KANNUKSEN KAUPUNKI Tekninen osasto

Comments

Transcription

KANNUKSEN KAUPUNKI Tekninen osasto
TULOSTA
KANNUKSEN KAUPUNKI
Tekninen osasto
Rakennuspaikka
NAAPURIN KUULEMINEN
NAAPURIN SUOSTUMUS
Nimi
Puh. virkaaikana
Osoite
Matkapuhelin
Postinumero
Postitoimipaikka
K-osa
Kortteli
Tontti
Kylä
Tila
Rn:o
Hakija täyttää
Hakija
TYHJENNÄ
Osoite
Toimenpide
… Suunnitelmat liitteenä
Poikkeukset
Kuultavan
naapurin
kiinteistötiedot
Nimi
Puh. virkaaikana
Osoite
Matkapuhelin
Postinumero
Postitoimipaikka
K-osa
Kortteli
Tontti
Kylä
Tila
Rn:o
Osoite
Huomautukset
Kyseessä olevan hankkeen ja suunnitelmien johdosta allekirjoittaneella:
… Ei ole huomautettavaa
… On huomautettavaa (erillinen liite)
Kuultavan
naapurin
allekirjoitus ja
päiväys
Postiosoite:
PL 42
69101 KANNUS
Paikka ja päiväys
Lähiosoite:
Kaupungintalo
Asematie 1
69100 KANNUS
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Puhelin:
(06) 8745 111
Fax:
(06) 873 191
S-posti:
[email protected]
Internet:
www.kannus.fi
Naapuri täyttää
Kuultava
naapuri