 00 - - - - - - muut:
2008 99 31 00 - - - - - - - trooppiset hedelmät
2008 99 34 00 - - - - - - - muut:
2008 99 34 10 - - - - - - - - viikunat
2008 99 34 90 - - - - - - - - muut
2008 99 36 00 - - - - - muut:
2008 99 36 00 - - - - - - todellinen alkoholipitoisuus enintään 11,85 %
mas:
2008 99 36 00 - - - - - - - trooppiset hedelmät
2008 99 37 00 - - - - - - - muut:
2008 99 37 10 - - - - - - - - viikunat
2008 99 37 90 - - - - - - - - muut
2008 99 38 00 - - - - - - muut:
2008 99 38 00 - - - - - - - trooppiset hedelmät
2008 99 40 00 - - - - - - - muut:
2008 99 40 10 - - - - - - - - viikunat
2008 99 40 90 - - - - - - - - muut
2008 99 41 00 - - - lisättyä alkoholia sisältämättömät:
2008 99 41 00 - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg:
2008 99 41 00 - - - - - inkivääri
2008 99 43 00 - - - - - viinirypäleet:
2008 99 43 10 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
18,4
1, 5
11,5
11,5
11,5
11,5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
18,4
18,4
18,4
18,4
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
18,4
1, 5
10,0
1
16,0
1
25,6 + 3,8 eur/100 kg
1
25,6
1
16,0
1
25,6
25,6
1, 5
1
16,0 + 2,6 eur/100 kg
1
25,6 + 4,2 eur/100 kg
25,6 + 4,2 eur/100 kg
1, 5
1
15,0
1
24,0
24,0
1, 5
1
16,0
1
25,6
25,6
1, 5
1
0
1
19,2
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 23
20
Nimike
Tavara
2008 99 43 90 - - - - - - muut
2008 99 45 00 - - - - - luumut:
2008 99 45 30 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 45 90 - - - - - - muut
2008 99 48 00 - - - - - trooppiset hedelmät:
2008 99 48 11 - - - - - - passiohedelmät, guavat ja tamarindit:
2008 99 48 11 - - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 48 19 - - - - - - - muut
2008 99 48 91 - - - - - - mangot, mangostanit, papaijat, cashew-omenat,
litsit, jakkipuun hedelmät, sapotillat, karambolat ja pitahaijat:
2008 99 48 91 - - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 48 94 - - - - - - - muut:
2008 99 48 94 - - - - - - - - mangosose
• ei tiivisteestä valmistettu
• Mangifera-suvun mangosta valmistettu
• Brix-arvo vähintään 14 mutta enintään 20
juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen
tarkoitettu
2008 99 48 99 - - - - - - - - muut
2008 99 49 00 - - - - - muut:
2008 99 49 10 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 49 30 - - - - - - siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia
sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön
2008 99 49 60 - - - - - - viikunat
2008 99 49 70 - - - - - - suolavedessä olevat ryöpätyt Karakishmishsuvun viininlehdet,
- joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia,
- joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta
enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja
- myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995
-standardin mukaisesti, riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut
2008 99 49 80 - - - - - - muut
2008 99 51 00 - - - - lisättyä sokeria sisältävät, tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
2008 99 51 00 - - - - - inkivääri
2008 99 63 00 - - - - - trooppiset hedelmät:
2008 99 63 10 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 63 90 - - - - - - muut
2008 99 67 00 - - - - - muut:
2008 99 67 91 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 67 95 - - - - - - viikunat
2008 99 67 99 - - - - - - muut
2008 99 72 00 - - - - lisättyä sokeria sisältämättömät:
2008 99 72 00 - - - - - luumut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino:
2008 99 72 00 - - - - - - vähintään 5 kg:
2008 99 72 10 - - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 72 90 - - - - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
19,2
1
17,6
1
17,6
1
11,0
1
11,0
1
11,0
1
11,0; S:6,0 (EU001)
1
11,0
1
17,6
1
17,6; S:0
1
17,6
17,6; S:0 (EU001)
1, 5
1
17,6
1
0
1
13,0
1
13,0
1
20,8
1
20,8
20,8
1, 5
1
15,2
1
15,2
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 24
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2008 99 78 00 - - - - - - pienempi kuin 5 kg:
2008 99 78 20 - - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 78 80 - - - - - - - muut
2008 99 85 00 - - - - - maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var.
saccharata)
2008 99 91 00 - - - - - jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia
2008 99 99 00 - - - - - muut:
2008 99 99 11 - - - - - - viininlehdet:
2008 99 99 11 - - - - - - - suolavedessä olevat ryöpätyt Karakishmishsuvun viininlehdet,
- joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia,
- joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta
enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja
- myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995
- standardin mukaisesti, riisillä täytettyjen
viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut
2008 99 99 19 - - - - - - - muut
2008 99 99 20 - - - - - - humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat
2008 99 99 30 - - - - - - hiutaleina tai jauheena, myös lisättyä tärkkelystä sisältävät
2008 99 99 40 - - - - - - siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia
sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön
2008 99 99 50 - - - - - - vesimelonin (egusi, Citrullus lanatus) siemenet
ja niistä saadut tuotteet
2008 99 99 60 - - - - - - viikunat
2008 99 99 70 - - - - - - minttu (tuoreet tai jäähdytetyt)
2008 99 99 75 - - - - - - basilika (pyhä basilika, makea basilika) (tuoreet tai jäähdytetyt)
2008 99 99 80 - - - - - - curryn lehdet (Bergera/ Murraya koenigii)
(jäädytetyt)
2008 99 99 90 - - - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
18,4
1
18,4
5,1 + 9,4 eur/100
kg/net eda
8,3 + 3,8 eur/100
kg/net eda
1
1
18,4; S:0 (EU001)
1, 5
18,4
18,4
1, 5
1
18,4
1
18,4; S:0
1
18,4
1, 5
18,4
18,4
18,4
1, 5
1, 5
1, 5
18,4
1, 5
18,4
1
2009 00 00 00 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät
hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape
must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät (TN084) (TN701):
2009 11 00 00 - appelsiinimehu:
2009 11 00 00 - - jäädytetty:
2009 11 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 11 11 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 11 11 11 - - - - - enintään kaksi litraa vetävissa astioissa:
2009 11 11 11 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 11 11 19 - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 11 11 91 - - - - - muut:
2009 11 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 11 11 99 - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 11 19 00 - - - - muu:
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 25
20
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Nimike
Tavara
2009 11 19 10
2009 11 19 90
2009 11 91 00
2009 11 91 00
- - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa
33,6; K:20,0 (090093)
- - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
- - - Brix-arvo enintään 67:
- - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä:
- - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa
15,2 + 20,6 eur/100 kg
- - - - - muut
15,2 + 20,6 eur/100 kg
- - - - muu:
- - - - - joiden väkevyys on enintään 50 Brix-astetta,
enintään kaksi litraa vetävissä astioissa, lukuun
ottamatta veriappelsiinimehua:
- - - - - - tiivistymisaste korkeampi kuin 20° Brixin as15,2;
teikolla
K:13,0 (090033) (CD189)
- - - - - - muut
15,2;
K:13,0 (090033) (CD189)
- - - - - muut:
- - - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa:
- - - - - - - tiivistymisaste korkeampi kuin 20° Brixin
15,2
asteikolla
- - - - - - - muut
15,2
- - - - - - muut:
- - - - - - - tiivistymisaste korkeampi kuin 20° Brixin
15,2
asteikolla
- - - - - - - muut
15,2
- - jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 20:
- - - enintään kaksi litraa vetävissä astioisssa
12,2
- - - muut
12,2
- - muut:
- - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
- - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
- - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa:
- - - - - - jauheena:
- - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6 +20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - - - muut:
- - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - - muut:
- - - - - - jauheena:
- - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - - - muut:
- - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - muu:
- - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa:
- - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
- - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
- - - - - muut:
- - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
- - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
- - - Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67:
2009 11 91 10
2009 11 91 90
2009 11 99 00
2009 11 99 11
2009 11 99 11
2009 11 99 19
2009 11 99 92
2009 11 99 92
2009 11 99 92
2009 11 99 94
2009 11 99 96
2009 11 99 96
2009 11 99 98
2009 12 00 00
2009 12 00 10
2009 12 00 90
2009 19 00 00
2009 19 11 00
2009 19 11 00
2009 19 11 21
2009 19 11 21
2009 19 11 21
2009 19 11 29
2009 19 11 31
2009 19 11 31
2009 19 11 39
2009 19 11 51
2009 19 11 51
2009 19 11 51
2009 19 11 59
2009 19 11 71
2009 19 11 71
2009 19 11 79
2009 19 19 00
2009 19 19 11
2009 19 19 11
2009 19 19 19
2009 19 19 91
2009 19 19 91
2009 19 19 99
2009 19 91 00
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 26
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2009 19 91 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä:
2009 19 91 11 - - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioissa:
2009 19 91 11 - - - - - - jauheena
2009 19 91 19 - - - - - - muut
2009 19 91 91 - - - - - muut:
2009 19 91 91 - - - - - - jauheena
2009 19 91 99 - - - - - - muut
2009 19 98 00 - - - - muu:
2009 19 98 11 - - - - - enintään kaksi litraa vetävissä astioisssa:
2009 19 98 11 - - - - - - jauheena
2009 19 98 19 - - - - - - muut
2009 19 98 91 - - - - - muut:
2009 19 98 91 - - - - - - jauheena
2009 19 98 99 - - - - - - muut
2009 21 00 00 - greippi- tai pomelomehu:
2009 21 00 00 - - Brix-arvo enintään 20:
2009 21 00 10 - - - jauheena
2009 21 00 90 - - - muut
2009 29 00 00 - - muut:
2009 29 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 29 11 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 29 11 11 - - - - - jauheena:
2009 29 11 11 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia
2009 29 11 19 - - - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
15,2 + 20,6 eur/100 kg
15,2 + 20,6 eur/100 kg
1
1
15,2 + 20,6 eur/100 kg
15,2 + 20,6 eur/100 kg
1
1
12,2
12,2
1
1
12,2
12,2
1
1
12,0
12,0
1
1
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
1
2009 29 11 91 - - - - - muut:
2009 29 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 29 11 99 - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 29 19 00 - - - - muu:
2009 29 19 10 - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 29 19 90 - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
2009 29 91 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67:
2009 29 91 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä:
2009 29 91 10 - - - - - jauheena
12,0 +20,6 eur/100 kg
2009 29 91 90 - - - - - muut
12,0 +20,6 eur/100 kg
2009 29 99 00 - - - - muu:
2009 29 99 10 - - - - - jauheena
12,0
2009 29 99 90 - - - - - muut
12,0
2009 31 00 00 - muun sitrushedelmän mehu:
2009 31 00 00 - - Brix-arvo enintään 20:
2009 31 11 00 - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto:
2009 31 11 00 - - - - lisättyä sokeria sisältävä:
2009 31 11 11 - - - - - sitruunamehu:
2009 31 11 11 - - - - - - jauheena
14,4
2009 31 11 19 - - - - - - muut
14,4
2009 31 11 91 - - - - - muut:
2009 31 11 91 - - - - - - jauheena
14,4
2009 31 11 99 - - - - - - muut
14,4
2009 31 19 00 - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 31 19 11 - - - - - sitruunamehu:
2009 31 19 11 - - - - - - jauheena
15,2
2009 31 19 19 - - - - - - muut
15,2
2009 31 19 91 - - - - - muut:
2009 31 19 91 - - - - - - jauheena
15,2
2009 31 19 99 - - - - - - muut
15,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 27
20
Nimike
Tavara
2009 31 51 00
2009 31 51 00
2009 31 51 00
2009 31 51 10
2009 31 51 90
2009 31 59 00
2009 31 59 10
2009 31 59 90
2009 31 91 00
2009 31 91 00
2009 31 91 10
2009 31 91 90
2009 31 99 00
2009 31 99 10
2009 31 99 90
2009 39 00 00
2009 39 11 00
2009 39 11 00
2009 39 11 11
2009 39 11 11
Tariffin mukainen tulli;
K; S
- - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
- - - - sitruunamehu:
- - - - - lisättyä sokeria sisältävä:
- - - - - - jauheena
14,4
- - - - - - muut
14,4
- - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
- - - - - - jauheena
15,2
- - - - - - muut
15,2
- - - - muut sitrushedelmämehut:
- - - - - lisättyä sokeria sisältävä:
- - - - - - jauheena
14,4
- - - - - - muut
14,4
- - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
- - - - - - jauheena
15,2
- - - - - - muut
15,2
- - muut:
- - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
- - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
- - - - - jauheena:
- - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 39 11 19 - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 39 11 91 - - - - - muut:
2009 39 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 39 11 99 - - - - - - muut
33,6 +20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 39 19 00 - - - - muu:
2009 39 19 10 - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 39 19 90 - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
2009 39 31 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67:
2009 39 31 00 - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto:
2009 39 31 00 - - - - - lisättyä sokeria sisältävä:
2009 39 31 11 - - - - - - sitruunamehu:
2009 39 31 11 - - - - - - - jauheena
14,4
2009 39 31 19 - - - - - - - muut
14,4
2009 39 31 91 - - - - - - muut:
2009 39 31 91 - - - - - - - jauheena
14,4
2009 39 31 99 - - - - - - - muut
14,4
2009 39 39 00 - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 39 39 11 - - - - - - sitruunamehu:
2009 39 39 11 - - - - - - - jauheena
15,2
2009 39 39 19 - - - - - - - muut
15,2
2009 39 39 91 - - - - - - muut:
2009 39 39 91 - - - - - - - jauheena
15,2
2009 39 39 99 - - - - - - - muut
15,2
2009 39 51 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 39 51 00 - - - - - sitruunamehu:
2009 39 51 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 39 51 10 - - - - - - - jauheena
14,4 + 20,6 eur/100 kg
2009 39 51 90 - - - - - - - muut
14,4 + 20,6 eur/100 kg
2009 39 55 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 39 55 10 - - - - - - - jauheena
14,4
2009 39 55 90 - - - - - - - muut
14,4
2009 39 59 00 - - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 39 59 10 - - - - - - - jauheena
15,2
2009 39 59 90 - - - - - - - muut
15,2
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 28
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
2009 39 91 00 - - - - - muut sitrushedelmämehut:
2009 39 91 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 39 91 10 - - - - - - - jauheena
2009 39 91 90 - - - - - - - muut
2009 39 95 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 39 95 10 - - - - - - - jauheena
2009 39 95 90 - - - - - - - muut
2009 39 99 00 - - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 39 99 10 - - - - - - - jauheena
2009 39 99 90 - - - - - - - muut
2009 41 00 00 - ananasmehu:
2009 41 00 00 - - Brix-arvo enintään 20:
2009 41 92 00 - - - lisättyä sokeria sisältävä:
2009 41 92 10 - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto:
2009 41 92 10 - - - - - jauheena
2009 41 92 20 - - - - - muut:
2009 41 92 20 - - - - - - ananasmehu
- ei tiivisteestä valmistettu,
- Ananas-suvun ananaksesta valmistettu,
- Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16,
hedelmämehujen valmistukseen tarkoitettu
2009 41 92 30 - - - - - - muut
2009 41 92 60 - - - - muut:
2009 41 92 60 - - - - - jauheena
2009 41 92 90 - - - - - muut
2009 41 99 00 - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 41 99 10 - - - - jauheena
2009 41 99 70 - - - - muut:
2009 41 99 70 - - - - - ananasmehu
• ei tiivisteestä valmistettu
• Ananas-suvun ananaksesta valmistettu
• Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16
juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu
2009 41 99 99 - - - - - muut
2009 49 00 00 - - muu:
2009 49 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 49 11 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 49 11 11 - - - - - jauheena:
2009 49 11 11 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia
2009 49 11 19 - - - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
14,4 + 20,6 eur/100 kg
14,4 + 20,6 eur/100 kg
1
1
14,4
14,4
1
1
15,2
15,2
1
1
15,2
1
15,2; S:8,0 (EU001)
1
15,2
1
15,2
15,2
1
1
16,0
1
16,0; S:8,0 (EU001)
1
16,0
1
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
1
2009 49 11 91 - - - - - muut:
2009 49 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 49 11 99 - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 49 19 00 - - - - muu:
2009 49 19 10 - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 49 19 90 - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
2009 49 30 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67:
2009 49 30 00 - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto, lisättyä
sokeria sisältävä:
2009 49 30 10 - - - - - jauheena
15,2
2009 49 30 91 - - - - - muut:
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 29
20
Nimike
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Tavara
2009 49 30 91 - - - - - - ananasmehu, muuna kuin jauheena
15,2; S:0 (EU001)
- Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään
67
- arvo yli 30 € / 100 kg netto
- lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu
2009 49 30 99 - - - - - - muut
15,2
2009 49 91 00 - - - - muu:
2009 49 91 00 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 49 91 10 - - - - - - jauheena
15,2 + 20,6 eur/100 kg
2009 49 91 90 - - - - - - muut
15,2 + 20,6 eur/100 kg
2009 49 93 00 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 49 93 10 - - - - - - jauheena
15,2
2009 49 93 90 - - - - - - muut
15,2
2009 49 99 00 - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 49 99 10 - - - - - - jauheena
16,0
2009 49 99 90 - - - - - - muut
16,0
2009 50 00 00 - tomaattimehu:
2009 50 10 00 - - jossa on lisättyä sokeria
16,0
2009 50 90 00 - - muu
16,8
2009 61 00 00 - viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu "grape must"):
2009 61 00 00 - - Brix-arvo enintään 30:
2009 61 10 00 - - - arvo suurempi kuin 18 €/100 kg netto (PN001)
(PB001)
2009 61 90 00 - - - arvo enintään 18 €/100 kg netto:
2009 61 90 10 - - - - käytettävä viinirypälemehun ja/tai muun kuin vii22,4 +27,0 eur/hl;
nialan tuotteiden, kuten alkoholittomien juomien, K:22,4 (090067) (EU001)
hillojen ja kastikkeiden valmistukseen
(TM575)
2009 61 90 90 - - - - muu
22,4 + 27,0 eur/hl
2009 69 00 00 - - muu:
2009 69 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 69 11 00 - - - - arvo enintään 22 €/100 kg netto:
2009 69 11 11 - - - - - käytettävä viinirypälemehun ja/tai muun kuin
viinialan tuotteiden, kuten alkoholittomien juomien, hillojen ja kastikkeiden valmistukseen:
2009 69 11 11 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro40,0 +121,0 eur/hl
senttia
+20,6 eur/100 kg;
K:40,0+20,6 eur/100
kg
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
(090067) (EU001) (TM575)
2009 69 11 19 - - - - - - muut
40,0 +121,0 eur/hl
+20,6 eur/100 kg;
K:40,0+20,6 eur/100
kg
1, 5
(090067) (EU001) (TM575)
2009 69 11 91 - - - - - muut:
2009 69 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia
2009 69 11 99 - - - - - - muut
2009 69 19 00 - - - - muu:
2009 69 19 10 - - - - - käytettävä viinirypälemehun ja/tai muun kuin
viinialan tuotteiden, kuten alkoholittomien juomien, hillojen ja kastikkeiden valmistukseen
40,0 + 121,0 eur/hl
+20,6 eur/100 kg
40,0 + 121,0 eur/hl
+20,6 eur/100 kg
1, 5
(PB001)
1, 5
(PB001)
1, 5
1, 5
(PN001)
2009 69 19 90 - - - - - muu (PN001)
2009 69 51 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67:
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 30
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Tavara
2009 69 51 00 - - - - arvo suurempi kuin 18 €/100 kg netto:
2009 69 51 00 - - - - - tiivistetty:
2009 69 51 10 - - - - - - käytettävä viinirypälemehun ja/tai muun kuin
viinialan tuotteiden, kuten alkoholittomien
juomien, hillojen ja kastikkeiden valmistukseen
Lisäpaljousyksikkö
Liite
(PB001)
1, 5
(PB001)
(PB001)
1, 5
1, 5
22,4 + 131,0 eur/hl
+20,6 eur/100 kg
22,4 + 27,0 eur/hl
+20,6 eur/100 kg
1, 5
(PN001)
2009 69 51 90
2009 69 59 00
2009 69 71 00
2009 69 71 00
- - - - - - muu (PN001)
- - - - - muu (PN001)
- - - - arvo enintään 18 €/100 kg netto:
- - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 69 71 00 - - - - - - tiivistetty
2009 69 79 00 - - - - - - muu
2009 69 90 00 - - - - - muu:
2009 69 90 20 - - - - - - käytettävä viinirypälemehun ja/tai muun kuin
22,4 + 27,0 eur/hl;
viinialan tuotteiden, kuten alkoholittomien K:22,4 (090067) (EU001)
juomien, hillojen ja kastikkeiden valmistukseen
(TM575)
2009 69 90 80 - - - - - - muu
22,4 +27,0 eur/hl
2009 71 00 00 - omenamehu:
2009 71 00 00 - - Brix-arvo enintään 20:
2009 71 20 00 - - - lisättyä sokeria sisältävä:
2009 71 20 10 - - - - jauheena
18,0
2009 71 20 90 - - - - muut
18,0
2009 71 99 00 - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 71 99 10 - - - - jauheena
18,0
2009 71 99 90 - - - - muut
18,0
2009 79 00 00 - - muu:
2009 79 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 79 11 00 - - - - arvo enintään 22 €/100 kg netto:
2009 79 11 11 - - - - - jauheena:
2009 79 11 11 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 30,0+18,4 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 79 11 19 - - - - - - muut
30,0+18,4 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 79 11 91 - - - - - muut:
2009 79 11 91 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 30,0+18,4 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 79 11 99 - - - - - - muut
30,0+18,4 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 79 19 00 - - - - muu:
2009 79 19 10 - - - - - jauheena
30,0; K:20,0 (090093)
2009 79 19 90 - - - - - muut
30,0; K:20,0 (090093)
2009 79 30 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67:
2009 79 30 00 - - - - arvo suurempi kuin 18 €/100 kg netto, lisättyä
sokeria sisältävä:
2009 79 30 10 - - - - - jauheena
18,0
2009 79 30 90 - - - - - muut
18,0
2009 79 91 00 - - - - muu:
2009 79 91 00 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 79 91 10 - - - - - - jauheena
18,0 + 19,3 eur/100 kg
2009 79 91 90 - - - - - - muut
18,0 + 19,3 eur/100 kg
2009 79 98 00 - - - - - muu:
2009 79 98 10 - - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 79 98 10 - - - - - - - jauheena
18,0
2009 79 98 20 - - - - - - - muut
18,0
2009 79 98 70 - - - - - - muut:
2009 79 98 70 - - - - - - - jauheena
18,0
1, 5
1, 5
1, 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 31
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2009 79 98 90 - - - - - - - muut
18,0
2009 81 00 00 - muun hedelmän tai kasviksen mehu:
2009 81 00 00 - - karpalon (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) ja puolukan (Vaccinium vitis-idaea) mehu:
2009 81 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 81 11 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 81 11 10 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6 +20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
2009 81 11 90 - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 81 19 00 - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
2009 81 31 00 - - - Brix-arvo enintään 67:
2009 81 31 00 - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto, lisättyä
sokeria sisältävä:
2009 81 31 10 - - - - - karpalomehutiiviste
16,8; S:0
- Brix-arvo vähintään 40 mutta enintään 66
- tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa
2009 81 31 50 - - - - - muu:
2009 81 31 50 - - - - - - jauheena
16,8
2009 81 31 90 - - - - - - muu
16,8
2009 81 51 00 - - - - muut:
2009 81 51 00 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 pai- 16,8 + 20,6 eur/100 kg
noprosenttia
2009 81 59 00 - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro16,8
senttia
2009 81 95 00 - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 81 95 00 - - - - - - pensaskarpalomehu (Vaccinium macrocarpon lajin hedelmistä valmistettu mehu):
2009 81 95 10 - - - - - - - jauheena
14,0
2009 81 95 90 - - - - - - - muut
14,0
2009 81 99 00 - - - - - - muut:
2009 81 99 10 - - - - - - - jauheena
17,6
2009 81 99 90 - - - - - - - muut
17,6
2009 89 00 00 - - muut:
2009 89 11 00 - - - Brix-arvo suurempi kuin 67:
2009 89 11 00 - - - - päärynämehu:
2009 89 11 00 - - - - - arvo enintään 22 €/100 kg netto:
2009 89 11 11 - - - - - - jauheena:
2009 89 11 11 - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 11 19 - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 11 91 - - - - - - muut:
2009 89 11 91 - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 11 99 - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 19 00 - - - - - muu:
2009 89 19 10 - - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 19 90 - - - - - - muut
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 34 00 - - - - muu:
2009 89 34 00 - - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 89 34 00 - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
2009 89 34 40 - - - - - - - jauheena
21,0 +12,9 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 34 70 - - - - - - - muut
21,0+12,9 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 35 00 - - - - - - muu:
2009 89 35 21 - - - - - - - aprikoosimehu:
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 32
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
2009 89 35 21 - - - - - - - - jauheena:
2009 89 35 21 - - - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 35 29 - - - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 35 31 - - - - - - - - muu:
2009 89 35 31 - - - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 35 39 - - - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 35 51 - - - - - - - muu:
2009 89 35 51 - - - - - - - - jauheena:
2009 89 35 51 - - - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 35 59 - - - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 35 71 - - - - - - - - muu:
2009 89 35 71 - - - - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 paino- 33,6+20,6 eur/100 kg;
prosenttia
K:20,0 (090093)
2009 89 35 79 - - - - - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
2009 89 36 00 - - - - - muu:
2009 89 36 00 - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
2009 89 36 10 - - - - - - - jauheena
21,0; K:20,0 (090093)
2009 89 36 90 - - - - - - - muut
21,0; K:20,0 (090093)
2009 89 38 00 - - - - - - muu:
2009 89 38 11 - - - - - - - aprikoosimehu:
2009 89 38 11 - - - - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 38 19 - - - - - - - - muu
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 38 91 - - - - - - - muu:
2009 89 38 91 - - - - - - - - jauheena
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 38 99 - - - - - - - - muu
33,6; K:20,0 (090093)
2009 89 50 00 - - - Brix-arvo enintään 67:
2009 89 50 00 - - - - päärynämehu:
2009 89 50 00 - - - - - arvo suurempi kuin 18 €/100 kg netto, lisättyä
sokeria sisältävä:
2009 89 50 10 - - - - - - jauheena
19,2
2009 89 50 90 - - - - - - muut
19,2
2009 89 61 00 - - - - - muu:
2009 89 61 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 89 61 10 - - - - - - - jauheena
19,2 + 20,6 eur/100 kg
2009 89 61 90 - - - - - - - muut
19,2 + 20,6 eur/100 kg
2009 89 63 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 89 63 10 - - - - - - - jauheena
19,2
2009 89 63 90 - - - - - - - muut
19,2
2009 89 69 00 - - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
2009 89 69 10 - - - - - - - jauheena
20,0
2009 89 69 90 - - - - - - - muut
20,0
2009 89 71 00 - - - - muu:
2009 89 71 00 - - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto, lisättyä
sokeria sisältävä:
2009 89 71 00 - - - - - - kirsikkamehu:
2009 89 71 10 - - - - - - - jauheena
16,8
2009 89 71 90 - - - - - - - muut
16,8
2009 89 73 00 - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 33
20
Nimike
Tavara
2009 89 73 11 - - - - - - - passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:
- Brix-arvo vähintään 13,7 ja enintään 55,
- arvo suurempi kuin 30 EUR/ 100 kg netto,
- tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö
vähintään 50 litraa, ja
- lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai
juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen
tarkoitettu:
2009 89 73 11 - - - - - - - - jauheena
2009 89 73 13 - - - - - - - - muut
2009 89 73 91 - - - - - - - muut:
2009 89 73 91 - - - - - - - - jauheena
2009 89 73 99 - - - - - - - - muut
2009 89 79 00 - - - - - - muu:
2009 89 79 11 - - - - - - - aprikoosimehu:
2009 89 79 11 - - - - - - - - jauheena
2009 89 79 19 - - - - - - - - muu
2009 89 79 20 - - - - - - - jäädytetty boysenmarjamehutiiviste, jonka
Brix-arvo on vähintään 61 mutta enintään 67,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö
vähintään 50 litraa
2009 89 79 30 - - - - - - - jäädytetty acerolakirsikkamehutiiviste
- Brix-arvo yli 48 mutta enintään 67,
- tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö
vähintään 50 litraa
2009 89 79 85 - - - - - - - Acaimarjamehutiiviste
• Euterpe oleracea -lajin acaimarjasta valmistettu,
• jäädytetty,
• makeuttamaton,
• muuna kuin jauheena,
• Brix-arvo vähintään 23 mutta enintään 32,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö
vähintään 10kg
2009 89 79 91 - - - - - - - muu:
2009 89 79 91 - - - - - - - - jauheena
2009 89 79 99 - - - - - - - - muu
2009 89 85 00 - - - - - muu:
2009 89 85 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
2009 89 85 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
2009 89 85 10 - - - - - - - - jauheena
2009 89 85 90 - - - - - - - - muut
2009 89 86 00 - - - - - - - muu:
2009 89 86 11 - - - - - - - - aprikoosimehu:
2009 89 86 11 - - - - - - - - - jauheena
2009 89 86 19 - - - - - - - - - muu
2009 89 86 91 - - - - - - - - muu:
2009 89 86 91 - - - - - - - - - jauheena
2009 89 86 99 - - - - - - - - - muu
2009 89 88 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 89 88 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
2009 89 88 10 - - - - - - - - jauheena
2009 89 88 90 - - - - - - - - muut
2009 89 89 00 - - - - - - - muu:
2009 89 89 11 - - - - - - - - aprikoosimehu:
2009 89 89 11 - - - - - - - - - jauheena
2009 89 89 19 - - - - - - - - - muu
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
10,5; S:0 (EU001)
10,5; S:0 (EU001)
1
1
10,5
10,5
1
1
16,8
16,8
16,8; S:0
1
1
1
16,8; S:0
1
16,8; S:0
1
16,8
16,8
1
1
10,5 + 12,9 eur/100 kg
10,5 + 12,9 eur/100 kg
1
1
16,8 + 20,6 eur/100 kg
16,8 + 20,6 eur/100 kg
1
1
16,8 + 20,6 eur/100 kg
16,8 + 20,6 eur/100 kg
1
1
10,5
10,5
1
1
16,8
16,8
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 34
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Nimike
Tavara
2009 89 89 91
2009 89 89 91
2009 89 89 99
2009 89 96 00
2009 89 96 00
2009 89 96 10
2009 89 96 90
2009 89 97 00
2009 89 97 21
- - - - - - - - muu:
- - - - - - - - - jauheena
16,8
- - - - - - - - - muu
16,8
- - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria:
- - - - - - - kirsikkamehu:
- - - - - - - - jauheena
17,6
- - - - - - - - muut
17,6
- - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu:
- - - - - - - - passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:
- Brix-arvo vähintään 10 ja enintään 13,7,
- arvo suurempi kuin 30 EUR/ 100 kg netto,
- tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö
vähintään 50 litraa, ja
- jossa ei ole lisättyä sokeria elintarvike- tai
juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen
tarkoitettu:
- - - - - - - - - jauheena
11,0; S:0 (EU001)
- - - - - - - - - muut
11,0; S:0 (EU001)
- - - - - - - - muut:
- - - - - - - - - jauheena
11,0
- - - - - - - - - muut
11,0
- - - - - - - muu:
- - - - - - - - jauheena:
- - - - - - - - - aprikoosimehu
17,6
- - - - - - - - - muut
17,6
- - - - - - - - muut:
- - - - - - - - - aprikoosimehu
17,6
- - - - - - - - - kookosmehu
17,6, S:0 (TM851)
- käymätön,
- ei sisällä lisättyä alkoholia tai sokeria, ja
- tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa
- - - - - - - - - muut
17,6
- sekamehu:
- - Brix-arvo suurempi kuin 67:
- - - omena- ja päärynämehusta valmistettu:
- - - - arvo enintään 22 €/100 kg netto:
- - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
- - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - muu
33,6; K:20,0 (090093)
- - - muu:
- - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
- - - - - sitrushedelmäsekamehu:
- - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - - muu:
- - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painopro- 33,6+20,6 eur/100 kg;
senttia
K:20,0 (090093)
- - - - - - muut
33,6+20,6 eur/100 kg;
K:20,0 (090093)
- - - - muu:
- - - - - sitrushedelmäsekamehu
33,6; K:20,0 (090093)
- - - - - muu
33,6; K:20,0 (090093)
- - Brix-arvo enintään 67:
- - - omena- ja päärynämehusta valmistettu:
2009 89 97 21
2009 89 97 29
2009 89 97 91
2009 89 97 91
2009 89 97 99
2009 89 99 00
2009 89 99 11
2009 89 99 15
2009 89 99 19
2009 89 99 91
2009 89 99 92
2009 89 99 92
2009 89 99 99
2009 90 00 00
2009 90 11 00
2009 90 11 00
2009 90 11 00
2009 90 11 10
2009 90 11 90
2009 90 19 00
2009 90 21 00
2009 90 21 00
2009 90 21 11
2009 90 21 11
2009 90 21 19
2009 90 21 91
2009 90 21 91
2009 90 21 99
2009 90 29 00
2009 90 29 20
2009 90 29 80
2009 90 31 00
2009 90 31 00
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 35
20
Nimike
Tavara
2009 90 31 00 - - - - arvo enintään 18 €/100 kg netto, lisättyä sokeria
enemmän kuin 30 painoprosenttia sisältävä
2009 90 39 00 - - - - muu
2009 90 41 00 - - - muu:
2009 90 41 00 - - - - arvo suurempi kuin 30 €/100 kg netto:
2009 90 41 00 - - - - - sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu:
2009 90 41 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria
2009 90 49 00 - - - - - - muu
2009 90 51 00 - - - - - muu:
2009 90 51 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria:
2009 90 51 30 - - - - - - - sitrushedelmäsekamehu
2009 90 51 80 - - - - - - - muu
2009 90 59 00 - - - - - - muu:
2009 90 59 39 - - - - - - - sitrushedelmäsekamehu
2009 90 59 90 - - - - - - - muut
2009 90 71 00 - - - - arvo enintään 30 €/100 kg netto:
2009 90 71 00 - - - - - sitrushedelmä- ja ananasmehusta valmistettu:
2009 90 71 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia
2009 90 73 00 - - - - - - jossa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia
2009 90 79 00 - - - - - - jossa ei ole lisättyä sokeria
2009 90 92 00 - - - - - muu:
2009 90 92 00 - - - - - - joissa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30
painoprosenttia:
2009 90 92 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu
2009 90 94 00 - - - - - - - muu:
2009 90 94 20 - - - - - - - - sitrushedelmäsekamehu
2009 90 94 80 - - - - - - - - muu
2009 90 95 00 - - - - - - joissa on lisättyä sokeria enintään 30 painoprosenttia:
2009 90 95 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu
2009 90 96 00 - - - - - - - muu:
2009 90 96 20 - - - - - - - - sitrushedelmäsekamehu
2009 90 96 80 - - - - - - - - muu
2009 90 97 00 - - - - - - joissa ei ole lisättyä sokeria:
2009 90 97 00 - - - - - - - trooppisista hedelmistä valmistettu
2009 90 98 00 - - - - - - - muu:
2009 90 98 20 - - - - - - - - sitrushedelmäsekamehu
2009 90 98 80 - - - - - - - - muu
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
20,0 +20,6 eur/100 kg
1
20,0
1
15,2
16,0
1
1
16,8
16,8
1
1
17,6
17,6
1
1
15,2 + 20,6 eur/100 kg
1
15,2
1
16,0
1
10,5 + 12,9 eur/100 kg
1
16,8 + 20,6 eur/100 kg
16,8 + 20,6 eur/100 kg
1
1
10,5
1
16,8
16,8
1
1
11,0
1
17,6
17,6
1
1
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
20 - 36
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20
V = Ehto: tuontihinta vähintään yhtä suuri kuin tulohinta
2009 61 10 00
01.01. - 31.12.
2009 69 19 10
01.01. - 31.12.
2009 69 19 90
01.01. - 31.12.
2009 69 51 10
01.01. - 31.12.
V001
V002
V003
V004
V005
V006
42,5 eur
41,7 eur
40,8 eur
40 eur
39,1 eur
0 eur
22,4
22,4 + 0,8 eur/hl
22,4 + 1,7 eur/hl
22,4 + 2,5 eur/hl
22,4 + 3,4 eur/hl
22,4 + 27 eur/hl
V001
V002
V003
V004
V005
V006
212,4 eur
208,2 eur
203,9 eur
199,7 eur
195,4 eur
0 eur
K:40 (090067) (EU001) (PB002) (TM575)
40
40 + 4,2 eur/hl
40 + 8,5 eur/hl
40 + 12,7 eur/hl
40 + 17 eur/hl
40 + 121 eur/hl
V001
V002
V003
V004
V005
V006
212,4 eur
208,2 eur
203,9 eur
199,7 eur
195,4 eur
0 eur
40
40 + 4,2 eur/hl
40 + 8,5 eur/hl
40 + 12,7 eur/hl
40 + 17 eur/hl
40 + 121 eur/hl
V001
V002
V003
V004
V005
V006
209,4 eur
205,2 eur
201 eur
196,8 eur
192,6 eur
0 eur
K:22,4 (090067) (EU001) (PB002) (TM575)
22,4
22,4 + 4,2 eur/hl
22,4 + 8,4 eur/hl
22,4 + 12,6 eur/hl
22,4 + 16,8 eur/hl
22,4 + 131 eur/hl
2009 69 51 90
01.01. - 31.12.
V001
V002
V003
V004
V005
V006
209,4 eur
205,2 eur
201 eur
196,8 eur
192,6 eur
0 eur
22,4
22,4 + 4,2 eur/hl
22,4 + 8,4 eur/hl
22,4 + 12,6 eur/hl
22,4 + 16,8 eur/hl
22,4 + 131 eur/hl
2009 69 59 00
01.01. - 31.12.
V001
V002
V003
V004
V005
V006
42,5 eur
41,7 eur
40,8 eur
40 eur
39,1 eur
0 eur
22,4
22,4 + 0,8 eur/hl
22,4 + 1,7 eur/hl
22,4 + 2,5 eur/hl
22,4 + 3,4 eur/hl
22,4 + 27 eur/hl
(PB001) Tulli sidottu tulohintajärjestelmään, ks. luettelo ryhmän lopussa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
20 - 37

Similar documents