Timofejev Sampoon_020815

Transcription

Timofejev Sampoon_020815
Irja Rämä
Karjalan Sivistysseura ry
Timofejev-sukua koskevaa aineistoa
Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista
FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien ajan tutkinut perusteellisesti
vienalaisia sukuja ja Vienan Karjalan historiaa. Tutkimusten tuloksia on julkaistu muun muassa Karjalan
Heimo -lehdessä vuosina 1993 – 2006.
Irja Rämä on vuonna 2013 luovuttanut laajan tutkimusaineistonsa Karjalan Sivistysseuran säilytettäväksi.
Aineisto on kokonaisuudessaan tutkijoiden käytettävissä seuran arkistossa, jonka yhteystiedot ja
aukioloajat löytyvät seuran kotisivuilta www.karjalansivistysseura.fi
Tässä tiedostossa on Irja Rämän laatima kooste otsikossa mainittua sukua koskevasta tutkimusaineistosta.
Aineistoa ei ole KSS:n toimesta toimitettu vaan se on liitteenä sellaisena kuin se on tutkijan työn jäljeltä
olemassa. Toivomme sen toimivan lähdeaineistona ja innoittajana sukua koskevaan jatkotutkimukseen.
Sukua koskevaa tietoa voi löytyä muita sukuja koskevista tiedostoista tai niiden paperitulosteisiin tehdyistä
merkinnöistä. Osa tiedostoista on olemassa vain paperitulosteina. Näihin kannattaa tarkkuuteen pyrkivän
sukututkijan perehtyä KSS:n arkistossa. Irja Rämän aineistoissa on mainintoja kaiken kaikkiaan lähes
kolmestasadasta suvusta.
Irja Rämä on käyttänyt tutkimuksissaan muun muassa seuraavia lähteitä:
VA
Kansallisarkisto (ent. Valtionarkisto). Kansallis- ja sota-arkistossa on tarkemmat
luettelot kunkin arkistoyksikön sisällöstä. Kirjaimet ja numerot viittaavat alaryhmiin.
Ahava
Paavo Ahavan kokoelma. VA
HSA
Heimosota-asiakirjat. SA = Sota-arkisto, Helsinki
mm. Carelia-kokoelma 1918-22. Aunuksen retki. Heimosota-asiakirjoja 1918-22.
Itä-Karjalan avustuskeskuksen asiakirjoja 1918-23.
IKKA
Itä-Karjalan komitean arkisto. VA
IKSVOA
Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot 1918-22. VA
C a 1. Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot: Itä-Karjalan toimikunnan päiväkäskyt
1918. VA
E a 1. Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot. Kirjeet.
IKTA
Itä-Karjalan toimikunnan arkisto. VA
IKTkA
Itä-Karjalan toimituskunnan arkisto. VA
Ilmarinen (Takkinen, Jalmari), Metsäsissipäällikön muistelmat. I-II. Porvoo 1931.
Itä-Karjalan pakolaisten huoltotoimikunnan arkisto III Ba 1-3. VA
Karjalan Kirja. Toim. Iivo Härkönen. I-II. 1. pain. Porvoo 1910-1911
Karjalan vapaus. HYK
Keynäs Haas.
Keynäs, Maiju, Haastattelut. Käsikirj. Pentti Keynään hallussa. Kopio KSS:ssa.
Keynäs s.
Naakka-Korhonen, Mervi, Halpa hinta, pitkä mitta. Aineiston koonnut Maiju Keynäs.
Rauma 1988.
KH
Karjalan Heimo
KKNA
Karjalan kansannousun arkisto 1921-22. VA
KSSA
Karjalan Sivistysseuran (KSS) arkisto
KV
Karjalan Vartia. KSS:n kirjastossa. Helsingin yliopiston kirjastossa.
Niemi
Niemi, A.R., Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät. Hki 1921.
Petroskoin arkisto, Central State Archive of Karelia: Uhtuan kirkonkirjat 1873-1905. Mf.
SA
Sota-arkisto. Helsinki. Siltavuorenk. 16
Sihvo
Sihvo Hannes, Karjalan kuva. 1973
Karjalan löytäjät 1967.
Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950
SHVIKA
Suomen hallituksen valtuutetun Vienan Karjalassa arkisto, Itä-Karjalan siviiliviranomaisten arkistot:
Uhtuan kuntalaisten kokous Suvannon kylässä 26.11.1921. Puheenjoht. Erkki Simola.
Pk. jäljennös: KKNA IV: 2 VA
Uhtuan seutujen kansalaiskokouksen pöytäkirjan allekirjoittajat, Uhtualla
28.7.1918. IKSVOA: IKTK II. VA
Uhtua-seura
Uhtua-seuran jäsenluettelon sisältämät sukutiedot
UM
Ulkoasiainministeriön arkisto. Kirjeistö. Kansalaiskokoukset A 1. Sotilaall. tapahtumat
A III. Pakolaiset C (16-17). ItäKarjalaa koskevaa H 1-22.
Vahtola
Vahtola Jouko, Suomi suureksi ... Viena vapaaksi. Jyväskylä 1988.
VPAKA
Valtion pakolaisavustuskeskuksen arkisto. VA
Vuoristo Sakari, Käsikirjoitukset
Aineiston käyttö ja julkaiseminen
Irja Rämän aineisto on tutkijan tahdon mukaisesti sukututkijoiden vapaasti käytettävissä. Sitä voi
jakaa kiinnostuneille. Kuitenkin sen julkaisemisesta painettuna kirjana, lehdessä tai internetsivustoilla tulee sopia Karjalan sivistysseura ry:n kanssa.
Aineiston käyttäjien on myös syytä muistaa, että elossa olevien henkilötietojen keräämistä
säädellään henkilötietolailla. Sukututkijan velvollisuus on aina elossa olevien tietoja käsitellessään
selvittää millä tavoin henkilötietolaki on omassa sukututkimusrekisterissä otettava huomioon.
Lisätietoja
Karjalan Sivistysseura ry
[email protected] puh 09 171414
www.karjalansivistysseura.fi
Alajärven Timofejev:
Makar Timofejeff. Nimenmuutos ” Matti Louhela, Uhtuan Alajärvi. Karjalan Vartia 1920: no 14. Ks. Makarij
Lvovits s. 25.7.1897
Matti Timofejeff. Uhtuan seutujen kansal. kokous 28.7.1918. Alajärven kylän lista. Pk. allekirj. poissaolevana.
IKSVA: IKTK II VA
P.W. Timofejeff, Alajärvi.
Pavel Vaselinp. Timofejeff, Alajärvi.Varaehdokas Duuman edustajien valitsijamieheksi Uhtua 21.12.1905.
Ahava 9:9 ja 2:1. Kokouspk. KSSA I: VKL 1.
Paavel W. Timofejeff, Alajärvi. Uhtuan kansalaiskokoous 21.12.1905 on valinnut valitsijamiesehdokkaaksi
(Aleksei N. Leontjeffin varamies). Ahava 2:1.
Uhtuan Luomajärven Timofejev
Aleks Timonen, Uhtuan Luomajärvi, s. 1892, sai passin no 6 Suomussalmelle 3.1.1921 2 kk:n ajaksi.
SHVIKA. Ei kastekirj. Uhtua 1889-1896.
Aleks Timonen, Uhtuan Luomajärvi, 28-vuotias, sai passin no 96 Suomussalmelle 9.1.1921 2 kk:n ajaksi.
SHVIKA
Alex Timonen, Uhtuan Luomajärvenkylä. 17-vuotias. Nimi luettelossa pakolaisista Kuusamossa v. 1920.
Ahava 8: I-K:n toimituskunta.
Darja Timonen, s. 1903?, Uhtuan Luomajärvi, 18-vuotias, sai passin no 450 Suomeen 9.2.1921. SHVIKA
Teppo Timonen, Uhtuan Luomajärvenkylä, maanvilj.poika, 16-vuotias, sai passin no 412 Suomeen
10.12.1920 6 kk:n ajaksi yksityias. SHVIKA
Luusalmen Timofejev
Agrippina Jegorovna Timofejeva syntyi noin 1829, kuoli kohtaukseen 60-vuotiaana 2.6.1889, haud.
5.6.1889. Ks. puoliso Vasilij Timofejev. Luusalmi.
Aleksandra Timofejeff s. 20.9.1863, Uhtua, leski, Suomeen 1922, Taivalkoski. VPAK I B a 1. Ks. s. 70
Aleksandra Fedotovna, Nikolaj Zaharovits Timofejevin vaimo.
Aleksi Timonen s. 5.6.1903, Uhtuan Luusalmi. Opettaja. Suomeen 1922, Jyväskylä. VPAK I B a 1
?sama Aleksi Kondratjevits
Ale Timonen s. Uhtua, Luusalmi 1903, k. 1983. Vapaustaist. 1922. Kansakoulun op. Osallistui talvi ja
jatkosotaan; ltn. Karjalan Heimo 1983 s. 173. Vrt. Aleksi Kondratjevits s. 1901.
Anna Timonen s. 1881 tai 1882, Uhtua. Suomeen 1922, leski, Kustavi. VPAK I B a 1
Antti Timonen s. Uhtuan Luusalmi 1.5.1915, k. Petroskoi 24.3.1990. Kirjailija, opettajantutk. Petroskoin
seminaarista. Karjalan Heimo 1990 s. 104
Darja Timofejeff. Luusalmi. Uhtuan seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA: IKTK II
VA
Domna Porfirjevna Timofejeva syntyi noin 1813, kuoli vanhuuttaan 84-vuotiaana leskenä 23.9.1897, haud.
25.9.1897. Luusalmi.
Ida ja Ville Timonen, aviopari. Idan äiti oli Vasili Feodorinp. Tichanoffin sisar; Idana jälkeläisiä mm.
Pietarissa. Tapio Kytömaan muistelu: Ida Timonen on Tapion isoisän sisarentytär.
I.W. Timofejeff, Uhtua. Uhtuan kansalaiskokouksen 1.1.1906 asettaman Perustuslaillisen Kansanvaltaisen
Puolueen 35-henkisen Paikallistoimikunnan jäsen. Varapuh.joht. Pöytäkirjaluonnos Ahava 2:1. Myös
KSS:VKL 1906: II
Sama. Uhtuan seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA: IKTK II VA
Ivan Timofejeff tilaa VKL:n lehden Luusalmen lukutuvalle. Ahava 9:9
Ivan Waselinp.Timofejeff, Luusalmi; ehdokas Duuman edustajien valitsijamieheksi Uhtua 21.12.1905. Ahava
9:9 ja 2:1. Kokouspk. KSSA I: VKL 1.
Ivan Timofejeff Timonen, Luusalmi, k. 1918 noin 55-vuotiaana. Kauppiaana Mäntässä ja Lauttakylässä.
Kaupat piti lopettaa Bobrikoffin aikana. Risto Sirkeisen haast. 8.7.1953.
Iivana Timoni. Ivan Afanasjeff Paavo Ahavalle: Pietari 20.6.1900. ”Uhtualla Timoni Iivana kuuluu kuolleen”.
Ahava 24:8
Jaakko Timonen s. 1903, Uhtua?. Suomen nuoriso-opisto 1926-27. Sakari Vuoristo.
Joppi Timonen, Luusalmi, Suomeen 10.2.1922; 3 miestä, yksi hevonen. Nimi luettelossa ”Annetut
matkaluvat”
Juho Timonen. s. 15.9.1903, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922, Säkylä. Liikemies. poika Ville Timonen
VPAK I B a 1
Juho Timonen. Lahden ylempi kansanopisto 1927-28. Sakari Vuoristo.
Jyrki Timofejeff, Luusalmi. Em:lle lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11
Konstu Timofejeff. Kulkukauppiaiden keskin. kokous Uhtualla 1.7.1907. Pk. allekirjoittaja. Ahava 10: 2 a
Maikki Timonen, Uhtua. Oriveden kansanopisto ja kotitalouskoulu 1923-24.
Sinikka Häppölä, Uhtua-seura, os. Panujärventie 5, Tuulos (Jakovleff-sukua: muistelu 16.10.1994.” Elossa
Sinikan äiti Anni Ohtola, Nikolai Jalavan (Jakovleff) tytär. Nikolain vaimo Luusalmen Timosia. Maria Alangon
o.s. Tichanoffin vanhemmat olivat kauppiaina Tampereella, kuolivat Ruovedellä, hukkuivat. Filemon
(Hilvana) Jakovleff, Pistojärvi, sukua? Sinikka käynyt Luusalmessa. Isotäti Maikki Suomessa, kertonut
suvusta.”
Maksim Timonen, (Sofronoff Timonen) kauppias, vaimo Iida Aleksandra Fält, poika Toivo Iomari s.
28.5.1911, Eura. Rauman yhteislyseon matr. 1893 s. 321.
Max Timonen. Kauppias, Eura. Ahava 4:6
Mari Timofejeff Timonen. s. 5.3.1897, Uhtuan Luusalmi, k. 17.2.1976 Lapajärvi. ”Waseli Waaran
alkeiskoulussa Luusalmessa v. 1907.” Karjalan Heimo 1977 s. 31 ja 1975 s. 66. Ks. Marija Jefimjevna s.
2.4.1897.
Mari Timonen, Luusalmi, 23-vuotias, Kuusamoon 28.2.1922. VPAK III: 2 B a 1
Mari Timonen, Uhtua. Nimi Kuusamon kansanop. matrikkelissa 1921-22.
Maria Timofejeff s. 5.3.1897, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922, Oulu. VPAK I B a 1
Marina Timofejeff s. 8.4.1894, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922. Taivalkoski. VPAK I B a 1
Marina Timofejefille lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11.
Marina Timonen, Uhtua. Nimi Kuusamon kansanop. matrikkelissa 1922-23.
Marina Timonen, Luusalmi, 18-vuotias, nimi luettelossa Kuusamon kansanopiston oppilaista 1922-23. VPAK
III: 2 E 1
Mikko Timofejeff, nimenmuutos ”Mikko Pajunen”, Luusalmi. Karjalan Vartia 1920 no 5.
Mikko Timonen s. 21.1.1905, Suomeen 1922, Kustavi. VPAK I B a 1
Mikko Timonen s. 10.1.1906. Vanhemmat Teppo Timonen ja Maria Ahava. Kajaanin seminaari. Opettajana
Rovaniemellä. Sakari Vuoristo. Ks. Nikolai
Mikko Teponp. Timonen sai passin no 418 Kustaviin.
Nasti Timonen s. tammik. 1906, Uhtua. Naimis. Väänänen. Kymenlaakson kansanop. 1922-23. Sakari
Vuoristo. ? Anastasija Nikonovna
Natalia Timofejeff; lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11. ?Natalija Kondratjevna
Natalia Timonen, Uhtua. Lahden kansanop. 1923-24. Sakari Vuoristo
Nikolai Timofejeff, Luusalmi, 16-vuotias v. 1922. Vapaustaist. 3. Uhtuan kompp. VA. ?Nikolaj Stepanovits
1906.
Nikolai Timonen s. 1905 Luusalmi. Maanvilj. naimaton. Vapausteist. II patlj. 5 kompp. 21.12.1921. VA
Nikolai Timonen s. 10.8.1906, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922, Kajaani. VPAK I B a 1
Olga Timonen. Uhtuan seutujen kansal. kokous 28.7.1918. Pk. allekirj. IKSVA: IKTK II VA
Olga Timonen, naim. Koivisto, s. Uhtuan Luusalmi 3.9.1907. Suomeen 1922. kuoli Säkylässä 12.1.1975.
Karjalan Heimo 1975 s. 66.
Pekka. Timon Pekka, Luusalmi. Leo Pankkosen kirje Ahavalle: Kajaani 14.4.1919: ”Uhtualla eivät ole murhia
tehneet (englantilaiset) muuta mitä ne murhasivat siellä … Luusalmella Timon Pekan … ” Ahava 17:5
Pekka Timofejeff, Luusalmi. Risto Sirkeisen sisaren mies Simo Ahava, jolla liike Somerolla. Simo Ahavan
liittoon kuului mm Pekka Timofeijeff Luusalmesta. Maiju Keynäs/ Risto Sirkeinen 8.7.1953. Vihko VI s. 215.
Pekka Timonen s. 16.9.1908(-09), Uhtua. Suomeen 1922. Kustavi.
Petteri Timofejeff. Kulkukauppiaiden keskin. kokous 1.7.1907, Uhtua. Pk. allekirj. Ahava 10: 2 a
Semjon Timonen. Uhtuan kuntalaisten kokous 26.11.1921. Osanott. KKNA IV: 2 VA
Tarja Timonen synt. Sirkeinen., poika Ville Timonen.
Teppo Timonen, Luusalmi. Uhtuan kuntalaisten kokous 26.11.1921. Osanott. KKNA IV: 2 VA
Teppo Timonen, Luusalmi s. 1859. Maanvilj. sai passin no 260 Suomeen 24.1.1921, SHVIKA
Teppo Timonen, Luusalmi, 31-vuotias. Nimi luettelossa pakolaisista Kuusamossa v. 1920. Ahava 8: I-K:n
toimituskunta.
Stefan Timofejeff. Kulkukauppiaiden keskin. kokous 1.7.1907, Uhtua. Pk. allekirj. Ahava 10: 2 a
Vaseli Timofejeff, Luusalmi. 28-vuotias v. 1922. Vapaustaist. 3. Uhtuan kompp. VA
Vaseli Timonen. Uhtuan kuntal. kokou 26.11.1921. osanott. KKNA IV: 2 VA
Vaseli Timonen s. 1903 Luusalmi. Maanvilj. vapaustaist. II patlj. 5. kompp. 21.12.1921. VA
Veera Timofejeff, Luusalmi; lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11
Veera Mikontr. ks. Mikko Timonen
Veera Mikontr. Timonen, s. noin 1903, Luusalmi, 17-vuotias Maikkulaan 15.11.1922, siirtyi Simoon
palvelukseen 18.11. VPAK III B a 1
Vera Timonen, nimi luettelossa vienankarjal. pakolaisista v. 1921.VPAK IV B a 2
Veera Timonen, Uhtua. s. 1904, Perä-Pohjolan kansanopisto 1924-25.
Vera Timonen s. 16.12.1905 (-08) Uhtuan Luusalmi, Suomeen 1922, Kuluntalahti. VPAK I B a 1
Vera Timonen, naim. Rinne s. 2.2.1901, Mänttä, k. 112.1. 1975 Säkylä. Vera muutti Uhtuan Luusalmeen,
siirtyi Suomeen 1922. Puoliso kauppias Simo Rinne, Säkylä. Veran sisar oli Olga Timonen, naim. Koivisto s.
Uhtuan Luusalmi 3.9.1907, Suomeen 1922, kuoli Säkylässä 12.1.1975. Karjalan Heimo 1975 s. 66. Puoliso
Simo Rinne s. Uhtua 24.12.1903. Uhtuan laukkukauppiaita. Karjalan Heimo 1989 s. 101. Kuva.
Simo Rinne s. Luusalmi, Uhtua. Vapaustaist. Kauppias Somero, Hinnerjoki, Säkylä. 88-vuotias v. 1991.
Karjalan Heimo 1991 s. 225. Vera ks. Vasili Ivanovits.
Vilho Timonen s. 28.3.1904, Uhtuan Luusalmi, k. 20.1.1977 Kerava. Opettaja. Someen 1922. Jyväskylä.
VPAK I B a 1. Karjalan Heimo 1977 s. 31-32. Vaimo Kaino Kyllikki k. 2.7.1979 Kerava. Lapset: Pirkko,
Terttu, Kyllikki, Heljä. Karjalan Heimo 1979 s. 141.
= Vasilij Ivanovits s. 1.8.1903
Vilho Timosen artikkeli Wiena-Aunus 1937 ss. 3-5: Ote: Ens. venäjänkielinen kansakoulu Uhtualla noin v.
1900, kirkollinen 4-vuotinen yläkoulu. Koulutalo kirkon vieressä. Noin v. 1909 Uhtinskaja dvuhklasnaja skola,
2-luokkainen internaattikoulu. Noin v. 1910 valtion koulut: supistettuja kouluja seur. Kylissä: Alajärvi,
Luusalmi, Jyvöälahti. Noin v. 1914 Uhtuan piispallinen koulu, internaattikoulu. Koulutalo 3-kerroksinen;
lisäksi jonkinlainen alakoulu. Arkangelissa venäläinen opettajaseminaari. Vienan Karjalaisten liiton
kiertokoulut. ”Kotikylässäni Luusalmessa toimi liiton koulu vain muutamia viikkoja ”Päätalon” pirtissä.
Uhtualaisen Wasili Waaran koulu.
Vilho Timonen, Kiertokäynnillä Uhtuan kylissä. Ennen v. 1920 Uhtuassa 300 taloa: Ryhjä.¨, Likopää, Miitkala.
Miitkalasta noin i km. Lamminpohjaan. Uhtuaa myös Tsiksa, Heikola, Luusalmi, Nurmilahti, Alajärvi,
Enonsuu, valveutuneimpia Uhtuan kyliä, joissa Suomen kävijöitä.” Viena-Aunus 1937 ss. 471-74.
Ville Timonen s. 15.9.1903, Uhtuan Luusalmi, kauppias, Suomeen 1922, Säkylä. VPAK I B a 1. Karjalan
Heimo 1989 s. 101, kuva. Isä Juho Timonen. äiti Tarja Sirkeinen. Suomen maakauppiaat.
Yrjö Timofejeff, Uhtuan Luusalmi. Nimenmuutos ”Yrjö Simula”. Karjalan Vartia 1920 no 5. Ks. Pavel 1.3.:
Georgij Pavlovits s. 18.8.1892.
Jyrki Timofejeff, Luusalmi, em:lle lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11
Yrjö Timonen s. 23.4.1890, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922, Kemi. Vapaustaist. Naimis. 4 lasta. VPAK I B
a 1.
Yrjö Timonen s. 9.6.1902 Uhtua. Suomeen 1922, Hyvinkää. VPAK I B a 1
Ustiní Kostjan tytär, Luusalmi. Mies Mihhei. Niemi s. 1175
Darja (Avksentjevna, naim. tai Kondratjevna?)Timofejeff. I.W. Timofejeff, Olga Timonen, Luusalmi. Uhtuan
seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA: IKTK II VA.
Vanhimpi Luusalmen Timofev-sukuisia
Domna Porfirjevna Timofejeva syntyi noin 1813, kuoli vanhuuttaan 84-vuotiaana leskenä 23.9.1897, haud.
25.9.1897. Luusalmi.
Aleksij Timofejev
1. Nikolaj (Nikon) Aleksejevits Timofejev syntyi noin 1869, vaimo Anna Aleksejevna, synt. Vasiljeva.
Luusalmi
Timofejev, Nikolaj Aleksejevits, Luusalmi, vihittiin 20-vuotiaana 1. avioliittoon 30.8.1889. Morsian oli 28vuotias Anna Aleksejevna. Luusalmi. Isä Aleksej Kondratjevits Vasiljev, Luusalmi.
Häätodistajina olivat Fedorov, Mihej Kondratjevits, Uhtua. Gavrijev, Ivan Averkijevits, Uhtua. Uvolennyj v
zapas rjadovoj Ivan Aleksejevits Petrov. Mitrej? Kondratjevits Vasiljevits?, Luusalmi.
1.1. Timofejeva, Jevdokija Nikolajevna s. 2.3.1890, kaste 4.4.1890. Kummeina olivat Timofejev, Jevfim
Aleksejevits. Luusalmi. Timofejeva, Aleksandra Vasiljevna, Luusalmi.
1.2. Timofejev, Jakov Nikonovits s. 23.10.1893, kaste 26.2.1894. Luusalmi. Kummeina olivat Timofejev,
Jefim Aleksejevits, Luusalmi. Lettijeva, Marija Romanovna, Voinitsa.
Isä: Uvolennyj v zapas flota matros Nikon Aleksejevits Timofejev.
1.3. Timofejev, Ioann Nikonovits s. 15.2.1896, kaste 30.5.1896. Luusalmi, kuoli kouristuksiin 6 kk. iässä
25.8.1896, haud. 27.8.1896. Kummeina olivat Timofejev, Jefim Aleksejevits, Luusalmi. Larionova, Jelena
Aleksejevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
1.4. Timofejeva, Anna Nikonovna s. 5.7.1898, kaste 19.7.1898. Luusalmi. Kummeina olivat Timofejev, Jefim
Aleksejevits. Luusalmi. Gavrilova. Aleksandra Sidorovna. Devitsa. Isä: Uvolennyj v zapas armij rjadovoj.
1.5. Timofejeva, Feodora Nikonovna s. 10.11.1901, kaste 22.12.1901. Luusalmi. Kummeina olivat Gavrilov,
Semjon Jegorovits. Luusalmi. Larionova, Jelena Aleksejevna. Talonpojan vaimo.
Isä: Uvolennyj v zapas armij flota rjadovoj.
1.6. Timofejeva, Anastasija Nikonovna s. 20.1.1905, kaste 7.4.1905. Luusalmi. Kummina oli Larionova,
Jelena Aleksejevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
?Sama: Nasti Timonen s. tammik. 1906, Uhtua. Naimis. Väänänen. Kymenlaakson kansanop. 1922-23.
Sakari Vuoristo.
2. Jefim Aleksejevits Timofejev syntyi 1872, Luusalmi, vaimo Marija Jefimovna, synt. Vasiljeva syntyi
1879, Alajärvi.
Timofejev, Jefim Aleksejevits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 24-vuotiaana 15.4.1896. Morsian oli 17vuotias neitsyt Vasiljeva, Marija Jefimovna, Alajärvi.
Häätodistajina olivat Gavrilov, Matfij Ivanovits, Luusalmi. Fedorov, Ilja Kondratjevits, Uhtua. Lehtolajnen,
Matfij Matfijevits, Uhtua. Vasiljev, Ivan Zaharovits, Alajärvi.
2.1. Timofejeva, Marija Jevfimovna s. 2.4.1897, kaste 3.6.1897. Kummeina olivat Vasiljev, Ivan Jefimovits.
Luusalmi ja Larionova, Jelena Aleksejevna, Nurmilahti, talonpojan vaimo.
2.2. Timofejeva, Jekaterina Jefimovna s. 24.11.1898, kaste 4.12.1898. Kummeina olivat Vasiljev, Ivan
Jefimovits. Alajärvi. Timofejeva, Aleksandra Fedotovna. Luusalmi. Talonpojan vaimo.
2.3. Timofejeva, Vasilissa Jefimovits s. 6.1.1902, kaste 12.2.1902. Kummeina olivat Vasiljev, Grigorij
Jefimovits, Alajärvi. Vasiljeva, Irina Jefimovna, neitsyt.
Konstantin Timofejev
Konstu Timofejeff osallistui kulkukauppiaiden keskin. kokoukseen Uhtualla 1.7.1907 ja allekirj. pk. Ahava 10:
2a
1.Pavel Konstantinovits Timofejev syntyi 1852, vaimo Anastasija (Nastasja) Ivanovna synt. Rekina
syntyi 1865, Luusalmi
Timofejev, Pavel Konstantinovits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 32-vuotiaana 17.9.1884. Morsian oli 19vuotias Anastasija Ivanovna. Isä Ivan Abramovits Rekin? Jyskyjärvi.
Häätodistajina olivat Vasiljev, Nikita Kondratjevits, Luusalmi. Gavrijev, Ivan Jakovlevits, Luusalmi, Fedorov,
Mihej Kondratjevits, Uhtua. Jeremejev, Aleksej Jefimovits, Uhtua.
1.1.Timofejev, Petr Pavlovits s. 25.11.1885, kaste 13.1.1886. Kummina oli Timofejev, Kondrat
Konstantinovits, Luusalmi.
Petteeri Timofejeff osallistui kulkukauppiaiden keskin. kokoukseen Uhtualla 1.7.1907 ja allekirj. pk. Ahava
10: 2 a
”Simo Ahavan liittoon, Somero, kuului mm. Pekka Timofejeff Luusalmesta.
1.2.Timofejev, Timofej Pavlovits s. 22.2.1889, kaste 8.3.1889, kuoli kouristuksiin 7 kk. iässä 13.10.1889,
haud. 16.10.1889. Kummeina olivat Kondrat Konstantinovits Timofejev, Luusalmi. devitsa Aleksandra
Vasiljevna Timofejeva. Talonpojan tytär.
1.3.Timofejev, Georgij Pavlovits s. 18.8.1892, kaste 24.8.1892. Kummeina olivat Timofejev, Aleksej
Zaharovits, Luusalmi. Sergejeva, Malanija Mihejevna, sotilaan vaimo.
Yrjö Timofejeff, Uhtuan Luusalmi. Nimenmuutos ”Yrjö Simula”. Karjalan Vartia 1920 no 5.
?Sama Jyrki Timofejeff, Luusalmi, em:lle lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11
?Sama. Yrjö Timonen s. 23.4.1890, Uhtuan Luusalmi. Suomeen 1922, Kemi. Vapaustaist. Naimis. 4 lasta.
VPAK I B a 1
1.4. Timofejeva, Varvara Pavlovna s.7.12.1896, kaste 14.12.1896, kuoli tulirokkoon 4-vuotiaana 2.2.1901,
haud. 4.2.1901. Luusalmi. Kummeina olivat Timofejev, Aleksej Zaharovits. Luusalmi ja Bogdanova, Irina
Vasiljevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
1.5. Timofejev, Mihail Pavlovits s. 12.7.1899, kaste 14.8.1899. Kummeina olivat Fedorov, Petr Mihejevits.
Uhtua. Kalinina, Fevronija Petrovna. Luusalmi.
1.6. Timofejeva, Anastasija Pavlovna s. 3.11.1901, kaste 22.12.1901. Kummeina olivat Timofejev, Nikifor
Kondratjevits. Luusalmi. Bogdanova, Irina Vasiljevna. Talonpojan vaimo.
1.7. Timofejev, Ioann Pavlovits s. 24.5.1905, kaste 7.6.1905. Luusalmi. Kummina oli Timofejev, Nikifor
Kondratjevits. Luusalmi.
2. Kondrat Konstantinovits Timofejev syntyi 1858, Luusalmi, vaimo Irina Fokitsna, synt. Fedorova,
Jyskyjärvi.
Timofejev, Kondrat Konstantinovits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 25-vuotiaana 13.7.1883. Morsian oli ?vuotias Fedorova, Irina Fokitsna (ei merk.ikää), Foka Artemjevits Fedorovin tytär, Jyskyjärvi.
Häätodistajina olivat Kalinin, Feodor Mitrofanov, Luusalmi. Gavrilov, Ivan Jakovlev, Luusalmi. Padilainen,
Petr Vasiljev, Uhtua. Kornilov, Grigorij Kondratjevits, Uhtua.
2.1. Timofejev, Nikifor Kondratjevits s. 9.2.1887, kaste 19.2.1887, Luusalmi . Kummina oli Fedorov, Dmitrij
Fokits, Jyskyjärvi.
2.2.Timofejev, Ioann Kondratjevits s. 20.3.1889, kaste 31.5.1889, kuoli kouristuksiin 2 kk. iässä 8.6.1889,
haud. 10.7.1889. Kummeina olivat Timofejev, Pavel Konstantinovits. Timofejeva, Aleksandra Fedotovna,
talonpojan vaimo. Luusalmi.
2.3.. Timofejev, Stefan Kondratjevits s. 17.5.1891, kaste 14.6.1891. Kummeina olivat Timofejev, Stefan
Vasiljevits, Luusalmi. Fedorova, Iustina Konstantinovna, Talonpojan vaimo.
2.4.Timofejeva, Feodosija Kondratjevna s. 25.5.1897, kaste 3.6.1897, kuoli kouristuksiin 3 kk. iässä
14.9.1897, haud. 16.9.1897. Kummeina olivat Timofejev, Pavel Konstantinovits ja Fedorova, Ustina
Konstantinovna, Uhtua. Leski.
2.5. Timofejeva, Natalija Kondratjevna s. 24.8.1898, kaste 3.9.1898. Kummeina olivat Timofejev, Pavel
Konstantinovits. Luusalmi. Bogdanova, Irina Vasiljevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
?Sama: Natalia Timofejeff; lähetetty laulukirja ”Kyläläisten kirjasia”. Ahava 11:11
Natalia Timonen, Uhtua. Lahden kansanop. 1923-24. Sakari Vuoristo
2.6. Timofejev, Aleksij Kondratjevits s. 20.5.1901, kaste 23.6.1901. Kummeina olivat Timofejev, Petr
Pavlovits. Luusalmi. Bogdanova, Irina Vasiljevna. Talonpojan vaimo.
Zahar Timofejev. Luusalmi
0. Mavra Zaharovna o.s.?, Savva Petrovits Nikulinin vaimo. Nurmilahti.
1. Feodor Zaharovits Timofejev syntyi noin 1839, vaimo Vasilissa Kondratjevna s. noin 1858.
Timofejev, Fedor Zaharovits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 44-vuotiaana 13.7.1883. Morsian oli 24-vuotias
Mjakuschkina, Vasilissa Kondratjevna, Isä Mjakuschkin, Kondrat Kondratjevits. Jyskyjärvi.
Häätodistajina olivat Lukkojev, Nikolaj Semjonovits, Röhö. Lazarev, Feodor Aleksejevits, Röhö. Lazarev,
Osip Jakovlevits, Röhö. Larionov, Leontij Matfejevits, Röhö.
Timofejeva, Vasilissa Kondratjevna kuoli synnytykseen 26-vuotiaana 11.5.1884, haud. 13.5.1884. Feodor
Zaharovits Timofejevin vaimo. Luusalmi.
1.1.Timofejeva, Irina Fedorovna s. 8.5.1884, kaste 13.5.1884, Luusalmi. Kummina oli Nikulina, Mavra
Zaharovna o.s.?, Savva Petrovits Nikulinin vaimo. Nurmilahti.
2. Nikolaj Zaharovits Timofejev syntyi 1844, vaimo Aleksandra Fedotovna, synt. Tihanova syntyi 1866,
Uhtua
?Sama Aleksandra Timofejeff s. 20.9.1863, Uhtua, leski, Suomeen 1922, Taivalkoski. VPAK I B a 1 Ks. s. 70
Aleksandra Fedotovna, Nikolaj Zaharovits Timofejevin vaimo.
Timofejev, Nikolaj Zaharovits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 42-vuotiaana 2.7.1886. Morsian oli 20-vuotias
Tihanova, Aleksandra Fedotovna, Uhtua. Isä Tihanov, Fedot Konstantinovits, Uhtua. Häätodistajina olivat
Afanasjev, Andrej 1. Konstantinovits, Uhtua. Dorofejev, Ivan Vasiljevits, Uhtua. Dorofejev, Matfij Ivanovits,
Uhtua. Fedorov, Mihej Kondratjevits, Uhtua.
1.1.Timofejeva, Darija Nikolajevna s. 18.3.1888, kaste 5.4.1888. Kummeina olivat Tihanov, Vasilij
Fedotovits, Uhtua. Nikulina, Mavra Zaharovna, Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
?Sama: Darja Timofejeff. Luusalmi. Uhtuan seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA:
IKTK II VA.
1.2. Timofejeva, Marina Nikolajevna s.s. 27.2.1891, kaste 10.4.1891. Kummeina olivat Tihanov, Vasilij
Fedotovits, Uhtua. Nikulina, Mavra Zaharovna, Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
1.3-1.4. Timofejeva, Anna ja Agafija Nikolajevna, kaksoset s. 13.2.1893, kaste 23.2.1893.
Kummeina olivat Tihanov, Vasilij Fedotovits. Uhtua. Nikulin, Mavra Zaharovna. Nurmilahti. Talonpojan
vaimo.
Timofejeva, Agafja Nikolajevna kuoli kouristuksiin 6 kk. iässä 19.8.1893, haud. 21.8.1893. Luusalmi. Isä
Timofejev, Nikolaj Zaharovits. Luusalmi.
Timofejeva, Anna Nikolajevna kuoli kouristuksiin 6 kk. iässä 26.9.1893, haud. 27.9.1893. Luusalmi.
1.5. Timofejeva, Maria Nikolajevna s. 8.4.1895, kaste 18.4.1895. Kummeina olivat Nikulin, Savva Petrovits,
Nurmilahti. Tihanova, Marija Vasiljevna, Uhtua. Devitsa.
1.6.Timofejeva, Iuljanija Nikolajevna s. 10.3.1898, kaste 19.3.1898, kuoli hinkuyskään 2-vuotiaana
19.7.1900, haud. 21.7.1900. Luusalmi. Kummeina olivat Nikulin, Savva Petrovits, Nurmilahti. Tihanova,
Marija Vasiljevna, Uhtua. Devitsa.
1.7. Timofejev, Filimon Nikolajevits s. 12.11.1900, kaste 9.1.1901, kuoli tulirokkoon 2 kk. iässä 19.1.1901,
haud. 22.1.1901. Luusalmi. Kummeina olivat Nikulin, Savva Petrovits, Nurmilahti. Tihanova, Marija
Vasiljevna, neitsyt, Uhtua.
1,8. Timofejev, Vasilij Nikolajevits s. 28.3.1902, kaste 10.4.1902. Kummeina olivat Nikulin, Savva Petrovits.
Nurmilahti. Tihanova, Marija Vasiljevna, neitsyt.
1.9. Timofejeva, Agafja Nikolajevna s. 20.9.1904, kaste 18.12.1904. Kummeina olivat Ivan Vasiljevits
Timofejev, Luusalmi. Marija Vasiljevna Tihanova. Uhtua. Talonpojan tytär.
Vasilij Timofejev
1. Stepan Vasiljevits Timofejev syntyi 1864, Luusalmi, vaimo Marija Nikiforovna, synt. Afanasjeva
syntyi 1882, Uhtua. Teppo Timonen ja Maria Ahava.
Timofejev, Stepan Vasiljevits (Prohorov), Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 34-vuotiaana 6.7.1898. Morsian oli
16-vuotias neitsyt Afanasjeva, Marija Nikiforovna, Uhtua. Häätodistajina olivat Sergejev, Avksentij
Sergejevits, Uhtua. Timofejev, Nikolaj Zaharovits, Luusalmi. Sergejev, Nikita Aggejevits, Uhtua. Mitrofanov,
Konstantin Afanasjevits, Uhtua.
Stefan Timofejeff osallistui kulkukauppiaiden keskin. kokoukseen Uhtualla 1.7.1907 ja allekirj. pk. Ahava 10:
2a
1.Timofejev, Ioann Stepanovits s. 1.11.1902, kaste 14.11.1902. Kummeina olivat Timofejev, Ivan Vasiljevits,
Luusalmi. Tihanova, Anastasija Nikiforovna. Uhtua. Talonpojan vaimo.
2. Timofejev, Nikolaj Stepanovits s. 14.1.1905, kaste 7.4.1905. Kummeina olivat Afanasjev, Petr Nikiforovits,
Uhtua. Bogdanova, Irina Vasiljevna. Nurmilahti. Talonpojan vaimo.
Mikko Timonen s. 10.1.1906. Vanhemmat Teppo Timonen ja Maria Ahava. Kajaanin seminaari 1931. Opett.
Rovaniemellä. Sakari Vuoristo.
Vasilij Timofejev
1.Ivan Vasiljevits Timofejev syntyi 1859, Luusalmi, vaimo Darja Avksentjevna, synt. Sergejeva syntyi
1875, Uhtua.
Timofejev, Ivan Vasiljevits, Luusalmi, vihittiin 1. avioliittoon 35-vuotiaana 15.8.1894. Morsian oli 19-vuotias
Sergejeva, Darja Avksentjevna, Uhtua. Häätodistajina olivat Kenijev, Ivan Jegorovits. Jyvöälahti. Lipkin,
Jegor Stafejevits. Vuokkiniemi. Klementjev, Ivan Ananjevits. Uhtua. Sergejev, Trifon Ferapontovits. Uhtua.
I.W. Timofejeff, Uhtua. Uhtuan kansalaiskokouksen 1.1.1906 asettaman Perustuslaillisen Kansanvaltaisen
Puolueen 35-henkisen Paikallistoimikunnan jäsen. Varapuh.joht. Pöytäkirjaluonnos Ahava 2:1. Myös
KSS:VKL 1906: II
Sama. Uhtuan seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA: IKTK II VA
Ivan Timofejeff tilaa VKL:n lehden Luusalmen lukutuvalle. Ahava 9:9
Ivan Waselinp.Timofejeff, Luusalmi; ehdokas Duuman edustajien valitsijamieheksi Uhtua 21.12.1905. Ahava
9:9 ja 2:1. Kokouspk. KSSA I: VKL 1.
?Sama: Darja Timofejeff. Luusalmi. Uhtuan seutujen kansalaiskok. Uhtua 28.7.1918, pöytäk. allekirj. IKSVA:
IKTK II VA.
1.1. Vasilij Ivanovits Timofejev s. 1.8.1903, kaste 31.8.1903. Kummeina olivat Bogdanov, Jeremija
Jegorovits. Nurmilahti. Sergejeva, Anna Avksentjevna. Uhtua. Devitsa.
Vrt. Ville Timonen s. 15.9.1903, Uhtua, kuoli 4.3.1964 Säkylä, vaimo Ida s. 1906, Röhö, kuoli 1977.
Villen sisaret: 1. Vera, Puoliso Simo Rinne; 2. Irina, puoliso Sirkeinen Uhtualta; Vasilin 3. sisar mahd. Natsi,
lapset Ida, ja Mari joka asuu Pietarissa.
Ville Timonen s. 15.9.1903, Uhtuan Luusalmi, kauppias, Suomeen 1922, Säkylä. VPAK I B a 1. Karjalan
Heimo 1989 s. 101, kuva. Isä Juho Timonen. äiti Tarja Sirkeinen. Suomen maakauppiaat.
Vera Timonen, naim. Rinne s. 2.2.1901, Mänttä, k. 12.1. 1975 Säkylä. Vera muutti Uhtuan Luusalmeen,
siirtyi Suomeen 1922. Puoliso kauppias Simo Rinne, Säkylä. Veran sisar oli Olga Timonen, naim. Koivisto s.
Uhtuan Luusalmi 3.9.1907, Suomeen 1922, kuoli Säkylässä 12.1.1975. Karjalan Heimo 1975 s. 66.
Simo Rinne s. Uhtua 24.12.1903. Uhtuan laukkukauppiaita. Karjalan Heimo 1989 s. 101. Kuva.
Simo Rinne s. Luusalmi, Uhtua. Vapaustaist. Kauppias Somero, Hinnerjoki, Säkylä. 88-vuotias v. 1991.
Karjalan Heimo 1991 s. 225.
?Sama: Vilho Timonen s. 28.3.1904, Uhtuan Luusalmi, k. 20.1.1977 Kerava. Opettaja. Suomeen 1922.
Jyväskylä. VPAK I B a 1. Karjalan Heimo 1977 s. 31-32. Vaimo Kaino Kyllikki k. 2.7.1979 Kerava. Lapset:
Pirkko, Terttu, Kyllikki, Heljä. Karjalan Heimo 1979 s. 141.
= Vasilij Ivanovits s. 1.8.1903
Vilho Timosen artikkeli Wiena-Aunus 1937 ss. 3-5: Ote: Ens. venäjänkielinen kansakoulu Uhtualla noin v.
1900, kirkollinen 4-vuotinen yläkoulu. Koulutalo kirkon vieressä. Noin v. 1909 Uhtinskaja dvuhklasnaja skola,
2-luokkainen internaattikoulu. Noin v. 1910 valtion koulut: supistettuja kouluja seur. Kylissä: Alajärvi,
Luusalmi, Jyvöälahti. Noin v. 1914 Uhtuan piispallinen koulu, internaattikoulu. Koulutalo 3-kerroksinen;
lisäksi jonkinlainen alakoulu. Arkangelissa venäläinen opettajaseminaari. Vienan Karjalaisten liiton
kiertokoulut. ”Kotikylässäni Luusalmessa toimi liiton koulu vain muutamia viikkoja ”Päätalon” pirtissä.
Uhtualaisen Wasili Waaran koulu.
Vilho Timonen, Kiertokäynnillä Uhtuan kylissä. Ennen v. 1920 Uhtuassa 300 taloa: Ryhjä.¨, Likopää, Miitkala.
Miitkalasta noin i km. Lamminpohjaan. Uhtuaa myös Tsiksa, Heikola, Luusalmi, Nurmilahti, Alajärvi,
Enonsuu, valveutuneimpia Uhtuan kyliä, joissa Suomen kävijöitä.” Viena-Aunus 1937 ss. 471-74.
1.2. Timofejeva, Olga Ivanovna s. 5.9.1905, kaste 29.11.1905. Kummeina olivat Timofejeva, Aleksandra
Fedotovna. Luusalmi. Talonpojan vaimo. Bogdanov, Jeremija Jegorovits. Nurmilahti.
Vasilij Timofejev, vaimo Agrippina Jegorovna syntyi 1829, Luusalmi
Timofejeva, Agrippina Jegorovna s. noin 1829, kuoli kohtaukseen 60-vuotiaana 2.6.1889, haud. 5.6.1889.
Vasilij Timofejevin vaimo. Luusalmi. (Ot pripadki. ponjatseliju rodetvei padutsej bolezn... iipove
nekopovedala. ponjantsit hoitaa. bolezn tauti.)
Vasilij Timofejev, vaimo Jevgenija Semjonovna.
1. Timofejeva, Glikerija Vasiljevna syntyi noin 1866, kuoli isorokkoon 9-vuotiaana 25.4.1875, haud.
27.4.1875. Isä Vasilej Timofejev, Luusalmi.
2. Timofejeva, Marija Vasiljevna syntyi noin 1868, kuoli 6-vuotiaana 1.8.1874, haud. 4.8.1874. Luusalmi. Ot
kolotja. Isä Vasilij Timofejev.
3. Timofejeva, Jevdokija Vasiljevna s. 1.3.1876, kaste 21.3.1876. Uhtua. Kummina oli Marija Grigorjevna,
Grigorij Kirillovits Tihanovin tytär. Uhtua.
Vasilij Timofejevits Timofejev syntyi noin 1820, vaimo (3.) Matrona Nikititsna, synt. Afanasjeva s.1861,
Uhtua. Timofejev, Vasilij Timofejevits kuoli reumatismiin 80-vuotiaana 30.3.1900, haud. 1.4.1900. Luusalmi.
Timofejev, Vasilij Timofejevits, Luusalmi, vihittiin 3. avioliittoon 77-vuotiaana 20.4.1897. Morsian oli 36vuotias Afanasjeva, Matrona Nikititsna. Uhtua.
Häätodistajina olivat Hotejev, Anisim Ivanovits. Uhtua. Tihanov, Miron Jefstafjevits. Uhtua. Hotejev, Rodion
Ivanovits. Uhtua. Bogdanov, Kirill Ivanovits. Uhtua.
Timofejev, Luusalmi. Loppu

Similar documents