Suositus, KÄRSÄMÄKI 020915

Comments

Transcription

Suositus, KÄRSÄMÄKI 020915
iwl
17
rctnsÄuÄpN KLINTA
2.9.2015
Pekka Kinnunen
Limingankatt2B
25
90t20 OULU
työtodistus
Pekka Kinnunen
T:mi MoniSosin työntekijä, YTM Pekka Kinnunen on toiminut Attendo Oy:n
alihankkimana avustavana työntekrlänä ajalla 17 .2.- 8.6.2015 Kärsämäen kunnan
sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä va. sosiaalityöntekrjän viran hakuaikana siihen
saakka kun valittu viranhaltija ryhtyl hoitamaan tehtävåä.
Sosiaalityöntekijän viran tehtäviin kuuluvat myös lastenvalvojan - ja muut
sosiaalityöntekijän tehtävät kuten asiakastapaamiset ja asiakirjavalmistelut, jotka
Pekka Kinnunen myös hoiti. Kinnunen ei tehnyt viranomaispäätöksiä, vaan toimi
avustavana työntekij änä viranomaisvastuulliselle viranhaltijalle.
ja Kärsämäen kunnat ovat ulkoistaneet sosiaali- ja terveyspalvelut Attendo
Oy:lle. Kuntien välillä on yhteistyösopimus sosiaali- ja terveydenhuollon viran- ja
Puolangan
toimenhaltijoiden tohtävien hoidosta. Puolangan kunnan sosiaalijohtaja Sirpa
Salmivaara hoiti virkavastuullisena Kärsämäen kunnan sosiaalityöntekijän virkaa sen
avoinna ollessa ja vastaavan ajan Pekka Kinnunen oli avustava tyotekijä ja
Kärsämäellä paikalla.
Pekka Kinnusen (140561-08lD) pyynnöstä totean Kinnusen hoitaneen avustavana
työntekijänä sosiaalityöntekijän/lastenvalvojan tehtäviä asiakastapaamisineen ja
palavereineen hyvin ja hyvän työkokemuksen omaavasti. Suosittelen Kinnusta
vastaaviin vaativiin tehtäviin ja yksittäisiin erityisiin tilanteisiin kuten Kärsämäen
kunnassa oli.
I(ärsämäellä 2.9.2015
"22 /hz\Riitta Hokkanen
kunnanjohtaja
Pankkiyhteydet
Yhteystiedot
Keskuskatu 14
86710 Kärsämäki
puh. 044 445 6801
fax. 08 816 2800
karsarn aen.kr-rnta'27 karsamak
oP
Nordea
Danske
r. t-i
Y-tunnus 0186511-0
FI56 5205 0320 0004
F1431222 3000 2039
FI33 8000 1600 8606
19
70
22
oKOYFIHH
NDEAITIHH
DABAI'IHH