מערכת שעות לדוגמה - תואר שני הוראה למידה בהתמחות מתמטיקה ומדעים

Transcription

מערכת שעות לדוגמה - תואר שני הוראה למידה בהתמחות מתמטיקה ומדעים
‫הוראה למידה ‪ -‬שנה א'‬
‫סמסטר א' ‪ -‬יום ד'‬
‫‪00:00‬‬
‫‪03:90‬‬
‫דילמות בחינוך לערכים – תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫סמינריון אחד לבחירה ‪ 2 -‬ש"ש (קורס שנתי) חובה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:90‬‬
‫מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ‪-‬למידה‬
‫פדגוגיה חדשנית משולבת תקשוב‬
‫‪ 12:00‬בית ספר כמערכת אירגונית‪ -‬תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪ 19:90‬ילדים עם צרכים מיוחדים‪ :‬מאפיינים שילוב והכרה התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫המחקר הנרטיבי ‪ -‬שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13:90‬‬
‫חקר הטקסט והשיח שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫מורכבות ומושכלות בתכנון לימודים היום תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫חקר השיח הכיתתי שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13:90‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13:90‬‬
‫‪13:90‬‬
‫‪21:00‬‬
‫ד"ר דוד אוהד‬
‫ד"ר ברקול רינה‬
‫ד"ר פורקוש‪-‬ברוך אלונה‬
‫ד"ר ברקול רינה‬
‫ד"ר גביש בלה‬
‫ד"ר אריה ספיר נילי‬
‫פרופ' קופפרברג עירית‬
‫ד"ר שגריר לאה‬
‫ד"ר נחליאלי טלי‬
‫המחקר הכמותי (שיעור מתקדם) חובה שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫לייבה משה‬
‫מדיניות מערכת החינוך התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר פז עמרי‬
‫מחקר אנתרופולוגי שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר ארדריך לורן‬
‫הערכה בחינוך‪ :‬גישות מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכתה (מקוון) תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר דושניק לירון‬
‫סמסטר ב' ‪ -‬יום ד'‬
‫‪00:00‬‬
‫‪ 03:90‬מחקר פעולה בחינוך חובה שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫סמינריון אחד לבחירה ‪ 2 -‬ש"ש (קורס שנתי) חובה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:90‬‬
‫מנהיגות ושינוי בתהליכי הוראה ‪-‬למידה‬
‫פדגוגיה חדשנית משולבת תקשוב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 19:90‬מבוא למחקר איכותני חובה שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 13:90‬הובלת תהליכים בקבוצה תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪10:00‬‬
‫‪13:90‬‬
‫חשיבה עיצובית לפיתוח יוזמות בחינוך התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪ 10:00‬חינוך באזורי סכסוך תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪ 13:90‬משפט וחינוך תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪13:90‬‬
‫‪21:00‬‬
‫ד"ר טבק מש עידית‬
‫ד"ר ברקול רינה‬
‫ד"ר פורקוש‪-‬ברוך אלונה‬
‫פרופ' הרצוג אסתר‬
‫ד"ר אייל ליאת‬
‫ד"ר אלגלי צביה‬
‫ד"ר פז עמרי‬
‫ברעם איילת‬
‫הערכה בחינוך‪ :‬גישות מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכתה (מקוון) תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר דושניק לירון‬
‫הערכה בחינוך‪ :‬גישות מדיניות והקשרי פעולה בביה"ס ובכתה (מקוון) תשתית או התמחות ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר איזנברג אורית‬
‫מחקר אתנוגרפי (מקוון) שיטות מחקר ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר אריה ספיר נילי‬
‫הוראה למידה שנה ב'‬
‫התמחות‪ :‬מתמטיקה מדעים‬
‫סמסטר א' ‪ -‬יום ד'‬
‫‪00:00‬‬‫‪03:90‬‬
‫בניית סביבות הוראה ולמידה משתנות בתחום המתמטיקה‪ -‬יישום דיספלינרי ‪ 1 /‬ש"ש חובה‬
‫‪10:00‬‬‫‪11:90‬‬
‫סמינריון מדעים‪ -‬סמינריון‪ 2 /‬ש"ש חובה‬
‫‪12:00‬‬‫‪19:90‬‬
‫רגב חיותה‬
‫ד"ר רוזנשטיין רונית‬
‫סדנת פרויקט הוראה למידה‬
‫ד"ר טלי נחליאלי‬
‫יש לבחור גם עבודת גמר פרויקט‪ -‬פרויקט‪ 1 /‬ש"ש חובה‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫מורכבות ומושכלות בתכנון לימודים‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר חמו נורית‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫סביבות למידה אינטגרטיבית (‪ )STS‬להוראת מדעים ‪ - -‬יישום דיספלינרי ‪ 1 /‬ש"ש חובה‬
‫ד"ר קשתן יעל‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫מדיניות מערכת החינוך‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר פז עמרי‬
‫‪00:00‬‬‫‪03:90‬‬
‫משימות חקר במדעים‪ -‬יישום דיספלינרי ‪ 1 /‬ש"ש חובה‬
‫ד"ר רוזנשטיין רונית‬
‫‪10:00‬‬‫‪11:90‬‬
‫סמינריון מדעים‪ -‬סמינריון‪ 2 /‬ש"ש חובה‬
‫ד"ר רוזנשטיין רונית‬
‫סמסטר ב' ‪ -‬יום ד'‬
‫‪12:00‬‬‫‪19:90‬‬
‫סדנת פרויקט הוראה למידה‬
‫יש לבחור גם עבודת גמר פרויקט‪ -‬פרויקט‪ 1 /‬ש"ש חובה‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫הובלת תהליכים בקבוצה‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫אספקטים חברתיים תרבותיים‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1/‬ש"ש חובה‬
‫‪10:00‬‬‫‪13:90‬‬
‫‪13:90‬‬
‫–‬
‫‪21:00‬‬
‫ד"ר טלי נחליאלי‬
‫ד"ר אייל ליאת‬
‫פרופ' צלרמאיר מיכל‬
‫חינוך באזורי סכסוך ‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ד"ר פז עמרי‬
‫משפט וחינוך – תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫ברעם איילת‬
‫הוראת מקצועות הומניסטיים בסביבת מחשב (מקוון) – התמחות הו"ל‪ 1 /‬ש"ש‬
‫הערכה בחינוך‪ :‬גישות מדיניות והקשרי פעולה (מקוון)‪ -‬תשתית או התמחות הו"ל ‪ 1 /‬ש"ש‬
‫*המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף‪ ,‬לגרוע ו‪/‬או לערוך שינויים בתכנית הלימודים‪.‬‬
‫ד"ר מילר מירי‬
‫ד"ר דושניק לירון‬