Osittain varaava lämmitys esimerkki

Transcription

Osittain varaava lämmitys esimerkki
LATTIALÄMMITYS
OSITTAIN VARAAVA RATKAISU
Osittain varaava lattialämmitys mitoitetaan n. 1,4 ... 1,5 * mitoitusteho. Lattialämmitys suunnitellaan kuten jatkuvatoiminenkin lämmitys.
Osittain vaaraavan lämmityksen käyttö edellyttää ohjausmenetelmää, joka
• ohjaa lämmityksen päälle ensisijaisesti varausaikana
• estää liiallisen lämmittämisen
• estää lattiapinnotteiden vaurioitumisen ja epämiellyttävän lattialämmön.
Tämä voidaan tehdä käsiohjauksella käyttämällä keskuksessa olevia jatkuva0-yö -kytkimiä, mutta tällöin lämmitysjärjestemän käyttö edellyttää käyttäjän
omaa ja jatkuvaa toimintaa lämmityskaudella. Huonekohtaisesti lämpötilan
nousua rajoittaa termostaatti.
Jotta varaavuutta voidaan hyödyntää, tulee sallia lämpötilan nousu varausaikana.
Varaavuuden ohjaus voidaan tehdä hyödyntämällä termostaattien lämpötilanpudotusta. Tällöin annetaan pudotuskäsky päiväajaksi ja termostaatit on asetelutu varausajan lämpötilojen mukaan.
Vaihtoehtona voidaan käyttää ECO16 termostaatin mahdollistamaa lämpötilan
nostoa.
Lämpötilan nostokäsky
ECO16 termostaatti mahdollistaa lämpötilan noston varausaikana antamalla
ohjaustieto termostaateille. Tällöin tilojen lämpötila-asettelut voidaan tehdä todellisen tarpeen mukaan. Lämpötilan annetaan siis varausaikana nousta asetteluarvosta 1 ...5 ºC:tta.
Esimerkkikohteessa osittain varaavaa lämmitystä voidaan hyödyntää erityisesti
ensimmäisen kerroksen tiloissa, joissa on betonirakenteinen lattia.
Termostaattien asettelu
Termostaattien asettelujen perusteina ovat:
• huonelämpötila asuinhuoneissa saa nousta enitään +2 astetta
• OH-K-ET -tilassa pyritään pitämään laatoitetut lattiat (eteinen,keittiö) ensisijaisesti miellyttävän lämpiminä ja olohuoneen lämmitys toimii tasaavana
• Aputiloissa sallitaan suuri lämpötilan vaihtelu vuorokauden aikana lämmityksen painottuessa yöaikaan
• Pesutiloissa ja kodinhoitohuoneessa lämpötila pidetään tasaisena
• Kuistilla on lisälämmityksenä sähkölämmitin
Lattialämmitystermostaattien asettelussa on otettava huomioon, ettei termostaateissa suoraan näy lattian lämpötila vaan asteikko on suhteellinen.
OH
K
ET+WC
TyH
Kuisti
Kuisti,
lisälämm.
KHH
PH+S
AT
VAR
TEKN
Termostaatti
Käyttö
ECO16
ECO16
ECO16
ECO16
ECO16
Yhdistelmä
Yhdistelmä
Lattia
Yhdistelmä
Lattia
Huone
ECO10
ECO10
ECO16
ECO16
ECO16
Thuone
(ºC)
21
22
21
Tlattia
(ºC)
30
28
19*
30
18*
Ohjaus
(ºC)
+2
+2
+2
+2
+3
3 **
3**
28
28
28
+5
+5
+5
18
Lattia
Lattia
Huone
Huone
Huone
9
9
9
lattialämpötilaa
**)
*)
ECO-16FR termostaatin asteikon arvojen
vastaavuus lattia-anturin lämpötilaan
~37°C
~34°C
~50°C
~43°C
~41°C
24
~32°C
~30°C
ECO-10F termostaatin asteikon arvojen
vastaavuus anturin lämpötilaan
~60°C
5
~38°C
21
~35°C
~28°C
~26°C
18
~23°C
15
~21°C
~19°C ~16°C
Keskuskytkentä
4
~32°C
~10°C
~29°C
3
~27°C
2
~24°C
~21°C ~18°C
~10°C
Lämpötilan nostokäsky edellyttää keskuksessa ohjauskytkentää, jolla annetaan
varaus-ajan tieto termostaateille.