kaikki

Comments

Transcription

kaikki
8. Virpiniemen Maastomaraton 3.10.2015 klo 11
MY Varttimaraton
Heikki Tiiro
Janne Jämsä
Reima Viiri
Joonatan Suokas
Kimmo Kääriäinen
Oskari Hökkä
Matias Tiiro
Janne Koskinen
Karim Pinter
Jouni Savolainen
Tommi Leinonen
Jukka Oikarinen
NY Varttimaraton
Tiina Kunelius
Ulla Montonen
Maija Nivala
Anni Mattila
Eveliina Toivanen
Silja Kääriäinen
Maria Virpi
Reeta Savolainen
Niina Holmström
Hanna-Mari Simpanen
Jenni Keränen
Marja-Leena Keränen
MKunto Varttimaraton
Erkki Välitalo
Vesa Tornberg
Aimo Veteläinen
Teemu Hanni
Petteri Ruotoistenmäki
Veli-Matti Ollikainen
Hannu Kesti
Kari Alenius
Juha Hiltula
Tuomo Kiviniemi
Juha Veteläinen
NKunto Varttimaraton
Heli Vierto-Suorsa
Mari Palosaari
Mari-Anna Alenius
Merja Savolainen
Katja Koskela
MY Puolimaraton
Sami Tiainen
Erno Klemetti
Iin Yritys
Haukipudas
Lohijärven Kuohu
Kemi
Yli-Iin Naseva
Arctic Athletics Rovaniemi
Qt Company
Qt Company
Vaajakosken Kuohu
Malaysian Tigers
Oulu
Rovaniemen palveluskoirakerho
Iin Hiihtoseura
Team Donna Agile
Oulun Pyrintö
Oulu
Haukipudas
Kapustan Kalske
Kempele
TALVEA Oy
TALVEA Oy
ONMKY
Kemi
Kapustan Kalske
Hailuoto
Kemi
Harri Yrttiaho
Samu Lappalainen
Marko Tast
Santeri Kotajärvi
Antti Toiviainen
Petteri Rantala
Mikko Palosaari
Adrian Chirica
Roni Hooli
Petri Junttila
Antti Hemminki
Tapani Saukko
Samu Hemminki
Aku Åkerman
Mika Kauppinen
Jouni Holappa
Petri Siipola
Antti Sakko
Kimmo Huurinainen
Tero Takalo
Juho Antikainen
NY Puolimaraton
Krista Janhunen
Hanna Rantasuo
Heidi Ruotsalainen
Hanna Pakanen
Tanja Siltakoski
Pirjo Saukko
Riikka Ruonala
Kaisa Taimisto
Kaisa Janger
Suvi Tast
Heini Hemminki
Katariina Mäkelä
Krista Konttajärvi
Tuulia Leinonen
Helena Niskala
Anna-Maaria Vähä
M40 Puolimaraton
Hannu Mikkonen
Jyrki Lehto
Janne Saukko
Pekka Kukkula
Tapio Manninen
Petri Ariluoma
Seppo Kari
Kari Tapani
Janne Paavola
Aapo Timonen
Petri Toppi
Hiipijät
Oulu
Hailuoto
Alatornion Ahjo ry
Haukipudas
Oulun Hiihtoseura
Hiipijät
Kiipelikerho
Merijärvi
Kuivaniemen keskustanaiset
Team Donna Agile
HyväFiilis, Tornio
Oulu
Kajaanin Suunnistajat
Tornio
Iin Yritys
Kapustan Kalske
Karungi
Haukiputaan Veikot
N40 Puolimaraton
Johanna Lehto
Pirjo Sorri
Maarit Niemelä
Minna Vuolukka
Minna Laurila-Harju
Vuokko Palokangas
M50 Puolimaraton
Hannu Laurila
Reijo Hummastenniemi
Olavi Vesala
Lasse Tolppi
Jari Meriläinen
Juha Juopperi
Timo Heikkilä
Juho Rankinen
Heikki Ojantakanen
N50 Puolimaraton
Maija Marin
Ritva Salmi
Satu Siika-aho
Elli-Tarja Hallikainen
Anne Saromaa
M60 Puolimaraton
Teuvo Juuma
Aulis Kaasinen
Erkki Manninen
Jukka Salmi
Kuisma Suopela
Risto Laitinen
Tornio
Oulaisten Taru
AO Lappia Kemi
Oulunsuun Heitto
Utajärven Urheilijat
Pello
Haukiputaan Veikot
Kastellin monitoimitalo
Aitoon Urheilijat/Pälkäne
Oulu
Oulunsuun Heitto
Kittilä
Oulunsuun Heitto
ONMKYU
Oulunsuun Heitto
Kittilä
Tervolan Terävä
Raahen Sporttiveteraanit
N60 Puolimaraton
M70 Puolimaraton
N70 Puolimaraton
MY Maraton
Jaakko Tähtinen
Ari Nykänen
Ilari Jounila
Esko Tolonen
Janne Kivilahti
Reijo Naalisvaara
Kuivasjärven Aura
Kuivasjärven Aura
Oulu
Kuusamo
Tornio
NY Maraton
Hanna Junttila
Sanna Henriksson
Paula Junttila
TeamKunnostamo
Kestävyyttä pintakaasulla 24/7
Endurance, Tornio
Minna Sääskilahti
Katharina Palmer
Kuivasjärven Aura
M40 Maraton
Markku Kotajärvi
Tommi Kaukola
Jarkko Aspegren
NUTS
Oulu Trail Running
N40 Maraton
Mari Sipola
Kemi
M50 Maraton
Tero Turtiainen
Ismo Kunelius
Taisto Puurunen
Kestävyyttä pintakaasulla 24/7
Ylivieska
Kuivasjärven Aura
N50 Maraton
Seija Maijala
M60 Maraton
Markus Hast
Edvin Hepokangas
Keminmaa
Oulu
N60 Maraton
M70 Maraton
Juhani Leinonen
N70 Maraton
Meri-Lapin NaMit