יום א סמסטר א תשעו

Transcription

יום א סמסטר א תשעו
‫בס"ד‬
‫שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך – קרית שמואל‪ ,‬חיפה‬
‫יום ראשון סמסטר א' תשע"ו‬
‫מערכת חדרי לימוד – בניין מרכזי‬
‫‪101‬‬
‫הדס‬
‫‪1‬‬
‫‪80:08‬‬
‫‬‫‪18:88‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‬‫‪11:11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‬‫‪11:28‬‬
‫התפתחות‬
‫רגשית –‬
‫חברתית‬
‫אוריינות‬
‫מתמטית‬
‫ותובנה‬
‫מספרית‬
‫מירב חמי‬
‫מצבי לחץ‬
‫ומשבר‬
‫ג'וני‬
‫אוברמן‬
‫מספרים‬
‫שלמים‬
‫ופעולות‬
‫רויטל תמרי‬
‫יסודות‬
‫הדקדוק‬
‫מירב חמי‬
‫התפתחות‬
‫תקינה‬
‫ולקויה‬
‫חומרים‬
‫ויוצרים‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫אלגברה ‪1‬‬
‫תורת‬
‫הקבוצות‬
‫מתודיקה‬
‫להוראת‬
‫היסטוריה‬
‫פסיכולוגיה‬
‫התפת‪-‬‬
‫חותית‬
‫יסודות‬
‫הדקדוק‬
‫פרופ' משה‬
‫סטופל‬
‫תורת‬
‫המספרים‬
‫ד"ר אילנה‬
‫וייסמן‬
‫חדו"א ב'‬
‫ד"ר מייקל‬
‫בנד‬
‫עדה גבל‬
‫התפתחות‬
‫מבוא‬
‫השיח‬
‫לתוע"י בעת‬
‫האורייני‬
‫החדשה‬
‫סימה‬
‫ברזילי‬
‫דמות‬
‫המורה‬
‫ד"ר יניב‬
‫ביטון‬
‫משנה אבות‬
‫סטלה‬
‫גידלביץ‬
‫סמינריון‬
‫מתמטי‬
‫פנינה ויידה‬
‫לוגיקה‬
‫מתמטית‬
‫ד"ר יוסף‬
‫שטמלר‬
‫הפרעות‬
‫קשב‬
‫ד"ר אנה‬
‫פרוסק‬
‫סדנה‬
‫לפיתוח‬
‫מודעות‬
‫העצמה‬
‫אישית‬
‫ד"ר ויקטור ד"ר אליהו‬
‫טויטו‬
‫אוקסמן‬
‫רות שמש‬
‫מתודיקה דידקטיקה‬
‫יישומי‬
‫ב'‪-‬הוראה‬
‫להוראת‬
‫מחשב‬
‫טכנולוגיות מתמטיקה בכיתות א‪-‬ב‬
‫ג'‬
‫תומכות‬
‫בחינוך‬
‫מיוחד‬
‫ד"ר רותי‬
‫תקוה‬
‫סגל‬
‫חבובא‬
‫רות שמש מירלה וידר‬
‫בעיות‬
‫מבוא‬
‫מספרים‬
‫מילוליותב‬
‫לאנליזה‬
‫רציונליים‬
‫אריתמטיק‬
‫ב'‬
‫ה‬
‫ד"ר ויקטור‬
‫אוקסמן‬
‫למידה‬
‫מתווכת‬
‫ד"ר אורלי‬
‫קריספל‬
‫מספרים‬
‫רציונליים‬
‫א'‬
‫ד"ר דוד‬
‫אוחנה‬
‫מחקר‬
‫בחינוך‬
‫מתמטי‬
‫ד"ר דוד‬
‫פרייברט‬
‫הילד בצ"מ‬
‫היבטים‬
‫נוירופיזיולו‬
‫גיים‬
‫פריפ' משה‬
‫סטופל‬
‫יסודות‬
‫הנדסת‬
‫המישור‬
‫ברכה‬
‫סגליס‬
‫ראשית‬
‫לימודי‬
‫המתמטיק‬
‫ה‬
‫ד"ר אילנה‬
‫וייסמן‬
‫שימוש‬
‫באמצעים‬
‫אומנותיים‬
‫לקידום‬
‫הלמידה‬
‫בחנ"מ‬
‫יעל קדר‪-‬‬
‫רופמן‬
‫ד"ר שרה‬
‫הרשקוביץ‬
‫עקרונות‬
‫וגישות‬
‫בחינוך‬
‫מתמטי‬
‫ד"ר עמית‬
‫רותי‬
‫שילוב‬
‫טכנולוגיה‬
‫בהוראת‬
‫מתמטיקה‬
‫פרופ' משה‬
‫סטופל‬
‫הפרעות‬
‫קשב‬
‫בררכה‬
‫סגליס‬
‫בעיות‬
‫נבחרות‬
‫בהנדסת‬
‫המישור‬
‫רות ברגר‪-‬‬
‫ברבן‬
‫ד"ר רותי‬
‫סגל‬
‫ד"ר אורלי‬
‫קריספל‬
‫ד"ר דוד‬
‫פרייברט‬
‫ג'וני‬
‫אוברמן‬
‫מאריתמטי‬
‫קה‬
‫לאלגברה‬
‫עליזה‬
‫בן‪-‬שושן‬
‫דרמה‬
‫יוצרת‬
‫ד"ר רותי‬
‫עמית‬
‫לצמוח בגן‬
‫ילדים‬
‫ד"ר אילנה‬
‫וייסמן‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בשפה‬
‫לאה נצרתי‬
‫אומנות‬
‫במחזור‬
‫חומרים‬
‫ד"ר אורנה‬
‫שניידר‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בשפה‬
‫ד"ר קרני‬
‫שיר‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בשפה‬
‫עליזה בן‪-‬‬
‫שושן‬
‫תיעוד‬
‫והערכה בגן‬
‫ילדים‬
‫רונן‬
‫קספרסקי‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בחשבון‬
‫לאה נצרתי‬
‫יצירות‬
‫אומנות‬
‫קבוצתיות‬
‫אנגלית‬
‫טרום‬
‫בסיסי‬
‫ציפי הס‬
‫עיונים‬
‫במדרש‬
‫אסתר רבה‬
‫(סמינריון)‬
‫תרשורת‬
‫בין הורים‬
‫וצוותים‬
‫חינוכיים‬
‫מיישוב‬
‫למדינה‬
‫(סמינריון)‬
‫הרב ד"ר‬
‫ירון‬
‫אורנה‬
‫ד"ר ויקטור ד"ר אליעזר‬
‫זילברשטיין תמרי רויטל‬
‫שניידר‬
‫שריאל‬
‫אוקסמן‬
‫אוריינות‬
‫מרנסנס‬
‫טיפוח‬
‫סדנה‬
‫מתודיקה‬
‫לנאורות – הספר בגיל‬
‫חשיבה‬
‫לפיתוח‬
‫להוראת‬
‫הרך‬
‫אירופה‬
‫באמצעות‬
‫מודעות‬
‫מתמטיקה‬
‫(סמינריון)‬
‫בעת‬
‫תיווך‬
‫העצמה‬
‫ב'‬
‫החדשה‬
‫אישית‬
‫המוקדמת‬
‫ד"ר ניצה הרב ד"ר ירון‬
‫ד"ר יעקב‬
‫ד"ר רותי ד"ר מייקל‬
‫זילברשטיין‬
‫דורי‬
‫דוייטש‬
‫פנינה ויידה‬
‫בנד‬
‫סגל‬
‫תולדות‬
‫הערכת‬
‫אירופה‬
‫הלכות‬
‫אומנות‬
‫אלגברה‬
‫התקופה‬
‫הישגים‬
‫במאה ה‪12-‬‬
‫ברכות‬
‫וקטורית ככלי טיפולי‬
‫ההלניסטית‬
‫הארוכה‬
‫ד"ר ילחק‬
‫ציטרין‬
‫ריאליה‬
‫תלמודית‬
‫רונן‬
‫קספרסקי‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בחשבון‬
‫רונן‬
‫קספרסקי‬
‫סדנת‬
‫הוראה‬
‫מתקנת‬
‫בחשבון‬
‫ד"ר אנה‬
‫פרוסק‬
‫הסיפור‬
‫המקראי‬
‫ד"ר רחל‬
‫גילשטרום‬
‫מתקדמים‬
‫‪1‬‬
‫ד"ר יוסף‬
‫שטמלר‬
‫תורת‬
‫הקבוצות‬
‫ד"ר יעקב‬
‫דוייטש‬
‫תולדות‬
‫התקופה‬
‫ההלניסטית‬
‫לאה נצרתי‬
‫סטלה‬
‫גידלביץ‬
‫סטלה‬
‫גידלביץ‬
‫יהודה‬
‫טרופר‬
‫ד"ר שרה‬
‫כץ‬
‫ד"ר שרה‬
‫הרשקוביץ‬
‫ד"ר מאיר‬
‫בן‪-‬שחר‬
‫אנגלית‬
‫בסיסי‬
‫סדנת‬
‫סטאז' גיל‬
‫הרך‬
‫אנגלית‬
‫טרום‬
‫בסיסי‬
‫אנגלית‬
‫מתקדמים ‪1‬‬
‫אנגלית‬
‫מתקדמים‬
‫‪1‬‬
‫מרים‬
‫רייכנבוך‬
‫צביה‬
‫שולרופר‬
‫נעמי שלו‬
‫ד"ר נעמי‬
‫רופמן‬
‫רבקה מאור‬
‫יהודית‬
‫פריש‬
‫מרנסנס‬
‫לנאורות –‬
‫אירופה‬
‫בעת‬
‫החדשה‬
‫המוקדמת‬
‫ד"ר יעקב‬
‫דוייטש‬
‫ד"ר מאיר בן‪-‬‬
‫שחר‬
‫פנינה ויידה‬
‫יישומי‬
‫מחשב בגיל‬
‫הרך‬
‫חדו"א ג'‬
‫הלכות‬
‫מצוות‬
‫התלויות‬
‫בארץ‬
‫גיאומטריה‬
‫א'‬
‫סימה‬
‫ברזילי‬
‫ילדות‬
‫ודתיות‬
‫סטלה‬
‫גידלביץ‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫אתרוג‬
‫‪101‬‬
‫מדעים‬
‫‪101‬‬
‫מחשבים‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫לקויות‬
‫למידה‬
‫ד"ר קרני‬
‫שיר‬
‫יסודות‬
‫ההנדסה‬
‫האנליטית‬
‫יונה זמירי‬
‫‪6‬‬
‫‪11:08‬‬
‫‬‫‪10:18‬‬
‫אמנות‬
‫ותנועה‬
‫התפתחות‬
‫קוגניטיבית‬
‫מהינקות‬
‫לגיל הגן‬
‫‪2‬‬
‫‪18:11‬‬
‫‬‫‪11:11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12:11‬‬
‫‬‫‪10:11‬‬
‫קומה ראשונה‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫קומה שניה‬
‫‪102‬‬
‫‪101‬‬
‫קומה שלישית‬
‫‪102‬‬
‫‪101‬‬
‫קומה רביעית‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫בניות‬
‫הנדסיות‬
‫ד"ר דוד‬
‫פרייברט‬
‫סדרות‬
‫מתקדמים‬
‫‪1‬‬
‫אנגלית‬
‫מתקדמים‬
‫‪1‬‬
‫סדנת‬
‫סטאז'‬
‫יסודי‬
‫סדנת‬
‫סטאז'‬
‫חינוך‬
‫מיוחד‬
‫סדנת‬
‫סטאז' על‬
‫חנ"מ ‪/‬‬
‫על‪-‬יסודי‬
‫ד"ר עידית‬
‫אברם‬
‫רבקה בר‪-‬‬
‫חמא‬
‫ברכה‬
‫טננבאום‬
‫רחל לוי‬
‫ד"ר אסתר‬
‫כלפון‬
‫סמינריון‬
‫מתמטי‬
‫ד"ר יניב‬
‫ביטון‬
‫דידקטיקה‬
‫להוראת‬
‫היסטוריה‬
‫עדה גבל‬
‫הסתברות‬
‫ד"ר קרני‬
‫שיר‬
‫תורת‬
‫הקבוצות‬
‫מירלה וידר‬
‫שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך – קרית שמואל‪ ,‬חיפה‬
‫יום ראשון סמסטר א' תשע"ו‬
‫קומת‬
‫כניסה‬
‫‪102‬‬
‫מערכת חדרי לימוד – בניין חדש ובניין שלמה‬
‫קומה שניה‬
‫קומה ראשונה‬
‫‪110‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2:10-10:00‬‬
‫ד"ר יצחק‬
‫ציטרין‬
‫סמינר‬
‫דידקטי‬
‫בהוראה‬
‫‪2‬‬
‫‪10:12-11:12‬‬
‫הערכת‬
‫ההוראה‬
‫ד"ר יעקב‬
‫אמיד‬
‫עיונים‬
‫בתוספתא‬
‫(סמינריון)‬
‫ד"ר הראל‬
‫שפירא‬
‫חינוך‬
‫לדמוקרטיה‬
‫אריה הכט‬
‫טיפוח‬
‫אקלים‬
‫חינוכי‬
‫ד"ר יצחק‬
‫ציטרין‬
‫מבוא‬
‫לתולדות‬
‫העם ישראל‬
‫בעת החדשה‬
‫‪1‬‬
‫‪11:12-12:12‬‬
‫הרב ד"ר ירון‬
‫זילברשטיין‬
‫‪6‬‬
‫‪12:10-12:20‬‬
‫ד"ר יעקב‬
‫אמיד‬
‫סמינריון‬
‫במקרא‬
‫ובפרשנותו‬
‫ד"ר דוד‬
‫שניאור‬
‫לקויות‬
‫למידה‬
‫בכיתה‬
‫הטרוגנית‬
‫רונן‬
‫קספרסקי‬
‫מבוא לתוע"י‬
‫בעת החדשה‬
‫ד"ר יעקב‬
‫דוייטש‬
‫מתודולוגיה‬
‫להוראת‬
‫היסטוריה א'‬
‫ד"ר יואל‬
‫מרציאנו‬
‫מבוא‬
‫לתןלדות‬
‫היהודים‬
‫בימה"ב‬
‫ד"ר יואל‬
‫ד"ר יצחק‬
‫מרציאנו‬
‫ציטרין‬
‫דידקטיקה סדנה לפיתוח‬
‫מודעות‬
‫(קורס מלוה‬
‫העצמה‬
‫ע"מ)‬
‫אישית‬
‫כבסיס‬
‫להעצמת‬
‫תלמידים‬
‫אלי יוסף‬
‫יצחק פייגלין‬
‫אנגלית‬
‫קוגניציה‬
‫ד"ר דוד‬
‫אוחנה‬
‫‪112‬‬
‫‪201‬‬
‫‪201‬‬
‫אולם‬
‫מבוא לעבודה‬
‫מעשית‬
‫ד"ר אליעזר הרב ד"ר בועז‬
‫כהן‬
‫שריאל‬
‫ימיי הביניים‬
‫עבודה‬
‫מירושלים‬
‫בשיאם‪:‬‬
‫מעשית‬
‫לאושא‪:‬‬
‫אירופה בין‬
‫מבית מקדש‬
‫המאה ה‪11-‬‬
‫למקדש מעט‬
‫למאה ה‪12-‬‬
‫ד"ר מאיר בן‪-‬‬
‫שחר‬
‫יישוב ישן‬
‫וחדש‬
‫(סמינריון)‬
‫‪0‬‬
‫‪11:12-11:12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12:22-12:10‬‬
‫‪111‬‬
‫מתודיקה‬
‫שוויון ושונות‬
‫להוראת‬
‫במערכת‬
‫היסטוריה ב'‬
‫החינוך‬
‫(סמינריון)‬
‫‪112‬‬
‫‪111‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪111‬‬
‫בנין שלמה‬
‫ד"ר שריאל‬
‫אליעזר‬
‫הרב יעקב‬
‫קליין‬
‫הוראת‬
‫השואה‬
‫הרב ד"ר בועז‬
‫כהן‬
‫עיונים בספר‬
‫במדבר‬
‫יצחק פייגלין‬
‫מתודיקה‬
‫כללית‬
‫זהבית סובול‬
‫יסודות‬
‫ההנדסה‬
‫האנליטית‬
‫ד"ר רחל‬
‫מוגילבסקי‬
‫גיאומטריה‬
‫א'‬
‫מירלה וידר‬
‫מספרים‬
‫רציונליים א'‬
‫ד"ר יניב‬
‫ביטון‬
‫סוגיות‬
‫מוסריות‬
‫במקרא‬
‫מבוא‬
‫לסטטיסטיקה‬
‫ד"ר דוד‬
‫שניאור‬
‫דרכי חינוך‬
‫ולימוד‬
‫תושב"ע‬
‫בתקופת‬
‫הראשונים‬
‫ד"ר יניב‬
‫ביטון‬
‫היבטים‬
‫גופניים‪-‬‬
‫מינקות‬
‫לילדות‬
‫היבטים‬
‫גופניים‪-‬‬
‫מינקות‬
‫לילדות‬
‫ד"ר יואל‬
‫מרציאנו‬
‫סדר ומבנה‬
‫בתורה‬
‫ד"ר איריס‬
‫גיל‬
‫ד"ר איריס‬
‫גיל‬
‫יהודה טרופר‬