Esite

Transcription

Esite
OTA N!
EE
T
L
TA
Sosiaali- ja
Terveyspalvelut
SISÄLLYS
TERVEYSPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS ———————–—————————————————– 5
2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ——————————————-
6
3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA —————————————————————–—–—- 7
Asiointi neuvontapisteessä ……………………………………………...… 7
Reseptiasiointi ………………………………………………………………. 8
Kanta-arkisto ……………………………………………………………….. 9
4. VASTAANOTTOTOIMINTA —————————————————————————————– 10
Lääkärit …………………………………………………………………….... 10
Saapuminen vastaanotolle ……………………………………………...... 10
Sydänfilmi = EKG …………………………………………………………... 11
Terveys- ja hoitosuunnitelma …………………………………………..…. 11
Ravitsemusterapeutin vastaanotto ……………………………………..... 11
Terveyskeskuksessa tehtävät erikoistutkimukset …………………….... 11
5. ASIANTUNTIJAHOITAJIEN VASTAANOTOT ——————–—————————————– 12
Vastaanottohoitajan vastaanotto ………………………………………..... 12
Rokotushoitajan vastaanotto (= matkailijoiden rokotukset) ……………..….. 12
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ………………………………… 13
Astma- ja allergiahoitajan vastaanotto ………………………………….... 14
Depressiohoitajan vastaanotto ………………………………………….... 14
Diabeteshoitajan vastaanotto ……………………………………………… 14
Jalkahoitajan vastaanotto ………………………………………………….. 15
Reumahoitajan vastaanotto ……………………………………………….. 15
Sydän- ja verenpainehoitajan vastaanotto ……………………………..... 15
6. TUKIPALVELUT —————————————————————————————————–—-- 16
Fysioterapian palvelut ……………………………………………………… 16
Laboratorio ………………………………………………………………….. 17
Röntgen ……………………………………………………………………… 18
Kuulotutkimus …………………………………………………………...….. 18
Kuuloyhdyshenkilö (= kuulokojeasiat) ……………………………………...... 18
Hoitotarvikejakelu ……………………………………………………. ..….. 19
2
2
7. PÄIVYSTYS JA KIIREVASTAANOTTO ————————————–———————–——— 20
Päivystysuudistus …………………………………………………………... 20
Kiireellisen hoidon työnjako ……………………………………………….. 20
Muutokset Lapualla 1.1.2015 alkaen …………………………………….. 22
Kriisipäivystys .…………………………………………………………..….. 23
8. SUUN TERVEYDENHOITO —————————————————————————–———— 24
Hammashoitola ……………………………………………………………... 24
Ohjeet kiireellisestä hammashoidosta ……………………………………. 24
Hammaslääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella ……………………….. 25
9. AVOTERVEYDENHUOLTO —————————————————————————–———— 26
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat ………………………………………... 26
Lastenneuvolat …………………………………………………………….... 27
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ………………………………………… 29
Neuvoloiden aikuisvastaanotot ……………………………………………. 32
Työnhakijoiden terveystarkastukset ………………………………………. 33
10. MUUT TUTKIMUKSET JA PALVELUT ————————————————————–—— 34
Seulontatutkimukset ………………………………………………………… 34
Asiakasmaksut …………………………………………………………...…. 35
Potilasasiamies …………………………………………………………..…. 35
Taksi ja palveluliikenne (yhteystiedot) ……………………………………. 35
Asiakaspalautteet ……………………………………………………………. 35
11. OMAHOITOA TUKEVAT PALVELUT —————————————————————–——- 36
Hyvis -terveyssivut ……………………………………………………….... 36
Sairauksien omahoito - potilasohjeiden nettisivut …………………...…. 36
Verenpaineen omaseurantapisteet ……………………………………….. 37
Ryhmäohjaukset …………………………………………………………..... 37
Laboratoriotulosten tulkinta ……………………………………………...… 38
12. OSASTOTOIMINNOT ———–—————————————————————–——————— 42
Sairaala- ja kuntoutusosasto ………………………………………………. 42
Sairaalapappi ………………………………………………………………... 43
Tehostettu kotihoito …………………………………………………………. 43
IKÄIHMISTEN PALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT ——————————————–—————– 44
Palveluohjaus ja -neuvonta ………………………………………………… 44
Jatkuu →
3
3
Muistineuvola ………………………………………………………... 44
Kotihoito ………………………………………………………………. 45
2. ASUMISPALVELUT ———————————————————————————–——— 47
Lyhytaikainen palveluasuminen = intervallihoito …………………. 47
Palveluasuminen …………………………………………… ………. 48
Tehostettu palveluasuminen……………………………......…….... 49
SOSIAALIPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1. AIKUISSOSIAALITYÖ —————————————————————————————– 51
Toimeentulotuki………………………………………………………. 52
Kuntouttava työtoiminta…………………………………………….. 53
Aktivointisuunnitelma……………………………………………….. 54
Sosiaalityön päihdepalvelut………………………………………... 55
Nuorisoasema Steissi………………………………………. ………. 58
Sosiaaliasiamies……………………………………………..………. 59
Velkaneuvonta…………………………………………………...…… 60
2. LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ ——————————————————————– 61
Lastensuojelu……………………………………………………….... 61
Sosiaalipäivystys ………………………………………………….... 62
Perhetyö …………………………………….……………………….. 62
Perheoikeudelliset palvelut………………………………………..... 64
3. KASVATUS- JA PERHENEUVOLA ——————————————————————— 66
Perheneuvolapalvelut………………………………………. ………. 66
Terveyskeskuspsykologi ………………………………………….... 67
Puheterapiapalvelut………………………………………………..... 68
4. VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUT ——————————– 69
Vammaispalvelut ………………………………………………….... 69
Kehitysvammahuolto………………………………………………... 70
Tulkkipalvelut……………………………………………………...…. 70
Työ- ja päivätoiminta ……………………………………………….. 71
Niittypuiston asuntola………………………………………..…….... 72
5. MUUT SOSIAALIPALVELUT JA TUKIMUODOT ———————————————–- 73
Omaishoidon tuki…………………………………………………….. 73
Kuljetuspalvelut………………………………………………..…….. 74
Palveluliikenne SEVERI………………………………………..…... 75
4
4
TERVEYSPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS
Virka-aikana:
Ajanvaraus ja neuvonta
Tutkimustulokset ym. tiedustelut
Reseptin uusinnat
→ klo 8-15
→ klo 12-15
→ klo 12-15
Ajanvaraus ja neuvonta kiirevastaanotolle: (kts lisätietoja s.20-22)
→ arkisin klo 16-20 (8-20)
→ viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 10-18
Ajanvaraushoitaja arvioi onko kyseessä kiireellinen asia vai lääkärin
tai hoitajan ns. normaalilla vastaanotolla tai puhelimitse hoituva
asia. Hän antaa tarvittaessa myös neuvoja ja kotihoito-ohjeita sekä
ohjelmoi mahdollisesti tarvittavat laboratoriotutkimukset.
TERVEYSKESKUKSEN
AJANVARAUS / ASIOINTINUMERO
(06) 438 4844
virka-aikana numerossa palvelee
useita hoitajia.
mikäli katkaiset puhelun välillä
joudut aina jonon viimeiseksi.
5
5
2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
( = kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen)
Hoitotakuun mukaan terveyskeskukseen on saatava välittömästi
yhteys virka-aikana. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai
käymällä terveyskeskuksessa. Terveydenhuollon ammattihenkilön
tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai vastaanotolla. Hoidon tarpeen voi
arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri. Perusterveydenhuollossa potilaan tulee päästä lääketieteellisesti tai
hammaslääketieteellisesti perusteltuun hoitoon 3 kk:n sisällä yhteydenotosta. Uusien, oireettomien potilaiden hammaslääketieteellinen tutkimus on toteutettava 6 kk:n kuluessa yhteydenotosta.
Varatessasi aikaa kiireettömään hoitoon sinulla on mahdollisuus
valita vastaanottava lääkäri. Hoitotakuun piiriin katsotaan kuuluvaksi kuitenkin ajan tarjoaminen vapaana olevalle lääkärille. Asiakkaan päätettäväksi jää haluaako hän tarjotun ajan vai odottaako
vapaata aikaa haluamalleen lääkärille.
Johtava ylilääkäri Martti Luomala puh. (06) 438 4801
Hoitotyön johtaja Kristiina Niemelä puh. (06) 438 4803
Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]
6
6
3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA
ASIOINTI NEUVONTAPISTEESSÄ
Ajanvaraus ja neuvonta
Reseptiasiat
Todistusasiat
Tutkimustulosten tiedustelu
Muut tiedustelut
Neuvontapisteessä on käytössä vuoronumerojärjestelmä asiointirauhan takaamiseksi. Vuoronumero vaihtuu äänimerkin jälkeen
neuvontapisteen numerotauluun.
OTA VUORONUMERO
ISTU ODOTTAMAAN
ASIOINTIVUOROSI
NEUVONTAPISTEESSÄ
7
7
RESEPTIASIOINTI
Lääkemääräys tehdään sähköisesti eReseptillä valtakunnalliseen,
Kelan hallinnoimaan reseptikeskukseen ja asiakas voi sen jälkeen
noutaa lääkkeen mistä tahansa Suomen apteekista Kela-kortin esittämällä.
Toinen henkilö voi myös puolestasi noutaa lääkkeen apteekista
esittämällä Kela-korttisi. Muu eResepti -asiointi toisen puolesta vaatii kirjallisen suostumuksen. Suostumuslomakkeita saa terveyskeskuksesta, apteekista ja Kelan toimistosta.
Apteekki kertoo lääkettä toimittaessaan miten pitkään lääkemääräys on voimassa ja paljonko lääkemääräystä eReseptiin jää jäljelle.
Halutessasi voit pyytää terveyskeskuksesta tulostetun lääkelistan
tai yhteenvedon sinulle eReseptillä määrätyistä lääkkeistä.
eReseptin uusiminen voidaan tehdä:
Lääkärin vastaanoton yhteydessä
Soittamalla terveyskeskuksen asiointinumeroon
Asioimalla terveyskeskuksen neuvontapisteessä
Asioimalla apteekissa
On tärkeää että uusimispyyntö tehdään hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Lapuan terveyskeskuksessa eReseptin uusimispyyntö käsitellään viimeistään 8 arkipäivän kuluessa.
HUOM! www.kanta.fi/omakanta -sivuilla voit halutessasi tarkastella sähköisiä resepti- ja terveystietojasi omilla verkkopankkitunnuksilla.
8
8
KANTA-ARKISTO
Julkinen terveydenhuolto on liittynyt kansalliseen potilastiedon arkistoon, jossa ainoastaan sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää hoitosi kannalta oleellisia tietoja organisaatiosta ja paikkakunnasta riippumatta, mikäli olet antanut siihen
suostumuksen.
Palvelun joustava käyttö edellyttää potilaan informointia kantapalveluista sekä suostumusta tietojen luovuttamiseen potilastiedon arkistosta. Asiakaspalvelun nopeuttamiseksi toivomme, että käyt kuittaamassa informoinnin ja antamassa edellä mainitun suostumuksen osoitteessa: http://www.kanta.fi/omakanta. Palvelussa voit asioida omilla verkkopankkitunnuksilla.
Apteekkipäivystys: Pariton viikko Lakeus apteekki
Parillinen viikko Keskus apteekki
9
9
4. VASTAANOTTOTOIMINTA
LÄÄKÄRIT Huoneet 2-11
Johtava ylilääkäri Martti Luomala
Avohoidon ylilääkäri Pentti Kalliola
Geriatrian ylilääkäri Kristiina Vihla
Osastotoimintojen ylilääkäri Jari Vihla
Terveyskeskuslääkäri Johanna Latikka
Terveyskeskuslääkäri Olga Jankovskaja
Terveyskeskuslääkäri Anu-Maria Fabritius
Terveyskeskuslääkäri avoin virka (nyt sijainen)
Terveyskeskuslääkäri avoin virka (nyt sijainen)
Vaihtuva yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittava lääkäri
SAAPUMINEN VASTAANOTOLLE
Mikäli olet varannut ajan lääkärin vastaanotolle sinun ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit istua odottamaan vastaanottojen lähiodotustilaan takakäytävälle, josta sinut kutsutaan nimellä.
(Ainoastaan kiireelliselle vastaanotolle tultaessa - johon olet saanut ajan samana päivänä - ilmoittaudutaan päivystyksen hoitajalle).
Saavu vastaanotolle hyvissä ajoin ennen varattua aikaa, jolloin
hoitaja ehtii tehdä ennen lääkärin vastaanottoa mahdollisesti tarvittavat esivalmistelut.
HUOM!
Valmistaudu vastaanotolle. Ota mukaan ajantasainen
lista käytössäsi olevasta lääkityksestä sekä mahdolliset omaseurantatiedot (esim. verensokeri- ja verenpaineseuranta).
Mikäli aikasi on myöhässä yli 30 minuuttia tiedustele
asiaa vastaanoton hoitajalta.
10
10
SYDÄNFILMI = EKG
Mikäli sinusta on määrätty otettavaksi (ei kiireellinen) sydänfilmi,
ilmoita siitä vastaanoton hoitajalle.
TERVEYS- JA HOITOSUUNNITEMA
Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitettu sinulle, jolla on yksi tai
useampi pitkäaikaissairaus. Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Sen tarkoituksena on koota yhteen kaikki hoitosi kannalta tärkeät tiedot ja sovitut seurantakäynnit (= sairaudet, lääkitykset, hoidon tavoitteet ja
tarpeet sekä keinot niiden saavuttamiseksi).
Hoitosuunnitelmakäynnille valmistaudut täyttämällä omahoitolomakkeen, jonka saat terveyskeskuksesta. Omahoitolomakkeen ja
keskustelujen pohjalta hoitajan kanssa laadittu hoitosuunnitelma
annetaan valitsemallesi lääkärille tarkennettavaksi ja tallennetaan
potilastietoihisi. Tämän jälkeen saat sen tulostettuna myös itsellesi.
Hoitosuunnitelmaa voit pyytää käydessäsi vastaanotolla tai varata
ajan sitä varten.
RAVITSEMUSTERAPEUTIN VASTAANOTTO
Keskussairaalan ravitsemusterapeutti käy terveyskeskuksessa
säännöllisesti. Ravitsemusneuvontaan kutsutaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lähetteen perusteella.
TERVEYSKESKUKSEN ERIKOISTUTKIMUKSET
Mahantähystykset (Gastroskopia)
Paksunsuolentähystykset (Kolonoskopia)
Rasitustestit (Ergo)
Vuorokausi-EKG (Holter -tutkimus)
UÄ -tutkimukset (ultraääni)
Uniapnea -tutkimukset
Rannekanavatutkimukset (Mediracer)
Edellä mainittuihin tutkimuksiin kutsutaan lääkärin lähetteen perusteella.
1111
5. ASIANTUNTIJAHOITAJIEN VASTAANOTOT
VASTAANOTTOHOITAJAN VASTAANOTTO
Vastaanotto arkisin ma - to klo 10-14, pe 10-12 ajanvarauksella ellei
edellisellä käynnillä ole sovittu seuraavaa aikaa. Istu odottamaan
pääaulaan, mikäli sinulla on aika varattuna.
Vastaanottohoitajan vastaanotolla hoidetaan esim.
Ompeleiden poistot
Korvahuuhtelut
Säännöllisesti annettavat lääkepistokset
Lyhytaikaiset haavahoidot jne.
ROKOTUSHOITAJA
(= matkailijoiden rokotukset, matkailijoiden terveysneuvonta)
Vastaanotto torstaisin klo 14-17. Ajanvaraus puh. (06) 438 4844 tai
torstaisin suoraan rokotushoitajalta puh. 044 438 4780.
Henkilökohtaisen rokotusohjelman suunnittelu
Matkailijoiden terveysneuvontaa
Keltakuumerokotus ja rokotustodistus (10,00 €)
Tarvittaessa perusrokotusten tehosteet (ilmaisia)
Lääkemääräysten pyytäminen muihin tarvittaviin rokotuksiin ja
Malarianestolääkitykseen.
Asiakasmaksu yli 18-vuotiailta on 16,10 €/rokotussarja.
Otathan yhteyttä rokotusvastaanotolle kaksi kuukautta ennen matkalle lähtöä.
HUOM!
Lääkemääräyspyynnön selviin rokotteisiin (esim. A- ja
B-hepatiittirokotuksiin) voit jättää myös terveyskeskuksen neuvontapisteeseen tai puhelimitse asiointinumeroon puh. (06) 438 4844.
Lisätietoja rokotteista löytyy osoitteesta: www.thl.fi
12
12
PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO
Huone 12
Vastaanotto arkisin ma - to klo 8-15, pe klo 8-13 ajanvarauksella.
Päivystävä sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen ja kiireellisyyden
arviointia itsenäisesti, konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. Tarvittaessa hän voi varata myös ns. kiireettömän ajan lääkärille mikäli oireilu ei vaadi välitöntä lääkärin arviota tai hoitoa sekä antaa neuvoja
ja kotihoito-ohjeita.
Päivystävän sairaanhoitajan arvioon voidaan ohjata esim.
Flunssa-, influenssa- ja nielutulehdusoireiset
Silmätulehdusepäilyt
Kynsivallintulehdukset
Haavatulehdukset
Ihottuma- ja ”näppylä”-arviot
Virtsatieinfektio-oireiset
Hiivatulehdusoireiset
Sukupuolitautiepäilyt
Ym. hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi ajanvaraushoitajan arvion mukaan
Päivystävä sairaanhoitaja voi tarvittaessa kirjoittaa sairauslomatodistuksen flunssa-, influenssa- ja mahatautioireiselle sekä alle 10vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
1313
ASTMA- JA ALLERGIAHOITAJAN VASTAANOTTO
Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto
terveyskeskuksessa torstaisin klo 8-16 ajanvarauksella. Puhelinaika
torstaisin klo 12-13, puh. 044 438 4890.
Säännölliset seurantakäynnit kutsutusti
Hoitosuunnitelmat astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville
Astma- ja lääkeohjaukset
Spirometria -tutkimukset
Allergiatestit (Prick)
Siedätyshoidot
Tupakasta vieroitus -ohjaukset
Uniapnea -tutkimukset
DEPRESSIOHOITAJAN VASTAANOTTO
Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto
masennuksesta kärsiville lääkärin lähetteellä. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.
Tietoa masennuksesta ja sen hallintakeinoista
Apua elämäntilanteen kartoitukseen, masennusta aiheuttavien
asioiden pohdiskeluun ja uusien ratkaisujen löytämiseen
Keskustelutukea masennusoireiden sietämiseen ja helpottamiseen
Apua voimavarojen etsimiseen ja muutettavissa olevien elämän
epäkohtien korjaamiseen
DIABETESHOITAJAN VASTAANOTTO
(Yllinpuiston neuvola, Asemakatu 8 C, 62100 Lapua)
Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto
ajanvarauksella Yllinpuiston neuvolassa. Ajanvaraus ja puhelinaika
ma - to klo 10-11 puh. (06) 438 4972 / (06) 438 4963
Hoitosuunnitelmat diabeetikoille
Säännölliset seuranta- ja hoidon tehostamiskäynnit
Elintapaohjaukset ja riskikartoitukset
Lääkeohjaukset
Omahoidon neuvonta ja seurantavälineiden käytön ohjaus
Hoitotarvikejakelu
Silmänpohjakuvaukset (kutsu lähetetään kotiin)
14
14
JALKAHOITAJAN VASTAANOTTO
(Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5)
Terveyskeskuksen jalkahoitajan vastaanotolle lähetetään vain diabeetikkoja lääkärin tai diabeteshoitajan tekemän riskiarvion perusteella.
Ajat annetaan Yllinpuiston neuvolasta (kts. edellinen sivu).
Vastaanotot keskiviikkoisin Hopearinteen kellarikerroksessa.
REUMAHOITAJAN VASTAANOTTO
Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotto
reumaa sairastaville terveyskeskuksessa tiistaisin klo 8-16 ajanvarauksella. Puhelinaika tiistaisin klo 12-13 puh. 044 438 4890.
Yhteyshoitaja reumaa sairastavien jatkohoidon siirtyessä keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon
Hoitosuunnitelmat reumaa sairastaville
Säännölliset seurantakäynnit
Ohjaukset
Lääkepistokset
Turvaverikokeiden seuranta
SYDÄN- JA VERENPAINEHOITAJAN VASTAANOTTO
Toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Vastaanotolle pääsee omasta pyynnöstä tai lääkärin lähettämänä. Vastaanotto
terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 8-16 ajanvarauksella. Tarvittaessa voit jättää myös yhteydenottopyynnön terveyskeskuksen
asiointinumeroon puh. (06) 438 4844.
Yhteyshoitaja sydänsairaiden jatkohoidon siirtyessä keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon
Hoitosuunnitelmat sydän- ja verenpainetauteja sairastaville
Riskikartoitukset
Kolesteroli- ja elintapaohjaukset
Verenpaineen omaseurannan arviot ja verenpaineohjaukset
Lääkevasteen seurannat
Marevan -ohjaukset
Muut antikoagulanttilääkitys -ohjaukset (verenohennuslääkitys)
1515
6. TUKIPALVELUT
FYSIOTERAPIAN PALVELUT
(Rauhanpolku 6)
Fysioterapian tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä fysioterapian keinoin.
Tavoitteena on...
Tukea itsenäistä harjoittelua ja omatoimisuutta
Edistää ja tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä
Vastata osastolla akuuttiin kuntoutustarpeeseen ja edistää
kuntoutuksen keinoin kotiutumista.
Toimintaan kuuluvat myös apuvälinepalvelu ja kodinmuutostöiden
arviointi.
Ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle
ma - pe klo 7:45-11 puh. (06) 438 4974
lääkärin lähettämänä
ohjauskäynnit ilman lähetettä
Apuvälinelainaus ja palautus
ma - pe klo 7:45-11 puh. (06) 438 4974
(muuna aikana sopimuksen mukaan)
Fysioterapeutin selkävastaanotto
Äkillisestä selkäkivusta kärsivät yli 18-vuotiaat voidaan ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Asiakkaat ohjataan vastaanotolle terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta puh. (06) 438 4844.
Muut palvelut
AVH-yhdyshenkilö (= aivoverenkiertohäiriöt) puh. (06) 438 4873
Ikääntyneiden kuntoutusohjaus puh. 044 438 4872
Osteoporoosihoitaja puh. 044 438 4872
Rintamaveteraanien kuntoutusasiat puh. (06) 438 4974
16
16
LABORATORIO
Laboratorion näytteenotto avoinna arkisin ma - pe klo 7-14.
Laboratoriotutkimukset lähetteellä. Asioidessasi laboratoriossa ota
vuoronumero. Ilmoittautumista ei tarvita. Epäselvissä tilanteissa
asioi ensin neuvontapisteessä (esim. yksityislääkärin lähetteet).
Osa verikokeista on otettava ravinnotta eli syömättä, juomatta
(lasillinen vettä sallitaan) ja tupakoimatta 12 tuntia.
Virtsanäytettä varten tulee olla virtsaamatta - mikäli mahdollista - 4 tuntia. Virtsanäytesetin voit hakea ennakkoon laboratoriosta, pääaulasta tai päivystysvastaanotolta. Noudata näytteenotto-ohjetta luotettavan tuloksen saamiseksi.
Tutkimustuloksia voit tiedustella tarvittaessa ajanvarauksesta
puh. (06) 438 4844 klo 12-15 tai neuvontapisteestä ellei toisin
ole sovittu.
Marevan -hoidossa olevien tulee laboratoriossa käytyään tiedustella annosohjetta seuraavana arkipäivänä asiointinumerosta tai neuvontapisteestä klo 12-15 välisenä aikana. Mikäli
Marevan -annosohje muuttuu samalle tai seuraavalle päivälle,
terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä näytteenottopäivänä.
1717
RÖNTGEN
Röntgentutkimukset tehdään aina lääkärin lähetteellä ja niihin varataan aika vastaanotosta, päivystyksestä tai neuvontapisteestä.
Kiireelliset tutkimukset tehdään ilman ajanvarausta. Röntgeniin ei
tarvitse ilmoittautua.
Röntgen avoinna arkisin ma - to klo 7:30-15:30, pe klo 7:30-13:30
Yksityislääkärien lähetteillä tulevien on itse varattava aika röntgenistä puh. (06) 438 4884.
Mikäli tarvitset terveyskeskuksessa otettuja röntgenkuvia yksityispuolella asioidessasi, kuvien siirto tilataan suoraa keskussairaalan
röntgenistä puh. (06) 415 4602.
KUULOTUTKIMUKSET
Kuulo-ongelmissa voit varata ajan kuulotutkimukseen.
Vastaanotto terveyskeskuksessa torstaisin klo 13-14 ajanvarauksella puh. (06) 438 4844 tai torstaisin suoraan tutkimushoitajalta puh.
044 438 4780.
KUULOYHDYSHENKILÖ
(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E)
Kuulokojeen huollot sopimuksen mukaan puh. 044 438 4962
18
18
HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelu perustuu lääkärin toteamaan sairauteen eli
sairaudesta on oltava merkintä sairauskertomuksessa.
Oikeus ilmaistarvikkeisiin alkaa jos lääkäri on arvioinut hoidon
tarpeen olevan yli 3 kk.
Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi vaipat, diabetestuotteet, katetrit ja kroonisten haavojen hoitotuotteet.
Terveyskeskuksen keskusvarastolta lääkärin lähetteellä
ti - to klo 8-15, puh. (06) 438 4902 tai 044 438 4902.
[email protected]
Keskusvarasto sijaitsee terveyskeskuksen kellarikerroksessa.
Kyläneuvoloista ajanvarauksella
(kts. Neuvoloiden aikuisvastaanotot s.32-33)
Diabetestarvikejakelu Yllinpuiston neuvolasta ajanvarauksella
(kts. Diabeteshoitajan vastaanotto s.14)
1919
7. PÄIVYSTYS JA KIIREVASTAANOTTO
PÄIVYSTYSUUDISTUS
1.1.2015 astui voimaan päivystysasetus, joka on osa laajempaa
valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tarkoituksena on luoda yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Tavoitteena
on taata mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset
päivystyspalvelut koko maassa.
Päivystyksessä hoidetaan kiireelliset tapaukset, joiden hoitoa ei
voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä
haittaa. Päivystyksessä tulee tarjota terveydenhuollon ja sairaanhoidon palvelut ympäri vuorokauden.
HÄTÄTILANTEESSA SOITA AMBULANSSI !
112
KIIREELLISEN HOIDON TYÖNJAKO
Lapuan terveyskeskus
Arkisin ma - pe klo 8-16 päivystystoiminta säilyy entisellään. Muutokset koskevat ilta- ja viikonloppuvastaanottoa, jolloin välitöntä lääkärin hoitoa tarvitsevat päivystystapaukset ohjataan suoraa yhteispäivystykseen Seinäjoelle.
Iltaisin ja viikonloppuisin terveyskeskuksessa toimii ajanvarauksellinen kiirevastaanotto ma - pe klo 16-20, la - su klo 10-18.
20
20
Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden joko puhelimitse tai paikan päällä. Tarvittaessa hän antaa ajan kiirevastaanotolle,
konsultoi lääkäriä tai ohjaa hakeutumaan suoraan yhteispäivystykseen Seinäjoelle.
Kiirevastaanoton ajanvarausajat ovat päiväkohtaisia eli annetaan
saman päivän aikana hoitoa tai arviota tarvitseville, joiden oireilu ei
kuitenkaan vaadi välittömiä laboratorio- tai röntgenpalveluita.
Kiirevastaanotolle saavutaan ensiavun sisäänkäynnistä ja ilmoittaudutaan sairaanhoitajalle.
Seinäjoen yhteispäivystys (keskussairaalan Y-talo)
Yhteispäivystys toimii ilman ajanvarausta, kiireellisyysjärjestystä
noudattaen arkisin klo 16-08, viikonloppuisin ja arkipyhisin 24h/vrk.
Yhteispäivystyksessä hoidetaan vain kiireelliset tapaukset joiden
sairaus tai vamma vaatii välitöntä lääkärin hoitoa. Hätätilanteessa
soita ambulanssi.
Epäselvissä tapauksissa voit kysyä neuvoa puhelimitse yhteispäivystyksestä puh. (06) 415 4555.
Kts. seuraavan sivun yhteenveto → Muutokset Lapualla 1.1.2015 alkaen
2121
MUUTOKSET LAPUALLA 1.1.2015 alkaen
Päivystys
Lapuan terveyskeskuksessa virka-aikana:
(= toiminta säilyy ennallaan)
→ ma - pe klo 8-16
Kiirevastaanotto ajanvarauksella
Lapuan terveyskeskuksessa virka-ajan ulkopuolella:
(= uusi toimintatapa ja muuttuneet aukioloajat)
→ ma - pe klo 16-20
→ la - su ja arkipyhisin klo 10-18
Ajanvaraus ja neuvonta puh. (06) 438 4844
Päivystys
Seinäjoen yhteispäivystyksessä
kiireellisissä tapauksissa:
(= ilman ajanvarausta ja ilman lähetettä)
ä
iss
v
l
sa
äse
Ep uksis !
n
a
nsi
tap
e
a
t
soi
→ ma - pe klo 16-08
→ la - su ja arkipyhisin 24h/vrk
Neuvonta puh. (06) 415 4555
(oman terveyskeskuksen ollessa suljettuna)
22
22
KRIISIPÄIVYSTYS
Kriisipäivystäjä auttaa traumaattisen tapahtuman sattuessa.
Ota yhteyttä kriisipäivystäjään kun...
Tapahtuu vakava liikenneonnettomuus, itsemurha, hukkuminen, työtapaturma, tulipalo yms. traumaattinen tapahtuma.
Tapahtuu vakava ”läheltä piti” tilanne (esim. suuronnettomuuden uhka, väkivaltatilanne yms.)
Tapahtuu äkillinen sairauskohtauskuolema.
Kuolema koskettaa läheltä pientä lasta (lapsen tai tämän vanhemman kuolema, lapsi silminnäkijänä yms.)
Kriisipäivystäjä tutustuu tilanteeseen ja selvittää mitä toimenpiteitä
tarvitaan.
Kriisiapu arkisin
ma - pe klo 8-16
puh. 044 438 4840
Kriisiapu
muuna aikana
puh. (06) 415 4555
(Seinäjoen keskussairaalan päivystys)
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan Päivystävä pappi on tavoitettavissa ympäri vuorokauden puh. 040 531 9164.
2323
8. SUUN TERVEYDENHOITO
HAMMASHOITOLA
(Sahanplassi, Poutuntie 15, 62100 Lapua)
ma - to klo 7:30-15
pe klo 7:30-14 (+ arkipyhien aatot)
PU
LA
A
Ajanvaraus puh. (06) 438 4990
Kiireellisissä tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä
heti aamulla.
Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa.
OHJEET KIIREELLISESTÄ HAMMASHOIDOSTA
Päivystyksen tarkoituksena on turvata sellainen tutkimus ja ensiapuhoito, jota ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää
terveydellistä haittaa.
Tilanteita, jotka vaativat kiireellistä ensiapua:
Lisääntyvä hammasperäinen turvotus suun tai leukojen alueella
Voimakas hammasperäinen kipu (jatkuva kipu, joka estää unen
saannin ja särkylääkkeet eivät auta)
Kuume edellisten yhteydessä
Leukalukko (suu ei mene kiinni)
Tehtyyn toimenpiteeseen liittyvä verenvuoto, joka ei lakkaa painesiteellä
Hammastapaturma: pysyvä hammas vääntynyt paikoiltaan tai irronnut
Rikkoutunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää tai hankaa suun kudoksia eikä tilannetta saa helpotettua esim. purukumilla tai oikomisvahalla pehmustamalla
24
24
Tilanteita, jotka eivät vaadi kiireellistä ensiapua:
Hammaslääkäripäivystyksessä ei hoideta:
Särkylääkkeellä helpottuvaa hammassärkyä
Hampaiden lohkeamisia ja paikkojen irtoamisia
Hammasproteesi-ongelmia
Irrotettavien oikomiskojeiden ongelmia
Lieviä paikallisia ienturvotuksia, limakalvomuutoksia
Maitohammasvammoja, elleivät ne estä suun sulkemista.
HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS (virka-ajan ulkopuolella)
(= kiireellinen hammashoito)
Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin
(Päivystyspaikka on Y-talon ensiapupäivystys, Koskenalantie 18, Seinäjoki)
la - su ja arkipyhisin klo 9-12
puh. (06) 425 5428
Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa ja
tarvittaessa annetaan ensiapuaika vastaanotolle.
Iltaisin ja öisin
ITA
O
S
IN!
S
EN
Arki- ja viikonloppuiltaisin + öisin klo 16-08
ensiapuhoito keskussairaalan lääkäripäivystyksen kautta.
(→ sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden)
iltaisin ja öisin
puh. (06) 415 4555
Arki- ja viikonloppuiltaisin hammaspäivystyspiste vaihtelee Seinäjoella ja
Vaasassa. Yöpäivystys järjestetään Tampereella.
2525
9. AVOTERVEYDENHUOLTO
ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAT
(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
Äitiysneuvolan tavoitteena on huolehtia koko odottavan perheen ja
tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Äitiysneuvolan palveluita ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ultraäänitutkimukset sekä ensisynnyttäjille tarkoitetut synnytysvalmennukset.
Perhesuunnitteluneuvolan tehtäviin kuuluu mm. sopivan ehkäisymenetelmän valinta asiakkaalle.
Puhelinaika ma - pe klo 10-11
Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 1
(Hellanmaa, Ritamäki, Mustamaa, Hirvijoki, Kauhajärvi, Ojutkangas, Kauhajärvi, Alajoki,
Jänismäki, Kaunissaari, Kiviristi, Alapää, Pouttu, Härsilä, Kukkukangas, Välilä)
puh. (06) 438 4965.
Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2
(Suokko, Simpsiö, Länsikylä, Alanurmo, Ruha, Keisala, Ilkka, Siirilä, Saarenkangas, Kiviniemi, Jokipelto, Marielund, Virpimäki)
puh. (06) 438 4964.
Jokilaakson äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 3
(Keskusta, Huhtala, Liuhtari, Koskikylä, Ritakallio, Honkimäki, Haapakoski, Tiistenjoki, Ylikylä, Lakaluoma, Myllykylä, Karhunkylä, Sippolanmäki, Männikkö, Paavola)
puh. (06) 438 4960.
26
26
LASTENNEUVOLAT
Lastenneuvola on tarkoitettu kaikille lapsiperheille lapsen täytettyä 2 viikkoa. Lapsi kuuluu lastenneuvolan piiriin kouluikään saakka. Lastenneuvolassa pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle
mahdollisimman hyvä terveys ja edistämään koko perheen hyvinvointia.
Lastenneuvolat toimivat ajanvarauksella. Lapsen sairastuessa on
vanhemmilla mahdollisuus saada myös omasta neuvolasta todistus työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti.
Puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30
(Lastenneuvola 4 ma - to klo 11:30-12:00)
Jokilaakson lastenneuvola 1
(Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
(Keskusta, Kiviristi, Marielund, Saarenkangas, Siirilä, Simpsiö, Välilä, Jokipellontie)
Vastaanotot maanantaisin ja torstaisin, puh. 044 438 4728
Jokilaakson lastenneuvola 2
(Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
(Alanurmo, Härsilä, Keisala, Koskikylä, Pouttu, Ruha, Ilkka, Alajoki, Jänismäki, Kaunissaari, Alapää, Kukkukangas, Huhtala, Länsikylä, Kiviniemi, Virpimäki)
Vastaanotot ma - pe, puh. 044 438 4975
Jokilaakson lastenneuvola 3
(Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
(Ritamäki, Ritavuori, Ojutkangas)
Vastaanotot tiistaisin, torstaisin ja kuukauden parittoman viikon
perjantaina, puh. 044 438 4780
Jatkuu →
2727
Jokilaakson lastenneuvola 4
(Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
(Haapakoski, Männikkö ja Mustamaa, Karhunkylä)
Vastaanotot tiistaisin, puh. 050 537 4151
Jokilaakson lastenneuvola 5
(Siiriläntie 3 E, 62100 Lapua)
(Honkimäki, Liuhtari, Ritakallio, Myllykylä, Sippolanmäki, Suokko)
Vastaanotot maanantaisin, keskiviikkoisin ja kuukauden parillisen
viikon perjantaina.
puh. 044 438 4781
Hellanmaan neuvola
(Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa) (Alahella, Hellanmaa, Raamattu, Toijanniemi)
Vastaanotot keskiviikkoisin.
puh. (06) 438 4878 / 044 438 4728
Tiistenjoen neuvola
(Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki) (Tiistenjoki, Lakaluoma, Ylikylä, Paavola)
Vastaanotot tiistaisin ja torstaisin.
puh. (06) 438 4999 / 044 438 4781
Kauhajärven neuvola
(Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi) (Kauhajärvi, Hirvijoki)
Vastaanotot maanantaisin ja keskiviikkoisin.
puh. (06) 438 4979 / 044 438 4780
28
28
KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden ja kehityksen edistäminen ja terveen kasvun ja kehityksen
tukeminen. Ydintoimintana ovat koko ikäluokalle määräajoin tehtävät terveystarkastukset, terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulun terveydellisten olojen valvonta.
Kouluterveydenhuolto
Oppilaiden terveyttä seurataan kolmella laaja-alaisella terveystarkastuksella, joihin kutsutaan mukaan myös vanhemmat:
1. luokalla koulutyön alkutaipaleella
5. luokalla murrosiän alkaessa
8. luokalla perusopetuksen loppupuolella
Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitajan lisäksi lääkäri. Tarkastusten välisinä vuosina kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat.
Opiskeluterveydenhuolto
Tutkinto-opiskelijoiden terveystarkastukset
terveydenhoitajan tarkastus 1. opiskeluvuotena
2. opiskeluvuotena terveystarkastus ja lääkärintarkastus
Lapualaisten asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset/
lääkärintarkastukset tehdään yhdistettynä opiskelijaterveydenhuollon tarkastuksiin.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltojen yhteystiedot:
Alanurmon koulu (Vierulantie 1, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa joka kuukauden 1. ja 3. perjantai
koulupäivän ajan.
puh. 044 438 4968
Haapakosken koulu (Koulutie 9, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa parittomien viikkojen torstaina
aamupäivällä.
puh. 044 438 4962
2929
Hautasen koulu (Siiriläntie 1, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa yläkoululla perjantaisin klo 9-11:30
puh. 044 438 4976
Hellanmaan koulu (Puhdontie 5, 62130 Hellanmaa)
Terveydenhoitaja tavattavissa kk:n 1. ja 3. keskiviikko klo 8-13.
puh. 044 438 4728
Kauhajärven koulu (Honkiniementie 95, 62295 Kauhajärvi)
Terveydenhoitaja tavattavissa kuukauden 2. ja 4. perjantai klo 9-11.
puh. 044 438 4780
Keskuskoulu (Koulukatu 8, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa ti - to koulupäivän ajan
puh. (06) 438 4968 / 044 438 4968
Liuhtarin koulu
Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin koulupäivän ajan.
puh. (06) 438 4968 / 044 438 4968
Männikön koulu (Vasunmäentie 550, 62160 Karhunkylä)
Terveydenhoitaja tavattavissa keskiviikkoisin klo 8:30-11:30.
puh. 044 438 4940
Poutun koulu (Poutuntie 239, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa perjantaisin klo 9-11.
puh. 044 438 4975
Ritamäen koulu (Kaunistontie 10, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa maanantaisin klo 8:30-11:30.
puh. 044 438 4940
Ruhan koulu (Ojalantie 21, 62190 Ruha)
Terveydenhoitaja tavattavissa kk:n 1., 2., 4. maanantai klo 9-11.
puh. 044 438 4975
Tiistenjoen koulu (Paavolantie 7, 62165 Tiistenjoki)
Terveydenhoitaja tavattavissa parittomina perjantaina klo 8:30-11.
puh. 044 438 4781
30
30
Yläkoulu (Koulukatu 4, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa ma - to klo 9-11.
puh. 044 438 4976
Kristillinen opisto (Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua)
Terveydenhoitaja tavattavissa torstaisin klo 9-15.
puh. 044 438 4940
Opiskeluterveydenhuolto 1 → Sedu:n opiskelijat
(Vesipalontie 2, 62100 Lapua Sedu:n C -rakennus, sisäänkäynti Ammattikoulunkadun
puoleisesta päädystä)
Vastaanotto ilman ajanvarausta:
ma - ke klo 8-9 ja klo 11:30-12 sekä
pe klo 8-9 ja klo 11:30-12
puh. 044 438 4977
Opiskeluterveydenhuolto 2 → Lukion opiskelijat
(Vesipalontie 2, 62100 Lapua Sedu:n C -rakennus, sisäänkäynti Ammattikoulukadun
puoleisesta päädystä).
Vastaanotto ilman ajanvarausta:
ma - ke klo 8-9 ja klo 11:30-12
pe klo 8-9 ja klo 11:30-12
puh. 044 438 4940
3131
NEUVOLOIDEN AIKUISVASTAANOTOT
Vastaanotot toimivat ajanvarauksella puhelinaikana neuvolasta tai
neuvolakäynnin yhteydessä.
Aikuisvastaanottotoimintaan sisältyy mm.
Terveydenhoidollinen seuranta, neuvonta ja ohjaus
Ikäihmisten terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, varhainen toteaminen ja jatkohoidon tarpeen arviointi
Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
Neuvolan aikuisvastaanotolla hoidetaan esim.
Lääkeinjektiot ja rokotukset
Ompeleiden poistot
Korvahuuhtelut
Haavahoidot
Verenpaineen, verensokerin ja hemoglobiinin mittaukset
Pika-INR mittaukset ja Marevan -annostelu
Elintarviketyöntekijöiden terveystodistukset (todistusmaksu laskutetaan myöhemmin)
Sairauslomatodistukset flunssa-, influenssa- ja mahatautioireiselle (mikäli asiakkaalla ei ole työterveyshuollon sairaanhoitosopimusta)
Aikuisvastaanottojen toimipisteet
Hellanmaan neuvola
(Hellanmaantie 422, 62130 Hellanmaa)
Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30.
Aikuisvastaanotto tiistaisin ja perjantaisin.
puh. (06) 438 4878 / 044 438 4728
Kauhajärven neuvola
(Kauhajärventie 5, 62295 Kauhajärvi)
Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30.
Aikuisvastaanotto maanantaisin ja keskiviikkoisin.
puh. (06) 438 4979 / 044 438 4780
32
32
Tiistenjoen neuvola
(Pappilantie 15, 62165 Tiistenjoki)
Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 11:30-12:30.
Aikuisvastaanotto tiistaisin ja torstaisin.
puh. (06) 438 4999 / 044 438 4781
Yllinpuiston neuvola
(Asemakatu 8 C, 62100 Lapua)
Ajanvaraus / puhelinaika ma - to klo 10-11
puh. (06) 438 4972 / (06) 438 4963
Diabetes -asiat kts. Diabeteshoitajan vastaanotto s.14.
TYÖNHAKIJOIDEN TERVEYSTARKASTUKSET
Työnhakijoilla tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevalla
on mahdollista hakeutua ilmaiseen terveystarkastukseen terveydenhoitajan vastaanotolle.
Terveystarkastus sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen
lähetteen verikokeisiin ja tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri
alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. Tarkastuksessa tarkistetaan
myös rokotustiedot ja laaditaan terveys- ja hoitosuunnitelma.
Ajanvaraus terveydenhoitajalta puh. 044 438 4977 / 044 438 4940.
3333
10. MUUT TUTKIMUKSET JA PALVELUT
SEULONTATUTKIMUKSET
Irtosolunäyte (Papa-koe)
Kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset kutsutaan
kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen viiden vuoden välein.
Kutsu lähetetään henkilökohtaisesti. Mikäli sinulle varattu aika ei
sovi, niin ajan voi siirtää puh. 050 537 4151.
Tutkimustulokset ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse. Tutkimus on
maksuton.
Mammografiatutkimus
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus. Rintasyöpäseulonnan
tarkoituksena on löytää rintasyöpä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa ja siten parantaa hoitotuloksia ja vähentää rintasyöpäkuolleisuutta.
Mammografiaseulonta järjestetään 50-69-vuotiaille lapualaisille
naisille. Ensimmäinen seulonta tehdään 50-vuotiaana ja seuraavat
tutkimukset kahden vuoden välein. Kutsu lähetetään henkilökohtaisesti kaksi viikkoa ennen tutkimusaikaa.
Suolistosyöpäseulonnat
Suolistosyöpäseulontaan kutsutaan valtakunnallisen seulontaohjelman mukaan satunnaisesti 60-69-vuotiaita naisia ja miehiä.
Seulonta tapahtuu ulostenäytteellä. Ulosteessa positiivisen tuloksen (=ulosteessa todettiin verta) saaneet henkilöt kutsutaan terveyskeskukseen paksusuolen tähystystä eli colonoscopiaa varten.
Positiivinen tulos ulostenäytteessä ei automaattisesti tarkoita suolistosyöpää vaan tähystyksellä selvitetään positiivisen tuloksen
syy.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
34
34
ASIAKASMAKSUT
Terveyskeskuksen taloustoimisto.
Avoinna ma - pe klo 9-15 puh. (06) 438 4806.
Lisätietoja asiakasmaksuista:
www.lapua.fi → Asiakasmaksut → Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut
POTILASASIAMIES
Puhelinaika ma - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4105 / 044 438 4103
TAKSI JA PALVELULIIKENNE
KELA-taksi puh. 0100 86001
ULA-taksi puh. 0100 84999 (alueellinen taksikeskus)
Palveluliikenne SEVERI puh. 0400 335 577 (kts. Lisätietoja s.75)
ASIAKASPALAUTTEET
Toivomme palautetta saamastanne hoidosta toimintamme kehittämiseksi odotustilojen palautelaatikkoon tai sähköpostitse hoitotyön johtajalle [email protected]
3535
11. OMAHOITOA TUKEVAT PALVELUT
HYVIS -TERVEYSSIVUT
Etelä-Pohjanmaa on liittynyt valtakunnallisesti laajenevaan Hyvis-palveluun. Lapuan
terveyskeskus on osallisena hankkeessa.
Hyvis.fi -sivuilta löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa
tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voit testata ja seurata
terveyttäsi, etsiä alueesi terveyspalveluita sekä tulevaisuudessa
myös asioida sähköisesti. Hyviksen sisältö on koottu niin lapsiperheiden, nuorten, työikäisten kuin ikääntyvienkin tarpeisiin.
SAIRAUKSIEN OMAHOITO - POTILASOHJEET
Ohjeita omahoidon tueksi löydät paperiversiona terveyskeskuksesta
tai www.lapua.fi → Terveyspalvelut → Potilasohjeet
1. Aikuisen aivotärähdys - commotioseuranta
2. Lasten aivotärähdys - commotioseuranta
3. Flunssa - ylähengitysteiden virusinfektio
4. Hyperventilaatio - ns. ylihengitys
5. Influenssa - epidemioina esiintyvä virustauti
6. Kihomadot
7. Kipsattu - ohjeita kipsauksen jälkeen
8. Klamydia
9. Kohonnut verenpaine - omaseurantaohje
10. Laboratoriotulosten tulkinta
11. Lasten sairaudet
12. Liimattu haava
13. Marevan - tietoa ja ohjeita lääkityksen käyttäjälle
14. Mykoplasma -infektiot
15. Ommeltu haava
16. Terveyskeskuksessa järjestettävät ryhmät
17. Tulppa - avokuntoutusryhmä valtimotautia sairastaville
18. Täit
19. Virtsatieinfektio - ennaltaehkäisy, oireet, toteaminen ja hoito
20. Ärtynyt suoli
Luotettavaa tietoa sairauksien hoidosta/omahoidosta löydät myös:
www.terveyskirjasto.fi
eri potilasjärjestöjen nettisivuilta
36
36
VERENPAINEEN OMAMITTAUSPISTEET
Omaseurantatulokset kuvaavat parhaiten todellista verenpainetasoa. Mikäli sinulla ei ole omaa verenpainemittaria on verenpaineen
seurantaan käytettävissä omamittauspisteitä.
Omamittauspisteitä löydät:
Terveyskeskuksesta
Kirjaston lukusalista
Kirjastoautosta
S-marketin aulasta
Urheilutalolta
Verenpainemittari on helppokäyttöinen. Mittaus- ja seurantaohjeet
löydät mittauspisteistä. Terveyskeskuksesta saat tarvittaessa ohjausta verenpainemittarin käytössä.
Verenpaineongelmissa voit varata myös sydän- ja verenpainehoitajalle vastaanottoajan tai jättää yhteydenottopyynnön. Sydän- ja verenpainehoitaja kartoittaa tilanteesi ja varaa tarvittaessa ajan - tai
konsultoi lääkäriä.
RYHMÄOHJAUKSET
Ikihyvä elintaparyhmä
→ sopii hyvin diabetes riskiläisille, ylipainoisille ja elintapamuutosta haluaville
Tulppa-ryhmä
→ avokuntoutusryhmä valtimotautia sairastaville ja niille joilla on hoitoa vaativia
valtimotaudin riskitekijöitä
Tupakasta vieroitusryhmä
HUOM!
Lisätietoja ryhmistä saat terveyskeskuksesta.
Ryhmistä löydät kirjallisen esitteen pääaulan
esitetelineestä tai www.lapua.fi → potilasohjeet
Ilmoita puhelimitse tai neuvontapisteeseen mikäli
haluat osallistua ryhmään!
3737
LABORATORIOTULOSTEN TULKINTA
Laboratoriokokeiden normaaliarvot (viitearvot) on määritelty siten,
että 95% terveiden arvoista osuu rajojen sisälle ja 5% rajojen ulkopuolelle. Yksittäisellä poikkeavalla arvolla ei siten välttämättä ole
merkitystä. Poikkeavien vastausten tulkinta on lääkärien tehtävä.
Mitä laboratoriokokeet kertovat?
B-PVK = perusverenkuva antaa yleiskuvan verisoluista ja hemoglobiinista.
B-Hb = veren hemoglobiinipitoisuus. Hemoglobiini on punasoluissa ja se kuljettaa hapen keuhkoista kudoksiin.
E-MCV, MCH, MCHC = punasoluindeksit kuvastavat punasolujen
kokoa ja hemoglobiinipitoisuutta ja antavat lisätietoa esim. anemian syistä. Lievästi poikkeavilla arvoilla ei yleensä ole merkitystä,
jos hemoglobiini on normaali.
B-ERYT = punasolujen määrä veressä.
B-HKR = hematokriitti ilmoittaa, kuinka suuri osuus verestä on punasoluja.
E-RDW = kuvaa punasolujen koon vaihtelua
B-Tromb = kuvaa verihiutaleiden määrää. Verihiutaleet eli trombosyytit osallistuvat veren hyytymistapahtumaan.
B-Leuk = veren valkosolujen määrä. Valkosolut ovat elimistön
puolustussoluja ja niiden määrä nousee esimerkiksi tulehdustautien yhteydessä.
P-CRP = herkkä äkillistä tulehdusta kuvaava verikoe. Se mittaa Creaktiivisen proteiinin määrää, joka kohoaa yleensä voimakkaammin bakteeritautien yhteydessä.
B-La = lasko, kutsutaan myös senkaksi. Se kohoaa monissa kroonisissa tulehduksellisissa tiloissa, reumaattisissa sairauksissa ja
muun muassa iän myötä.
38
38
S-K (kalium) ja S-Na (natrium) = ovat veren suoloja ja tärkeitä elimistön nestetasapainon säätelyssä. Monet lääkkeet voivat vaikuttaa arvoihin (erityisesti nesteenpoistolääkkeet) ja siksi arvoja seurataan esimerkiksi verenpainetaudin hoidon yhteydessä. Arvot voivat myös laskea ripuli- ja oksennustautien yhteydessä
P-Krea = munuaisen toimintaa mittaava verikoe.
Pt-GFR = tarkempi munuaisen toimintaa mittaava verikoe, joka
kertoo munuaiskerästen suodattumisnopeudesta. Ikä ja sukupuoli
vaikuttavat viitearvoihin.
P-INR = mittaa veren hyytymistä ja sitä käytetään verenohennuslääke Marevanin seurannassa (=turvaverikoe). Mitä korkeampi
INR tulos on, sitä heikommin veri hyytyy.
P-PSA = prostata- eli eturauhaskoe. Psa erittyy eturauhasesta ja
sen arvo nousee iän myötä, eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa, eturauhassyövässä ja virtsatulehdusten yhteydessä.
P-Uraat = uraatti eli virtsahappo on aineenvaihdunnan lopputuote,
joka poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Kohonnut uraattiarvo
altistaa kihdille. Nesteenpoistolääkkeet voivat nostaa uraatin
pitoisuutta.
P-Ca ja P-Ca-ion = kalsium on yksi veren elintärkeistä suoloista.
Se on välttämätön hyvin monissa aineenvaihdunnan reaktioissa.
Riittävä D-vitamiinin saanti on välttämätön, jotta kalsium imeytyy
normaalisti.
Maksakokeet
Alat ja Asat = ovat maksan entsyymejä. Niiden arvot kuvastavat
maksan toimintaa. Lievästi koholla olevat arvot ovat tavallisia diabeteksessa ja monien lääkitysten yhteydessä. Alkoholin käyttö
nostaa arvoja. Alat on arvoista herkempi ja siksi rutiiniseurannassa riittävä.
AFOS, Bil ja GT = kuvastavat myös maksan toimintaa. Näistä GT
nousee erityisesti runsaan alkoholin käytön yhteydessä.
Jatkuu →
3939

Kilpirauhaskokeet
S-TSH = aivolisäkkeestä erittyvä kilpirauhasen toimintaa säätelevä hormoni. Arvo on koholla kilpirauhasen vajaatoiminnassa ja
laskee liikatoiminnassa.
S-T4V = vapaa kilpirauhashormonin pitoisuus. Vajaatoiminnassa
se on matala ja liikatoiminnassa koholla.
Verensokeritutkimukset
P-Gluk = kertoo plasman sen hetkisen sokeripitoisuuden
fP-Gluk = paastoverensokeri, joka otetaan 12 tunnin paaston jälkeen (=ravinnotta 12 tuntia).
Viitearvo: 4-6 mmol/l
Kun arvo on 6.1-6.9 mmol/l, kyseessä on kohonnut paastove
rensokeri jolloin suositellaan sokerirasituskoetta ellei tutkittaval
la ole vielä diabetesdiagnoosia.
Kun arvo on yli 7 mmol/l, tulos viittaa diabetekseen
Pt-Gluk-R = kahden tunnin glukoosirasituskoe (sokerirasitus). Ensin mitataan paastoglukoosikoe, sitten tutkittava juo 75 grammaa
glukoosia ja kahden tunnin kuluttua veren glukoosipitoisuus mitataan uudelleen. Tämä aika on odotettava laboratoriossa.
Viitearvo kahden tunnin kuluttua: alle 7.8 mmol/l
Kun kahden tunnin arvo on yli 7.8 mmol/l = heikentynyt sokerin
sieto
Kun paastoarvo on yli 7 mmol/l ja/tai kahden tunnin arvo on yli
11 mmol/l = diabetes
HbA1c = ”pitkäaikaissokeri” eli sokerihemoglobiini mittaa punasolujen pintaan tarttunutta sokeria. Punasolujen elinikä on n.
2kk joten arvo kuvastaa keskimääräistä sokeriarvoa edeltävän
2kk:n ajalta. Arvoa käytetään diabeteksen diagnostiikassa ja erityisesti hoidon seurannassa.
Lisätietoa verensokeriasioista löydät esim. www.diabetesliitto.fi
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
40
40
 Kolesterolit eli rasva-arvot (lipidit)
fS-Kol = kokonaiskolesteroliarvo. Tutkimus mittaa kaiken plasmasta löytyvän kolesterolin - se ei mitenkään erittele hyvää ja pahaa
kolesterolia.
fS-Kol-HDL = ”hyvän” kolesterolin pitoisuus veressä. Korkea pitoisuus veressä suojaa sydänsairauksilta, sillä HDL kuljettaa kolesterolia pois verisuonista. HDL-pitoisuutta voit itse nostaa säännöllisellä liikunnalla ja ylipainoa alentamalla/painonhallinnalla.
fS-Kol-LDL = ”pahan” kolesterolin pitoisuus veressä. LDL kuljettaa
kolesterolia suonten seinämiin, kudoksiin ja valtimoiden seinämiin.
Kohonnut arvo suurentaa valtimosairauksien riskiä.
LDL-pitoisuutta voit itse alentaa sydänystävällisellä ruokavaliolla
eli mm. välttämällä ”kovia” eläinrasvoja, suosimalla kasvisrasvoja
ja kuitupitoista ruokaa.
fS-Trigly = veren triglyseridirasvan pitoisuus. Kohonnut arvo suurentaa valtimosairauksien riskiä. Sokeripitoiset ruoat, runsas alkoholin käyttö, keskivartalolihavuus ja diabeetikon huono hoitotasapaino nostavat triglyseridiarvoa.
Lisätietoa kolesterolista löydät esim. www.sydanliitto.fi
Virtsasta otettavia tutkimuksia
PVL = puhtaasti laskettu virtsa. PLV voidaan alustavasti tutkia pikaliuskakokeilla, jolloin saadaan viitteitä mahdolliseen infektioon
sekä virtsan valkuaisen ja sokerin määrään. Infektio varmistuu kuitenkin vasta varsinaisella PLV:stä tehdyllä bakteeriviljelyllä (UBaktVi). Bakteeriviljelyä varten virtsan pitää olla rakossa vähintään
neljä tuntia.
dU-Alb-Mi = albumiinin määrä määritellään koko vuorokauden aikana kerätystä virtsasta. Sitä käytetään diabeteksen seurannassa
ja kohonnut arvo kertoo diabetekseen liittyvän munuaissairauden
riskistä.
-CtNgNhO = sukupuolitaudit klamydia + tippuri. Tutkimus otetaan
laboratoriossa ensivirtsasta ilman alapesua. Virtsaamatta vähintään tunti ennen näytteenottoa.
4141
12. OSASTOTOIMINNOT
VUODEOSASTO
Sairaala- ja kuntoutusosasto puh. (06) 438 4920
Sairaalaosasto on lyhytaikaishoidon osasto, jossa hoitojaksot pyritään pitämään lyhyinä. Hoidossa keskitytään suunnitelmallisesti
tukemaan asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista siten, että
hän kykenisi selviytymään mahdollisimman pitkään omassa kodissaan omaisten ja erilaisten tukipalvelujen avulla. Lisäksi osastolla järjestetään hoitoa kriisitilanteissa kuten mielenterveys- ja alkoholiongelmissa sekä saattohoitoa.
Hoivaosasto puh. (06) 438 4810
Liuhtarin hoivaosasto puh. (06) 438 4971
(Hoivaosastot tulevat siirtymään syksyn 2015 aikana uuteen 60
paikkaiseen ikäihmisten asumispalveluyksikköön)
42
42
SAIRAALAPAPPI
ASIAKASMAKSUT
Terveyskeskuksen taloustoimisto.
On tavattavissa parillisen viikon torstaina klo 16-18. Tiedustelut
Avoinna ma - pe klo 9-15 puh. (06) 438 4806.
sairaalaosaston hoitajilta.
Lisätietoja asiakasmaksuista:
www.lapua.fi →
Asiakasmaksut → Sosiaali- ja terveydenhuollon
TEHOSTETTU
KOTIHOITO
asiakasmaksut
(=
kotisairaalatoiminta)
Tehostettua kotihoitoa annetaan lääketieteellisiä ja sairaanhoidolliPOTILASASIAMIES
sia toimenpiteitä tarvitseville potilaille, vaihtoehtona sairaalan vuodeosastohoidolle
nesteja 4105
antibioottihoito)
Puhelinaika ma -(esim.
pe klosaattohoito,
12-13 puh. (06)
438
/ 044 438 4103
Hoitoa annetaan potilaan kotona, palvelutalossa tai vastaavassa
TAKSI JA PALVELULIIKENNE
asumisyksikössä yhteistyössä omaisten, kotihoidon tai muun hoitavan tahon kanssa. Hoitoneuvottelujen pohjalta tehdään työnjako
KELA-taksi
puh. 0100 86001
kotihoidon
ja kyläneuvolojen
kanssa. Sairaalaosasto vastaa hoidon
järjestämisestä,
hoitoa taksikeskus)
varten sekä konsultoinULA-taksi puh.kodin
0100 järjestelyistä
84999 (alueellinen
nista ilta- ja yöaikaan. Vastuulääkärinä toimii sairaalaosaston lääPalveluliikenne
SEVERI
0400 hyvää
335 577
Lisätietojahoitoa
s.75) tukäri.
Tavoitteena on
tarjota puh.
potilaalle
ja (kts.
turvallista
tussa ympäristössä.
ASIAKASPALAUTTEET
Tiedustelut terveyskeskuksen sairaalaosastolta puh. (06) 438 4920.
Toivomme palautetta saamastanne hoidosta toimintamme kehittämiseksi odotustilojen palautelaatikkoon tai sähköpostitse hoitotyön johtajalle [email protected]
433543
35
IKÄÄNTYVIEN PALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vanhustyönjohtaja Sirkka Eväsoja puh. (06) 438 4171
Sähköposti on muotoa: [email protected]
1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA
Palveluohjaus ja -neuvonta on tarkoitettu ikäihmisten palveluksi,
jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohjausta ja neuvontaa
kotona asumisen tukemiseksi ja turvaamiseksi. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa eri etuuksista. Palveluohjaus ja -neuvonta ja
palvelutarpeen arviointi on maksutonta palvelua ikääntyneille ja
heidän läheisilleen.
Palveluohjaaja tavoitettavissa arkisin ma - pe puh. (06) 438 4127,
044 438 4127
MUISTINEUVOLA
(Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5)
Muistisairauden varhaisella toteamisella ja varhain aloitetulla lääkityksellä voidaan hidastaa sairauden kulkua ja parantaa itsenäistä
selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Muistineuvolassa
työskentelee muistihoitaja ja geriatrian erikoislääkäri.
Ajanvaraus ja neuvonta muistihoitajalle:
Arkisin ma - pe klo 8-9 (muuna aikana mahdollisuuksien mukaan)
puh. (06) 438 4165 / 050 432 8721.
Yhteyttä voi ottaa joko itse tai läheiset voivat kysyä neuvoa ja
ohjeita tilanteeseen.
Muistihoitaja kartoittaa alustavasti päivittäistä toimintakykyä
haittaavia muistipulmia. Tarvittaessa tehdään muistitesti ja ohjataan jatkotutkimuksiin.
Muistiasioiden selvittely voidaan aloittaa myös varaamalla aika
lääkärille. Epäillessään muistisairautta tekee lääkäri lähetteen
muistineuvolaan ja tarvittaessa geriatrian erikoislääkärille jatkotutkimuksia varten.
44
44
KOTIHOITO
Kotihoito on palvelukokonaisuus, jonka muodostavat kotisairaanhoito, kotipalvelu, tukipalvelut ja palveluohjaus. Kotihoidon tavoitteena on tukea asukkaan kotona asumista sairauksista tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään. Kotihoito
kohdennetaan ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville
ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille.
Kotihoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut (esim.
lääkehoito, haavahoidot, hoidon seuranta, sairaanhoidolliset toimenpiteet), perushoitoon liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät palvelut. Avun tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.
Käynneistä peritään asiakasmaksu.
Yhteydenotot arkisin ma - pe:
Kotihoidon päällikkö puh. 044 438 4997
Kotihoidon palveluvastaava puh. (06) 438 4973
Kotihoito puh. 044 438 4198 tai 044 438 4784
Kotihoito iltaisin klo 14-21, la - su ja arkipyhisin klo 7-21
puh. 044 438 4791 (hoidollisesti välttämättömissä asioissa)
4545
Lisätietoja asiakasmaksuista
www.lapua.fi → Ikäihmisten palvelut → Kotona asumista tukevat palvelu → Kotihoito → Kotihoidon asiakasmaksut
tai palveluohjaajalta puh. (06) 438 4127, 044 438 4127
Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon tukipalveluja ovat ateria-, sauna- ja turvapalvelut,
kuljetuspalvelut ja omaishoidon tuki. Tukipalvelujen avulla pyritään
tukemaan iäkkäiden kotona asumista varhaisessa vaiheessa.
Kotihoidon turvapalvelut
Yksin asuvalla on mahdollisuus saada turvapuhelimen avulla apua
ympäri vuorokauden. Asiakkaalla on mahdollisuus saada myös muita turvalaitteita kuten esim. liesivahti.
Ikäihmisten asuntojen korjausavustus
Lapuan kaupunki on varannut vuosittain korjausmäärärahaa yli 65vuotiaiden asunnon muutostöihin. Avustus on tarkoitettu pienimuotoisiin korjauksiin kuten tukikahvoihin, tukikaiteisiin, ylösnousutukiin
ja kynnysten poistoon. Avustuksen saanti edellyttää fysioterapeutin
suositusta ja mahdollista kotikäyntiä.
Lisätietoja palveluohjaajalta puh. (06) 438 4127, 044 438 4127 tai
fysioterapeutilta puh. 044 438 4872
Omaishoidon tuki
kts. sivu 73
Palveluliikenne ja kuljetuspalvelut
kts. sivu 74-75
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
46
46
2. ASUMISPALVELUT
LYHYTAIKAINEN PALVELUASUMINEN (= intervallihoito)
Lyhytaikaista palveluasumista tarjoaa pienkoti Päivärinne.
Intervallihoidolla tarkoitetaan lyhytaikaista hoitoa palveluasumisen
yksikössä omaishoidon vapaan aikana tai muun tilapäisen tarpeen vuoksi.
Intervallihoito voi olla asiakkaan tarpeen mukaan kertaluontoista
tai pitkäjänteistä vuorohoitoa, jolloin asiakas käy etukäteen sovittuina jaksoina.
Intervallihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kuntoutusta sekä
hoitoa ja huolenpitoa omaishoidon vapaapäivien aikana. Intervallihoito on myös kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tukimuoto ja toimii tarvittaessa asiakkaan toimintakyvyn arviointijaksona.
Päivä- ja/tai yöhoito on tarkoitettu kotona asuvalle iäkkäälle henkilölle, joka tilapäisen hoidon tarpeen vuoksi tarvitsee hoitoa ja hoivaa osan vuorokaudesta.
Tiedustelut ja varaukset
Palveluohjaaja puh. (06) 438 4127, 044 438 4127
4747
PALVELUASUMINEN
Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pärjää kotiin
annettavien palvelujen turvin omassa kodissaan, mutta jotka eivät
ole vielä ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Palveluasumisessa tehdään asukkaan kanssa vuokrasopimus ja sovitaan ruoka-,
turva- sekä hoito- ja huolenpitopalveluista. Tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen jokapäiväisissä toimissa sekä antaa asukkaalle tukea ja turvaa sekä mahdollisuuden toisten seuraan.
Palveluasumista koskevat hakemukset käsitellään kaupungin SAS
-työryhmässä (SAS = selvitys, arviointi, sijoitus).
Lapuan kaupunki ostaa ikäihmisten palveluasumista seuraavilta palveluntuottajilta:
Hoivakoti Vuosikas
Rauhankuja 4, 62100 Lapua
puh (06) 433 2599
Palveluasumispalvelua tuottaa kaupungin taloudellisella tuella
myös Lapuan Saarenpään palvelukoti ry, jonka palveluihin hakeudutaan täyttämällä heidän oma hakemus.
Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry
Saarelantie 3 62100 Lapua
puh. (06) 433 6100
Lisäksi Lapuan kaupunki ostaa tehostettua palveluasumista
Mikeva Oy:ltä:
Myllytupa
(Myllykyläntie 16, 62100 Lapua)
puh. 044 780 0465 (Yksikön vastaava puh. 044 780 0464)
Lisätietoja:
Palveluohjaaja puh. (06) 438 4127, 044 4384 127
48
48
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa
ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille
asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen
tai psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi.
Tehostettu palveluasuminen on avopalvelua. Asunnot ovat vuokraasuntoja. Asukas maksaa hoitomaksun, vuokran, ateriamaksun,
veden, sähkön, siivouksen ja pyykinpesun. Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada eläkkeensaajan hoito- ja asumistukea Kelalta. Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään
Lapuan kaupungin SAS-työryhmässä (SAS= selvitys, arviointi, sijoitus).
Palvelukeskus Hopearinne
(Sairaalantie 5, 62100 Lapua)
Eevankoti asunnot 1-15, puh. 044 438 4181
Matintupa asunnot 16-30 puh. 044 438 4182
Osastonhoitaja puh. 044 438 4189
Illansini asunnot 31-45 puh. 044 438 4192
Hopeapaju asunnot 46-60 puh. 044 438 4193
Osastonhoitaja puh. 044 438 4190
Palvelukoti Niittypuisto
(Niskalankatu 6)
2 kerros puh. 06 438 4148
3 kerros puh. 06 438 4156
Niittypuiston osastonhoitaja puh. 044 438 4911
Uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö
(Myllykyläntie 8)
Osasto A puh. 044 438 4992
Osasto B puh. 044 438 4993
Osatonhoitaja puh. 044 438 4991
Osasto C puh. 044 438 4995
Osasto D puh. 044 438 4996
Osastonhoitaja puh. 044 438 4994
a
itta a
o
l
A
ns
nta 15
i
m
20
toi
llä
y
s
syk
4949
SOSIAALIPALVELUT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sosiaalipalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntalaisten
sosiaalista hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä.
Palveluihin kuuluvat mm. sosiaalityön neuvonta ja ohjaus, toimeentulotuki, vammaispalvelu, kehitysvammahuolto, päihdetyö,
lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, lasten huolto- ja tapaamisasiat sekä perheneuvonta.
Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen puh. (06) 438 4101
Sähköposti on muotoa: [email protected]
PERUSTURVAKESKUS
Liuhtarintie 2, 62100 Lapua
puh. (06) 438 4125 (neuvonta)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]
Avoinna:
ma - to klo 9-15
pe
klo 9-13
Muina aikoina ajanvarauksella.
50
50
1. AIKUISSOSIAALITYÖ
Palvelu on tarkoitettu yli 18 vuotta täyttäneille yksinasuville, lapsettomille pariskunnille ja lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta.
Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä mm.
Arkielämän hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
Työttömyyden kohdatessa, jolloin tarvitaan mm. ohjausta työllisyyspalveluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan.
Sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Taloudellista ohjausta ja neuvontaa edellyttävissä asioissa.
Päihde- ja mielenterveysongelmien vaikuttaessa elämänhallintaan.
Äkillisen kriisin kohdatessa.
Perhe-elämän ristiriitatilanteissa ja lähisuhdeväkivallan kohdatessa.
Puhelinaika ma - pe klo 12-13
Sosiaalityöntekijä puh. (06) 438 4103
Sosiaalityöntekijä puh. (06) 438 4105
Sosiaaliohjaaja puh. (06) 438 4129
5151
TOIMEENTULOTUKI
Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Toimeentulotuen
suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen (perusmenot ja
erityismenot) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella.
Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä
mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia avustuksia toimeentulotukeen nähden ovat mm. eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotuki.
Miten toimeentulotukea haetaan?
Toimeentulotukea haetaan sen kunnan sosiaalitoimistosta, jonka
alueella henkilö ja hänen perheensä vakinaisesti oleskelee.
Miten perustoimeentulotuki määräytyy?
Toimeentulotuki määräytyy laskemalla yhteen hakijan ja hänen perheensä toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja vähentämällä summasta perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Mikäli tulot
eivät riitä hyväksyttyihin menoihin, ilmaisee erotus toimeentulotuen
määrän.
Toimeentulotukea haettaessa tarvittavat asiapaperit
Työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai tilinauhat
Tositteet muista tuloista (esim. eläkkeistä, työttömyys- tai sairauspäivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta, lastenhoidon ja omaishoidon tuesta, opintotuesta, asumistuesta)
Tiliotteet ja pankkikirjat
Verolippu ja verotodistus
Vuokrasopimus ja ote talonkirjasta, tosite vuokran maksusta
Tositteet asuntolainoista ja koroista
Tositteet terveydenhuoltomenoista
Selvitys omaisuudesta
Muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet
52
52
KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa
määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan
käyttää yhtenä aktivointikeinona. Aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi,
ettei asiakkaalle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä TE-palveluita.
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen
suunnitelman ja tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1 - 5 päivänä viikossa 3 - 24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai
osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin.
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Lapualla kuntouttavan
työtoiminnan käytännön järjestelyistä vastaa työvalmentaja. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin sekä yhdistyksiin. Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa
työskentelyä avustavissa tehtävissä. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus. Kyseessä ei ole työsuhde.
Lisätietoja:
Työvalmentaja puh. (06) 438 4124, 044 438 4124
5353
AKTIVOINTISUUNNITELMA
Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan
lain mukaan aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas,
sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston asiantuntija. Asiakas saa kutsun
tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai TE-toimisto.
Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle alle 25 vuotiaalle:
Joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana.
Joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan
työttömyyspäivärahaa.
Jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle 25 v. täyttäneelle:
Joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä.
Joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180
päivältä.
Jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden
aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
Aktivointisuunnitelmat:
Sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4103
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
54
54
SOSIAALITYÖN PÄIHDEPALVELUT
Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden
ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä
haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.
Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden runsas käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille kärsimystä. Päihdetyön tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa
tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä.
Missä tilanteissa voit ottaa yhteyttä?
Päihteidenkäyttösi huolestuttaa sinua ja/tai läheisiäsi.
Haluat tietoa paikallisista päihdepalveluista ja/tai laitoskuntoutuksesta.
Haet tukea päihteidenkäytön vähentämiseen/lopettamiseen.
Läheisesi päihteidenkäyttö huolestuttaa - tarvitset tukea itsellesi päihteidenkäyttäjän läheisenä.
Olet nuori ja haluat keskustella elämäntilanteestasi ja/tai
päihteidenkäytöstäsi ulkopuolisen kanssa.
Työntekijänä tarvitset konsultaatiota tai työparia päihdeasioissa.
Mitä tapahtuu kun otat yhteyttä?
Voimme sopia tapaamisesta.
Kartoitamme tilannetta.
Suunnittelemme mahdollisia hoitomuotoja. Teemme kuntoutus-/palvelusuunnitelman.
Voimme sopia säännöllisistä tapaamisista.
Saat apua ja tukea päihdeasiaan.
Keskustelu on luottamuksellista. Palvelu on maksutonta.
Jatkuu →
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5555
Mihin otat yhteyttä?
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa voit vastaanottotilanteissa keskustella luottamuksellisesti myös päihdeasioista ja saada tietoa sosiaalisista- ja terveysriskeistä sekä tukea ja
ohjausta päihdeasioissa.
Voit ottaa suoraan yhteyttä päihdetyön sosiaalityöntekijään:
Päihdetyön sosiaalityöntekijä puhelinaika arkisin ma - pe klo 12-13
puh. (06) 438 4105
Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan terveyskeskuksessa.
(Sairaalantie 3, 62100 Lapua)
Terveyskeskuksen päivystys/kiirevastaanotto avoinna Lapualla
ma - pe klo 8-20
la - su ja arkipyhisin klo 10-18
Yhteydenotto terveyskeskukseen puh. (06) 438 4844
Päivystyksessä sairaanhoitaja tekee ensivaiheessa hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan lääkärin suorittaman arvioinnin perusteella.
Laitoskuntoutukseen hakeutuminen
Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen edellyttää kuntoutustarpeen arviointia sekä maksusitoumusta (ellei
asiakas maksa sitä itse). Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista.
Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa
Lapuan kaupungin sosiaalitoimi. Sosiaalityöntekijälle on varattava
aika, jonka yhteydessä on syytä mainita, että kyseessä on laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi.
56
56
Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevä päihdetyö on koko väestöön kohdistuvaa toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja
asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin. Ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, monialaista ja tavoitteellista yhteistyötä.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on päihdetyön sosiaalityöntekijä (kts. edellinen sivu yhteystiedot).
Muita palveluja
Päiväkeskus Myötätuuli on Lapuan Sininauha ry:n ylläpitämä työja päivätoimintakeskus. Toiminta on kristilliseen arvopohjaan perustuvaa päihdetyötä.
Lapuan Sininauha ry
Toiminnanjohtaja Anna-Leena Ruotsalainen
Kotisivut. www.lapuansininauha.fi
Kauppakatu 7, 62100 Lapua
puh. (06) 437 4755, 040 749 3158
Sähköposti: [email protected]
5757
NUORISOASEMA STEISSI
(Keskuskatu 32 K, 3. krs 60100 Seinäjoki)
Nuorisoasema Steissin toiminta on tarkoitettu 13 - 25 -vuotiaille seinäjokelaisille ja sopimuksesta myös muista kunnista tuleville nuorille ja heidän perheilleen.
Voit ottaa yhteyttä kun...
Sinulla on huolia ja murheita
Kotona asiat eivät ole kohdallaan
Koulussa on vaikeaa
Tulevaisuus askarruttaa
Alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö huolestuttaa (vain
alle 18-vuotiaat)
Kaverin tai jonkun muun läheisen elämänmeno huolestuttaa
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.
Steissille voi tulla yksin, kaverin tai perheen kanssa myös ilman
ajanvarausta ma - to klo 9 - 14. Ajanvaraus on kuitenkin suotavaa.
Ajan voit varata soittamalla puh. (06) 416 6311, (06) 416 6310 tai
lähettämällä sähköpostia [email protected]
www.seinajoki.fi/sosiaalijaterveys/paihdepalvelut/steissi
58
58
SOSIAALIASIAMIES
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain
soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten
Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
Toimii sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana.
Sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ryhtyä valitusasiassa avustajaksi.
Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki
puh. 044 415 6716
[email protected]
5959
VELKANEUVONTA
Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoa ja neuvoja yksityistalouden ja velkojen hoidosta.
Neuvonnan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa asiakasta huolehtimaan itsenäisesti ja riittävän suunnitelmallisesti taloudellisista
asioistaan. Neuvonnan antaminen ei edellytä, että asiakkaalla on
jo maksuvaikeuksien asteelle kehittynyt velkaongelma tai muita
taloudellisia vaikeuksia. Neuvonnalla pyritään myös ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä. Talous- ja velkaneuvonta on
lakisääteistä toimintaa ja asiakkaille maksutonta palvelua.
Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella.
Puhelinneuvonta arkisin ma - pe klo 13-15
Talous- ja velkaneuvoja
puh. (06) 416 2796
[email protected]
Talous- ja velkaneuvoja
puh. (06) 416 2053
[email protected]
Avustava talous- ja velkaneuvoja
puh. (06) 416 2797
[email protected]
Toimistosihteeri
puh. (06) 416 6268
[email protected]
Ajo-ohje velkaneuvontaan
Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki
Velkaneuvonta sijaitsee ns. Sorsanpesän kiinteistössä Törnävällä.
Hamarintien (Jalasjärventien) liittymästä parkkipaikalle. Velkaneuvonnan sisäänkäynti parkkipaikalta maatasosta.
60
60
2. LASTENSUOJELU JA PERHETYÖ
LASTENSUOJELU
(Perusturvakeskus, Liuhtarintie 2)
Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja
nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.
Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen
ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen huolenpitoon. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa
asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla
huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet
mm. perhetyö ja perheohjaus, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.
Kuka voi ottaa yhteyttä?
Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa,
voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit. Sosiaali- ja
terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja
luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus
ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Puhelinaika arkisin ma - pe klo 12-13
Sosiaalityöntekijät:
1. puh. (06) 438 4104
2. puh. (06) 438 4106
3. puh. (06) 438 4107
6161
SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys tarkoittaa virka-ajan ulkopuolella
tapahtuvaa sosiaalityön akuuttipalvelujen järjestämistä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa.
Sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia virka-ajan ulkopuolella. Tehtävä-alueena ovat äkilliset kriisit, ensisijaisesti
lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet. Toimeentulotukiasiat eivät ole sosiaalipäivystyksen asioita.
Yhteydenotto hätäkeskuksen kautta puh. 112
Puhelu ohjataan tarvittaessa sosiaalipäivystäjälle.
Sosiaalipäivystys toimii arkisin ma - pe klo 16-08 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja arkipyhisin sosiaalipäivystys toimii ympärivuorokautisesti.
Virka-aikana kiireellisissä tapauksissa yhteys perusturvakeskukseen.
PERHETYÖ
Perhetyö tarjoaa ammatillista tukea ja apua erilaisissa elämäntilanteissa lapsiperheille. Perhetyötä annetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena sekä ehkäisevänä perhetyönä. Lapsiperheille
kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää, perheiden arjessa tapahtuvaa tilapäistä tai säännöllistä apua.
Perhetyön tiimivastaava:
Sosiaalityöntekijä puh. 044 438 4113
62
62
Akuutti perhetyö
(Perusturvakeskus, Liuhtarintie 2)
Akuutin perhetyön tarve liittyy akuuttiin, ennalta odottamattomaan tilanteeseen, johon perhe ei voi varautua ennakolta.
Akuutin kotipalvelun myöntämiskriteerit ovat:
Yllättävä vanhemman sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
Vanhemman uupumus
Vaikea elämäntilanne
Äkilliset elämän muutokset (mm. onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema)
Akuutin kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton pohjalta puhelimitse tai asiakkaan asioimiskäynnin yhteydessä.
Tilapäinen perhetyö
Tilapäistä perhetyötä voi saada ennakoitavissa olevaan eiakuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen perhetyön tarve arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Pitkäkestoinen perhetyö
Pitkäkestoisesta perhetyön tarpeesta on kysymys silloin, kun
perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta
eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua
ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Pitkäkestoinen kotiavun tarve arvioidaan yhdessä alueen
sosiaalityöntekijän kanssa.
Perhetyö on maksullista palvelua, josta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.
Lisätietoja asiakasmaksuista
www.lapua.fi → Asiakasmaksut → Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.
6363
PERHE-OIKEUDELLISET PALVELUT
Isyyden selvittäminen
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämistä varten kaupungissa on lastenvalvoja. Isyyden selvittämisen ja isyyden tunnustamisen jälkeen lastenvalvoja toimittaa isyysasiakirjat
maistraattiin, jossa tapahtuu isyyden vahvistaminen. Ellei isyyttä
saada lastenvalvojan toimesta selvitettyä on isyysasia käsiteltävä
käräjäoikeudessa.
Isyyden tunnustamisella vahvistetaan isän ja lapsen sukulaissuhde, mikä antaa lapselle…
Oikeuden saada elatusta 18 ikävuoteen saakka
Oikeuden isän sukunimeen
Perimisoikeuden isäänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiin
Oikeuden isän eläke- ja vakuutusetuuksiin
Elatusapu
Avio- tai avoerotilanteessa on aina syytä turvata alaikäisten lasten
asema mm. heidän elatuksensa suhteen.
Lapsen oikeus saada elatusta siltä vanhemmalta, jonka kanssa
hän ei asu vahvistetaan ensisijaisesti perusturvakeskuksessa tehtävällä elatussopimuksella. Elatussopimuksella vanhempi sitoutuu
maksamaan tuloihinsa ja maksukykyynsä nähden kohtuullisena
pidettävän elatusmaksun.
Ellei lapsen elatusta saada sovittua lastenvalvojan vahvistamalla
elatussopimuksella on elatusavun vahvistamista haettava oikeusteitse käräjäoikeudessa.
Lasten huoltajuus ja tapaamisoikeus
Avio- tai avoerotilanteessa vanhempien on syytä sopia alaikäisten
lastensa huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.
64
64
Sopimuksella lapsen vanhemmat voivat sopia...
Lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti.
Lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä.
Lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle.
Lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu.
Ellei lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta kyetä
sopimaan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella on asia ratkaistava oikeusteitse käräjäoikeudessa.
Lastenvalvoja/sosiaalityöntekijä:
Ajanvaraus arkisin ma - pe puh. (06) 438 4155, 044 438 4155
Osoite: Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3-5 E 2.krs
6565
3. KASVATUS- JA PERHENEUVOLA
PERHENEUVOLAPALVELUT
(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3-5 E, II krs, 62100 Lapua)
Perheneuvola palvelee lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen
liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa.
Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan kun...
Olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista.
Haluat keskustella lapsesi kehityksestä, vanhemmuudesta tai
kasvatuksesta.
Lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden
kanssa.
Kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyapua.
Perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita.
Perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat
tukea erosta selviytymiseen.
Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa
yhteyttä hakiessaan apua. Palvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.
66
66
Perheneuvolan psykologit:
Neuvolat, perhepäivähoito,
päiväkodit ja ryhmikset:
Psykologi puh. (06) 438 4478
tai 044 438 4478
Alakoulut ja yläkoulu:
Psykologi puh. (06) 438 4467
tai 044 438 4467
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 2. kerros)
Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöiden syntymistä ja saada ne, jotka tarvitsevat psyykkistä tukea, mahdollisimman varhain tuen piiriin.
Asiakastyössä terveyskeskuspsykologin vastuualueena on opiskeluterveydenhuolto ja aikuiset. Asiakastyö painottuu lyhytaikaiseen elämän kriisitilanteiden selvittelyyn ja neuvontaan. Jonkin
verran on myös psykologisia tutkimuksia ja traumaterapiaa.
Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelu on maksutonta.
Vastaanotot ajanvarauksella puhelinaikana ma - to klo 9:30-10,
puh. (06) 438 4961 / 044 438 4961.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6767
PUHETERAPIAPALVELUT
(Jokilaakson neuvolatalo, Siiriläntie 3 E, 2. kerros)
Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Häiriöitä voi olla
kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa
tai lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa.
Työ painottuu ensisijaisesti alle kouluikäisiin lapsiin. Kouluikäisten
ja aikuisten puheterapia toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin
maksusitoumuksella. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen
ja kouluttamisen avulla.
Asiakkaaksi voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelu on maksutonta.
Vastaanotot ajanvarauksella puhelinaikana ma - to klo 12-12:30
puh. (06) 438 4868 / 044 438 4868.
68
68
KANTA-ARKISTO
4. VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN
PALVELUT
Julkinen terveydenhuolto on liittynyt kansalliseen potilastiedon arkistoon, jossa ainoastaan sinua hoitavat terveydenhuollon ammattiVammaisella
ja/tai pitkäaikaissairaalla
on mahdollisuus
laiset
voivat hyödyntää
hoitosi kannalta henkilöllä
oleellisia tietoja
organisaasaada
palveluja
vammaispalvelulain
tai
kehitysvammaisten
tiosta ja paikkakunnasta riippumatta, mikäli olet antanut erityissiihen
huoltolain
nojalla.
Palvelujen
saamiseksi
asiakkaalle
laaditaan
suostumuksen.
palvelusuunnitelma yhteydenoton tai hakemuksen perusteella.
Palvelun joustava käyttö edellyttää potilaan informointia kantapalVAMMAISPALVELUT
veluista
sekä suostumusta tietojen luovuttamiseen potilastiedon arkistosta. Asiakaspalvelun nopeuttamiseksi toivomme, että käyt kuitVammaisen
elämisen ja
laadun
helpottamiseksi
voidaan
järjestää
taamassa
informoinnin
antamassa
edellä mainitun
suostumukerilaisia
palvelujahttp://www.kanta.fi/omakanta.
ja tukitoimia silloin, kun henkilö
ei saa voit
hänelle
sen
osoitteessa:
Palvelussa
asisopivia
palveluja
tai
etuuksia
muun
lain
perusteella.
oida omilla verkkopankkitunnuksilla.
Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut
on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus.
Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut
ja taloudelliset toimenpiteet:
Kuljetuspalvelut
Palveluasuminen
Henkilökohtainen apu
Vaikeavammaisten päivätoiminta
Asunnon muutostyöt
Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.
Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:
Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
Sopeutumisvalmennus
Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
Apteekkipäivystys:
Avopalveluohjaaja: Pariton viikko Lakeus apteekki
Puhelinaika ma - ke klo
12-13 puh.
(06)
438 4119
Parillinen
viikko
Keskus
apteekki
69
9 699
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun
lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuoltoon
kuuluvina palveluina ovat mm. kuntoutusohjaus, asumispalvelut
sekä työ- että päivätoiminta.
Lapuan kaupunki tuottaa kuntoutusohjausta, työ- ja päivätoimintaa, tuki- ja palveluasumista omana toimintana.
Tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja mm. laitoshoitoa sekä tilapäishoitoa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä.
Kuntoutusohjaus
Kuntoutusohjausta annetaan kotihoidossa, päivähoidon ulkopuolella oleville alle esikouluikäisille lapsille.
Avopalveluohjaaja:
Puhelinaika ke - pe klo 12-13 puh. (06) 438 4119
TULKKIPALVELUT
Siirtyivät Kelan palveluksi 1.9.2010 alkaen.
70
70
TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA
Jukantuvan toimintakeskus tarjoaa palveluja yli 16-vuotiaille kehitysvammaisille asiakkaille. Toimintakeskuksessa on työ- ja päivätoimintaryhmät.
Toimintaan sisältyy mm.
Arkielämän taitojen opettelua
Liikuntaa, ulkoilua, rentoutusta sekä musiikkia
Retkeilyä ja virikkeitä
Käsitöiden ja alihankintatöiden valmistus
Toimintakeskuksen oma myymälä on pääsääntöisesti avoinna
arkisin ma - to klo 7-15 ja pe klo 7-13:30 (suljettuna heinäkuun).
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. edulliset, mutta laadukkaat poppanaliinat, käsinkudotut matot, aitaelementit ja paljon muuta sisustus- ja lahjatavaraa.
Alihankinnoissa on viime vuosina tehty mm. muoviosien lajittelua
ja värikarttojen kokoamista. Mikäli sinulla on tarjota pussitus-,
purkitus-, lajittelu-, teippaus- tms. alihankintatyötä, voit ottaa yhteyttä toimintakeskukseen.
Tervetuloa tutustumaan!
Jukantuvan työtoiminta
Sairaalantie 7, 62100 Lapua
puh. 044 438 4139 / naiset
puh. 044 438 4138 / miehet
Jukantuvan päivätoiminta
Rahkatie 4, 62100 Lapua
puh. 044 438 4152
Työ- ja päivätoiminnan vastaava:
puh. (06) 438 4139
7171
NIITTYPUISTON ASUNTOLA
Niittypuiston asuntola on koti kahdeksalle aikuiselle kehitysvammaiselle asukkaalle, lisäksi yksi paikka on varattu intervalliasukkaalle. Asuntola tarjoaa ohjattua ja tuettua palveluasumista.
Niittypuiston asuntolassa asutaan kotoisesti. Asukkaat osallistuvat
arjen askareisiin sekä käyvät työ- ja avotyötoiminnassa, harrastuksissa ja asioilla kukin oman toimintakykynsä mukaan. Asukkaita
kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen sopivan ohjauksen ja
tuen turvin.
Henkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa, yövalvontaa ei ole.
Niittypuiston asuntola
Vastaava ohjaaja
Niskalankatu 6 A 1, 62100 Lapua
Puh. (06) 438 4137, 044 438 4137
72
72
5. MUUT SOSIAALIPALVELUT JA TUKITOIMET
OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai muun pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka määritellään hoitajan ja hoidettavan kanssa laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä.
Sopimus sisältää lisäksi sopimuksen hoitajalle järjestettävästä vapaasta, hoidon kestosta ja sopimuksen irtisanomisesta. Omaishoidon tuki maksetaan hoitopalkkiona hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan lakisääteistä sosiaalipalvelua,
jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa.
Määrärahasidonnaisuuden takia tuen myöntäminen perustuu
kunnan harkintaan ja kriteereihin lain myöntämisedellytyksiä noudattaen. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon
tuki ei ole kuitenkaan subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Päätös
omaishoidon tuesta tehdään toistaiseksi.
Lisätiedot ja hakemukset
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki:
Avopalveluohjaaja
Puhelinaika arkisin ma - pe klo 8-11 puh. (06) 438 4119
Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki:
Palveluohjaaja
arkisin ma - pe puh. (06) 438 4127, 044 438 4127
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
7373
KULJETUSPALVELUT
Kuljetuspalvelut tarkoittavat mahdollisuutta käyttää erityiskuljetusta, taksia tai invataksia alennetulla hinnalla, joka vastaa julkisen
liikenteen taksoja.
Tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai Severi-palveluliikennettä.
Kuljetuspalvelua haetaan hakemuslomakkeella ja hakemukseen
tulee liittää lääkärintodistus hakijan terveydentilasta.
Lisätiedot ja hakemukset avopalveluohjaajalta
Puhelinaika arkisin ma - pe klo 8-11 puh. (06) 438 4119
KELA-taksi puh. 0100 86001
ULA-taksi puh. 0100 84999 (alueellinen taksikeskus)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
74
74
PALVELULIIKENNE SEVERI
Palveluliikenne on Lapuan kaupungin tarjoama palvelumuoto,
jonka avulla asukkaat voivat hoitaa asioinnit Lapuan kaupungin
keskustassa. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta se on erityisesti suunnattu ikäihmisille ja vammaisille.
Palvelu toimii kotiovelta haluttuun määränpäähän ja takaisin Lapuan kaupungin alueella. Tarvittaessa kuljettaja avustaa kulkemisessa ja tavaroiden kantamisessa. Myös pyörätuolin käyttäjät voivat käyttää palveluliikennettä.
Palveluliikenne toimii Lapuan kaupungin alueella ns. kutsuohjaus
periaatteella arkisin ma - pe klo 7:30-16.
Yhdensuuntaisesta matkasta peritään seuraavasti:
alle 10 km 3,50 €
yli 10 km 4,30 €
yli 20 km 5,00 €
SEVERI -palveluliikenteen kuljetukset tilataan suoraan kuljettajalta hyvissä ajoin ja viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16 mennessä.
SEVERI
0400 335 577
7575
Perusturvalautakunta
Valtuustontie 8, 62100 Lapua
Perusturvan johtoryhmä
Perusturvajohtaja Piia Aro
Johtava ylilääkäri Martti Luomala
Johtava hoitaja Kristiina Niemelä
Vanhustyönjohtaja Sirkka Eväsoja
Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen
Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]
Te r v e y s k e s k u s
Sairaalantie 3, 62100 Lapua
puh. (06) 438 4844
[email protected]
Palvelukeskus Hopearinne
Sairaalantie 5, 62100 Lapua
puh. (06) 438 4170
Sosiaalipalvelut
Liuhtarintie 2, 62100 Lapua
puh. (06) 438 4125
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Esite: 3/2015 HH
Kuvat: Lapuan terveyskeskus/HH, Pixapay, Microsoft Word
76

Similar documents