Koillislohkon kokouspöytäkirja

Transcription

Koillislohkon kokouspöytäkirja
Koillislohko
Aika
Paikka
Pöytäkirja
Torstai 15.10.2015 klo 18.16 Suiningin hirviliiteri, Vuotungintie 283
1.
2.
3.
Lohkonvetäjä Tero Hietala avasi kokouksen
Valittiin Timo Tyynelä kokouksen sihteeriksi
Todetaan Koillislohkoon kuuluvien metsästysseurojen äänioikeutetut
läsnäolijat
Suiningin metsästysseura: Anssi Lämsä
Nissinseudun Erä: Jouni Määttä
Vuotungin metsästysseura: Sauli Leinonen
Suininki-Itäperän metsästysseura: Jyrki Pitkänen
Rukan Metsästäjät: Anssi Virkkula
Mouruvaaran metsästysseura: Janne Veteläinen
muut kokoukseen osallistujat: Alpo Lämsä, Timo Tyynelä, Mauri Takkinen,
Juhani Peuraniemi, Timo Viinikka, Hannu Heikkala
4.
Päätetään pankissa olevien hirvenpyyntilupien käytöstä.
- Pankkihirvistä päätetään jälkilaskennan jälkeen.
5.
Päätetään miten suoritetaan hirvien jälkilaskenta tulevassa jälkilaskennassa.
- Jälkilaskentaan edellisenä iltana hirvijohtajat kokoontuu Suiningin
hirviliiterille sopimaan laskennan käytännön toteutuksesta.
6.
Muut esille tulevat asiat.
-
-
Tuomas Mikkoselle on myönnetty Suomen Riistakeskuksesta
kannanhoidollinen ilveksen pyyntilupa 1 kpl. Koillislohkon alueella
tehdystä ilves havainnosta tulee ilmoittaa välittömästi Tuomas
Mikkoselle 0400708623. Metsästyksestä päätetään ilmoituksen
yhteydessä ja selvitetään lupa- alueet. Ilveksen kaataja saa pitää
saaliseläimen, ja vastaa sen käsittelystä johtuvista kustannuksista.
Peijaisista päättää ko. jahtiin osallistuneet metsästäjät keskuudessaan.
Karhuhavainnot sähköpostilla Tero Hietalalle.
7.
Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
____________________
, Mouruvaaran metsästysseura
____________________
, Nissinseudun Erä
____________________
, Rukan Metsästäjät
____________________
, Suiningin metsästysseura
____________________
, Suininki-Itäperän metsästysseura
____________________
, Vuotungin metsästysseura
8.
Kokouksen päättäminen klo 19.15
Tero Hietala, lohkon vetäjä
Timo Tyynelä, sihteeri