Document

Transcription

Document
‫בס"ד‬
‫לוח מבחנים סמסטר א' תשע"ו‬
‫כל המבחנים מתחילים בשעה ‪ 01:11‬למעט מבחנים בהם מצויינת שעה שונה (‪.)00:1100::11‬‬
‫‪-‬‬
‫יום א' י"ד שבט ‪1..0‬‬
‫יום ב' ט"ו שבט ‪1..0‬‬
‫יום ג' ט"ז שבט ‪1:.0‬‬
‫יום ד' י"ז שבט ‪1..0‬‬
‫יום ה' י"ח שבט ‪1..0‬‬
‫למידה מתווכת פנינה ויידה‬
‫מספרים רציונליים א' ד"ר אילנה וייסמן‬
‫אלגברה ‪ 1‬פרופ' משה סטופל‬
‫מבוא לתוע"י בעת החדשה ד"ר אליעזר שריאל‬
‫לוגיקה מתמטית ד"ר ויקטור אוקסמן‬
‫מתמטיקה בסביבה מתוקשבת מרינה סיניצקי‬
‫התפתחות קוגניטיבית תמרי רויטל‬
‫מבוא לאנליזה פרופ' משה סטופל ‪00:11‬‬
‫טיפוח חשיבה פנינה ויידה ‪00:11‬‬
‫מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן ‪00:11‬‬
‫דמות המורה פנינה ויידה ‪0::11‬‬
‫תורת הקבוצות ד"ר אילנה וייסמן ‪0::11‬‬
‫מבוא לסטטיסטיקה אסתר כץ‬
‫יסודות הדקדוק עדי צביאלי‬
‫לגדול עם השירים (שנה ב') ד"ר ניצה דורי‬
‫ניצני אוריינות עדי אלימלך‬
‫ויקרא הרב יעקב קליין‬
‫ניתוח התנהגות יישומי טלי פריד‬
‫לגדול עם השירים (שנה ג') ד"ר ניצה דורי ‪00:11‬‬
‫מוגבלות שכלית ד"ר רחלי גילשטרום ‪00:11‬‬
‫ספר במדבר יובל ואדעי ‪00:11‬‬
‫תחביר עדי צביאלי ‪00:11‬‬
‫מבוא למקרא יובל ואדעי ‪0::11‬‬
‫מבוא לסטטיסטיקה דוד רץ ‪0::11‬‬
‫משנה אבות ד"ר יוסף שטמלר‬
‫חקר נתונים ד"ר קרני שיר‬
‫גיאומטריה ב' ד"ר יניב ביטון‬
‫הסיפור הקצר ד"ר רות סמואל‪-‬טננהולץ‬
‫מבוא לסטטיסטיקה ד"ר קרני שיר ‪00:11‬‬
‫אלטרנטיבות בהוראת אנגלית נעמי שלו‬
‫סוגיות חינוכיות הרב רונן לוביץ‬
‫ערכים ודילמות הרב ד"ר רטנן לוביץ‬
‫כישורי שפה ‪ A‬ציפי הס‬
‫ספר ישעיהו ד"ר מיכל דל‬
‫בנים‪:‬‬
‫מבוא לתולדות היהודים בימה"ב ד"ר יואל מרציאנו‬
‫טיפח אקלים חינוכי ד"ר יעקב אמיד‬
‫מספרים רציונליים א' ד"ר יניב ביטון‬
‫עיונים בספר במדבר הרב יצחק פייגלין‬
‫בנים‪:‬‬
‫מוגבלות שכלית ד"ר רחל גילשטרום‬
‫עיונים בספר מלכים יובל ואדעי‬
‫אלגברה וקטורית ד"ר אנה פרוסק ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.01-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 1.01-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 000-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום א' כ"א שבט ‪00.0‬‬
‫יום ב' כ"ב שבט ‪0.1‬‬
‫יום ג' כ"ג שבט ‪1.1‬‬
‫יום ד' כ"ד שבט ‪0.1‬‬
‫תורת הקבוצות פרופ' שרה הרשקוביץ‬
‫אוריינות היסטורית אקדמית עדה גבל‬
‫יסודות הדקדוק סימה ברזילי‬
‫סדרות ד"ר רותי סגל‬
‫הסתברות ד"ר קרני שיר‬
‫אלגברה וקטורית ד"ר אנה פרוסק‬
‫היבטים גופניים ד"ר איריס גיל ‪00:11‬‬
‫הסיפור המקראי יהודה טרופר ‪00:11‬‬
‫תורת המספרים ד"ר קרני שיר ‪00:11‬‬
‫ליקויי שפה ורדיה הימל‬
‫רש"י הרב יעקב קליין‬
‫יסודות הקריאה רונן קספרסקי‬
‫מבוא למקרא ד"ר יהושפט נבו‬
‫מלכות שלמה ופילוג מלוכה ד"ר מיכל דל‬
‫גיאומטריה‪-‬מדידות וטרנספורמציות ד"ר יניב ביטון‬
‫גיאומטריה‪ -‬אינטואיציות והוכחות ד"ר י' ביטון ‪00:11‬‬
‫פרשנות המקרא במאה הי"ט ד"ר מיכל דל ‪00:11‬‬
‫התפתחות שפה דבורה ורדיה הימל ‪00:11‬‬
‫בעיות מילוליות ברכה סגליס‬
‫אוריינות אקדמית רחלי שולשטיין‬
‫יישומי מחשב (חנ"מ‪+‬על יסודי) –‬
‫ד"ד גליד ה‪-‬שפר‬
‫יישומי מחשב (חנ"מ‪+‬על יסודי) –‬
‫ד"ד גליד ה‪-‬שפר ‪00:11‬‬
‫הבית היהודי רחלי שולשטיין ‪00:11‬‬
‫אוריינות אקדמית באנגלית ‪ A‬ד"ר סוקל פרנס‬
‫כישורי שפה ‪ C‬ד"ר פראן סוקל‬
‫כישורי שפה להוראת אנגלית גבי שושני‬
‫אוריינות אקדמית (משתלמות) רחלי שולשטיין‬
‫בנים‪:‬‬
‫הערכת ההוראה ד"ר יעקב אמיד‬
‫קוגניציה ד"ר דוד אוחנה‬
‫סדר ומבנה בתורה יהודה טרופר‬
‫בנים‪:‬‬
‫דמות המורה המטפח למידה טובה פנינה ויידה‬
‫עיונים בחומש בראשית רחלי שולשטיין‬
‫הנדסה אנליטית מתקדם ד"ר דוד פרייברט ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0100-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.00-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫בנים‪:‬‬
‫דרכי העיון בתושבע"ה ‪ -‬השתלשלות תקנת‬
‫הכתובה הרב יצחק פייגלין‬
‫תואר שני מקרא‪:‬‬
‫‪ 03:9-113:9‬גישות ומגמות פ' ישעיהו מאורי‬
‫‪ 19399-10399‬איוב ובעיית הגמול פ' י' מאורי‬
‫תואר שני חינוך‪:‬‬
‫שיטות מחקר איכותניות ד"ר שרה כץ‬
‫בנים‪:‬‬
‫יסודות הנדסת מישור פרופ' משה סטופל ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.01-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫תואר שני מקרא‪:‬‬
‫‪ 03:9-113:9‬פרשנות המקרא ד"ר ל' הימלפרב‬
‫‪ 19399-10399‬גישת רש"ר ד"ר ל' הימלפרב‬
‫תואר שני חינוך‪:‬‬
‫שפה‪-‬נורמות‪ ,‬ליקויים וטיפוח פרופ' מרק לייקין‬
‫בנים‪:‬‬
‫יסודות הנדסה אנליטית ד"ר רחל מוגילבסקי‪0::01‬‬
‫בניות הנדסיות פרופ' משה סטופל ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0000-‬בשעה‬
‫‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0100-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 000-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום ה' ט"ו תמוז ‪1..‬‬
‫יום א' כ"ח שבט ‪..1‬‬
‫יום ב' כ"ט שבט ‪..1‬‬
‫התפתחות רגשית מירב חמי‬
‫גיאומטריה א' ד"ר יניב ביטון‬
‫הלכות ברכות ד"ר יוסף שטמלר‬
‫אוריינות מתמטית ד"ר ג'וני אוברמן‬
‫בעיות נבחרות בהנדסת המישור ד"ר דוד פרייברט‬
‫תורת הקבוצות מירלה וידר ‪00:11‬‬
‫תולדות התקופה הלניסטית ד"ר מאיר בן‪-‬שחר ‪00:11‬‬
‫מספרים שלמים ג'וני אוברמן ‪00:11‬‬
‫מספרים רציונליים ב' ד"ר דוד פרייברט ‪00:11‬‬
‫מבוא לסטטיסטיקה ד"ר יניב ביטון‪00:11‬‬
‫מצבי לחץ ומשבר מירב חמי ‪00:11‬‬
‫בניות הנדסיות ד"ר דוד פרייברט ‪00:11‬‬
‫מבוא למקרא ד"ר דוד שניאור‬
‫תכנון לימודים לגיל הרך ד"ר ניצה דורי‬
‫ראב"ע ורשב"ם ד"ר ברוריה ארן‬
‫יסודות הדקדוק עדנה אייל‪-‬גרנית‬
‫ויקרא ד"ר ברוריה ארן ‪00:11‬‬
‫ניתוח התנהגות יישומי ד"ר דוד אוחנה ‪00:11‬‬
‫תחביר (יסודי‪+‬חנ"מ) עדנה אייל גרנית ‪00:11‬‬
‫תחביר (גיל הרך) עדנה אייל גרנית ‪0::11‬‬
‫פסיכולוגיה קוגנטיבית ד"ר דוד אוחנה ‪0::11‬‬
‫בנים‪:‬‬
‫מירושלים לאושא ד"ר מאיר בן‪-‬שחר‬
‫גיאומטריה א' מירלה וידר‬
‫דרכי חינוך ולימוד תושב"ע ד"ר יואל מרציאנו‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ .0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום א' ה' אדר א' ‪0..1‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר מייקל בנד‬
‫הלכות מצוות התלויות בארץ ד"ר אליהו טויטו‬
‫יסודות הנדסה האנליטית ד"ר קרני שיר‬
‫הפרעות קשב ד"ר אורלי קריספל‬
‫חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן‬
‫חדו"א ב' ד"ר ויקטור אוקסמן ‪00:11‬‬
‫בנים‪:‬‬
‫מבוא לעבודה מעשית הרב יעקב קליין‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫בס"ד‬
‫יום ג' ל' שבט ‪2.1‬‬
‫יום ד' א' אדר א' ‪01.1‬‬
‫יסודות הנדסת המישור פרופ' משה סטופל‬
‫כישורי שפה דרך שירים ד"ר דבורה דובינר‬
‫יישומי מחשב (גיל הרך) ד"ר גלעד הר‪-‬שפר‬
‫יישומי מחשב (גיל הרך) ד"ר גלעד הר‪-‬שפר ‪00:11‬‬
‫מבוא לבלשנות ‪ A‬ד"ר עידית אברם‬
‫הוראה אפקטיבית ד"ר פרנס סוקל‬
‫סוגיות ברכישת אוצר מילים ד"ר תמי אביעד‬
‫התמודדות עם הפרעות קשב ד"ר אסתר טוב‪-‬לי‬
‫תואר שני באנגלית‪:‬‬
‫רב לשוניות ד"ר דבורה דובינר‬
‫תואר שני בחינוך‪:‬‬
‫דרכי הוראה ייחודיות ד"ר אסתר טוב לי ‪00:01‬‬
‫בנים‪:‬‬
‫הפילוסופיה של חנ"מ אריאל שרלו‬
‫הפרעות התנהגות ד"ר דוד אוחנה‬
‫תורת המספרים ד"ר דוד פרייברט ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום ב' ו' אדר א' ‪0..1‬‬
‫סיפורי המקרא ד"ר תרצה פריש‬
‫מאריתמטיקה לאלגברה ד"ר אילנה וייסמן‬
‫הדרכה ביבליוגרפית ד"ר דוד שניאור‬
‫יסודות הקריאה עדי אלימלך‬
‫הפילוסופיה של החנ"מ אריאל שרלו‬
‫בנים‪:‬‬
‫מבוא לאלגברה ‪ 1‬דוד רץ‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום ג' ז' אדר א' ‪0:.1‬‬
‫אגדתה בראי הרב קוק הרב יעקב קליין‬
‫אוכלוסיות בחנ"מ ד"ר אורלי קריספל‬
‫גיאומטריה אוקלידית ד"ר אילנה וייסמן ‪00:11‬‬
‫חדו"א א' ד"ר אילנה וייסמן ‪00:11‬‬
‫הילד בצ"מ ד"ר אורלי קריספל ‪00:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ .0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום ד' ה' אדר א' ‪0..1‬‬
‫מבנה השפה ‪ A‬ד"ר תמי אביעד‬
‫מבנה השפה ‪ B‬רבקה בר חמא‬
‫נושאים בספרות ‪ B‬חני חדד‬
‫מתבגרים עם לקויות למידה ד"ר אורלי קריספל‬
‫מבחני בקיאות במקרא ד"ר תרצה פריש‬
‫בנים‪3‬‬
‫יסודות הקריאה עדי אלימלך‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫בנים‪:‬‬
‫חדו"א א' ד"ר ויקטור אוקסמן ‪0.:11‬‬
‫חדו"א ב' ד"ר ויקטור אוקסמן ‪0.:11‬‬
‫חדו"א ג' ד"ר ויקטור אוקסמן ‪0.:11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 020.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫מועדי ב' יתקיימו ב‪ 0.0.-‬בשעה ‪0::11‬‬
‫יום ד' כ"ב אדר א' (‪ )0.:‬שליטה באנגלית גבי שושני בשעה ‪.10399‬‬
‫יום ד' י' שבט (‪ )09.1‬נושאים בספרות חני חדד‬
‫סטודנטיות‪/‬ים שחייבות‪/‬ים בחינות מהעבר ו‪/‬או קיבלו פטור מנוכחות ויש להן אישור (בכתב) חייבות‪0‬ים להבחן במועד א' בלבד‪.‬‬
‫לתשומת לבכן מועדי ב' לפי צורך יתקיימו בתאריכם הרשומים למטה‪ .‬חובה להירשם למועדי ב' באתר המכללה‪.‬‬
‫לא יתקבלו בקשות למועד מיוחד לאחר מועד ב'! כל בקשה חייבת להגיע לועדת סטאטוס לפני מועד ב'!‬
‫בהצלחה‬
‫כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינות‬
‫יום ה' כ"ב תמוז ‪2..‬‬